Etterkommere av Anne Larsdatter og Jørgen Syvertsen

Første generasjon

Jørgen Syvertsen, sønn av Sivert Mortensen og Marthe Jørgensdatter, ble født i 1770 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. november 1770 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Halvor Råkenes’ kone Gunhild, Kirsten Thorsdatter Østerå, Anne Halvorsdatter Råkenes, Jørgen Østerå og Anders Ingebretsen. Jørgen ble konfirmert den 15. april 1787 i Holt kirke, Aust-Agder.

Jørgen arbeidet som gårdbruker og styrmann.

Jørgen giftet seg med Anne Larsdatter, datter av Lars Rasmussen og Ingeborg Sørensdatter, den 26. juli 1814 i Holt kirke, Aust-Agder.
Anne ble født i 1794 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. januar 1794 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Liv Alfsdatter Tvedestrand, Berte Endresdatter Tvedestrand, Rasmus Stamnes, Morten Rasmussen og Lars Tjøstelsen Tvedestrand.

Jørgen døde i 1817, 47 år gammel. Han omkom ved drukning mens han var på jobb til sjøs.

Anne og Jørgen fikk disse 2 barna:

Karen Helene Jørgensdatter ble født den 28. september 1814 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Marthe Jørgensdatter ble født den 4. juni 1816 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Anne giftet seg deretter med Gjeruld Gunleksen.
Anne døde den 7. mai 1858 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 64 år gammel, og ble begravet den 15. mai 1858 på Holt kirkegård.

Andre generasjon (Barn)

Karen Helene Jørgensdatter (Jørgen1) ble født den 28. september 1814 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 9. oktober 1814 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Erichsdatter Holtsmyr, Kirsten Johnsdatter Østerå, Simon Aanonsen Holtsmyr, Knut Christensen Østerå og Halvor Sivertsen Østerå.

Karen giftet seg med Aanon Andersen, sønn av Anders Nilsen og Asjer Aanonsdatter, den 26. august 1833 i Holt kirke, Aust-Agder. Aanon ble født i 1806 i Blia, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 16. april 1806 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen Marte Beruldsdatter Langtvedt – kona til Jørgen Halvorsen, Kisten Nilsdatter, Nils Nilsen Langang, Torje Nilsen Løvøen og Aanon Johnsen Holt.

Aanon flyttet Østerå etter at han giftet seg og hadde fått sitt første barn. Aanon arbeidet som gårdbruker og tømmermann.

Aanon døde den 1. februar 1876 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 7. februar 1876 på Holt kirkegård.
Karen Helene døde den 3. april 1890 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 75 år gammel, og ble begravet den 11. april 1890 på Holt kirkegård.

Karen Helene og Aanon fikk disse 8 barna:

Anders Aanonsen ble født den 4. september 1833 i Blia, Holt, Aust-Agder.
Ingeborg Aselia Aanonsdatter ble født den 23. januar 1837 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Jørgen Aanonsen ble født den 9. august 1839 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Halvor Anderson ble født den 17. desember 1841 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
August Aanonsen ble født den 12. juni 1844 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ingebreth Andreas Aanonsen ble født den 21. mars 1852 på Østerå, Holt.
Nils Severin Aanonsen ble født den 25. februar 1854 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Marthe Jørgensdatter (Jørgen1) ble født den 4. juni 1816 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 9. juni 1816 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Andersdatter Østerå, Guri Christensdatter, Halvor Syvertsen, Thrond Olsen Østerå og Lars Rasmussen Stamnes.

Marthe giftet seg med Peder Pedersen, sønn av Peder Olsen og Anne Haaversdatter, den 4. november 1833 i Holt kirke, Aust-Agder. Peder ble født den 10. november 1806 på Langtveit, Holt, Aust-Agder.

Peder arbeidet som snekker og gårdbruker. Peder flyttet fra Langtveit til Østerå hvor han og Marthe bodde i flere år før de flyttet videre Nes ved Sagesund.

Peder døde den 4. oktober 1891 på Nes, Sagesund, Aust-Agder 84 år gammel, og ble begravet den 12. oktober 1891 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder. Etter at Peder døde flyttet Marthe til sin sønn på på Skattebones.
Marthe døde den 31. januar 1901 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 84 år gammel, og ble begravet den 7. februar 1901 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder. Hun døde av lungebetennelse.

Marthe og Peder fikk disse 4 barna:

Peder Pedersen ble født den 12. mai 1835 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Anne Pedersdatter ble født den 21. januar 1837 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Jørgen Severin Pedersen ble født den 14. juni 1848 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Halvor Pedersen Ness ble født den 18. mai 1852 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Anders Aanonsen (Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 4. september 1833 i Blia, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 22. september 1833 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gjertrud Gurine Stiansdatter Ødegård, pike Gunhild Thorsdatter Ødegård, Thor Pedersen Ødegård, Andreas Thorsen Ødegård og Jens Jensen d.y. Myklebustad. Anders ble konfirmert den 30. april 1848 i Holt kirke, Aust-Agder.

Anders arbeidet som skipstømmermann.

Anders giftet seg med Birgitte Ovidia Olsdatter, datter av Ole Ellefsen og Birthe Jensdatter, den 14. desember 1866 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Birgitte ble født den 24. februar 1841 på Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder, ble døpt den 21. mars 1841 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Marie Jensdatter Krokvåg, Johanne Birgitte Elevsdatter Krokvåg, Jens Gundersen Krokvåg, Gunder Jensen Eidbo og Jens Jensen Eidbo. Birgitte ble konfirmert den 4. november 1855 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Birgitte døde den 9. mars 1873 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 32 år gammel, og ble begravet den 15. mars 1873 på Holt kirkegård.

Birgitte og Anders fikk 1 sønn:

Jørgen Andersen ble født den 7. september 1867 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Ingeborg Aselia Aanonsdatter (Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 23. januar 1837 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 26. februar 1837 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen Marthe Jørgensdatter, Østerå, Kirsten Andersdatter, Blia, Anders Nilsen Blia, Gjeruld Gunleksen, Østerå og Ole Andersen, Løvøya.
Ingeborg døde den 17. januar 1851 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 13 år gammel, og ble begravet den 25. januar 1851 på Holt kirkegård.

Jørgen Aanonsen (Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 9. august 1839 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. august 1839 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Gjerulfsdatter, Maren Gjerulfsdatter, Ole Andersen, Peder Pedersen Østerå og Gjerulf Gunleksen.

Jørgen ble konfirmert den 15. april 1855 i Holt kirke, Aust-Agder og fikk karakteren godt i kunnskap, han hadde rosverdig flid og oppførsel.

Halvor Aanonsen (Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 17. desember 1841 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 16. januar 1842 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Larsdatter Østerå, Kirsten Andersdatter Blia, Ole Andersen Løvøya, Lars Eldrup og Peder Andersen. Halvor ble konfirmert den 19. april 1857 i Holt kirke, Aust-Agder.

Halvor emigrerte i 1862 til Wisconsin, USA. Da han kom over til Amerika byttet han etternavn til Anderson. Halvor arbeidet som gårdbruker.

Halvor giftet seg med Asborg Anderson, datter av Anders Svenningsen og Inger Johnsdatter, den 26. november 1865 i Dunn, Wisconsin, USA. Asborg ble født den 4. juli 1839 på Øvernes, Nes Verk, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 4. august 1839 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Helje Svenningsdatter, Verket, Marthe Knudsdatter, Verket, Greger Nilsen, Jens Thorsen, Verket og Jens Salvesen. Familien var i 1880 bosatt i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Asborg døde den 8. september 1904 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA, 65 år gammel, og ble begravet den 10. september 1904 på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA. Hun døde av kreft.
Halvor døde den 2. mars 1928 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA, 86 år gammel, og ble begravet den 4. mars 1928 på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA.

Asborg og Halvor fikk disse 7 barna:

Acelia Helen Anderson ble født den 16. januar 1866 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.
Albert Anderson ble født den 3. april 1869 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.
Oscar Carl Anderson ble født den 1. mars 1875 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.
Inger Josephine Anderson ble født den 29. juli 1877 i Wisconsin, USA.
Henrietta Amanda Anderson ble født den 20. april 1880 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.
Julia Anderson ble født den 21. november 1882 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.
Alma Anderson ble født den 21. november 1882 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

August Aanonsen (Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 12. juni 1844 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 14. juli 1844 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kirsten Andersdatter, Ingeborg Gjerulfsdatter, Andreas Pedersen, Lars Eldrup og Peder Pedersen Nes. August ble konfirmert den 1. mai 1859 i Holt kirke, Aust-Agder.

August arbeidet som tømmermann, snekker, sagbruksarbeider og gårdbruker.

August giftet seg med Maren Henriksdatter, datter av Henrik Johnsen og Karen Andersdatter, den 26. mai 1874 i Holt kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Andreas Aanonsen og Peter Gjertsen. Maren ble født den 18. juni 1845 i Hantho, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 20. juli 1845 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anna Jørgensdatter Glidje, Allou Jonsdatter, Nils Andersen Krokvåg, Torkil Glidje og Jon Andersen Hanto. Maren ble konfirmert den 15. april 1860 i Holt kirke, Aust-Agder.

Dødsannonse Maren Aanonsen

Maren døde den 5. januar 1919 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 73 år gammel, og ble begravet den 11. januar 1919 på Holt kirkegård.
August døde den 29. februar 1924 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 79 år gammel, og ble begravet den 8. mars 1924 på Holt kirkegård.

Maren og August fikk disse 4 barna:

Aanon Andreas Aanonsen ble født den 17. april 1875 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Karen Marie Aanonsen ble født den 30. oktober 1877 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Henrik Aanonsen ble født den 5. august 1880 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Asbjørn Helmann Aanonsen ble født den 4. februar 1883 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Ingebreth Andreas Aanonsen (Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 21. mars 1852 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 16. mai 1852 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kirsten Andersdatter Nes Verk, Anne Pedersdatter Nes i Dypvåg, Peder Andersen Nes Verk, Gjeruld Gundersen og Anders Thorbjørnsen Østerå. Ingebreth ble konfirmert den 7. oktober 1866 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ingebreth arbeidet som sjømann fra våren 1867 til høsten 1873, hovedsaklig med turer på Østersjøen men også til New York. I den perioden han var i USA arbeidet han som gårdbruker og bodde Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Ingebreth giftet seg med Grethe Regine Gustavsen, datter av Stian Gustavsen og Jensine Emilie Eldrup, den 16. desember 1911 i Holt kirke, Aust-Agder. Grethe Regine ble født den 1. juni 1877 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. juli 1877 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Helje Eldrup, Jens Eldrup, Lars Eldrup og Peder Gustavsen. Grethe Regine ble konfirmert den 4. oktober 1891 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ingebreth døde den 25. mai 1927 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 75 år gammel, og ble begravet den 1. juni 1927 på Holt kirkegård.
Grethe døde den 11. januar 1935 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 57 år gammel, og ble begravet den 18. januar 1935 på Holt kirkegård.

Nils Severin Aanonsen (Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 25. februar 1854 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 17. april 1854 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Jørgensdatter, Anne Andersdatter, Gjeruld Gunleksen, Jens Christoffersen og Anders Aanonsen. Nils ble konfirmert den 3. oktober 1869 i Holt kirke, Aust-Agder.

Nils arbeidet både som tømmermann og sagbruksarbeider.

Nils giftet seg med Thora Emilie Olsdatter, datter av Ole Pedersen og Karen Helene Nilsdatter, den 24. august 1883 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Thora Emilie Aanonsen. Thora ble født den 1. desember 1861 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 26. desember 1861 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunhild Marie Johnsdatter, Terjer Gjeruldsdatter, Christen Knutsen og Elef Hansen. Thora ble konfirmert den 1. oktober 1876 i Holt kirke, Aust-Agder.

Thora Emilie døde den 20. mars 1889 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 27 år gammel, og ble begravet den 27. mars 1889 på Holt kirkegård.

Nils emigrerte fra Kristiansand den 7. april 1905 med skipet Oscar II og ankom New York, USA den 18. april 1905. Han bodde i 1920 i Granville, McHenry, North Dakota, USA og han var jernbanearbeider. Han bodde samme sted ved folketellingen i 1940.

Nils Severin døde etter 1940 (han finnes i folketellingen for 1940) i USA, over 86 år gammel.

Thora Emilie og Nils Severin fikk disse 2 barna:

Kristine Karoline Aanonsen ble født den 18. mai 1884 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Jørgen Andreas Aanonsen ble født den 3. juli 1886 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Peder Pedersen (Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 12. mai 1835 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 7. juni 1835 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunborg Pedersdatter, Ingeborg Pedersdatter Langtveit, Ole Pedersen, Haaver Pedersen og Ola Pedersen Langtveit.

Peder arbeidet som styrmann.

Peder giftet seg med Karen Kristine Pedersen, datter av Peder Syvertsen og Marthe Caroline Larsdatter, den 26. januar 1866 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Karen ble født den 27. april 1841 på Hovdan, Dypvåg, ble døpt den 30. mai 1841 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Grethe Andersdatter Eidbo, Amborg Bolette Andersdatter Eidbo, Gunder Einersen Hovdan, Jens Ellingsen Hovdan og Jørgen Olsen Hovdan. Karen ble konfirmert den 4. november 1855 i Dypvåg kirke, Aust-Agder og fikk karakteren godt i kunnskap og flid og hadde en meget god oppførsel.

Peder døde den 31. oktober 1897 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 62 år gammel, og ble begravet den 7. november 1897 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Karen døde den 16. april 1898 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 56 år gammel, og ble begravet den 22. april 1898 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Karen og Peder fikk disse 5 barna:

Marte Jørgine Pedersen ble født den 9. september 1866 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Jørgen Severin Pedersen ble født den 17. september 1869 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Peder Severin Pedersen ble født den 27. juli 1875 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Peder Olavus Pedersen ble født den 27. mai 1878 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Magnus Konrad Pedersen ble født den 7. mai 1881 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.

Anne Pedersdatter (Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 21. januar 1837 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 12. februar 1837 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunborg …..?, Ingeborg Pedersdatter Langtvedt, Ole Pedersen den eldre og den yngre på Langtveit og Aanon Blia, Østerå. Anne ble konfirmert den 5. oktober 1851 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Anne giftet seg med Even Aasuldsen, sønn av Aasuld Olsen og Johanne Evensdatter, den 13. januar 1865 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Peder Pedersen og Thomas Gjermundsen, Skattebones.

Even ble født den 22. august 1837 på Skattebones og ble døpt den 1. oktober 1837 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ole Christophersen, Øster Næs i Holt sogn, Peder Salvesen, Qværnenes, Anders Jensen, Skattebones, Ingeborg Oline Jensdatter, Skattebones og Ingeborg Christensdatter, Skattebones.

Even arbeidet som styrmann, senere skipsfører.

Even døde den 8. januar 1886, 48 år gammel, og ble begravet den 14. januar 1886. Han omkom på sjøen.
Anne døde den 31. januar 1916 på Apallen, Nes, Sagesund, Tvedestrand, 79 år gammel, og ble begravet den 5. februar 1916 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Anne og Even var barnløse.

Jørgen Severin Pedersen (Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 14. juni 1848 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 16. juli 1848 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karen Helene Jørgensdatter, Ingeborg Jørgine Gjeruldsdatter, Peder Taraldsen, Jørgen Gjeruldsen Østerå og Nils Olsen Langtvedt.
Jørgen ble konfirmert den 26. oktober 1862 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Halvor Pedersen Ness (Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 18. mai 1852 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 20. juni 1852 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Gurine Gjeruldsdatter, Anne Pedersdatter, Aanon Andersen, Gjeruld Gunleksen og Nils Olsen. Halvor ble konfirmert den 20. oktober 1867 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Halvor arbeidet som sjømann/styrmann. Han mønstret ut første gang i april 1869. Etter hvert sluttet han på sjøen og ved folketellingen i 1900 arbeidet han som malermester og handverker.

