Etterkommere av Guro Gundersdatter og Tellef Nilsen

Første Generasjon

Nils Tellefsen, sønn av Tellef Halvorsen og Tøri Nielsdatter, ble født i 1776 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder og ble døpt den 14. september 1776 i Åmli kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ole Raden, Gunder Vimme, Riør Kleivene, Gregers Mosbergsen og Taarand Grimeland.

Nils giftet seg med Guro Gundersdatter den 1. januar 1803 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Guro ble født i 1775 i Kleivene, Vegårshei, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Ole Nilsen, Ufsvatten og Ole Tallaksen, Moland.

Nils hadde en onkel Olve Nilsen som var bosatt på Strandheim, Dal, Narestø, Aust-Agder. I 1826 inngikk Olve fledføringskontrakt med Nils Tellefsen fra Grimeland i Åmli og Nils ble eier av huset på Dal og jorda i Arnevik. Etter noen år solgte Nils jorda i Arnevik til Nils Syvertsen Rørvik. I 1829 solgte han huset til sønnen Tellef Nilsen som samme år flyttet fra Åmli til Dal.

Nils døde den 19. november 1846 på Grimelandshovet, Åmli, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 1. desember 1846 på Åmli kirkegård, Aust-Agder.
Guro døde den 5. mars 1863 på Grimelandshovet, Åmli, Aust-Agder, 88 år gammel, og ble begravet den 14. mars 1863 på Åmli kirkegård, Aust-Agder.

Guro og Nils fikk disse 5 barna:

Anne Marie Nilsdatter ble født i 1803 på Dal, Narestø, Aust-Agder.
Tellef Nilsen ble født den 14. juni 1805 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder.
Tøri Nilsdatter ble født den 28. juli 1808 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder.
Tore Nilsdatter ble født i 1815 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder.
Kirsti Nilsdatter ble født i 1815 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder.

Andre generasjon (Barn)

Anne Marie Nilsdatter (Nils1) ble født i 1803 på Dal, Narestø, Aust-Agder og ble døpt den 27. mars 1803 i Flosta kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Jensdatter (Obre Nielsens kone), Inger Hansdatter, Narestø, Ole Nilsen, Dal, Andreas Andersen, Berg og Peter Jørgensen Holm.

Anne giftet seg med Lars Gjerulfsen, sønn av Gjerulf Knudsen og Inger Johnsdatter, den 9. september 1843 i Holt kirke, Aust-Agder.

Her finner du etterslekta til Anne Marie og Lars.

Tellef Nilsen (Nils1) ble født den 14. juni 1805 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder og ble døpt den 16. juni 1805 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Grimeland, Mari Myra, Anders Løve, Ole Uberg og Ole Myre. Han ble konfirmert den 4. September 1821 i Åmli kirke, Aust-Agder og han fikk karakteren meget godt.

Tellef flyttet fra Åmli i 1829 til Dal, Narestø, Aust-Agder. Her hadde Tellef kjøpt farens gård kalt Strandheim. I 1835 solgte Tellef eiendommen i Dalskilen og flyttet med kone og sønn videre til Dukene, Østerå. Her fikk han skjøte på Dukene i september 1835 av Knut Christensen. (Gården Strandheim, Dal ble revet rundt 1930.)

Tellef giftet seg med Inger Olsdatter, datter av Ole Tengelsen og Inger Halvorsdatter, den 28. desember 1830 i Holt kirke, Aust-Agder. Inger ble født i 1806 på Grendsen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 20. april 1806 i Holt kirke, Aust-Agder. Hun ble konfirmert den 29. April 1821 i Holt kirke, Aust-Agder.

Han arbeidet som bonde og snekker.

Tellef døde den 8. juni 1875 på Dukene, Østerå, Aust-Agder, 69 år gammel, og ble begravet den 13. juni 1875 på Holt kirkegård, Aust-Agder.
Inger døde den 23. februar 1880 på Dukene, Østerå, Aust-Agder, 74 år gammel, og ble begravet den 2. mars 1880 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Inger og Tellef fikk disse 5 barna:

Inger Tellefsdatter ble født den 2. juni 1833 på Dal, Narestø, Aust-Agder.
Ole Tellefsen ble født den 23. november 1834 på Dal, Narestø, Aust-Agder.
Elling Tellefsen ble født den 7. april 1844 på Dukene, Østerå, Aust-Agder.
Halvor Tellefsen ble født den 2. september 1845 på Dukene, Østerå, Aust-Agder.
Inger Tellefsdatter ble født den 17. mai 1847 på Dukene, Østerå, Aust-Agder.

Tøri Nilsdatter (Nils1) ble født den 28. juli 1808 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder og ble døpt den 14. august 1808 i Åmli kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg (kone til Knut Thorsen Egaas), Nils Mosberg og kone Gyro, Osol Wimme og Anders Narve.Hun ble konfirmert den 1. Juni 1823 i Åmli kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren godt.

Tøri ble gift på Vegårshei.

Tore Nilsdatter (Nils1) ble født i 1815 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder og ble døpt den 25. desember 1815 i Åmli kirke, Aust-Agder.

Kirsti Nilsdatter (Nils1) ble født i 1815 på Grimeland, Åmli, Aust-Agder og ble døpt den 25. desember 1815 i Åmli kirke, Aust-Agder.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Inger Tellefsdatter (Tellef2, Nils1) ble født den 2. juni 1833 på Dal, Narestø, Aust-Agder og ble døpt den 9. juni 1833 i Flosta kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Aanonsdatter, Dal, pike Maren Olsdatter, Grendsen, Anders Christensen, Arnevik, Halvor Olsen, Grendsen og Anders Halvorsen, Grimeland.
Inger døde den 17. mai 1834 på Dal, Narestø, Aust-Agder og ble begravet den 24. mai 1834 på Flosta kirkegård, Aust-Agder. Hun døde av strupehoste.