Halvor giftet seg med Berte Aasea Danielson, datter av Daniel Thorkildsen og Ingeborg Osea Abrahamsdatter, den 28. april 1894 i Our Savior’s Lutheran Church, Brooklyn, NY, USA. Berte ble født den 20. april 1872 på Austad iLyngdal og ble døpt den 5. mai 1872 i Austad kirke, Lyngdal.

Halvor døde den 2. juli 1907 i 73 Rappoli St. New York City, Brooklyn, NY, USA, 55 år gammel, og ble begravet den 4. juli 1907 på Evergreen Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York.
Berte døde den 5. januar 1937 i Kings, New York, USA, 64 år gammel, og ble begravet den 8. januar 1937 på Evergreen Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York.

Berte og Halvor fikk disse 2 barna:

Peder Martin Pedersen ble født den 6. juli 1894 på Skattebones, Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder.
Eddy Arthur Nes ble født den 14. mai 1897 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Jørgen Andersen (Anders Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 7. september 1867 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 20. oktober 1867 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Tøri Olsdatter, Gunhild B. Olsdatter, Aanon Andersen, August Aanonsen og Tellef Aanonsen.

Ved folketellingen i 1875 bodde Jørgen bodde hos besteforeldrene på Østerå. Jørgen ble konfirmert den 1. oktober 1882 i Holt kirke, Aust-Agder.

Jørgen arbeidet som sjømann. Han mønstret ut 16/4-1884 på Juno og seilte i 6 måneder. 5. august 1885 mønstret han på Johan Hansen med kurs for Rio de Janeiro. Han ble syk på reisen og døde sannsynligvis i Rio de Janeiro.

Jørgen døde i 1885, 18 år gammel.

Acelia Helen Anderson (Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 16. januar 1866 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA og ble døpt den 4. mars 1866 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Hennes døpenavn var Helene Aselia. Faddere ved dåpen var Isak Andersen, Andreas Andresen, Anne Andersen og Stina Andersen. Acelia ble konfirmert den 19. februar 1882 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Acelia giftet seg med Ole Evenson. Ole ble født den 1. november 1857 på Ringsaker, Hedemark.

Familien bodde i 1910 i Eau Claire Ward 7, Eau Claire, Wisconsin.

Acelia døde den 19. januar 1922 i Eau Claire Ward 5, Eau Claire, Wisconsin, USA, 56 år gammel.
Ole døde den 29. desember 1929 i Eau Claire County, Wisconsin, USA, 72 år gammel.

Acelia og Ole fikk disse 5 barna:

Acelia og Ole fikk disse 5 barna:

Mabel Evenson ble født den 3. januar 1896 i Eau Claire, Wisconsin, USA.
Hulda Alice Evenson ble født den 21. november 1897 i Eau Claire, Wisconsin, USA.
Erwin Evenson ble født i 1900 i Eau Claire, Wisconsin, USA.
Alma Evenson ble født den 8. september 1904 i Eau Claire, Wisconsin, USA.
Obert Evenson ble født den 1. november 1907 i Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Albert Anderson (Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 3. april 1869 og ble døpt den 16. mai 1869 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Anders Anderson, Peder Jensen og Anne Anderson. Albert ble konfirmert den 12. juli 1885 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Albert arbeidet som gårdbruker. I følge folketellingen for 1940 bodde Albert sammen med broren Oscar og hans to døtre i Sand Creek.
Albert døde i 1958 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA 89 år gammel. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Oscar Carl Anderson (Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 1. mars 1875 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA. Oscar ble konfirmert den 16. november 1890 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Oscar giftet seg med Emilie Nicoline Eggen, datter av Nils Paulson Eggen og Marit Thoresdatter, den 10. oktober 1903 i Dunn, Wisconsin, USA. Emilie ble født den 27. oktober 1872 på Louise Farm, Wisconsin, USA og ble døpt den 6. november 1872 i Solum Lutheran Church, Barron, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Ole Holmen, Paul Eggen, Anne Holmen og Mathea Nygaard. Emilie ble konfirmert den 25. september 1887 i Solum Lutheran Church, Prairie Farm, Wiscinsin.

Familien bodde i 1910 River Road, Sand Creek, Dunn, Wisconsin. I 1920 hadde familien flyttet til Chetek Road i Sand Creek.

Oscar arbeidet som gårdbruker.

Emilie døde den 29. juni 1937 i Sand Creek, Dunn County, USA, 64 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA.
Oscar Carl døde i 1955 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA 80 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA.

Emilie og Oscar fikk disse 4 barna:

Agnes Margaret Anderson ble født den 23. august 1904 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.
Anderson ble født den 3. oktober 1906 Sand Creek, Dunn, Wisconsin.
Norman Anderson ble født den 3. oktober 1906 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.
Evelyn Constance Anderson ble født den 12. desember 1908 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Inger Josephine Anderson (Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 29. juli 1877 i Wisconsin, USA og ble døpt den 17. september 1877 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Faddere ved dåpen var G. Anderson og kone, A. Anderson og B. Waude. Inger ble konfirmert den 8. oktober 1893 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin.

Inger giftet seg med Julius Anderson, sønn av Isak Anderson og Karen Oline Jensen, den 24. oktober 1902 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin. Julius ble født den 2. november 1871 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA, ble døpt den 30. januar 1872 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin.

Julius døde den 18. november 1956 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, 85 år gammel, og ble begravet på Lakeview Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.
Inger døde den 1. september 1967 i Eau Claire, Wisconsin, 90 år gammel, og ble begravet på Lakeview Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.

Inger og Julius fikk disse 4 barna:

Mabel Anderson ble født i 1903.
Carl Arthur Anderson ble født omkring 16. mai 1903.
Julius Mathew C. Anderson ble født den 16. juni 1908 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.
Charles Arthur Anderson ble født den 15. september 1910 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.

Henrietta Amanda Anderson (Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 20. april 1880 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin,og ble døpt den 23. mai 1880 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Andrine Andersen, Anders Andersen, Helge Andersen og Berte Andersen.

Henrietta giftet seg med Henry Hendrickson, sønn av Gjert Hendrickson, den 20. april 1916 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Henry ble født den 27. februar 1876 i Wisconsin, USA.

Henry døde den 1. september 1943 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, 67 år gammel, og ble begravet den 5. september 1943 på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County.
Henrietta døde den 27. august 1970 i Bloomer, Chippewa County, Wisconsin, USA, 90 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County.

Henrietta og Henry fikk disse 5 barna:

Harvey Gilford Hendrickson ble født den 4. februar 1917 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.
Corrine Alva Hendrickson ble født den 8. september 1919 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.
Harriet Alma Hendrickson ble født den 18. juli 1921 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.
Helen Julia Hendrickson ble født den 18. juli 1921 i Wisconsin.
Betty June Hendrickson ble født den 17. juni 1925 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Julia Anderson (Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 21. november 1882 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, og ble døpt den 18. januar 1883 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Ole Anderson, Berte Anderson, Benjamin Wade og Ingeborg Wade.

Julia giftet seg med Herman Madson den 1. september 1909 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Herman ble født den 18. mars 1875 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Herman døde den 14. november 1952 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA 77 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Julia døde den 24. mai 1967 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA, 84 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin.

Julia og Herman fikk disse 9 barna:

Doris Evelyn Madson ble født den 4. juli 1910 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Helen Otilia Madson ble født den 19. mars 1912 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Herman Madson ble født den 31. desember 1913 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Edithe J. Madson ble født den 5. oktober 1915 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Owen Henry Madson ble født den 11. desember 1916 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Nina Cecelia Madson ble født den 30. mars 1919 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Raymond Edward Madson ble født den 12. august 1920 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Margaret Alma Madson ble født den 13. juli 1922 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.
Norman Carl Madson ble født den 15. juli 1926 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin.

Nekrolog:
Herman Madson
was born March 18, 1875 at Sand Creek, WI. He spent his early years there and in 1908 came to Radisson, where he owned and operated the general store. On Sept. 1, 1909 he was united in marriage to Julia Anderson of Sand Creek, who survives. To this union were born nine children: Doris Sugrue of Pewaukee, WI; Helen Troll of Chicago; Herman of Minneapols; Edythe of Milwaukee; Owen of St. Louis, MO; Nina Racette of Bladensburg, MD; Raymond of Radisson; Margaret Anderson of Ladysmith and Norman of Racine; nine grandsons: Dick and Michael Sugrue, Owen and Glenn Madson, Bobby, Larry, and Jeffery Anderson, Sammie and Duffy Racette. Four sisters also survive: Mrs. Harding Brown of Racine, Mrs. Arnie Eyke of Sand Creek, Mrs. Ralph Colyer and Miss Nora Madson of California. He also leaves a host of other relatives, friends, and neighbors.

Mr. Madson passed away Nov. 14, at the Ladysmith Hospital, after a short illness. Funeral services were conducted from the Radisson Presbyterian Church, with Rev. Clarence Van Gilder and the Masonic Lodge in charge. Interment was in the Radisson Cemetery.

Alma Anderson (Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 21. november 1882 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, og ble døpt den 18. januar 1883 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Faddere ved dåpen Johan Nilsen, Karen Nilsen, Andreas Jensen og Helene Jensen.

Alma giftet seg med Ole Henry Holt, sønn av Ole Aanonsen Holt og Hermana Mary Sørensen, den 23. august 1911 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.(Svigerforeldrene til Alma kom fra Holt og Nes Verk.) Ole ble født den 13. juli 1871 i Springwater, Waushara, Wisconsin, og ble døpt den 29. august 1871 i Mt. Morris Holden, Shawano, Wisconsin. Familien bodde i 1920 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin.

Ole døde den 3. juni 1941 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin, USA, 69 år gammel, og ble begravet på Mt. Moris Holden Lutheran Cemetery, Waushara County, Wisconsin
Alma døde den 4. august 1972 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin, USA, 89 år gammel, og ble begravet på Mt. Moris Holden Lutheran Cemetery, Waushara County, Wisconsin.

Alma og Ole fikk disse 3 barna:

Arlene Holt ble født den 17. juni 1912 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin.
Lillian A. Holt ble født den 5. august 1914 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin.
Olney Obed Holt ble født den 12. mai 1918 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin.

Aanon Andreas Aanonsen (August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 17. april 1875 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 17. mai 1875 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Allaug Henriksdatter, Aanon Andersen, Andreas Aanonsen og Elling Henriksen. Aanon ble konfirmert den 5. oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder.

Aanon arbeidet ved skipsverft i 1891, senere ble han sagbruksarbeider.
Aanon døde den 14. mai 1900 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 25 år gammel, og ble begravet den 19. mai 1900 på Holt kirkegård. Han døde av tæring.Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Karen Marie Aanonsen (August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 30. oktober 1877 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. november 1877 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Allaug Henriksdatter, Anders Henriksden, Elling Knutsen og Nils Aanonsen. Karen ble konfirmert den 24. april 1892 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Karen giftet seg med Erik Gustav Larsen, sønn av Lars Erson, den 11. oktober 1900 i Holt kirke, Aust-Agder. Erik ble født den 17. mai 1873 i Holmedal, Värmland, Sverige og ble konfirmert i 1887 i Trøgstad.
Erik arbeidet som sagmester på Østerå i 1901. Familien flyttet fra Østerå til Eidsberg en gang mellom 1903 og 1906.

Erik døde den 29. mars 1944 i Eidsberg, Østfold 70 år gammel.
Karen Marie døde den 30. juni 1956 i Eidsberg, Østfold, 78 år gammel.

Karen og Erik fikk disse 8 barna:

Lars Oskar Larsen ble født den 1. juli 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Karl August Larsen ble født den 16. oktober 1903 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Einar Kristian Lystad ble født den 21. januar 1906 i Ødegården, Oppsal, Eidsberg, Østfold.
Bjarne Alfred Lystad ble født den 11. oktober 1908 på Mysen, Østfold.
Asbjørn Georg Lystad ble født den 23. august 1911 i Eidsberg, Østfold.
Mary Kristine Lystad ble født den 1. februar 1914 på Lystad, Falkenberg, Mysen.
Ruth Allaug Larsen ble født den 5. april 1916 på Lystad, Falkenberg, Mysen.
Johannes Otto Larsen ble født den 2. november 1919 på Lystad, Falkenberg, Mysen.

Henrik Aanonsen (August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 5. august 1880 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 29. august 1880 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Ellingsdatter Tvede, Marie Stiansdatter Østerå, Anders Henriksen Tveite, Elling Henriksen Hantho og Thor Andreas Henriksen Tvedestrand. Henrik ble konfirmert den 30. september 1894 i Holt kirke, Aust-Agder.

Henrik arbeidet som mekaniker og ble senere snekker og byggmester Han jobbet flere perioder i USA før han giftet seg.
Henrik giftet seg med Dagny Charlotte Hansen, datter av Johan Hansen og Guri Tommesen, den 6. november 1909 i Høvik kirke. Hennes navn som gift var Dagny Aanonsen.

Dagny døde den 1. februar 1915 i Lysaker, Bærum, 28 år gammel, og ble begravet den 7. februar 1915 på Haslum kirkegård, Akershus.

Dagny og Henrik fikk 1 datter:

Mary Augusta Aanonsen ble født den 14. desember 1910 i Lysaker, Bærum.

Henrik giftet seg deretter med Thora. Thora ble født den 9. oktober 1888.

Henrik døde den 18. september 1949 på Jar, Bærum, Akershus, 69 år gammel, og ble begravet den 24. september 1949 på Haslum kirkegård, Akershus.
Thora døde den 19. november 1984 (Vik aldershjem) 96 år gammel, og ble begravet den 23. november 1984 på Haslum kirkegård, Akershus.

Asbjørn Helmann Aanonsen (August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 4. februar 1883 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 18. mars 1883 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Alloug Henriksen, Hantho, Elling Henriksen, Hantho, Ole Glittum og Jørgen Andersen, Østerå. Asbjørn ble konfirmert den 3. oktober 1897 i Holt kirke, Aust-Agder.

Asbjørn arbeidet som bygningssnekker. Asbjørn arbeidet i minst to perioder i USA før han giftet seg. Han reiste over fra Kristiansand første gang den 24. mars 1905 og ankom New York den 6. april 1905. Han dro over til sin fetter Helman Hantho. Neste gang dro han fra Kristiansand den 9. april 1909 og ankom New York den 21.april 1909. Pr september 2021 vet vi ikke når han kom tilbake til Norge.

Asbjørn giftet seg med Karlma Cathrine Larsen, datter av Tellef Larsen og Petra Jonasdatter, den 12. desember 1914 i Tveit kirke, Vest-Agder. Forlovere ved vielsen var Jonas Tellefsen Myren og Ole Auensen Myren. Hennes navn som gift var Karlma Aanonsen. Karlma ble født den 30. desember 1885 i Sandnes, Tveit, Vest-Agder og ble døpt den 17. januar 1886 i Tveit kirke, Vest-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbruker Tellef Larsen Sandnæs, gårdbruker Jonas Petersen Grødum, arbeider Gunder Jonassen Grødum, kone Katrine Torjussen Kristiansand og pike Gunnille Olsdatter Drangsholt. Karlma ble konfirmert den 30. september 1900 i Tveit kirke, Vest-Agder og hun fikk karakteren godt +.

Asbjørn døde den 21. oktober 1969 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 25. oktober 1969 på Holt kirkegård.
Karlma døde den 10. september 1973 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 87 år gammel, og ble begravet den 15. september 1973 på Holt kirkegård.

Karlma og Asbjørn fikk disse 2 barna:

August Aanonsen ble født den 15. desember 1915 i Lysaker, Bærum.
Tellef Aanonsen ble født den 17. august 1920 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Kristine Karoline Aanonsen (Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 18. mai 1884 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 22. juni 1884 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karen Tellefsen, Marie Thorkildsen, Ole Pedersen, August Aanonsen og Nils Olsen. Kristine ble konfirmert den 9. april 1899 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Kristine giftet seg med Ragnvald Larsen, sønn av Reinert Larsen og Hedvig Helene Johnsdatter, den 6. juni 1901 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Kristine Larsen. Ragnvald ble født den 10. september 1879 på Stølefjell, Fjærkleivene, Tvedestrand og ble døpt den 28. september 1879 i Holt kirke, Aust-Agder. Ragnvald ble konfirmert den 30. september 1894 i Holt kirke, Aust-Agder. Da bodde han på Fosstveit.

I 1901 arbeidet Ragnvald som sagarbeider Østerå og i 1906 jobbet han på Østerå feltspatmølle.

Ragnvald, kona og de tre barna, Jørgen, Hedvig og Thora emigrerte fra Arendal den 13. oktober 1906 via Liverpool, England. De reiste videre den 16. oktober med S/S Ivinia og ankom Boston, Massachussets, USA den 24. oktober 1906. Endelig reisemål var Granville, North Dakota, USA.

I 1920 var han jernbanearbeider i USA og han ble instruktør ved G.N. Railway.

Kristine og Ragnvald fikk disse 5 barna:

Jørgen Andreas Larsen ble født den 7. oktober 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Hedvig Elene Larsen ble født den 13. mai 1903 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Thora Emilie Larsen ble født den 8. oktober 1905 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Nels Reinhart Larson ble født den 19. november 1907 i Granville, North Dakota, USA.
Harry R. Larson ble født i 1910 i Granville, McHenry, North Dakota, USA.

Jørgen Andreas Aanonsen (Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 3. juli 1886 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 8. august 1886 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Henriksen, Nanna Amalie Christensen, August Aanonsen, Ole Pedersen og Nils Olsen.
Jørgen døde den 25. juni 1889 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 2 år gammel, og ble begravet den 29. juni 1889 på Holt kirkegård.

Marte Jørgine Pedersen (Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 9. september 1866 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 30. september 1866 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen Marte Pedersen Næs, Severine L. Pedersen Hovdan, Peder Pedersen Næs, Peder Sivertsen Hovdan og Gjeruld Gunleksen Østerå. Marte ble konfirmert den 16. oktober 1881 i Dypvåg kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren mellomgodt i kristendomskunnskap og meget godt i flid.

Marte giftet seg med Peder Just Tønnessen, sønn av Jens T. Tønnessen, den 6. november 1902 i Tromøy kirke. Peder ble født den 10. januar 1867 på Mærdø, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 24. mars 1867. Peder ble konfirmert den 2. oktober 1881 i Tromøy kirke.

Peder arbeidet som skipsfører i 1902. I 1920 var han fyrvokter ved Grunnesundholmen fyr ved Eigersund.

Peder døde den 16. mai 1938 i Egersund, Rogaland, 71 år gammel, og ble begravet den 20. mai 1938 på Egersund kirkegård, Rogaland.
Marte døde den 31. mai 1940 i Egersund, Rogaland, 73 år gammel, og ble begravet den 5. juni 1940 på Eigersund kirkegård, Rogaland.

Marthe og Peder fikk disse 2 barna:

Peder Konrad Næs Tønnessen ble født den 24. september 1905 på Mærdø, Arendal.
Jens Just Tønnessen ble født den 12. oktober 1908 på Mærdø, Aust-Agder.

Jørgen Severin Pedersen (Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 17. september 1869 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 17. oktober 1869 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Aasuldsen Skattebones, Amalie Lovise Jensdatter Eidbo, Peder Pedersen Næs, Peder Salvesen Næs og Hans Hansen Næs. Jørgen ble konfirmert den 7. oktober 1883 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Jørgen arbeidet som sjøman og avanserte til styrmann. Jørgen mønstret 1. gang 12. mars 1884. Han seilte til og med høsten 1894.
Jørgen Severin døde den 27. november 1895 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 26 år gammel, og ble begravet den 3. desember 1895 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder. Han døde av tæring. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Peder Severin Pedersen (Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 27. juli 1875 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 29. august 1875 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Laurine Pedersen, Hovdan, Ingeborg Jørgine Jonsdatter ?, Eidbostrand, Peder Pedersen, Nes, Nils Olsen, Langtvedt og Nils Andreas Gundersen. Ulevåg. Peder ble konfirmert den 13. oktober 1889 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Peder arbeidet som gårdbruker.

Peder giftet seg med Augusta Elise Berglund, datter av Petter August Berglund og Kristiane Nikoline Nilsdatter, den 18. februar 1898 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Augusta Elise ble født den 29. november 1874 i Indre Lyngør, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 18. april 1875 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Tomine Kristiansen, Kristiane Marie Hübertz, Henrik Olsen, Jens Nilsen og faren – alle fra Lyngør.

Augusta Elise døde den 25. november 1945 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 29. november 1945 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Peder Severin døde den 10. februar 1950 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 74 år gammel, og ble begravet den 15. februar 1950 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Augusta Elise og Peder Severin fikk disse 11 barna:

Peder Konrad Pedersen Næss ble født den 1. august 1898 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Kristine Antonie Pedersen ble født den 29. juni 1900 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Jørgen Olaf Pedersen ble født den 25. september 1901 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Anna Evinda Næs ble født den 13. mars 1903 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Sverre Adolf Næss ble født den 16. oktober 1907 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Kristine Antonie Nes ble født den 26. mai 1909 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Per Nes ble født den 19. desember 1910 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Marthe Næs ble født den 5. april 1913 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Judit Margit Pedersen ble født den 25. juni 1915 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Kristiane Nes ble født den 7. februar 1919 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.
Karen Nes ble født den 5. juli 1922 på Nes, Sagesund, Aust-Agder.

Peder Olavus Pedersen (Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 27. mai 1878 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 16. juni 1878 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Aasuldsen Skattebones, Marie Magdalena Jensen Eidbo, Peder Pedersen d.e. Nes, Salve Teodor Pedersen Hovdan og Jens Kristoffersen Eidbostrand.

Peder døde den 12. oktober 1883 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 5 år gammel, og ble begravet den 20. oktober 1883 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Magnus Konrad Pedersen (Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 7. mai 1881 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 12. juni 1881 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Severine Lovise Einarsen, Hovdan, Andrea Mathilde Hanssen, Næs, Peder Pedersen Næs, Kristen Vroldsen, Skattebonæs og Salve Pedersen, Hovdan. Magnus ble konfirmert den 4. oktober 1896 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

I 1900 bodde han hos sin bror Peder på Nes i Sagesund. Aust-Agder. Han arbeidet på en lastetomt.
Magnus emigrerte 25. april 1901 fra Kristiansand og ankom New York, USA i begynnelsen av mai 1901.

Magnus giftet seg med Agnes Agatha Stoltman, datter av Frank Stoltman og Katie Bruski, den 27. november 1919 i Zion Lutheran Church, Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.

Agnes ble født den 5. februar 1888 i Winona, Winona, Minnesota, USA.
Agnes døde den 28. juni 1969 i Hennepin, Minnesota, USA 81 år gammel.

Agnes og Konrad fikk 1 sønn:

Arney Morrow Ness ble født den 4. mars 1918 i Red Wing, Minnesota, USA.

Peder Martin Pedersen (Halvor Pedersen Ness3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 6. juli 1894 på Skattebones, Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 5. august 1894 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Osuldsen, Marte Pedersen, gårdbruker Peder Pedersen, Peder S. Pedersen og Kristen T. Olsen.

Peder døde i oktober 1977 i Brooklyn, Kings County, New York, USA 83 år gammel.

Eddy Arthur Nes (Halvor Pedersen Ness3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 14. mai 1897 i Brooklyn, Kings County, New York, USA og ble døpt den 11. juli 1897 i Our Savior’s Lutheran Church, Brooklyn, New York. Eddy ble konfirmert den 14. mai 1911.

Eddy arbeidet som elektriker.

Eddy giftet seg med Elizabeth Cooper. Elizabeth ble født i 1891. Familien bodde i Yonkers, Westchester, New York,

Elizabeth døde i 1966 75 år gammel, og ble begravet på Mount Hope Cemetery, Hastings-on-Hudson, Westchester County, NY, USA.
Eddy døde i 1967, 70 år gammel, og ble begravet på Mount Hope Cemetery, Hastings-on-Hudson, Westchester County, NY, USA.

Elizabeth og Eddie fikk disse 4 barna:

Donald Edward Ness ble født den 19. oktober 1922 i Yonkers, Westchester, New York, USA.
David Miller Ness ble født den 30. mai 1924 i Yonkers, Westchester, New York, USA.
Herbert Ness ble født den 3. oktober 1925.
Dorris Elizabeth Ness ble født den 28. desember 1927 i Yonkers, Westchester, New York, USA.

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Mabel Evenson (Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 6.mai 1895 i Eau Claire, Wisconsin, USA, og hun ble døpt den 2. juni 1895 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Ole Bjerkli, Gjertrud Bjerkli, Gjeruld Andersen, Emma Andersen, Oskar Andersen og Jensine Andersen.

Mabel giftet seg med Norman Rae McNair,den 25. juni 1919 i Hennepin, Minnesota. Norman ble født den 26. juli 1895 i Eau Claire County, Wisconsin.

Mabel døde den 2. mars 1967 i Milwaukee, USA 71 år gammel og ble begravet på Lakeview Cemetery, Eau Claire, Wisconsin.
Norman Rae døde den 13. november 1971, 76 år gammel.

Mabel og Norman fikk 1 datter:

Mary Helen McNair ble født den 16 juni 1921.

Hulda Alice Evenson (Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 21. november 1897 i Eau Claire Ward 5, Eau Claire, Wisconsin, USA. Hun ble døpt den 16. januar 1898 u First Lutheran Church, Eua Claire, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Marius Running, Mathea Running, Anton Gran og Kari Gran.

Hulda giftet seg med Wilder Willard Crane II den 2. desember 1922 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA. Wilder ble født den 8. august 1898 i Stanley, Chippewa, Wisconsin, USA.

Wilder døde den 6. mars 1968 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA, 69 år gammel.
Hulda døde den 24. mars 1981 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA, 83 år gammel,  ble begravet den 27 mars 1981 på Forest Hill Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin,

Hulda og Wilder fikk disse 2 barna:

Wilder William Crane ble født den 7. april 1928 i Wisconsin, USA.
Anne Alice Crane ble født i Wisconsin, USA.

Nekrolog 25 mars 1981
OBITUARY HULDA ALICE CRANE (EVENSON)

Alice H Crane, 83, 407 W Central Str here, died Tuesday afternoon at Luther Hospital, Eau Claire.

She was born November 21, 1897 in Eau Claire, the daughter of Ole Evenson and Acelia Anderson. She was raised there and graduated from Eau Claire High School. She attended the UW School of Library Science and was employed at the state historical society library and the Eau Claire Public Library.

She married Walter W Crane December 2, 1922 in Minneapolis and resided here since. She was employed by the Chippewa Falls Public Library.

She was preceded in death by her parents, her husband March 6, 1968, a sister Mabel McNair and a brother Irvin. Survivors are a son, Walter W, Chippewa Falls, a daughter Anne (Mrs Richard) Wilke, Chippewa Falls, a brother, Obert, Minneapolis, a sister Alma O’Brien, Eau Claire, and three grandchildren.

A funeral service will be held at 11 a.m. Friday at the Pedersen-Volker Funeral Chapel here with Rev. Merle Harberts officiating. Interment will be in Forest Hill Cemetery.

Friends may call at the funeral chapel from 6:30 to 8:30 p.m. Thursday and Friday until the time of the service.

Chippewa Herald-Telegram (Chippewa Falls, Wisconsin) ·
25 Mar 1981, Wed.

Erwin Evenson (Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 20. desember 1900 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin,  og ble døpt den døpt den 3 mars 1901 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Faddere ved dåpen var John Øiaas, Anna Øiaas, John Struton og Amanda Andersen.

Erwin døde i 1930, 30 år gammel, og ble begravet på Lakeview Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.

Alma Evenson (Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 8. september 1904 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin,og ble døpt den 30. oktober 1904 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Josephine Anderson, Julius Anderson, Gilbert Larson og Aborg Larson.

Alma giftet seg med George O’Brien den 30. januar 1926 i Eau Claire County, Wisconsin. George ble født den 9 april 1904 i Wisconsin.

I 1930 bodde familien Hidson Street, Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin, USA.
George arbeidet som reisende i salg av bilrekvisita. Under andre verdenskrig var han i US Air Force og deltok i kamphandlingene i Stillehavet.

George døde den 19. mars 1958 i Waukegan, Lake Coynty, Illinois, 53 år gammel. og ble begravet den 22 mars 1958 på St. Patrick’s Cemetery, Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin.
Alma døde den 14. oktober 1982 i Eau Claire County, Wisconsin, 78 år gammel, og ble begravet den 18 oktober 1982 på St. Patrick’s Cemetery, Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin.

Alma og George fikk disse 3 barna:

Richard George O’Brien ble født den 25 august 1926 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin.
Elizabeth O’Brien
Jane O’Brien

George O’Brien obituary

Funeral services for Capt. George O’Brien, 54, of Waukegan, Ill., former resident of this city who died Tuesday at the Veterans Hospital at Downey, Ill., will be held here Saturday at 8:30 a.m. at the Golden Funeral Home and at 9:00 a.m. at St. Patrick’s Church. The Rt. Rev. Msgr. J. Francis Brady will officiate, and burial will be in St. Patrick’s Cemetery.

Capt. O’Brien was a resident here until 1935. He served in the Air Force during World War II, and saw action in the Pacific theater.

Surviving are one son, Richard G. Of Eau Claire, two daughters, Mrs. Everett Bowers of Austin, Minn., and Mrs. MacCouch of New Orleans, his parents, Mr. And Mrs. Martin O’Brien of Eau Claire, five brothers, Thomas E., Jack E., Barney and Patrick M. of Eau Claire and Martin Jr. of West DePere, and three sisters, Mrs. J.L. Flynn of Detroit and Mrs. Earl G. Bement and Alice of Eau Claire.

Friends may call at the funeral home this afternoon and evening. The rosary will be recited at 8:30 p.m.

Leader-Telegram (Eau Claire, Wisconsin) · 21 Mar 1958, Fri.

Obert Evenson (Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 1. november 1907 i Eau Claire County, Wisconsin, USA.
Obert døde den 29. september 1992 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA, 84 år gammel.

Agnes Margaret Anderson (Oscar Carl Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 23. august 1904 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA og ble døpt den 2. oktober 1904 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA. Faddere ved dåpen var Karl Noer og hustru, Albert Anderson og Mali Eggen.

Agnes Margaret døde den 14. desember 1987 i Dallas, Barron County, Wisconsin, USA, 83 år gammel, og ble begravet i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Anderson (Oscar Carl Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 3. oktober 1906.
Anderson døde den 3. oktober 1906.

Norman Anderson (Oscar Carl Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 3. oktober 1906 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA, ble døpt den 18. november 1906 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA. Faddere ved dåpen Mrs. Anderson, Albert M. Anderson og Alma Anderson.

Norman arbeidet som gårdbruker.