Ole Tellefsen (Tellef2, Nils1) ble født den 23. november 1834 på Dal, Narestø, Aust-Agder og ble døpt den 30. november 1834 i Flosta kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Aslaksdatter, pike Guri Olsdatter, Grendsen i Holt sogn, Ole Nielsen, Dal, og Elling Pedersen, dal og Elling Syvertsen, Arnevik. Han ble konfirmert den 15. April 1849 i Holt kirke, Aust-Agder.
Ole døde den 29. september 1851 på Dukene, Østerå, Aust-Agder, 16 år gammel, og ble begravet den 6. oktober 1851 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Elling Tellefsen (Tellef2, Nils1) ble født den 7. april 1844 på Dukene, Østerå, Aust-Agder og ble døpt den 5. mai 1844 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Hans Henrik Eriksen Verket, Aslak Tellefsen, Lars Gjerulfsen, Østerådalen, Anne Olsdatter og Ingeborg Kjøstelsdatter, Grendsen. Han ble konfirmert den 1. mai 1859 i Holt kirke, Aust-Agder.

Elling mønstret ombord på brigg “Foreningen” av Tvedstrand 24. mai 1860. Neste år mønstret han på brigg Nor den 12. april 1861 og mønstret av i Tvedestrand den 23. november 1861.
Han fortsatte å seile på båter som seilte på England og i Nordsjøfart. Den sist innførselen vi har funnet om ham er fra 1865 i sjømannsrullene for Tvedestrand. I juni 1914 ble det satt inn en mortifikasjonsstevning i Tvedestrandsposten om den forsvunne sjømann Elling Tellefsen Dukene. I annonsen opplyses det at ingen har hørt noe fra Elling siden et brev skrevet den 15. juni 1869 i Melbourne, Australia. Da arbeidet han for en bonde inne på landet i Australia. Ellings skjebne er fremdeles ukjent.

Halvor Tellefsen (Tellef2, Nils1) ble født den 2. september 1845 på Dukene, Østerå, Aust-Agder og ble døpt den 12. oktober 1845 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gurine Olsdatter, Anne Olsdatter, Hans Eriksen, Erik Olsen, Kvastad og Lars Gjerulfsen, Østerådalen. Han ble konfirmert den 7. april 1861 i Holt kirke, Aust-Agder.

Halvor seilte som sjømann og mønstret ut første gang 29. april 1861. Han seilte hver sommer til og med sommeren 1869. Etter 1869 finnes han ikke i hovedrullene i Tvedestrand.

Halvor giftet seg med Gurine Eriksen, datter av Erik Olsen og Ingeborg Tjøstelsdatter, den 27. februar 1873 i Holt kirke, Aust-Agder. Gurine ble født den 31. oktober 1844 på Grendsen, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 17. november 1844 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Olsdatter, Nes Verk, Helje Halvorsdatter, Skjerkholt, Nils Tengelsen, Grændsen og Anders Pedersen, Nes Verk. Hun ble konfirmert den 1. mai 1859 i Holt kirke, Aust-Agder.
Han finnes i folketellingen for 1875 på Dukene, Østerå, Aust-Agder og det oppgis at han arbeidet som gårdbruker og seilte som styrmann.

Halvor døde før 1879. Det eneste vi har funnet ut så langt er at Gurine tok opp et lån med pant i eiendommen i 1879. Da var hun oppført som enke. I og med at vi ikke har funnet dødsfallet i kirkebøker eller dødsfallsprotokoll. kan det tyde på at han omkom til sjøs.

Ved folketellingen i 1891 bodde Gurine på Dukene og hun drev gården.
Gudrun døde den 1. desember 1923 på Myklebustad Gamlehjem, Holt, Aust-Agder, 79 år gammel, og ble begravet den 8. desember 1923 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Gurine og Halvor fikk disse 2 barna:

Inger Tellefsen ble født den 20. desember 1873 på Grendsen, Holt, Aust-Agder.
Ingeborg Elene Tellefsen ble født den 20. mars 1876 på Dukene, Østerå, Aust-Agder.

Inger Tellefsdatter (Tellef2, Nils1) ble født den 17. mai 1847 på Dukene, Østerå, Aust-Agder og ble døpt den 20. juni 1847 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere var Anne Olsdatter Verket, Inger Tengelsdatter Grendsen, Erik Olsen, Hans H. Eriksen og Lars Gjerulfsen Ramleth. Hun ble konfirmert den 27. april 1862 i Holt kirke, Aust-Agder.

Hun finnes i folketellingen for 1865. Da bodde hun hjemme hos foreldrene på Dukene. I 1910 bodde hun på Frydendal, Tverdalsøya, Flosta.
Inger døde den 12. august 1922 på Sjøverstø, Flosta, Aust-Agder, 75 år gammel, og ble begravet den 18. august 1922 på Flosta kirkegård, Aust-Agder. Hun var i føderåd da hun døde.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Inger Tellefsen (Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 20. desember 1873 på Grendsen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. januar 1874 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Tellef Nilsen, Ole Eriksen, Haaver Eriksen, Helge Asbjørnsdatter og moren. Hun ble konfirmert den 7. oktober 1888 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Inger fikk et barn utenfor ekteskap med Anton Johannesen. Anton ble født i 1871 i Arendal, Aust-Agder og han arbeidet som gråstensmurer.

Inger og Anton fikk fikk 1 sønn:

Johannes Evald Johannesen ble født den 22. juni 1896 på Dukene, Østerå, Aust-Agder.

Inger giftet seg deretter med Karl Abraham Mårdberg, sønn av Johan Mårdberg og Anne Jensdatter, den 31. juli 1899 hos Sorenskriveren, Arendal. Hennes navn som gift var Inger Mårdberg.
Karl Abraham ble født den 30. november 1870 i Bergby, Sødervalla, Gävleborg län, Sverige.Han ble konfirmert i 1886 i Segersted, Sverige.
Karl emigrerte som sjømann fra Gävleborg i februar 1896 og ankom Tvedestrand den 4. februar 1896.Karl Arnbeidet som skipstømmermann og bodde til å begynne med i Tvedestrand.

Før vi fortsetter historien om Inger og Karl må det innskytes at Karl var først gift med Karen Elise Myhre, datter av Nils Olsen Myhre og Berte Johanne Lydersdatter, den 20. mars 1896 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Karen ble født den 16. mai 1876 på Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 16. juli 1876 i Dypvåg kirke. Faddere ved dåpen var Ingeborg Svenningsdatter, Berte Marie Nilsdatter, faren, Ole Theodor Nilsen og Ole Olsen, Reinsfjell. Hun ble konfirmert den 5. oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder. Da bodde hun i Tvedestrand.

Karen Elise døde den 14. september 1898 i Tvedestrand, Aust-Agder 22 år gammel, og ble begravet den 20. september 1898 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Karen og Karl Abraham fikk denne sønnen:

Johan Arnold Mårdberg ble født den 5. september 1897 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Inger og Karl Abraham fikk disse 4 barna:

Agnes Elise Mårdberg ble født den 20. oktober 1899 på Dukene, Østerå, Aust-Agder.
Harald Gustav Mårdberg ble født den 12. juni 1901 på Dukene, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Carla Ingertha Mårdberg ble født den 22. april 1903 på Dukene, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Godtfred Mårdberg ble født den 20. oktober 1905 på Dukene, Østerå, Holt, Aust-Agder.

Inger og Karl Abraham bodde på Fagermyr i 1920. Etter at Fagermyr ble solgt bodde de noen år på Løvheim (i dag Gårdskleiva 10) før de flyttet til Sagesund, Dypvåg.

Karl Abraham døde den 20. mars 1940 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder 69 år gammel.
Inger døde den 27. desember 1955 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder, 82 år gammel, og ble begravet den 3. januar 1956 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Ingeborg Elene Tellefsen (Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 20. mars 1876 på Dukene, Østerå, Aust-Agder og ble døpt den 7. mai 1876 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Helje Asbjørnsdatter, Inger Tellefsdatter, Aamund Halvorsen, Ole Eriksen og Haaver Eriksen. Hun ble konfirmert den 5. Oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder.
Ingeborg arbeidet som hushjelp i 1891 og i 1910 var hun landhandler.

Ingeborg giftet seg med Bastian Hedmark. Bastian ble født den 8. september 1865 i Eidsskogen.
I 1900 arbeidet Bastian som hotellvert og bodde i Gunnerudsgate, Oslo. Han jobbet som gårdbruker på Dukene i 1910.

Bastian emigrerte fra Kristiansand den 8. Mars 1913 og ankom New York, USA den 21. mars 1913.
Ingeborg emigrerte sammen med datteren Solveig fra Bergen den 28. Juni 1916 og ankom New York, USA den 8. juli 1916.
Ingeborg døde den 17. januar 1966 i Tvedestrand, Aust-Agder, 89 år gammel, og ble begravet den 25. januar 1966 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Ingeborg og Bastian fikk dette barnet:

Solveig Hedmark ble født den 6. februar 1903 i Kristiania, Norge.

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Johannes Evald Johannesen (Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 22. juni 1896 på Dukene, Østerå, Aust-Agder og ble døpt den 28. juli 1896 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Eline Eriksen, Fagermyr, Ingeborg Tellefsen, Dukene, Jens Gustavsen, Østerå, Tellef Berntsen, Saugmyr og John Olsen, Goderstad. Han ble konfirmert den 21. mai 1911 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Han fikk karakteren mindre godt og hadde han små evner Da han ble konfirmert bodde han på Fagermyr.

Johannes giftet seg med Anna Karina Olsen Fortun, datter av Peder Olsen og Laura Bertine Magdalene Larsen, den 2. januar 1928 i Haugesund. Anna ble født den 30. november 1900 i Tønsberg, Vestfold.

Johannes Evald døde den 8. januar 1961 i Etne, Hordaland, 64 år gammel, og ble begravet den 13. januar 1961 på Odda kirkegård, Hordaland.
Anna Karine døde den 30. desember 1973 i Odda, Hordaland 73 år gammel, og ble begravet den 5. januar 1974 i Odda kirkegård, Hordaland.

Anna og Johannes fikk disse barna:

Laila Johannesen
Nelly Johannesen ble født den 8. april 1929.

Johan Arnold Mårdberg (Karl Abraham1) ble født den 5. september 1897 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 26. september 1897 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Berte Myhre, Edle Myhre, Nils Myhre, Nikolai Sørbø og faren. Han ble konfirmert den 12. mai 1912 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

I 1900 bodde han i Bedehusbakken, Tvedestrand og før han emigrerte til USA seilte han noen år som matros.
Johan emigrerte fra Kristiania den 12.november 1920 og ankom New York, USA den 24. november 1920.

Johan giftet seg med Karen Johanne Nielsen, datter av Halvor Nielsen og Andrea Elise Aslaksen, den 1. juni 1922 i Brooklyn, New York, USA. Karen ble født den 23. juli 1895 i Robbersvik, Risør, Aust-Agder og ble døpt den 1. september 1895 i Frydendal kirke, Risør, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fisker og gårdbruker Martin Aslaksen, sjømann Thor Nilsen Langemyrbråten, foreldrene og pike Torborg Margrethe Nilsen Langemyrbråten. Hun ble konfirmert den 9. oktober 1910 i Frydendal kirke, Risør, Aust-Agder.

Her er en artikkel i Nordisk Tidende 8/6-1972 fra feiringen av gullbryllupet.

Karen emigrerte fra Oslo den 22. september 1922 og ankom New York, USA den 2. oktober 1922. Familien bodde i 1930 i Richmond, Richmond, New York, USA.

Johan Arnold døde den 20. november 1989 i Middletown, New Jersey, USA, 92 år gammel, og ble begravet på Fair View Cemetery, Middletown, Monmouth County, New Jersey.
Karen Johanne døde den 1. juli 1993 i Middletown, New Jersey, USA, 97 år gammel, og ble begravet på Fair View Cemetery, Middletown, Monmouth County, New Jersey.