Norman giftet seg med Esther Marie Everson, datter av Ole Everson og Mina O. Trandum. Esther ble født den 5. januar 1909 i Dunn County, Wisconsin. Familien bodde i 1935 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Norman døde den 27. juni 1959, 52 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA.
Esther døde den 13. februar 1989 80 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA.

Esther og Norman fikk 1 datter:

Irene Virginia Anderson ble født den 26. september 1938 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Evelyn Constance Anderson (Oscar Carl Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 12. desember 1908 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA og ble døpt den 3. januar 1909 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA. Faddere ved dåpen var Mr. and Mrs. Ole Ness, Fredrik Hansson og Rose Eggen.
Evelyn døde den 2. april 1985 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA, 76 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA.

Mabel Anderson (Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1903.

Carl Arthur Anderson (Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født omkring 16. mai 1903.
Carl Arthur døde den 23. mai 1903 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA, og ble begravet den 26. mai 1903 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Julius Mathew C. Anderson (Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 16. juni 1908 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA og ble døpt den 26. juli 1908 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Hans døpenavn var Julius Mathias Cornelius Anderson. Faddere ved dåpen var Jakob Amundson, Alfred Johnson, Amalie Amundson og Julia Anderson.

Julius giftet seg med Myrtle Mildred Hermann, datter av Frederick Louis Hermann og Clara Martha Hennemann. Ekteskap opphørt. Myrtle ble født den 11. juni 1909 i Tilden, Chippewa Falls, Wisconsin, USA.

Familien bodde i 1940 i Market-Street, Eau Claire, Eau Claire, Wisconsin, USA.

Myrtle døde den 17. mai 1984 i Baraboo, Sauk County, Wisconsin, USA, 74 år gammel, og ble begravet den 19. mai 1984 i Wisconsin Dells, Columbia County, Wisconsin, USA.
Julius døde den 25. september 1987 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA, 79 år gammel, og ble begravet på Lakeview Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Myrtle og Julius fikk 1 datter :

Dianne Clarine Anderson.

Charles Arthur Anderson (Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 15. september 1910 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA og ble døpt den 23. oktober 1910 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Anna Tangen, Ida Robertsen, Peder Tangen og Oscar Tangen.

Charles giftet seg med Anna Flora Tangen, datter av Arne Tangen og Olive, den 4. mars 1939 i Our Savior’s Church, Eau Claire, Wisconsin. Anna ble født den 3. juli 1917 i Wisconsin, USA, ble døpt den 5. august 1917 i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin.

Charles døde den 30. november 1982 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA, 72 år gammel, og ble begravet på Forest Hill Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.
Anna døde den 1. april 2014, 96 år gammel, og ble begravet den 8. april 2014 på Forest Hill Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.

Anna og Charles fikk disse 2 barna:

Mark Anderson ble født i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.
Mikkel Lynn Anderson ble født i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.

Harvey Gilford Hendrickson (Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 4. februar 1917 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin. Harvey ble konfirmert den 1. februar 1931 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Harvey giftet seg med Mildred Berg, datter av Hans Berg og Julia Peterson, den 23. april 1946 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Mildred ble født den 15. januar 1919 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA og ble døpt den 9. februar 1919 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Harvey døde den 30. august 1999 82 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County, USA.
Mildred døde den 23. mars 2004 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA, 85 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County.

Mildred og Harvey fikk disse 3 barna:

Duane Allen Hendrickson ble født den 9. februar 1947 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.
Lynda Kathleen Hendrickson ble født den 4. januar 1949 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin.
James Randy Hendrickson ble født den 9. juli 1955 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin.

Nekrolog:
Mildred Hendrickson,
age 85, went to be with her Lord on Tuesday, March 23, 2004, at Luther Hospital in Eau Claire.
She was born the 10th of 11 children, on January 15, 1919, in the town of Sand Creek to Hans and Julia (Peterson) Berg. She married Harvey Hendrickson on April 23,1946, in Sand Creek.

Mildred spent her entire life in the Sand Creek area. She was proud of her Norwegian heritage, and making delicious lefse was one of her specialties. She loved to cook and bake and was always ready for friends and relatives to stop by for coffee. She raised three children; but in her later years, she worked at ABC in Chetek and was the senior nutrition site manager in Sand Creek. She was the past president of the Sand Creek Civic Club, was a member of the Gideon Auxiliary, and of Running Valley Lutheran Church in rural Colfax.

She is survived by one son, Duane (Mary) Hendrickson of Menomonie; one daughter, Lynda Roth of Sand Creek; one granddaughter, Kris (Doug) Erickson of Eau Claire; two great-grandchildren, Carter and Cassidy Erickson of Eau Claire; one sister-in-law, Agnes Berg of Chetek.

She was preceded in death by her parents; her husband, Harvey; one son, James Hendrickson; six sisters, Eleanor Berg, Bertha Adkins, Jemina Madison, Ellen Anderson, Esther Huset and Gilma Brenholt; four brothers, Albert, Raymond, Clayton and Gilman Berg; 18 brothers- and sisters-in-law; one nephew; one great-great-niece; and many friends.

Mildred is now united with her Lord and her family and is lonesome no more.

Funeral services will be held on Sunday, March 28, 2004, at 2 p.m. at New Hope Lutheran Church in Sand Creek with Pastors Barb Koch and Mark Skogerboe officiating. Interment will be in the Zion Lutheran Church in the town of Sand Creek, Dunn County. Friends may call from 1 p.m. until the time of service on Sunday at the church. There will be no visitation Saturdayevening.

Corrine Alva Turner
Corrine A. Turner
1919 – 2009

Corrine Alva Hendrickson (Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 8. september 1919 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Corrine ble konfirmert den 19. november 1933 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Corrine giftet seg med Clifford H. Turner, sønn av Charles Turner, den 10. mai 1942 i Grace Lutheran Church, Eau Claire. Clifford ble født den 31. oktober 1911 i Woodville, Wisconsin.

Clifford døde den 12. februar 1968 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, 56 år gammel, og ble begravet på Forest Hill Cemetery, Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin.
Corrine Alva døde den 19. mai 2009 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, 89 år gammel, og ble begravet på Forest Hill Cemetery, Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin.

Nekrolog:
Corrine “Mombo” Turner,
89, of Chippewa Falls passed away Tuesday, May 19, 2009, at Grace Willowbrook in Eau Claire.
Mombo was born Sept. 8, 1919, to Amanda (Anderson) and Henry Hendrickson in Sand Creek. She was united in marriage to Clifford Turner on May 10, 1942, at Grace Lutheran Church in Eau Claire. Corrine was an avid bowler and golfer until she was 85. The most important thing in Mombo’s life was her family that she loved with all her heart.

She is survived by her children, Dan Turner, Nancy (Ed) Kuechenmeister, Rick and Cindy Turner, all of Chippewa Falls; four grandchildren, Paul Kuechenmeister, Cori Kuechenmeister (Nick Sandvig) of Minneapolis, Eric (Nicole) Turner, Chris (Ashley) Turner of Chippewa Falls; two great-grandchildren, Colton and Keira Turner; two sisters, Harriet Sola of Albert Lea, Minn., and Betty (Glenn) Olson of Rochester, Minn.; and nieces and nephews.

She was preceded in death by her parents; one brother, Harvey Hendrickson; one sister, Helen Hendrickson; and brothers-in-law, Iner Sola and Harry Kisilewski.
A funeral service will be at 10:30 a.m. Friday, May 22, 2009, at Our Saviour’s Lutheran Church, Chippewa Falls, with the Rev. Paul Oppedahl officiating. Burial will follow in Forest Hill Cemetery, Chippewa Falls.

Corrine og Clifford fikk disse 4 barna:

Dan Turner.
Rick Turner.
Cindy Turner.
Nancy Turner.

Harriet Alma Sola
Harriet A. Sola
1921 – 2015

Harriet Alma Hendrickson (Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 18. juli 1921 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Harriet giftet seg med Iner Clinton Sola, sønn av Palmer Sola og Mabel Foley, den 31. oktober 1959 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin. Iner ble født den 26. november 1925 i Northwood, Worth County, Iowa.

Iner C. Sola
Iner C. Sola
1925 – 2004

Iner døde den 18. juni 2004 i Albert Lea, Freeborn County, Minnesota, USA 78 år gammel, og ble begravet den 22. juni 2004 på London and Deer Creek Cemetery, Worth County, Iowa, USA.
Harriet Alma døde den 3. mai 2015 i Bellevue, King County, Washington, 93 år gammel, og ble begravet på London and Deer Creek Cemetery, Worth County, Iowa.

Harriet og Iner fikk disse 2 barna:

Carolee Helen Sola ble født i Freeborn, Minnesota, USA.
Judy Beth Sola ble født i Freeborn, Minnesota, USA.

Nekrolog:
The funeral service for Iner C. Sola of Albert Lea will be at 11 a.m. Tuesday, June 22, at First Lutheran Church, Albert Lea. The Rev. Dan Baker will officiate. Interment will be in London Deer Creek Cemetery, rural Northwood, Iowa. Visitation will be from 5 to 8 p.m. today at Bonnerup Funeral Service, Albert Lea, and one hour before the service at the church. A Masonic service will be held at 7 p.m. today at Bonnerup Funeral Service.

Iner died Friday, June 18, 2004, at Albert Lea Medical Center. He was 78 years old.

Iner was born Nov. 26, 1925, at Northwood, Iowa, to Palmer and Mabel Sola. He graduated from Lyle High School. Iner served in the U.S. Army from 1945-46, stationed in Japan. He married Harriet Hendrickson on Oct. 31, 1959, at Chippewa Falls, Wis. Iner was a member of First Lutheran Church and taught Sunday school for 30 years. He also was past president of the church and served on various church committees. Iner was employed by the U.S.D.A. as county executive director of ASCS (Freeborn County) for 40 years. He retired in 1991. In retirement, he worked in real estate and insurance and also worked as a funeral assistant for Bonnerup Funeral Service. Iner was a member of Western Star Lodge No. 26, Albert Lea Chapter No. 30, Royal Arch Masons, Southgate Council No. 15, Apollo Commandery No. 12, Osman Shrine Club, Albert Lea Shrine Club, and the Order of the Eastern Star. He also belonged to the Elks, American Legion, VFW, NAFRE, United Way, Kiwanis Golden K II, and was past president of Minnesota ASCS Employees Association.

Iner is survived by his wife, Harriet Sola of Albert Lea; two daughters: Carolee Sola Rame and her husband Scott of Sammanish, Wash., and Judee Sola Henry and her husband Paul of Edmonds, Wash; grandchildren: Janae, Melissa and Jessica Rame; and sisters-in-law, Sandy Sola of Glenville, Betty Olson and her husband Glenn of Rochester, and Corrine Turner of Chippewa Falls, Wis.

Iner is preceded in death by his parents, Palmer and Mabel Sola; sisters: Marjorie Sola Neiman and her husband Velmer, Carolyn Sola and a sister in infancy; brother, Paul Sola; sister-in-law, Helen Hendrickson; and brothers-in-law: Harry Kisilewski, Cliff Turner, and Harvey and his wife Mildred Hendrickson.

~contributed by Mitch Helle

Nekrolog:
Harriet A. Sola,
93, of Bellevue, Washington, died Tuesday, March 3, 2015, at the Overlake Hospital in Bellevue, Washington.

Harriet was born July 18, 1921, in Sand Creek, Wisconsin, the daughter of Henry and Amanda (Anderson) Hendrickson. She graduated from Chetek High School in Wisconsin and received her nurses training at Franklin Hospital School of Nursing. On Oct. 31, 1959, she was united in marriage to Iner Clinton Sola.

Harriet had been employed for 13 years as a nurse at St. Olaf Hospital in Austin, Minnesota, and then at the Naeve Hospital East Clinic in Albert Lea for 16 years. She was a member of the First Lutheran Church in Albert Lea since 1959, where she taught Sunday school, served on the social Ministry Commission and was a quilter. She was also a member of the Eastern Star and NARF. She loved spending time with her family

Harriet is survived by her daughters and sons-in-law: Carolee Sola Rame and Scott Rame of Sammamish, Washington, Judee Sola Henry and Paul Henry of Edmonds, Washington; granddaughters: Janae Rame, Melissa Rame and Jessica Rame, sister Betty (Glenn) Olson of Rochester, Minnesota; sister-in-law Sandy Sola of Glenville, Minnesota; and many nephews and nieces

She was preceded in death by her parents; husband Iner; sister Corrine Turner; twin sister Helen Hendrickson; brother Harvey (Mildred) Hendrickson; brothers-in-law: Harry Kisilewski, Cliff Turner, Paul Sola; sisters-in-law: Marjorie Neiman and Carolyn Sola.

Memorials can be directed to St. John’s Lutheran Home, 901 Luther Place, Albert Lea, MN 56007. The family wants to give special thanks to the loving and supporting caregivers of the elderly. God’s Peace to all.

Helen Julia Hendrickson (Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 18. juli 1921 i Wisconsin.
Helen døde den 27. januar 2000 i Wisconsin, USA 78 år gammel, og ble begravet på Zion Cemetery, Sand Creek, Dunn County.

Betty June (Kisilewski) Olson
Betty June (Kisilewski) Olson 1925 – 2019

Betty June Hendrickson (Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 17. juni 1925 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, og ble døpt den 9. juli 1925 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin.

Betty giftet seg med Harry Oliver Kisilewski, sønn av Harry J. Kisilewski og Gladys Hebert, i 1948 i Lake City, Minnesota. Harry ble født den 15. oktober 1921 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin.

Harry døde den 16. mars 1991 i Olmsted, Minnesota, USA 69 år gammel.

Betty og Harry fikk disse 4 barna:

David John Kisilewski.
Gregory James Kisilewski.
Deborah June Kisilewski ble født i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA.
Susan Jane Kisilewski ble født i Olmsted, Minnesota, USA.

Betty giftet seg deretter med Lorimer Glenn Olson den 17. august 1994 i Olmsted, Minnesota, USA.

Lorimer ble født den 23. mars 1921 og døde den 8. februar 2019 i Minneapolis, Minnesota, USA 97 år gammel
Betty June døde den 6. februar 2019 i Rochester, Olmsted, Minnesota, 93 år gammel.

Nekrolog:
Betty June (Kisilewski) Olson,
age 93, of Rochester, MN, passed peacefully on Wednesday, February 6, 2019 at Season’s Hospice House in Rochester, MN.

Betty June was born June 17, 1925 in Sand Creek, WI to Henry and Amanda Hendrickson. Betty graduated from Chetek High School, WI, in 1943 where she was the drum major in the marching band. After taking the Civil Service exam, she worked as a key punch operator for the Government in Chicago during WWII. In 1948 Betty was united in marriage to Harry O. Kisilewski and they made their home in Chippewa Falls, WI, from 1948 until 1960 when they moved to Rochester, MN. Betty worked for JCPenney as an interior decorator for many years. In 1994, Betty married Lorimer “Glenn” Olson in Lake City, MN. Betty enjoyed interior decorating and fashion, always using and wearing bright colors. She was also a seamstress and had a deep love of music, especially big band.

She is survived by her husband, Lorimer “Glenn” Olson of Minneapolis, MN; her four children, Dave (Mary) Kisilewski of Mason City, IA, Greg (Mary) Kisilewski of Oronoco, MN, Debbie (Dan) Holmes of Little Falls, MN, Susan (Taylor) Bauman of Rochester, MN, and; 12 grandchildren, 11 great grandchildren, and many extended family. She was preceded in death by her parents, first husband, Harry O. Kisilewski, 1 brother, Harvey Hendrickson, and 3 sisters, Corrine Turner, Harriet Sola, and Helen Hendrickson.