Karen Johanne og Johan Arnold fikk disse 3 barna:

Karla Elise Maarberg ble født den 30. juni 1923 i Kings, New York, USA.
Arnold Howard Maarberg ble født den 4. februar 1925 i Brooklyn, New York, USA.
Ethel Gwendolyn Maarberg ble født den 10. august 1926.

Agnes Elise Mårdberg (Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 20. oktober 1899 på Dukene, Østerå, Aust-Agder og ble døpt den 17. juni 1900 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, Edle Myre, Nils Myre og Jørgen Kristensen Østerå.

Agnes giftet seg med Reidar Waskaas, sønn av Andreas Waskaas og Marie Olsen, den 24. januar 1925 på Porsgrunn prestekontor. Ekteskap oppløst. Reidar ble født den 19. november 1896. Reidar var sjømann og seilte som stuert.

Reidar døde den 28. mai 1951 i Porsgrunn, Telemark 54 år gammel, og ble begravet den 2. juni 1951 i Vestre Porsgrunn kirkegård, Telemark.
Agnes Elise døde den 19. april 1981 i Arendal, Aust-Agder, 81 år gammel, og ble begravet den 24. april 1981 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Agnes og Reidar fikk disse 3 barna:

Tore Dag Waskaas ble født den 12. november 1925.
Inge Kjell Waskaas ble født den 26. september 1927 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Reidun Agnes Waskaas

Harald Gustav Mårdberg (Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 12. juni 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 4. august 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marie Gjertsen, Østerå, Torine Gjerulfsen, Østerå, Kristen Knutsen, Østerå, Knut Eriksen, Fagermyr og faren. Han ble konfirmert den 14. mai 1916 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Harald Gustav døde den 21. oktober 1968 i Australia, 67 år gammel.

Carla Ingertha Mårdberg (Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 22. april 1903 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 14. juni 1903 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere var Marie Gjertsen, Olava Gjeruldsen Østerå, Jørgen Kristensen Østerå, Amund Halvorsen Østerå og faren. Hun ble konfirmert den 13. mai 1917 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og bodde da på Fagermyr, Østerå.

Carla giftet seg med Olav Lie, sønn av Anders Lie og Marte, den 11. november 1935 på Nedenes sorenskriverkontor. Hennes navn som gift var Carla Lie. Olav ble født den 13. januar 1907 på Stormyrlia, Vegårshei, Aust-Agder.
Olav var bygningsarbeider.

Carla døde den 9. desember 1969 på Vegårshei, Aust-Agder, 66 år gammel, og ble begravet den 13. desember 1969 på Vegårshei kirkegård, Aust-Agder.
Olav døde den 5. juli 1995 på Vegårshei, Aust-Agder 88 år gammel, og ble begravet den 11. juli 1995 på Vegårshei kirkegård, Aust-Agder.

Carla og Olav fikk disse 2 barna:

Målfrid Iris Lie
Karin Lie ble født den 2. november 1943 i Myra, Vegårshei, Aust-Agder.

Godtfred Mårdberg (Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 20. oktober 1905 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 26. desember 1905 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere var foreldrene, Johanne Eriksen Fagermyr, Knut Eriksen Fagermyr og Gjeruld Larsen Østerådalen. Han ble konfirmert den 9. mai 1920 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Godtfred giftet seg med Dagmar Vaskaas, datter av Andreas Vaskaas og Marie Olsen, den 29. juli 1933 i Porsgrunn, Telemark. Hennes navn som gift var Dagmar Mårdberg. Dagmar ble født den 6. mars 1904 i Gjerpen, Telemark. Dagmar var søster til Reidar Waskaas som ble gift med Agnes Elise Mårdberg.

Godtfred døde den 25. mai 1968 i Porsgrunn, Telemark, 62 år gammel, og ble begravet den 29. mai 1968 på Østre Porsgrunn kirkegård, Telemark.

Dagmar døde den 26. februar 2001 i Porsgrunn, Telemark 96 år gammel, og ble begravet den 7. mars 2001 i Østre Porsgrunn kirkegård, Telemark.

Dagmar og Godtfred fikk 1 datter:

Anne Marie Maarberg ble født i 1936.

Solveig Hedmark (Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 6. februar 1903 i Kristiania, Norge og ble døpt den 14. februar 1903.
Den 8. Juli 1916 da Solveig ankom New York sammen med sin mor, endret hun fornavnet fra Solveig til Sylvia.

Sylvia giftet seg med Eugene Francis Valley den 2. august 1928 i Suffern, New York, USA. Eugene ble født den 3. juli 1900 i New Jersey, USA.
Familien bodde 1940 i Rockaway, Morris, New Jersey, USA.

Eugene Francis døde den 29. september 1969 i Pasco, Florida, USA 69 år gammel, og ble begravet på Gate of Heaven Cemetery East Hanover, Morris County, New Jersey.
Sylvia døde den 11. mars 1977 i Pasco, Florida, USA, 74 år gammel, og ble begravet på Gate of Heaven Cemetery East Hanover, Morris County, New Jersey.

Sylvia og Eugene fikk disse 3 barna:

Jean F. Valley ble født den 21. mai 1930 i Dover, Morris County, New Jersey, USA.
Anna Marie Valley
Walter F. Valley

Sjette generasjon (Tipptippoldebarn)

Laila Johannesen. (Johannes Evald Johannesen5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Laila giftet seg med Rolf.

Nelly Johannesen (Johannes Evald Johannesen5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 8. april 1929.
Nelly giftet seg med Anton Sigurd Birkenes den 4. september 1948 i Etne kirke, Hordaland. Anton ble født den 4. september 1926.

Anton døde den 3. august 1986 i Skogen, Odda, Hordaland 59 år gammel, og ble begravet den 8. august 1986 i Berjaflot kirkegård, Ullensvang, Hordaland.
Nelly døde den 19. juli 2014 i Skogen, Odda, Hordaland 85 år gammel, og ble begravet den 30. juli 2014 i Berjaflot kirkegård, Ullensvang, Hordaland.

Nelly og Anton fikk disse 3 barna:

Torill Birkenes.
Astrid Johanna Birkenes ble født den 7. mars 1950 i Odda, Hordaland.
Arne Birkenes

Karla Elise Maarberg (Johan Arnold2, Karl Abraham1) ble født den 30. juni 1923 i Kings, New York, USA.

Karla giftet seg med Edward Percey Parsons, i februar 1947 i Manhattan, New York, New York, USA. Edward ble født den 9. april 1909. Dette er Edwards andre ekteskap. Han ble gift i 1932 med Anna Santamorena.

Edward Percey døde i juni 1982 i Far Rockaway, Queens, New York, USA 73 år gammel.
Karla Elise døde den 21. november 2004 i Far Rockaway, Queens, New York, USA 81 år gammel.

Karla og Edward fikk disse 2 barna:

Jessica Maarberg Parsons ble født den 8. november 1947.
Karen Maarberg Parsons ble født i 1948.

Nekrolog: Karla E.M. Parsons.

Longtime Resident

Karla E.M. Parsons, a Far Rockaway resident for nearly 55 years, died on November 24, 2004. She was 81. Parsons was born in Brooklyn on June 30, 1923. She moved from Staten Island to Far Rockaway 54 years ago. Parsons was a former PTA president, Heart Fund coordinator, Democratic Party liaison and a longtime member of the First Presbyterian Church of Far Rockaway. She worked as a seamstress, caterer and school bus driver.

“Karen’s charity was to help individuals in need. Her home was always open and there was always a place at her table. She asks that you ‘pass it on,'” said her daughter Karen Parsons.

Parsons was preceded in death by her parents, Arnold and Karen Maarberg, and her first daughter, Jessica.

She is survived by her daughters, Karen Parsons of Oklahoma and Karlise Murphy of Long Beach; grandchildren, Kelly McMahon, JoAnne Wilmes and Julia, Jedd and Robert “Tucker” Murphy; great grandchildren, Wyatt McMahon, Jessica McMahon, Anya Murphy, Owen Murphy, Avangeline Wilmes, Kristian Wilmes; sister, Ethel Halvorsen of New Jersey; brother, Arnold Maarberg of Florida; and other family members and friends.

Arnold Howard Maarberg (Johan Arnold2, Karl Abraham1) ble født den 4. februar 1925 i Brooklyn, New York, USA.

Arnold giftet seg med Lucille Majorie Woolston, i 1943. Ekteskapet endte i skilsmisse. Lucille ble født den 16. oktober 1925.
Lucille døde den 26. september 1991, 65 år gammel, og ble begravet i Bunckers Cemetary Garden.
Arnold døde den 7. november 2008 i Louisville, Kentucky, USA 83 år gammel, og ble begravet på Fair View Cemetery, Middletown, Monmouth County, New Jersey.

Lucille og Arnold fikk disse 3 barna:

Lynn Marguerite Maarberg
Sandra Karen Maarberg ble født den 23. mars 1944 i Brooklyn, New York, USA.
Robert Arnold Maarberg

Nekrolog:
Arnold Howard Maarberg, 83
of Betzstone Avenue, Mansfield passed away Friday, November 7, 2008 in Louisville, Kentucky. He was born February 4, 1925 in Brooklyn, New York to J. Arnold and Karen (Halvorsen) Maarberg, and attended Tottenville High School on Staten Island, New York.

In 1942 Arnold joined the U.S. Coast Guard serving three years during World War II in the South Pacific. He was very proud to have several grandchildren continue in his military legacy, among them are Staff Sgt. Brian Saunier, Staff Sgt. Sean Kennedy, Spc. Margaret Kennedy Vargas, Sgt. James Kennedy, Sgt. Matthew Kennedy all serving in the US Army, and Master Sgt. Gary Stansberry, II, and Airman First Class Brittany Hott both serving in the Air National Guard.

Until his retirement in 1988, Arnold worked as a pile driver for Local Union #1456 of New York City, of which he was a member for 60 years. He was a member of Atlantic Highlands Yacht Club of New Jersey, as well as the Masonic Lodge.

Arnold moved from Florida, where he was a member of VFW Post #8087, to Mansfield in 2006. Locally, he was a member of the B.P.O.E. Elks # 56 Mansfield Lodge. A man of many talents, he enjoyed sailing, hunting, canning, rushing, and woodworking.

Arnold is survived by a daughter and son-in-law Sandra and Victor Saunier of Mansfield, a son and daughter-in-law Robert and Trish Maarberg of Jackson, New Jersey, and a daughter and son-in-law Lynn and Major Paul Kennedy USA (Ret.) of Mt. Holly, New Jersey; 13 grandchildren, 25 great grandchildren, seven great great grandchildren, and a sister Ethel Halvorsen of Tinton Falls, New Jersey, three nieces and a nephew. Arnold was preceded in death by a sister Karla Parsons, and one niece.

A memorial service will be held Monday, November 17, 2008 at 1:00 pm in Grace Bible Church in Lucas. Friends may call immediately prior to the services. Pastor Marc Patterson will officiate, and interment with military honors conducted by the Richland County Joint Veterans Burial Detail will follow in Mansfield Cemetery. The Lexington Avenue Snyder Funeral Home is assisting the Maarberg family with funeral arrangements.

Ethel Gwendolyn Maarberg (Johan Arnold2, Karl Abraham1) ble født den 10. august 1926.

Ethel giftet seg med Thor Herbert Halvorsen, sønn av Nils Halvorsen og Inga Kleppe, den 19. juni 1965. Thor ble født den 28. juni 1923 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.
Thor døde den 7. februar 1993 69 år gammel, og ble begravet på Fair View Cemetery, Middletown, Monmouth County, New Jersey. De var barnløse.