A Celebration of Life Service will be held 11:00 AM Monday, February 11, 2019 at Ranfranz & Vine Funeral Home, 5421 Royal Place NW, Rochester, MN with Pastor Anjanette Bandel officiating. The family will greet friends one hour prior to the service at the funeral home. It was Betty’s wish that those attending should wear bright colors. Burial will be held in the Spring at Oakwood Cemetery in Rochester. Memorials are preferred to Season’s Hospice, Rochester MN.

Doris Evelyn Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 4. juli 1910 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, og ble døpt den 21. august 1910 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Oscar og Emilie Anderson, Albert Anderson og Alma Anderson.

Doris giftet seg med Gerald Eugene Sugrue. Gerald ble født den 4. april 1905 i Morrison, Wisconsin.

Gerald døde den 9. februar 1975 i Waukesha, Waukesha County, Wisconsin, USA 69 år gammel, og ble begravet på Prairie Home Cemetery, Waukesha, Waukesha County, Wisconsin.
Doris døde den 21. november 1981 i Waukesha, Waukesha County, Wisconsin, USA, 71 år gammel, og ble begravet på Prairie Home Cemetery, Waukesha, Waukesha County, Wisconsin, USA.

Doris og Gerald fikk disse 2 barna:

Dick Sugrue.
Michael Sugrue.

Helen Otilia Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 19. mars 1912 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA og ble døpt den 26. mai 1912 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA. Faddere ved dåpen var Arne Eik, Mrs. Eik, Halvor Anderson og Ada Eik.

Helen giftet seg med Anton Troll. Anton ble født i 1903 i Chicago, USA.

Anton døde den 23. februar 1972, 69 år gammel, i Eau Claire, Wisconsin og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.
Helen døde den 4. august 1978 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA, 66 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Nekrolog:
Mrs. Helen Troll of Eau Claire, dies

Mrs. Helen (Madson) Troll, age 66, a resident of Eau Claire, WI, died in Eau Claire on Friday, Aug. 4, 1978.
She was born March 19, 1912 in Radisson, WI. She attended school in Radisson and Eau Claire, WI. She was a graduate of the University of Wisconsin at Eau Claire. She taught school in Radisson for nine years.

She was married to Toni Troll on AUg. 2, 1941, in Ladysmith, WI. He preceded her in death on Feb. 23, 1972.
She was a member of the First Presbyterian Church, the Women’s Auxiliary of Radisson, and the Garden Club.
Survivors are her four brothers, Herman, Owen, and Raymond Madson of Radisson, WI and Norman Madson of Caledonia, WI; four sisters, Doris Sugrue, Waukesha, WI, Edith Madson of Radisson, WI, Nina Racette of Findlay, Ohio, and Margaret Anderson of Eau Claire, WI; also several nieces and nephews.
Sawyer County Record Aug. 9, 1978.

Herman Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 31. desember 1913 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Herman giftet seg med Ethel Murphy. Ethel ble født den 6. mars 1913 i Victoria, Illinois.

Herman døde den 3. november 1980, 66 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.
Ethel døde den 29. mars 2001, 88 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Edithe J. Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 5. oktober 1915 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.
Edithe døde den 10. juni 2013 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA, 97 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Owen Henry Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 11. desember 1916 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Owen giftet seg med Majken Elizabeth Ekeblad, datter av Axel M. Ekeblad og Ella Gustavsson, den 15. mai 1944 i Highlands, Florida, USA. Majken ble født den 10. september 1915 i Providence, Rhode Island, USA. Majken har svenske aner.

Owen døde den 16. april 1989 i Hennepin, Minnesota, USA 72 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.
Majken døde den 21. april 1990 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA 74 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Majken og Owen fikk disse 2 barna:

Owen Madson.
Glenn Madson ble født i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Nekrolog:
Owen Madson, Sr., age 72, of Radisson, died Sunday, April 16, 1989 at the University Hospital in Minneapolis, MN.

Owen was born Dec. 11, 1916, at Radisson, the son of Herman and Julia (Anderson) Madson, Sr. He attended and graduated from Ladysmith Schools. On May 15, 1944, he married Majken Ekeblad in Florida. They lived in St. Louis, MO, until 1960, moved to Waukesha for one year, lived seven years in Waterford, and lived in Genesee prior to moving to Radisson in 1978. He was involved in construction as a heavy equipment operator. He also worked in maintenance in a Brookfield High School. Owen was a member of the Dave DeRosia American Legion Post 297 at Radisson and the First Presbyterian Church of Radisson.

Survivors include his wife, Majken; two sons, Owen Jr. (Susan) of Saukville, WI; Glenn (Lou Ann) of Shorewood, WI; five grandchildren; a brother Norman of Caledonia, WI, and three sisters, Edythe Madson of Radisson, Nina Racette of Findlay, Ohio, and Margaret Anderson of Eau Claire, WI.

He was preceded in death by his parents; two brothers, Herman and Ray and two sisters, Doris Sugrue and Helen Troll.
Sawyer County Gazette May 7, 2014

Nina Cecelia Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 30. mars 1919 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA og ble døpt den 14. juni 1919 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Nina giftet seg med Samuel Lamont Racette den 2. juni 1942. Samuel ble født den 16. februar 1919 i Rice Lake, Wisconsin, USA.

Samuel døde den 16. oktober 1990 i Findlay, Hancock, Ohio, USA 71 år gammel, og ble begravet på Knollcrest Cemetery, Arcadia, Hancock County, Ohio, USA.
Nina døde den 7. november 2008 i Pickerington, Fairfield, Ohio, USA, 89 år gammel, og ble begravet på Knollcrest Cemetery, Arcadia, Hancock County, Ohio, USA.

Nina og Samuel fikk disse 3 barna:

Samuel Lamont Racette.
Raymond Douglas Racette.
David Franklin Racette.

Raymond Edward Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 12. august 1920 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Raymond døde den 31. desember 1982 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA, 62 år gammel, og ble begravet på Radisson Cemetery, Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Margaret Alma Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 13. juli 1922 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Margaret giftet seg med Robert William Anderson den 11. juni 1941 i Ladysmith, Wisonsin, USA. Robert ble født den 14. mai 1920 i International Falls, Minnesota, Wisonsin, USA.

Margaret døde den 8. mai 1993 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA 70 år gammel, og ble begravet på Riverside Cemetery, Ladysmith, Rusk County, Wisconsin, USA. Robert døde den 24. juni 2005, 85 år gammel, og ble begravet den 29. juni 2005 på Riverside Cemetery, Ladysmith, Rusk County, Wisconsin, USA.

Margaret og Robert fikk disse 3 barna:

Robert Anderson.
Jeffery Anderson.
Larry Jon Anderson ble født den 5. juli 1943 i Ladysmith, Wisonsin, USA.

Norman Carl Madson (Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 15. juli 1926 i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Norman giftet seg med Jean Delores Paulick den 26. juli 1952. Jean ble født den 19. juli 1930 i Winter, Wisconsin.

Norman døde den 8. september 1992 i Caledonia, Racine, Wisconsin, USA 66 år gammel, og ble begravet på Saint Louis Cemetery, Caledonia, Racine County, Wisconsin, USA.

Jean og Norman fikk disse 6 barna:

James Lee Madson ble født den 2. august 1953 i Racine County, Wisconsin, USA.
Thomas Madson ble født i Racine County, Wisconsin, USA.
Carl Norman Madson ble født den 25. oktober 1954 i Racine, Wisconsin, USA.
Theresa Ann Madson ble født i 1955 i Racine County, Wisconsin, USA.
Gregory Alan Madson ble født den 6. oktober 1959 i Racine County, Wisconsin, USA.
Mary Ann Madson ble født den 10. februar 1962 i Racine County, Wisconsin, USA.

Arlene Holt (Alma Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 17. juni 1912 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin, USA.

Arlene arbeidet som lærer.
Arlene døde den 14. august 1991 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin, USA 79 år gammel, og ble begravet på Mount Morris Holden lutheran Cemetery, Waushara County, Wisconsin, USA. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Lillian A. Holt (Alma Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 5. august 1914 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin, USA.

Lillian døde den 20. februar 1992 i Plainfield, Waushara, Wisconsin, USA 77 år gammel, og ble begravet den 25. februar 1992 på Mount Morris Holden lutheran Cemetery, Waushara County, Wisconsin, USA. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Olney Obed Holt (Alma Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 12. mai 1918 i Wild Rose, Waushara, Wisconsin, USA.

Olney døde den 12. november 1977 59 år gammel, og ble begravet på Mount Morris Holden lutheran Cemetery, Waushara County, Wisconsin, USA. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Lars Oskar Larsen (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 1. juli 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 4. august 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Aanonsen Østerå, August Aanonsen Østerå, Nils Aanonsen Østerå, Kirsten Hantho Tvedestrand og Herman Hantho Tvedestrand. Lars ble konfirmert den 14. mai 1916 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Lars giftet seg med Hedvig Gerda Werner, datter av Gregert Olsen og Hege Halvorsen, den 7. august 1926 i Fagerborg kirke, Oslo. Hedvig ble født den 2. april 1906 på Vesterkleiv, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 4. juni 1906 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Jens Olsen, Søren Sørensen, Thora Tjøgersen og moren.

Lars Oskar døde den 29. juni 1955 i Tvedestrand, Aust-Agder, 53 år gammel, og ble begravet den 4. juli 1955 på Holt kirkegård.
Hedvig døde den 26. august 1998 i Tvedestrand, Aust-Agder, 92 år gammel, og ble begravet den 1. september 1998 på Holt kirkegård.

Hedvig og Lars Oskar fikk disse 3 barna:

Karin Werner-Larsen ble født den 8. oktober 1928 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Henny Werner-Larsen ble født den 7. november 1932 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Olaf Werner-Larsen ble født i 1938 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Karl August Larsen (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 16. oktober 1903 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 29. november 1903 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var August Aanonsen Østerå, Nils Aanonsen Østerå, Erik Johnsen Østerå, Hanna Nilsen Østerå og Maren Aanonsen Østerå.

Karl arbeidet som sagmester.
Karl giftet seg med Margit Kristine Andersen, datter av Andreas Kristensen og Dorthea Larsdatter, den 26. april 1926 i Eidsberg kirke, Østfold. Margit ble født den 5. februar 1903 i Stenhytten, Eidsberg, Østfold og ble døpt den 7. juni 1903 i Hærland kirke, Eidsberg, Østfold.Faddere ved dåpen var foreldrene, ungkar Lars Andreassen Stenhytten, pike Anne Andreasdatter Stenhytten og snekker Johan Kristiansen Susebakke.

Karl August døde den 14. mai 1975 på Mysen, Østfold, 71 år gammel, og ble begravet på Eidsberg kirkegård, Østfold.
Margit døde den 12. oktober 1979 på Mysen, Østfold, 76 år gammel, og ble begravet på Eidsberg kirkegård, Østfold.

Margit og Karl fikk disse 3 barna:

Egil Larsen ble født den 1. juli 1926 i Vesteng, Eidsberg, Østfold.
Arne Larsen.
Kari Larsen ble født den 28. mai 1929 i Falkenberg, Mysen, Østfold.

Einar Kristian Lystad (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 21. januar 1906 i Ødegården, Oppsal, Eidsberg, Østfold og ble døpt den 4. mars 1906 i Mysen kirke, Østfold. Faddere ved dåpen var dagarbeider August Olsen Aasheim med hustru, snekker Emil Olsen Oppsal og strykerske Ingeborg Larsen Kristiania. Hans døpenavn var Einar Kristian Larsen.

Einar giftet seg med Helga Grimeli, datter av Kristoffer Guttormsen Grimeli og Gunhild Gunnarsdatter. Helga ble født den 11. februar 1904 i Flå, Buskerud, ble døpt den 4. april 1904 i Flå kirke, Buskerud.

Helga døde den 7. juni 1979 i Sørum, Akershus, 75 år gammel, og ble begravet den 13. juni 1979 på Sørum kirkegård, Akershus.
Einar døde den 16. oktober 1988 i Sørum, Akershus, 82 år gammel, og ble begravet den 21. oktober 1988 på Sørum kirkegård, Akershus.

Helga og Einar fikk 1 datter:

Gunhild Lystad ble født den 23. juni 1935.

Bjarne Alfred Lystad (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 11. oktober 1908 på Mysen, Østfold og ble døpt den 22. november 1908 i Mysen kirke, Østfold. Hans døpenavn var Bjarne Alfred Larsen. Faddere ved dåpen var konduktør Lars Larsen Mysen, hjulmaker Svend Krosby Mysen, kone Anna Andersen Mysen og T. Larsen Lekum.

Bjarne arbeidet som bilmekaniker. Han var samboer med Laura Røsand.
Bjarne døde den 25. juni 1995 på Vangsåsen, 86 år gammel, og ble bisatt 30. juni 1995 fra Øvre Vang kirke. Urne ble satt ned den 16. oktober 1995 på Grefsen kirkegård.

Asbjørn Georg Lystad (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 23. august 1911 på Eidsberg, Østfold og ble døpt den 22. oktober 1911 i Mysen kirke, Østfold. Hans døpenavn var Asbjørn Georg Larsen. Faddere ved dåpen var konduktør Lars Larsen og hustru Julie, arbeider Anton Hansen og frøken Marte Larsen.

Asbjørn giftet seg med Gerd Johannesen, datter av Henry Georg Johannesen og Gunvor Lerstang. Gerd ble født den 11. februar 1918 i Munchs gate, Skien, Telemark og ble døpt den 5. mai 1918 i Skien kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var Margrete Botnen, Augusta Hansen, John Johannesen og faren.

Asbjørn døde den 6. oktober 2006 i Nesøya, Asker, 95 år gammel, og ble begravet den 13. oktober 2006 på Asker kirkegård.
Gerd døde den 14. oktober 2008 i Nesøya, Asker, 90 år gammel, og ble begravet den 23. oktober 2008 på Asker kirkegård.

Gerd og Asbjørn fikk disse 3 barna:

Knut Lystad.
Gro Lystad.
Anne-Kari Lystad ble født den 7. mai 1955.

Mary Kristine Lystad (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 1. februar 1914 på Lystad, Falkenberg, Mysen og ble døpt den 15. mars 1914 i Eidsberg kirke. Hennes døpenavn var Mary Kristine Larsen. Faddere ved dåpen var konduktør L. Larsen, V. Larsen og Hanne Larsen.
Mary Kristine døde den 14. august 2000 på Bekkestua, 86 år gammel, og ble begravet den 22. august 2000 på Haslum kirkegård, Akershus. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Ruth Allaug Larsen (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 5. april 1916 på Lystad, Falkenberg, Mysen og ble døpt den 2. juli 1916 i Mysen kirke, Østfold. Faddere ved dåpen var Johan Larsen Vestby og hustru Julie?, pike Hanna Larsen og faren.
Ruth Allaug døde den 30. april 2016 på Bekkestua, Bærum, 100 år gammel, og ble begravet den 11. mai 2016 på Haslum kirkegård, Akershus.

Johannes Otto Larsen (Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 2. november 1919 på Lystad, Falkenberg, Mysen og ble døpt den 4. januar 1920 i Eidsberg kirke. Johannes ble konfirmert den 30. september 1934 i Eidsberg kirke.

Johannes arbeidet som kontorsjef i 1951.

Johannes giftet seg med Karin Skeimo, datter av Torbjørn Skeimo og Inger Pedersdatter, den 18. august 1951 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Hennes navn som gift var Karen Larsen. Forlovere ved vielsen var verkstedarbeider Lars O. Larsen, Holt og ekspeditrise Helga Fineid, Tvedestrand. Karin ble født den 29. april 1923 i Tveitsund, Telemark og ble døpt den 26. august 1928 i Treungen kirke. Faddere ved dåpen var høvelmester Severin Sigurdsen, Sigurd Holskov og Amanda Torbjørnsen.

Johannes døde den 10. januar 2004 på Mysen, Østfold (Moss sykehus), 84 år gammel, og ble begravet den 16. januar 2004 på Mysen gamle kirkegård, Eidsberg, Østfold.
Karin døde den 20. desember 2016 på Mysen, Østfold 93 år gammel.

Karen og Johannes fikk disse 2 barna:

Vigdis Larsen.
Heidi Larsen.

Mary Augusta Aanonsen (Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 14. desember 1910 i Lysaker, Bærum og ble døpt den 23. april 1911 i Høvik kirke.

Mary giftet seg med Otto Rognhaug Slotta, sønn av Sigvart Halvorsen Slotta og Jonetta Olsen Rognhaug, den 10. juni 1939.Hennes navn som gift var Mary Augusta Slotta. Otto ble født den 17. mai 1905 i Strandhagen, Tvedestrand og ble døpt den 23. juli 1905 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karoline og Gjeruld Brekke, Tvedestrand, Inger Halvorsen og Halvor Sigurdsen Slotta samt Elling Olsen, Tvedestrand.

Otto arbeidet som ingeniør.

Mary døde den 13. mars 1978 i Kringsjåveien 9, Jar 67 år gammel og ble bisatt 17. mars 1978 fra Haslum kapell, Bekkestua, Akershus.
Otto døde den 20. august 1989 på Hosle, Bærum, Akershus 84 år gammel, og ble bisatt 25. august 1989 fra Haslum kapell, Bekkestua, Akershus.

Mary og Otto fikk disse 2 barna:

Liv Dagny Slotta ble født i Bærum, Akershus.
Arne Jørgen Slotta ble født i Bærum, Akershus.

August Aanonsen (Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 15. desember 1915 i Lysaker, Bærum og ble døpt den 12. mars 1916 i Høvik kirke. August ble konfirmert den 11. mai 1930 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

August, Jan og Tellef
August Aanonsen, Jan Johansen og Tellef Aanonsen

August var brukseier av Østerå bygg. Han drev først sagbruk som etterhvert ble en velassortert byggvareforretning.

August giftet seg med Borghild Tørto, datter av Nils Nilsen og Ingebjørg Pedersdatter, den 16. mai 1940. Hennes navn som gift var Borghild Aanonsen. Borghild ble født den 21. august 1917 på Tørto, Beito, Øystre Slidre, Oppland og ble døpt den 23. september 1917 i Hegge kirke, Øystre Slidre, Oppland. Faddere ved dåpen var Ivar E. Robøle Skolte og hustru, gårdsarbeider Anders K. Beito, pike Berit N. Tørto og pike Marit N. Hagen.

Borghild døde den 1. april 2006 i Tvedestrand, Aust-Agder, 88 år gammel, og ble begravet den 7. april 2006 på Holt kirkegård.
August døde den 17. mai 2014 i Tvedestrand, Aust-Agder, 98 år gammel, og ble begravet på Holt kirkegård.

Borghild og August fikk disse 2 barna:

Kari Ingeborg Aanonsen ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ingrid Annelis Aanonsen ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Tellef Aanonsen (Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 17. august 1920 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 10. oktober 1920 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fru Regine Aanonsen, frøken Hanna Tangen, August Aanonsen og Jens Råkenes.

Tellef startet i 1949 produksjon av treleker (Agdp. 28/2-1949). Han drev i mange år forniklingsverksted i Sagesund. Siste del av yrkeslivet var han sagbruksarbeider ved Østerå Bygg.

Tellef giftet seg med Ingrid Ulevåg, datter av Thorvald Bertinus Henriksen og Elisabeth Marie Olsen, den 6. august 1949 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Ingrid Aanonsen. Ingrid ble født den 30. oktober 1926 på Ulevåg og ble døpt den 13. februar 1927 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Emilie Ellefsen, Ellen Henriksen, barnets far, Edvin Olsen og Henrik Mangård Henriksen.

Tellef døde den 3. august 1998 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 77 år gammel, og ble begravet den 11. august 1998 på Holt kirkegård.
Ingrid døde den 28. februar 2013 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 8. mars 2013 på Holt kirkegård.

Ingrid og Tellef fikk disse 2 barna:

Asbjørn Aanonsen ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Arne Thorvald Aanonsen ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Jørgen Andreas Larsen (Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 7. oktober 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 27. oktober 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunborg Olsen Østerå, Yda Gjerulfsen Østerå, Nils Aanonsen Østerå, Emil Gjerulfsen Østerå og Ole Andersen.

Jørgen emigrerte sammen med familien den 13. oktober 1906 fra Arendal og ankom Boston den 27. oktober 1906. Da han ankom USA endret navnet til George A. Larson. Jørgen bodde ved folketelling av 1930 hjemme hos foreldrene i Granville, McHenry, North Dakota, USA. I 1940 bodde familien i Devils Lake, Ramsey County, USA.

Jørgen arbeidet som bilmekaniker i 1930.

Jørgen giftet seg med Elizabeth Norene Fahl, datter av Byron Fahl og Minnie. Elizabeth ble født den 19. september 1906 i North Dakota, USA.

Elizabeth døde den 16. november 1959 53 år gammel, og ble begravet i Grand Army of the Republic Cemetery, Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA.
Jørgen døde den 7. mai 1969 i Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA, 67 år gammel, og ble begravet i Grand Army of the Republic Cemetery, Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA.

Elizabeth og George fikk disse 2 barna:

Carol Ann Larson ble født den 8. september 1932 i Devils Lake, Ramsey County, North Dakota.
Helen Mary Larson ble født den 2. mars 1934 i Granville, McHenry, North Dakota.

Hedvig Elene Larsen (Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 13. mai 1903 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 5. juli 1903 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marie Knutsen Østerå, barnets mor, Nils Aanonsen Østerå, August Aanonsen Østerå og Torjus Johnsen Østerå.

Thora Emilie Larsen (Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 8. oktober 1905 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 31. desember 1905 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var August Aanonsen Østerå, Anders Mikaelsen Østerå, Ole Nilsen Østerå, Maren Aanonsen og Thora Gjertsen.

Thora bodde hjemme hos foreldrene i Granville, McHenry, North Dakota, USA i 1940, hun var ugift.

Thora døde den 28. juni 1954 på Good Samaritan Hospital, Rugby, Pierce, Nort Dakota og ble begravet den 1. juli 1954 på Granville Cemetery, McHenry County, North Dakota.

Nels Reinhart Larson (Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 19. november 1907 i Granville, North Dakota, USA.

Nels bodde hos foreldrene ved folketellingen av 1930 for Granville, McHenry, North Dakota, USA. I 1940 bodde han i Puyallup, Pierce, Washington.
Nels døde den 16. september 1978 70 år gammel, og ble begravet i Granville Cemetery, McHenry County, North Dakota, USA. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Harry R. Larson (Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1910 i Granville, McHenry, North Dakota, USA.

Peder Konrad Næs Tønnessen (Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 24. september 1905 på Mærdø, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 22. oktober 1905 i Tromøy kirke.
Faddere ved dåpen var Hanna Terjesen Mærdø, Katinka Terjesen Mærdø, landhandler Knut Terjesen Natvig, skipsfører Anton Terjesen Mærdø og barnets far. Peder ble konfirmert den 3. oktober 1920 i Ogna kirke.

Peder giftet seg med Hanna Svindland, datter av Anders Bertinius Tønnesen og Marie Petrine Hansen, den 28. mai 1927 i Eigersund. Hanna ble født den 31. mai 1907 på Svindland, Rogaland og ble døpt den 7. juli 1907.

Peder emigrerte sammen med kona og sønnen Per via Southampton, England 20. april 1929 og ankom New York den 26. april 1929.

Hanna døde den 12. juni 1932 i Svindland, Egersund, 25 år gammel, og ble begravet den 17. juni 1932 på Egersund kirkegård, Rogaland. Hun døde av tuberkulose.

Hanna og Peder fikk 1 sønn:

Per Næs Tønnessen ble født den 6. august 1928 på Hafsøy, Elverhøy, Egersund, Rogaland.

Peder giftet seg deretter med Agnes Birgitte Skibstad, datter av Karl Alfred Andersen og Othilde Olsen, i 1940.
Agnes ble født den 1. desember 1906 på Asmaløy, Hvaler, Østfold og ble døpt den 17. februar 1908 i Hvaler kirke, Østfold. Faddere ved dåpen var sjømann Barthol Andreassen, sjømann Jens Sandersen, kone Helene Sandersen og kone Anine Andreassen.

Familien bodde i 1940 i Strandgata 36, Egersund. Peder var sjømann.

Peder døde den 30. mars 1974 på Hvaler, Østfold, 68 år gammel, og ble begravet på Spjærøy kirkegård, Hvaler, Østfold.
Agnes døde den 9. april 1993 i Røed, Asmaløy, Hvaler, Østfold, 86 år gammel, og ble begravet den 16. april 1993 på Spjærøy kirkegård, Hvaler, Østfold.

Agnes og Peder fikk disse 3 barna:

Ole-Arnt Tønnessen.
Kirsten Agnethe Tønnessen ble født den 24. januar 1943.
Sverre Konrad Næss Tønnessen ble født den 23. juli 1948.

Jens Just Tønnessen (Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 12. oktober 1908 på Mærdø og ble døpt den 8. november 1908 i Tromøy kirke. Faddere ved dåpen var barnets mor, pike Thyra Terjesen, skipsfører Anton Terjesen og gårdbruker Peder S. Pedersen Nes. Jens ble konfirmert den 7. oktober 1923 i Eigersund.

Jens arbeidet som sjåfør i 1937.

Jens giftet seg med Kaia Theoline Melhus, datter av Karl Meidel Johansen Melhus og Theodora Karina Thorsen, den 22. mai 1937 på prestekontoret, Egersund. Forlovere ved vielsen var var brudeparets fedre. Kaia ble født den 1. januar 1915 i Melhus, Eigersund og ble døpt den 31. januar 1915 i Egersund kirke, Rogaland. Faddere ved dåpen var Thor Mikalsen, Theodora Mikalsen, Ingeborg Mikalsen og Johan Svendsen Melhus.

Jens Just døde den 1. november 1973 i Egersund, Rogaland, 65 år gammel, og ble begravet den 9. november 1973 på Egersund kirkegård, Rogaland.
Kaia døde den 8. april 2000 i Egersund, Rogaland, 85 år gammel, og ble begravet den 14. april 2000 på Egersund kirkegård, Rogaland.

Kaia og Jens fikk disse fire barna:

Tyra Tønnessen.
Jostein Tønnessen.
Paul Magne Tønnessen ble født den 12. august 1939 i Egersund, Rogaland.
Kari Johanne Tønnessen.

Peder Konrad Pedersen Næss (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 1. august 1898 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 28. august 1898 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, Marte Pedersen, gårdbruker Salve Pedersen og arbeider A. Berglund. Peder ble konfirmert den 6. oktober 1912 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Peder var sjømann.

Peder giftet seg med Adolfine Wilhelmine Amalie Strandberg, datter av Ferdinand Munz og Amalie Bernhardine Andreasdatter, den 11. oktober 1932. Hun ble også kalt Vilma Muntz. Adolfine ble født den 17. oktober 1895 i Gøteborg, Sverige.

Peder Konrad døde den 22. mars 1936 i Drøbak, Akershus, 37 år gammel, og ble begravet den 28. mars 1936 på Drøbakk kirkegård, Akershus.
Adolfine døde den 25. april 1964 i Oslo 68 år gammel, og ble begravet den 4. mai 1964 i Østre gravlund, Oslo.
De var barnløse.

Kristine Antonie Pedersen (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 29. juni 1900 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 5. august 1900 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen moren, Hilda Berglund, gårdbruker Salve Næs og faren.

Kristine døde den 11. juli 1907 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 7 år gammel, og ble begravet den 17. juli 1907 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder. Hun døde av blodforgiftning.

Jørgen Olaf Pedersen (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 25. september 1901 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 8. mai 1902 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Marte Pedersen, skipsfører Peder Tønnesen og arbeider Kristian Nilsen. Jørgen ble konfirmert den 10. oktober 1905 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Jørgen giftet seg med Hjørdis Hansen, datter av Jacob Ludvig Hansen og Anna Susanne Kittelsen, den 18. mars 1922 i Brevik kirke. Hjørdis ble født den 11. oktober 1902 i Øen, Brevik, ble døpt den 18. januar 1903 i Brevik kirke. Faddere ved dåpen var sjømann Kristian Kittelsen, sjømann Otto Kittelsen, kone Anna Kittelsen og Marta Hansen.

Jørgen døde den 13. oktober 1989 i Brevik, Telemark, 88 år gammel, og ble begravet den 20. oktober 1989 på Brevik kirkegård, Telemark.
Hjørdis døde den 5. juni 1996 i Brevik, Telemark, 93 år gammel, og ble begravet den 11. juni 1996 på Brevik kirkegård, Telemark.

Hjørdis og Jørgen fikk disse 4 barna:

Evelyn Irene Pedersen ble født den 26. juli 1922 i Setret, Brevik.
Ragna Lovise Pedersen ble født den 19. april 1925 i Setret, Brevik.
Per Pedersen ble født den 23. juni 1927 på Øen, Brevik, Telemark.
Bjørg Pedersen.

Anna Evinda Næs (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 13. mars 1903 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 3. mai 1903 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anton Berntsen, Henrik Hansen, moren, Kristiane Berglund, arbeider August Berglund og arbeider Kristian Nilsen. Anna Evinda ble konfirmert den 7. oktober 1917 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Anna Evinda emigrerte med S/S Bergensfjord fra Oslo 26. oktober 1928 og ankom New York, USA den 5. november 1928.

Anna Evinda giftet seg med Adolf Leonard Andersen, sønn av Aron Andersen og Johanne Marie Olsen. Adolf ble født den 11. mai 1897 på Eidbostrand, Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 6. juni 1897 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Kristoffersen, Secilie Tjøstolfsen, tømmermann Laurits Olsen, tømmermann Anders Tjøstolfsen og faren.

Adolf emigrerte fra Oslo den 20. mai 1927 og ankom New York, USA den 30. mai 1927. Da Adolf ankom USA endret han sitt navn til Adolph Anderson.
Adolf arbeidet som snekker i 1930 og familien bodde Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Anna døde i mai 1985 i Valley Stream. Nassau, New York, USA 82 år gammel.
Adolf døde i mai 1986 i Valley Stream. Nassau, New York, USA 89 år gammel.

Barn i dette ekteskapet var:

Lillian M. Anderson ble født den 14. oktober 1929 i New York, USA.
Stanley Adolph Andersen ble født den 11. september 1931 i New York, USA.
Dolores Anderson ble født den 22. april 1942 i New York, USA.

Sverre Adolf Næss (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 16. oktober 1907 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 24. november 1907 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen barnets mor, Lava Kristofa Larsen Nes, møllearbeider Peder S. Salvesen Nes og møllearbeider Nils K. Nilsen Apallen. Sverre ble konfirmert den 8. oktober 1922 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Sverre giftet seg med Inga Hansine Hansen, datter av Hans Andreas Johnsen og Ingeborg Larsen, den 24. april 1937 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Inga Næss. Inga ble født den 1. april 1894 på Nes Verk, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 14. mai 1894 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Asborg Serine Hansen, Lars Albretsen Nes Verk, Albert Larsen Nes Verk og Ole Larsen Nes Verk.