Tore Dag Waskaas (Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 12. november 1925.
Tore giftet seg med Borgny Vigerstøl, datter av Jørgen Vigerstøl og Klara Julie Bredsten, den 1. oktober 1949 i Arendal, Aust-Agder. Borgny ble født den 22. mars 1921.

Tore Dag døde den 17. januar 1995 i Ullensaker, 69 år gammel.
Borgny døde den 28. november 2011 90 år gammel.

Borgny og Tore fikk disse 4 barna:

Jørn Waskaas.
Ingrid Waskaas.
Toril Waskaas.
Helge Waskaas

Inge Kjell Waskås (Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 26. september 1927 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 27. mai 1928 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var smed Ernst Pettersen, Karl Mårdberg, frøken Carla Mårdberg og Agnes Vaskås.
Inge Kjell seilte som styrmann og kaptein. Han giftet seg med Asta Arnesen.

Inge Kjell døde den 1. oktober 1987 i Arendal, Aust-Agder, 60 år gammel.

Asta og Inge fikk disse 3 barna:

Reidar Waskås
Geir Waskås
Aud Kristin Waskås

Reidun Agnes Waskås. (Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Reidun giftet seg med Lars Seim. Lars ble født den 17. mai 1929.

Lars døde den 8. august 2012 i Røyken, Buskerud, 83 år gammel, og ble begravet den 17. august 2012 på Røyken kirkegård, Buskerud.

Reidun og Lars fikk disse barna:

Arnfinn Seim.
Eirik Seim.
Inger Seim.
Kristin Seim.

Målfrid Iris Lie. (Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Målfrid giftet seg med Ole Ingvald Seljåsen. Ole ble født den 22. oktober 1932. Han var bygningsarbeider.
Ole Ingvald døde den 14. september 2014 i Bråstad, Øyestad, Aust-Agder, 81 år gammel.

Målfrid og Ole Ingvald fikk disse 3 barna:

Vigdis Seljåsen Lie.
Rune Seljåsen.
Glenn Olav Lie Seljåsen.

Karin Lie (Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 2. november 1943 i Myra, Vegårshei, Aust-Agder.

Karin giftet seg med Edgar Løvdal, sønn av Helmer Løvdal og Berthe Serine Jørgensen, den 27. april 1968 på Vegårshei, Aust-Agder.Hennes navn som gift var Karin Løvdal.
Edgar ble født den 24. august 1939 på Songe, Holt, Aust-Agder. Han ble konfirmert den 27. September 1953 i Songe Frikirke. Han arbeidet som snekker.

Karin døde den 4. april 2012 på Songe, Holt, Aust-Agder 68 år gammel, og ble begravet den 13. april 2012.
Edgar døde den 17. februar 2021 i Songe, Aust-Agder 81 år gammel, og ble begravet den 25. februar 2021 i Songe Frikirke, Aust-Agder.

Karin og Edgar fikk disse 3 barna:

Svein Løvdal
Trond Løvdal
Olav Løvdal

Anne Marie Maarberg (Godtfred Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født i 1936.
Anne Marie giftet seg med Svein Almer Thorstensen.

Anne Marie døde den 3. februar 2001 i Osebakken, Porsgrunn, Telemark, 65 år gammel, og ble begravet den 9. februar 2001 på Borgestad kirkegård, Telemark.

Anne og Svein fikk disse barna:

Thore Maarberg Thorstensen.
Kjell Maarberg Thorstensen

Jean F. Valley (Sylvia Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 21. mai 1930 i Dover, Morris County, New Jersey, USA.

Bilde Jean Doherty
Jean Doherty

Jean giftet seg med Hugh Francis Doherty i november 1956 i Rockaway, Morris, New Jersey, USA. Hugh ble født den 7. januar 1928.

Jean døde den 3. august 2014, 84 år gammel, og ble begravet Gate of Heaven Cemetery East Hanover, Morris County, New Jersey.

Nekrolog: DOHERTY
Jean F. (nee Valley), of North Haledon, formerly of Hasbrouck Heights passed away on Sunday, August 3, 2014 to be with our Lord Jesus Christ, surrounded by her loving family.

Born on May 21, 1930 in Dover, NJ, to the late Eugene and Sylvia Valley. The family lived in Rockaway. “Dear God… Thank you for yesterday. All went well. Today I need Your spiritual love, guidance, and wisdom in all that I do. Please watch over…” Our dearest mother wrote this in her journal daily, adding the names of her children and grandchildren as the spirit moved her.

Beloved mother of Sharon and her husband Dan Kuhnert of Carlsbad, CA, Hugh and his wife Patricia Doherty of Little Silver, Mary E. Doherty of Hackensack, Maureen Doherty of Tampa, FL, Timothy Doherty of Clifton, Susan Doherty and her husband Patrick Gibney of Boca Raton, FL and Kathleen “Kitty” Doherty of Hasbrouck Heights. She was blessed with twenty-seven grandchildren and four great-grandchildren, whom she adored and loved very much. Loving sister to Ann Miller of Rockaway and Walter Valley of Virginia Beach, VA.

Prior to raising her children, Jean first worked as a nurse at Dover General Hospital and then became a stewardess for Eastern Airlines (back in the day when it was required to be a nurse to work as a stewardess. After raising her children, she returned to work as a nurse for Unlimited Care in White Plains up until one year prior to her death. Mom so loved to help and serve others, especially children. One of her greatest joys in life was a teacher of CCD classes, first at Corpus Christi R.C. Church in Hasbrouck Heights and later at Blessed Sacrament R.C. Church in Franklin Lakes. There, she was a member of the Knitting Club for the Linus Project, devoted to providing blankets for homeless children. It was very important to her to share her faith with the world.

Funeral from Costa Memorial Home Boulevard and Central Ave. Hasbrouck Heights on Friday, August 8th. at 9 AM. Funeral Liturgy from Corpus Christi R.C. Church Hasbrouck Heights at 10 AM. Interment following at Gate of Heaven Cemetery, East Hanover. Visitation Thursday, August 7th. from 4-9 PM. In lieu of flowers, memorial contributions to your favorite charity in her memory would be appreciated.

Hugh Francis døde den 29. mars 2021 i New Jersey, USA 93 år gammel, og ble begravet den 7. april 2021 på Gate of Heaven Cemetery East Hanover, Morris County, New Jersey.

Nekrolog:

Hugh F. Doherty

“God, Family, Country”

Bilde Hugh F Doherty
Hugh Francis Doherty

Dr. Hugh Francis Doherty of Spring Lake, formerly of Hasbrouck Heights, was called to Heaven on March 29, 2021 while surrounded by his loving children in order to be with our Lord Jesus Christ. Born on January 7, 1928 in Jersey City, NJ to the late Hugh and Elsie Doherty. Predeceased by his devoted wife of 37 years Ginger Doherty, brother Vince, and sister Joan Tierney and his 2 grandchildren Christina DeChard and Danny DeChard. Hugh attended St. Peter’s Prep in JC and Columbia University, served his country as a Navy Vet, and graduated from St. Louis School of Dentistry. He had a thriving dental practice for many years in his hometown of Jersey City and then ran the Business of Dental Practice.

Beloved Father of Sharon and her husband Dan Kuhnert of Sandpoint, ID, Hugh and his wife Patricia Doherty of Little Silver, NJ, Mary Doherty of Hackensack, NJ, Maureen Doherty of Tampa, FL, Timothy Doherty of Hackensack, NJ, Susan Doherty and her husband Patrick Gibney of Boca Raton, FL, and Kathleen “Kitty” Doherty of Hasbrouck Heights, NJ. He was blessed with 27 grandchildren and 16 great-grandchildren.

“Teach only love, because that is who you are”

Dad’s greatest passion was teaching. We learned so much from him through all the peaks and valleys of life, primarily the importance of showing up for one another and having faith in God. He was fondly called “Doc” by all he mentored, including extended family, friends, and the young dental professionals he took under his wing. His enthusiasm was infectious. He was often the life of the party and loved NY Giants football (which he shared with us). Doc’s Sunday night basketball games under the lights at 331 Division were legendary and still talked about some 50 years later by the town youth who played in them. All of his children cherished being in his presence. Whether on trips to the Jersey shore or Maine, it was truly an adventure with him at the wheel and with Mom riding shotgun. We love you, Dad, forever and ever. For that is what you taught us, and we are eternally grateful to have you as Our Father…

Visitation will be on Tuesday from 2:00pm to 5:00pm at the O’Brien Funeral Home, 2028 Hwy 35 at New Bedford Rd., Wall. A Mass of Christian Burial will be offered on Wednesday, April 7, 2021 at 10:30am in St. Margaret’s Church, Corner of 3rd and Ludlow Aves., Spring Lake. Entombment in St. Catharine’s Cemetery, Sea Girt.

Jean og Hugh fikk disse 7 barna:

Sharon Doherty.
Hugh Doherty.
Mary E. Doherty.
Maureen Doherty.
Timothy Doherty.
Susan Doherty.
Kathleen Doherty

Anna Marie Valley. (Sylvia Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Anna giftet seg med William Max Miller. William ble født den 12. mars 1926.
William døde den 18. januar 1999 i Rockaway Borough, Morris, New Jersey, USA 72 år gammel, og ble begravet i Locust Hill Cemetery, New Jersey, USA.

Walter F. Valley. (Sylvia Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Syvende generasjon ( 3× tippoldebarn)

Torill Birkenes. (Nelly Johannesen6, Johannes Evald Johannesen5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Torill giftet seg med Olav Petter Skjervheim.

Torill og Olav fikk disse 3 barna:

Anette Skjervheim.
Brita Lena Skjervheim ble født den 13. november 1968. Hun døde den 10. mars 2005 i Tysnes, Hordaland 36 år gammel, og ble begravet den 15. mars 2005 på Tysnes kirkegård, Hordaland.
Nils Petter Skjervheim

Astrid Johanna Birkenes (Nelly Johannesen6, Johannes Evald Johannesen5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1) ble født den 7. mars 1950 i Odda, Hordaland.
Astrid giftet seg med Geir Haarklau den 14. oktober 1967 i Odda, Hordaland.
Geir ble født den 13. desember 1949 i Fana, Bergen.

Geir døde den 21. september 1995 i Bergen, Hordaland 45 år gammel, og ble begravet på Møllendal kirkegård, Bergen.
Astrid døde den 17. mars 2013 i Haugesund, Rogaland 63 år gammel, og ble begravet den 25. mars 2013 på Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland.

Astrid og Geir fikk 1 datter:

Kjersti Haarklau

Arne Birkenes. (Nelly Johannesen6, Johannes Evald Johannesen5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Jessica Maarberg Parsons (Karla Elise Maarberg3, Johan Arnold2, Karl Abraham1) ble født den 8. november 1947 og døde den 15. juni 1974 26 år gammel.

Karen Maarberg Parsons (Karla Elise Maarberg3, Johan Arnold2, Karl Abraham1) ble født i 1948 og døde i 2013 65 år gammel.

Lynn Marguerite Maarberg (Arnold Howard3, Johan Arnold2, Karl Abraham1)

Lynn giftet seg med Paul Kennedy.

Sandra Karen Maarberg (Arnold Howard3, Johan Arnold2, Karl Abraham1) ble født den 23. mars 1944 i Brooklyn, New York, USA.

Sandra Karen giftet seg med Victor Eugene Saunier, sønn av Banner Owen Saunier og Amy Louise Dickens, i 1961. Victor ble født den 4. mai 1942 i Mansfield, Ohio, USA. Victor og kona Sandra bodde i Mansfield, Ohio, USA.
Victor Eugene døde den 15. april 2016 i Mansfield, Ohio, USA 73 år gammel.

Sandra Karen Saunier
Sandra Karen Saunier

Sandra Karen døde den 19. januar 2020 i Mansfield, Richland County, Ohio, USA 75 år gammel, og ble begravet i Mansfield Cemetery, Ohio, USA.