Sverre Adolf døde den 6. juli 1970 i Tvedestrand, Aust-Agder, 62 år gammel, og ble begravet den 10. juli 1970 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Inga døde den 31. desember 1984 i Tvedestrand, Aust-Agder, 90 år gammel, og ble begravet den 7. januar 1985 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.
Inga og Sverre var barnløse.

Kristine Antonie Nes (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 26. mai 1909 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 20. juni 1909 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, Hilda Nilsen Apallen, barnets far og Kristian Nilsen Apallen. Kristine ble konfirmert den 30. september 1923 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Kristine arbeidet som kokke.
Kristine døde den 19. mars 1998 på Nes, Sagesund, Aust-Agder (Tvedestrand sykehjem, Tvedestrand), 88 år gammel, og ble begravet den 27. mars 1998 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Per Nes (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 19. desember 1910 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 22. januar 1911 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, Hilda Nilsen Apallen, gårdbruker Salve P. Nes og møllearbeider Nils Berglund.

Per døde den 20. juli 1915 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, 4 år gammel, og ble begravet den 24. juli 1915 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Marthe Næs (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 5. april 1913 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 8. juni 1913 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor og far samt Kristine Gustavsen og møllearbeider Nils Berglund Nes. Marthe ble konfirmert den 9. oktober 1927 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Marthe giftet seg med Einar Andersen Åstø, sønn av Søren Ingvald Andersen og Thora Juliane, den 18. november 1939 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.Hennes navn som gift var Marthe Andersen. Einar ble født den 19. august 1903 på Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 8. november 1903 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Kirsten Jørgensen, Anders Sørensen og arbeider Jørgen Jørgensen. Einar ble konfirmert den 7. oktober 1917 i Dypvåg kirke.

Einar arbeidet som telefonmontør.

Einar døde den 8. januar 1990 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 12. januar 1990 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Marthe døde den 2. juli 2006 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder, 93 år gammel, og ble begravet den 7. juli 2006 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Marthe og Einar fikk disse 4 barna:

Emly Andersen ble født på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder.
Arne Ingvald Andersen ble født i 1942 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder.
Audun Severin Næs Andersen ble født den 11. juni 1946 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder.
Thora-Lise Andersen ble født i 1948 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder.

Judit Margit Pedersen (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 25. juni 1915 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 12. september 1915 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, Hilda Nilsen, Apallen, arbeider Kristian Nilsen samt barnets far. Judit ble konfirmert den 29. september 1929 i Dypvåg kirke.

Judit fikk en sønn:

Hans Otto Nes.

Judit giftet seg med Peder Mostad, sønn av Aanon Jensen Mostad og Kari, i 1953.

Hennes navn som gift var Judit Mostad. Peder ble født den 31. juli 1917 i Gjerstad, Aust-Agder.
Peder arbeidet som småbruker.

Judith døde den 26. august 1993 på Nes, Sagesund, Aust-Agder 78 år gammel.
Peder døde den 28. april 2009 i Tvedestrand, Aust-Agder 91 år gammel, og ble begravet den 5. mai 2009 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Judith og Peder fikk disse 2 barna:

Per Mostad.
Harald Mostad.

Kristiane Nes (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 7. februar 1919 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 4. mai 1919 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets far og mor, arbeider Kristian Nilsen og Hilda Nilsen, Apallen.

Kristiane giftet seg med Peder Andersen, sønn av Simon Kristian Andersen og Signe Johanne, den 23. desember 1950. Hennes navn som gift var Kristiane Andersen. Peder ble født den 23. september 1917 i Kilsend, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 11. november 1917 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, Amanda Johnsen, Grønland, gruvearbeider Adolf Olsen, Kilsend og matros Hans Andersen, Nedrejordet. Peder ble konfirmert den 2. oktober 1932 i Dypvåg kirke.

Peder døde den 22. februar 1980 på Borøy, Tvedestrand, Aust-Agder, 62 år gammel, og ble begravet den 29. februar 1980 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Kristiane døde den 22. desember 2000 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder (Dypvåg bofellesskap, Dypvåg), 81 år gammel, og ble begravet den 29. desember 2000 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
De var barnløse.

Karen Nes (Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 5. juli 1922 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 22. oktober 1922 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets foreldre samt Hilde Nilsen, Apallen og Peder Pedersen, Eikhaugen.

Karen giftet seg med Ole Johan Helland den 20. mars 1948 i Bergen, Hordaland. Hennes navn som gift var Karen Helland. Ole ble født den 3. august 1924.

Karen døde den 31. mai 1998 på Landås, Bergen, 75 år gammel og ble bisatt 5. juni 1998 fra Troens kapell, Bergen. Urnen ble satt ned i Slettebakken urnelund.
Ole døde den 18. desember 2006, 82 år gammel. Urnen ble satt ned i Slettebakken urnelund.

Barn i dette ekteskapet var:

Even Helland ble født i Bergen, Hordaland.
Arild Helland ble født i Bergen, Hordaland.
Eivind Helland ble født i Bergen, Hordaland.

Arney Morrow Ness (Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 4. mars 1918 i Red Wing, Minnesota, USA og ble døpt den 19. mai 1918 i Albion Lutheran Church, St. James, Watonwan, Minnesota, USA.

Arney giftet seg med Mary Inez Long, datter av James Long og Winnifred. Mary ble født den 20. februar 1917 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA.

Arney døde den 12. juni 1981 i Burnett County, Wisconsin, USA, 63 år gammel, og ble begravet på Fort Snelling National Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA.
Mary døde den 1. mai 2006 i Buffalo, Wright, Minnesota, USA (Park View Care Center), 89 år gammel, og ble begravet den 6. mai 2006 på Fort Snelling National Cemetery, Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA.

Mary og Arney fikk disse 5 barna:

Michael Arney Ness ble født i Riverside, California, USA.
James Edward Ness ble født i Hennepin, Minnesota, USA.
Barbara Ann Ness ble født i Hennepin, Minnesota, USA.
Patrick John Ness ble født den 27. desember 1952 i Hennepin, Minnesota, USA.
Mary Jo Ness ble født i Hennepin, Minnesota, USA.

Nekrolog:
Ness, Mary Inez
age 89 of SE Mpls. Worked as a Medical Technologist at the U of M for many years. Active volunteer in the community and church. Inez was also a lifelong student. She is preceded in death by husband, Arney; sons, Patrick and Michael Ness; sister, Patricia Deuth. She will be deeply missed by her children, James Ness, Barbara (Stephen) Amundson, Mary Jo (Dave) Pennington; grandchildren, Todd Peterson, Casey Pennington, and BJ Pennington; 2 nieces; 2 nephews and many friends. Visitation Friday, 4-7 pm, at Rainville Brothers Funeral Home, 2301 Central Ave NE. Mass of Christian Burial, 11:00AM, Saturday May 6, 2006 at St. Lawrence Catholic Church & Newman Center, 1203-5th St SE, (612-331-7941). Private family interment at Ft. Snelling National Cemetery.
This obituary was originally published in the Star Tribune.

Donald Edward Ness (Eddy Arthur Nes4, Halvor Pedersen Ness3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 19. oktober 1922 i Yonkers, Westchester, New York, USA.

David Miller Ness (Eddy Arthur Nes4, Halvor Pedersen Ness3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 30. mai 1924 i Yonkers, Westchester, New York, USA.

Herbert Ness (Eddy Arthur Nes4, Halvor Pedersen Ness3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 3. oktober 1925.

Dorris Elizabeth Ness (Eddy Arthur Nes4, Halvor Pedersen Ness3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 28. desember 1927 i Yonkers, Westchester, New York, USA.

Sjette generasjon (Tipptippoldebarn)

Mary Helen McNair (Mabel Evenson5, Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 16 juni 1921.
Mary giftet seg med Robert Vernon Hansen den 25 juli 1948. Robert ble født den 2 mars 1923 i Manitowoc, Manitowoc County, Wisconsin.

Mary Helen døde den 20 august 1997 76 år gammel, og ble begravet på Resthaven Memorial Park, Shawnee, Pottawatomie County, Oaklahoma, USA.
Robert Vernon døde den 24 mai 2005 i Shawnee, Shawnee, Pottawatomie County, Oaklahoma, 82 år gammel, og ble begravet på Resthaven Memorial Park, Shawnee, Pottawatomie County, Oaklahoma, USA.

Nekrolog.

Robert Vernon Hansen, 82, of Shawnee died Tuesday at his home. Mr Hansen was born March 2, 1923, in Manitowoc, Wisconsin to Edgar G. and Ruth (Vogt) Hansen. He received his Bachelors degree in mechanical engineering at Marquette University in Milwaukee, Wis. He was a veterian of World War II serving in the U.S. Navy.
Mr Hansen was a plant manager for Allen Bradley Co. for 35 years. He was CEO of Maghemite, Inc. in Prot Cartier, Canida and a consultant for GM after retirement. He was a member of St John Lutheran Church for many years, American Legion, Lions Club, and currently a member of St Paul’s United Methodist Church. He had lived in Shawnee since 1973.
His parents, wife and a son, Jeffery Scott Hansen, preceded him in death.
He is survived by four sons and daughters-in-law, Eric and Susan Hansen of Milwaukee, Wis., Steven Hansen and fiancee Martha Beckman of Aledo, Texas, Doughlas and Daneen Hansen of Ardmore, Peter and Linda Hansen of Kingston; one daughter and son-in-law, Susan and John Robinson of Shawnee; 11 grandchildren, Krista and Matthew Hansen Steven Michael Hansen, Eric Robert Robinson, Jeffery and J.D. Hansen and Jennifer Sweet, Amber, Bradley, Aaron and Mary Hansen; three great-grandchildren, Kayli Sweet, A.J. Sweet and Austin Hansen and one sister and brother-in-law, Carol and Andy Houston of Manitowoc, Wis.
The casket will remainopen at the funeral home until moving to the church and will not open for the services.
Service will be 9 a.m. Saturday at St. Paul’s United Methodist Church with Dr. Rockford Johnson and the Rev KAren Fowler-Lindemulder officiating. Burial will follow at Resthaven Memorial PArk.
Memorials may be made to St. Paul’s United Methodist Church or St. John Lutheran Church.

Shawnee News-Star May 27, 2005.

Wilder William Crane (Hulda Alice Evenson5, Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 7. april 1928 i Wisconsin, USA.

Wilder William døde den 7. desember 1985 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA 57 år gammel.

Anna Alice Crane (Hulda Alice Evenson5, Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 9. juni 1936 i Wisconsin.

Anna giftet seg med Richard W. Welke den 15. juni 1957 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA.

Richard ble født den 23. oktober 1934 i Eau Claire County, Wisconsin, USA.
Han døde den 13. desember 2007 og ble begravet på Forest Hill Cemetery, Chippewa Falls, Wisconsin.

Anne og Richard fikk disse 3 barna:

Bill Welke
Susan Welke
Jane Welke

Richard George O’Brian (Alma Evenson5, Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 25 august 1926 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA og ble døpt i First Lutheran Church, Eau Claire, Wisconsin.
Richard giftet seg med Ruth Holgate i 1950 i Milwaukee.
p>Richard George døde den 6 juni 1986 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA, 59 år gammel, og ble begravet på Lakeview Cemetery, Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Ruth og Richard fikk disse 2 barna:

Nancy Ann O’Brian.
John O’Brian.

Elizabeth O’Brian (Alma Evenson5, Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1929.

Jane O’Brian (Alma Evenson5, Acelia Helen Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1930.

Irene Virginia Anderson (Norman Anderson5, Oscar Carl Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 26. september 1938 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA og ble døpt den 13. november 1938 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin. Faddere ved dåpen var Mr. Mrs. Andrew Hanson, Oscar Anderson, Evelyn Anderson og E. F. Brandt.

Dianne Clarine Anderson (Julius Mathew C. Anderson5, Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1935.

Dianne giftet seg med Charles Harold Thompson, sønn av Harold B. Thompson og Lila V. Anderson, den 9. juli 1955 i Grace Lutheran Church, Eau Claire.

Charles ble født den 29. november 1935 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA.

Charles døde den 23. oktober 2012 i Wisconsin Dells, Columbia County, Wisconsin, 76 år gammel, og ble begravet i Newport Lutheran Cemetery, Wisconsin Dells, Columbia, Wisconsin, USA.

Dianne og Charles fikk disse 2 barna:

Julie Berlene Thompson.
Elizabeth Jane Thompson.

Mark Anderson (Charles Arthur Anderson5, Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Mikkel Lynn Anderson
Mikkel L. Anderson
01.08.1944 – 31.03.2015

Mikkel Lynn Anderson (Charles Arthur Anderson5, Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 1. august 1944 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Mikkel giftet seg med Sheila Karen Swanson den 6. februar 1989 i St. Pauls Lutheran Church, Baraboo, Wiconsin, USA.

Mikkel døde den 31. mars 2015 i Baraboo, Sauk County, Wisconsin, USA 70 år gammel, og ble kremert den 7. april 2015 i St. Pauls Lutheran Church, Baraboo, Wiconsin, USA.

Sheila og Mikkel fikk disse 2 barna:

Christie Anderson.
James Anderson.

Nekrolog:

Mikkel “Mik” L. Anderson, of Baraboo passed away at the age of 70 years 7 months and 30 days on Tuesday, March 31, 2015, at the Hospice House, after a very long illness, with his family by his side. Mik was born on Aug. 1, 1944, to Ike and Anna (Tangen) Anderson in Eau Claire, where he grew up.

He was united in marriage to Sheila Swanson on Feb. 6, 1989 at St. Paul’s Lutheran Church in Baraboo.

Mik was a loving husband; a very gentle man, loving all of nature. He enjoyed planting beautiful trees and flowers, always saving the seeds for the next year; his wife would call him “seed man”.

Mik enjoyed watching NASCAR, boating, and especially canoeing. He was an avid reader, who read many books, but his favorite author was Louis La’Moire.

Mik owned and operated the Alpine Cafe in Baraboo for 20 years. After selling the restaurant he moved on to work for May and Todd Weiss at the Log Cabin; there he worked as a line and cook and a baker; eventually retiring in 2012.
He will be missed by everyone who knew him, especially his wife Sheila and longtime friends Paul Meyer and Becky Giebel.

Duane Allen Hendrickson
Duane A. Hendrickson
1947 – 2015

Duane Allen Hendrickson (Harvey Gilford Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 9. februar 1947 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA, ble døpt den 9. mars 1947 i Zion Lutheran Church, Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

Duane giftet seg med Mary Larson den 10. juni 2000 i Peace Lutheran Church.

Duane døde den 30. mars 2015 i Menomonie, Dunn County, Wisconsin, USA, 68 år gammel, og ble begravet i Peace Lutheran Cemetery, Dunn County, Wisconsin, USA.

Mary og Duane fikk 1 datter:

Kristine Louise Hendrickson ble født i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Nekrolog:

Duane Hendrickson, age 68, of Menomonie, WI, peacefully passed away on Monday March 30th, 2015, after his battle with cancer.

He was born Feb. 9th, 1947, at Luther Hospital in Eau Claire to Harvey and Mildred (Berg) Hendrickson. He grew up in Sand Creek, WI, graduating from Chetek High School in 1965. He went on to obtain a degree in Psychology from UW-Eau Claire.

Duane married Mary Larson on June 10th, 2000, at Peace Lutheran Church, where they were active members. Duane was a very involved member of the church community and found great joy singing in the adult choir. Duane most cherished his wife Mary, his daughter Kris, his two grandchildren, the Packers, Badgers and the Brewers (but not necessarily always in that order!).