Sandra Karen og Victor Eugene fikk disse 6 barna:

Dawn Eugenia Saunier
John Saunier ble født den 8. april 1963 i Hawthorn, Mineral County, Nevada, USA.
Robin Lynn Saunier
Sherrie Lucille Saunier ble født den 28. januar 1968 i Redbank, Monmouth County, New Jersey, USA.
Brian Eugene Saunier ble født den 15. januar 1970.
Amy Marie Saunier

Nekrolog: Sandra K. Saunier

Perrysville – Sandra K. Saunier, 75, of Perrysville, Ohio, passed away Sunday, January 19, 2020, at OhioHealth Mansfield Hospital. She was born March 23, 1944 in Brooklyn, New York, to the late Arnold Maarberg and Lucille Woolston Johnson.

Sandra made the most of life and lived everyday to it’s fullest. Her greatest joy was spending time with her family and friends. Every memory made she held close to her heart and her loved ones even closer. Sandra loved shopping, gardening and bird watching. She was an active member of Grace Bible Church.

She is survived by her four children, Dawn (Joe) Gimello, Robin (Tim) Murphy, Brian (Mandy) Saunier and Amy Saunier; 10 grandchildren; 10 great-grandchildren; beloved Aunt Ethel Halvorsen; five siblings, Bob (Trish) Maarberg, Lynn (Paul) Kennedy, Joanne (James) Buck, Mike (Karen) Scaramuzzino and Loren (Karen) Johnson; and numerous cousins and extended family.

In addition to her parents, Sandra is preceded in death by her beloved husband of 54 years, Victor Saunier.

A gathering of family and friends will be from 5:00-7:00 p.m. Wednesday, January 22, 2020, at the Diamond Street Home of Wappner Funeral Directors, 98 South Diamond Street. A memorial service will be held at 11:00 a.m. on Thursday, January 23, 2020, at Grace Bible Church, 67 West Main Street, Lucas, Ohio. In lieu of flowers, memorial contributions may be made to Grace Bible Church.

Mansfield News Journal 21. januar 2020

10. Robert Arnold Maarberg (Arnold Howard3, Johan Arnold2, Karl Abraham1)

Robert giftet seg med Patricia J. Saggau.

Patricia og Robert fikk 4 barn. Vi har ikke klart å finne fornavnene til disse 4 barna.

Jørn Waskaas. (Tore Dag Waskaas6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Jørn giftet seg med Britt.

Britt og Jørn fikk dette barnet:

Waskaas.

Ingrid Waskaas. (Tore Dag Waskaas6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Toril Waskaas. (Tore Dag Waskaas6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Toril giftet seg med Alv Johan Nustad.

Helge Waskaas. (Tore Dag Waskaas6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Helge giftet seg med Randi Svarva.

Reidar Waskås. (Inge Kjell Waskås6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Geir Waskås. (Inge Kjell Waskås6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Geir giftet seg med Tone.

Tone og Geir fikk dette barnet:

Waskås

Aud Kristin Waskås. (Inge Kjell Waskås6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Arnfinn Seim. (Reidun Agnes Waskås6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Arnfinn giftet seg med Grete.

Eirik Seim. (Reidun Agnes Waskås6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Eirik giftet seg med Teiko.

Inger Seim. (Reidun Agnes Waskås6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Kristin Seim. (Reidun Agnes Waskås6, Agnes Elise Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Vigdis Seljåsen Lie. (Målfrid Iris Lie6, Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Vigdis giftet seg med Jan Wollnic.

Rune Seljåsen. (Målfrid Iris Lie6, Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Rune giftet seg med Susanna. Ekteskap opphørt.

Rune ble deretter samboer med Heidi Helene Stykket.

Heidi og Rune fikk disse barna:

Sarah Seljåsen.
Julie Stykket Seljåsen.

Glenn Olav Lie Seljåsen. (Målfrid Iris Lie6, Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Glenn giftet seg med Helene Knutsen.

Svein Løvdal. (Karin Lie6, Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Svein giftet seg med Anne Grethe Granås. Anne ble født den 31. januar 1966. Hun døde den 5. september 2017 på Songe, Aust-Agder 51 år gammel, og ble begravet den 13. september 2017 i Songe Frikirke, Aust-Agder.

Anne og Svein fikk disse barna:

Malene Løvdal.
Alexander Løvdal.

Trond Løvdal. (Karin Lie6, Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Trond giftet seg med Line Syvertsen.

Olav Løvdal. (Karin Lie6, Carla Ingertha Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Olav giftet seg med Elin Noraberg, datter av John Noraberg og Marit.

Thore Maarberg Thorstensen. (Anne Marie Maarberg6, Godtfred Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Thore giftet seg med Gro Anita Olsen.

Gro og Thore fikk disse 6 barna:

Joakim Thorstensen.
Anette Thorstensen.
Charlotte Thorstensen.
Steffan Thorstensen.
Tommy Thorstensen.
Thorstensen

Kjell Maarberg Thorstensen. (Anne Marie Maarberg6, Godtfred Mårdberg5, Inger Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)
Kjell giftet seg med Gunn-Marit. Ekteskap opphørt.
Kjell giftet seg deretter med Tove Mette Isaksen.

Sharon Doherty. (Jean F. Valley6, Solveig Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Hugh Doherty. (Jean F. Valley6, Solveig Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Mary E. Doherty. (Jean F. Valley6, Solveig Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Maureen Doherty. (Jean F. Valley6, Solveig Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Timothy Doherty. (Jean F. Valley6, Solveig Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Susan Doherty. (Jean F. Valley6, Solveig Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

Kathleen Doherty. (Jean F. Valley6, Solveig Hedmark5, Ingeborg Elene Tellefsen4, Halvor3, Tellef2, Nils1)

 

Kilder.

Søk opp aktuell person i TNG (egen fane). Nederst – under hver person – finner du en oversikt over de kilder som er brukt.