He is survived by his wife Mary (Larson) Hendrickson, daughter Kris (Steve) Wiggins, grandchildren Carter and Cassidy Erickson, two sister-in laws (Joyce York, Julie Eiseth) and one brother-in-law (Mark Larson), and many aunts, uncles, cousins, nieces and nephews.

He was preceded in death by his parents, brother James, sister Lynda, and brother-in- law Rod.

A Memorial Service will be held 3:00 p.m. Saturday, April 4, 2015 at Peace Lutheran Church in Menomonie, with Pastor Kristine Stedje officiating. There will be visitation at the church from 1:00 p.m. until the time of the service on Saturday. Burial will be in Peace Lutheran Church Cemetery at a later date. Olson Funeral Home in Menomonie is serving the family.

Lynda Kathleen Hendrickson (Harvey Gilford Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 4. januar 1949 i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Lynda giftet seg med Myrle Wendel Roth den 10. desember 1994 i Dunn County, Wisconsin, USA.

Lynda døde den 22. oktober 2007 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA, 58 år gammel, og ble begravet den 25. oktober 2007 i Sand Creek, Dunn, Wisconsin, USA.

James Randy Hendrickson (Harvey Gilford Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 9. juli 1955 i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA.

James døde den 7. november 1976 i Wisconsin, USA, 21 år gammel.

Dan Turner (Corrine Alva Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Rick Turner (Corrine Alva Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Cindy Turner (Corrine Alva Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Nancy Turner (Corrine Alva Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Nancy giftet seg med Ed Kuechenmeister.

Nancy og Ed fikk disse 2 barna:

Paul Kuechenmeister.
Cori Kuechenmeister.

Carolee Helen Sola (Harriet Alma Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Freeborn, Minnesota, USA.

Carolee giftet seg med Scott Alan Rame, sønn av Helge Bjarne Rame og Lucille Gladys, i 1984.

Scott ble født i Faribault, Minnesota, USA.

Carolee og Scott fikk disse 3 barna:

Janae Rame.
Melissa Rame.
Jessica Rame.

Judy Beth Sola (Harriet Alma Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Freeborn, Minnesota, USA.

Judy giftet seg med Paul O. Henry den 21. september 2002 i King, Washington, USA.

David John Kisilewski. (Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

David giftet seg med Mary Margaret Cruden, datter av Eugen Boniface Cruden og Margaret Helen, den 17. juni 1972 i Steele.

Mary ble født i Hennepin, Minnesota, USA.

Gregory James Kisilewski. (Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Gregory giftet seg med Teresa Lynn Prouty den 26. februar 1972 i Olmsted, Minnesota, USA. Ekteskapet endte i skilsmisse.

Teresa og Gregory fikk 1 sønn:

Chadwick Gregory Kisilewski ble født i Olmsted, Minnesota, USA.

Gregory giftet seg deretter med Mary Ann Benike, datter av Walter Alvin Benike og Annabelle Woods, den 28. mai 1988 i Olmsted, Minnesota, USA. Mary ble født i Olmsted, Minnesota, USA.

Deborah June Kisilewski (Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Chippewa Falls, Chippewa County, Wisconsin, USA.

Deborah giftet seg med Daniel David Holmes, sønn av Jack Louis Holmes og Lois La Vonne, den 8. juni 1974 i Olmsted, Minnesota, USA.

Daniel ble født i Ramsey, Anoka County, Minesota, USA.

Deborah og Daniel fikk disse 4 barna:

Thomas Andrew Holmes ble født i Anoka, Anoka County, Minesota, USA.
Benjamin Aron Holmes ble født i Anoka, Anoka County, Minesota, USA.
Amanda Marie Holmes ble født i Anoka, Anoka County, Minesota, USA.
Sarah Christine Holmes ble født i Olmsted, Minnesota, USA.

Susan Jane Kisilewski (Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Olmsted, Minnesota, USA.

Susan giftet seg med Taylor Austin Bauman den 18. september 1982 i Minnesota, USA.

Susan og Taylor fikk disse 4 barna:

Riley Taylor Bauman.
Nicolle Elise Bauman.
Christopher David Bauman.
Bryton Lee Bauman.

Dick Sugrue. (Doris Evelyn Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Michael Sugrue. (Doris Evelyn Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Owen Madson. (Owen Henry Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Owen giftet seg med Mary Susan Churchill den 18. august 1984 i Milwaukee, USA.

Glenn Madson. (Owen Henry Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Radisson, Sawyer County, Wisconsin, USA.

Samuel Lamont Racette. (Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Samuel giftet seg med Margie Ruth Seidman den 26. august 1972 i Hancock, USA.

Margie og Samuel fikk 1 sønn:

Scott Ryan Racette ble født i Washington, District of Columbia, USA.

Raymond Douglas Racette. (Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Raymond giftet seg med Jean Louise Williams.

Jean Louise og Raymond fikk disse 2 barna:

Casey Allison Racette ble født i Ohio, USA.
Lisa Marie Racette ble født den 11. juni 1978 i Ohio, USA. <br<

Raymond giftet seg deretter med Debra Jane Ehrenfried den 14. juli 1984 i Seneca. Debra ble i Seneca. Et annet navn for Debra er Debra Jane Bendure.

Debra Jane og Raymond fikk disse 3 barna:

Kristen Alys Racette ble født i Ohio, USA.
Kyle Douglas Racette ble født i Ohio, USA.
Kelly Anne Racette ble født i Ohio, USA.

David Franklin Racette. (Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

David giftet seg med Donna Jean Perkins den 20. juli 1981 i Hancock, USA. Donna ble født i Hancock, USA.

Donna Jean og David fikk disse 4 barna:

Rachel Elizabeth Racette
Katie Nicole Racette
Matthew Ryan Racette
Joshua David Racette

Robert Anderson. (Margaret Alma Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Jeffery Anderson (Margaret Alma Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Larry Jon Anderson (Margaret Alma Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 5. juli 1943 i Ladysmith, Wisonsin, USA.

Larry giftet seg med Patricia Anne. Ekteskap opphørt.

Larry døde den 4. april 2016 i Sartell, Sterns, MInesota, USA 72 år gammel, og ble begravet på Saint Boniface Cemetery, Cold Spring, Stearnes County, Minesota, USA.

Patricia og Larry fikk disse 2 barna:

Steven Anderson.
Julie Michelle Anderson.

Nekrolog:

Larry Jon Anderson, age 72, passed away peacefully on Monday, April 4, 2016, at The Legends at Heritage Place in Sartell, MN. He was born on July 5, 1943 in Ladysmith, WI to Robert and Margaret Anderson. Larry was a 1962 graduate of Ladysmith High School, Ladysmith, WI, and a 1964 graduate of Dunwoody Institute in Minneapolis. He moved to Sartell, MN in 1969. He worked in construction management at Brutger Companies for 13 years and for a variety of other companies as a construction manager until retiring in 2005.

Larry resided in Cold Spring, MN for the past 11 years and is survived by daughter, Julie (Brian) Guggenberger, Cold Spring; son, Steven Anderson, Minneapolis; three grandsons, Alex Guggenberger, Coon Rapids; Andy Guggenberger, St. Louis Park; Evan Guggenberger, St Paul; one great-grandson, Isak Guggenberger, Coon Rapids; two brothers, Robert (Nancy) Anderson, Antigo, WI; and Jeff (Roxi) Anderson, Dracula, GA.

James Lee Madson (Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 2. august 1953 i Racine County, Wisconsin, USA.

James giftet seg med Cynthia Faulkner, datter av Richard Faulkner og Nancy, den 14. april 1973 i Racine County, Wisconsin, USA. Cynthia ble født i Racine County, Wisconsin, USA.

James døde den 18. mai 1998 i Pewaukee, Wisconsin, USA 44 år gammel, og ble begravet den 21. mai 1998 i Racine, Wisconsin, USA.

Cynthia og James fikk disse 2 barna:

Bryan James Madson ble født i Glenwood, Waukesha, Wisconsin, USA.
Stacy Nichole Madson ble født den 6. september 1977 i Glenwood, Waukesha, Wisconsin, USA.

Nekrolog:

James Lee Madson, 44, went home to be with his personal Lord and Savior on Monday, May 18, 1998.

Born August 2, 1953, in Racine.

Jim was a CLU, ChFC, CFP, and was also a life and qualifying member and former President of the Milion Dollar Round Table. He was also a national leader for Prudential Preferred Financial Services. He also devoted himself to Elmbrook Youth Church groups, Sports Ministry and Mission work, as well as many other organizations.

Loving husband of Cynthia (nee: Faulkner). Devoted father and best friend of Bryan James and Stacy Nichole. Adoring grandfather of Alexis Leigh. Loving son of Jean Madson and the late Norman `Pete’ Madson. Cherished brother of Tom and Greg. Son-in-law of Richard Faulkner and Nancy Faulkner. Brother-in-law of Christi Faulkner. Also survived by many aunts, uncles, cousins, other relatives, many friends, and business assoicates. He was preceded in death by brother, Carl; and three sibling infants.

Funeral services will be held at Elmbrook Church, 777 South Barker Road, Brookfield, on Thursday evening, May 21, 1998, at 7 p.m. Place and time of interment on Friday to be announced at the Memorial service. Visitation in the church chapel on Thursday from 2 until 4 p.m. and from 4:30 until 6:30 p.m. In lieu of flowers, memorials to Elmbrook Church, Evangelical Child and Family Agency, or Feed the Children appreciated. Jim will be sadly missed by all.

Thomas Madson (Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Carl Norman Madson (Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 25. oktober 1954 i Racine, Wisconsin, USA.
Carl Noran døde den 7. november 1976 i Woodland Drive Caledonia, Wisconsin, USA 22 år gammel, og ble begravet den 9. november 1976 i St. Louis Cemetery, Caledonia, Racine County, Wiscinsin, USA.

Theresa Ann Madson (Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1955 i Racine County, Wisconsin, USA.
Theresa døde i 1955 i Racine County, Wisconsin, USA.

Gregory Alan Madson (Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 6. oktober 1959 i Racine County, Wisconsin, USA.
Gregory døde den 20. juni 1998 38 år gammel, og ble begravet den 25. juni 1998 i St. Louis Cemetery, Caledonia, Racine County, Wiscinsin, USA.

Mary Ann Madson (Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 10. februar 1962 i Racine County, Wisconsin, USA.
Mary Ann døde den 10. februar 1962 i Racine County, Wisconsin, USA.

Karin Werner-Larsen (Lars Oskar Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 8. oktober 1928 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Karin giftet seg med Odd Apall, sønn av Edvin Apall-Olsen og Ester Larsen, den 3. august 1949 i Cookham, England. Ekteskap opphørt.

Odd ble født den 14. mars 1925 på Borøy, Tvedestrand, Aust-Agder, ble døpt den 19. juli 1925 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Elise Olsen, Eva Larsen, skipsfører Anton Olsen og skipsfører Bomann Larsen. Han ble konfirmert den 29. september 1940 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Karin giftet seg deretter med Hans Thyri den 12. desember 1987 i Holmenkollen kapell, Oslo.

Karin Werner døde den 6. februar 2005 i Oslo 76 år gammel, og ble bisatt 11. februar 2005 fra Holmenkollen kapell, Oslo. Urnen ble satt ned den 24. mai 2005 på Ris kirkegård, Oslo.

Odd døde den 7. januar 2008 i Borøykilen, 82 år gammel, og ble bisatt 18. januar 2008 fra Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Karin og Odd fikk disse 2 barna:

Pål Edvin Werner Apall ble født i Bærum.
Annik Elisabeth Apall.

Henny Werner-Larsen (Lars Oskar Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 7. november 1932 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Henny døde den 22. februar 1933 på Østerå, Holt, Aust-Agder, og ble begravet den 28. februar 1933 på Holt kirkegård. Hun døde av lungebetennelse.

Olaf Werner-Larsen (Lars Oskar Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1938 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Olaf døde den 9. desember 1992 i Stockholm, Sverige 54 år gammel.

Arne Larsen (Karl August Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Arne giftet seg med Berit.

Egil Larsen (Karl August Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 1. juli 1926 i Vesteng, Eidsberg, Østfold og ble døpt den 22. august 1926 i Mysen kirke, Østfold. Faddere ved dåpen var snekker Einar Larsen Oslo, B. Andresen, Tina Andresen og faren.

Egil giftet seg med Åse Anoline Holter, datter av Ole Hjalmar Holter og Helene Mathilde Jahren, i 1947. Åse ble født den 10. juli 1926 i Finstad, Eidsberg, Østfold og ble døpt den 22. august 1926 i Mysen kirke, Østfold. Faddere ved dåpen var Ivar Jahren, Anna Jahren og foreldrene.

Åse døde den 26. juli 2008 på Mysen, Østfold (Edw. Ruud omsorgssenter, Mysen), 82 år gammel, og ble begravet den 7. august 2008 på Mysen kirkegård, Østfold.

Egil døde den 16. august 2009 på Mysen, Østfold, 83 år gammel, og ble begravet den 20. august 2009 på Mysen kirkegård, Østfold.

Åse og Egil fikk disse 2 barna:

Britt Unni Larsen.
Elin Larsen

Kari Larsen (Karl August Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 28. mai 1929 i Falkenberg, Mysen, Østfold og ble døpt den 1. september 1929 i Eidsberg kirke.

Kari giftet seg med Walter Helmer Kjeve, sønn av Lars Kjeve og Helma Tilleskjør, den 8. november 1952.

Walter ble født den 6. januar 1926 i Håby, Eidsberg, Mysen, Østfold og ble døpt den 23. mai 1926 i Eidsberg kirke. Faddere ved dåpen var montør Johannes Kjæve, fhv. gårdbruker Ove Tilleskjør, frøken Nelly Kjæve og fru Marie Kleven.

Walter arbeidet som frisør.

Walter døde den 27. januar 2008 på Mysen, Østfold (Edwin Ruuds Omsorgssenter, Edwin Ruuds vei 4, 1850 Mysen, Norge), 82 år gammel, og ble begravet den 1. februar 2008 på Mysen kirkegård, Østfold.

Kari og Walter fikk disse 2 barna:

Liss Kjeve.
Per Kjeve.

Gunhild Lystad (Einar Kristian Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 23. juni 1935.

Gunhild arbeidet som lærerinne.

Gunhild giftet seg med Karl Mads Berget den 6. juli 1957 i Fagerborg kirke, Oslo.

Karl ble født den 15. april 1932 i Mosvik, Nord-Trøndelag. Han arbeidet som lærer.

Gunhild døde den 13. februar 2000 i Sørum, Akershus 64 år gammel, og ble begravet den 22. februar 2000 på Sørum kirkegård, Akershus.
Karl døde den 9. april 2013 i Mosvik, Nord-Trøndelag 80 år gammel, og ble begravet den 17. april 2013 i Mosvik kirkegård, Nord-Trøndelag.

Gunhild og Karl fikk disse 3 barna:

Bente Berget
Bård Berget
Mari Berget ble født i Sørumsand.

Knut Lystad (Asbjørn Georg Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Knut giftet seg med Lise

Gro Lystad (Asbjørn Georg Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Anne-Kari Lystad (Asbjørn Georg Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 7. mai 1955.
Anne-Kari giftet seg med Henning Jacobsen.

Anne-Kari døde den 3. mai 2009 i Nesøya, 53 år gammel, og ble bisatt 8. mai 2009 fra Asker kirke. Urnen ble satt ned på Østenstad kirkegård, Asker, Viken.

Anne-Karin og Henning fikk disse 2 barna:

Fredrik Lystad Jacobsen
Ina Lystad Jakobsen.

Vigdis Larsen (Johannes Otto Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Vigdis giftet seg med Edgar.

Heidi Larsen (Johannes Otto Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Heidi giftet seg med Asbjørn.

Liv Dagny Slotta (Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 26. november 1940 i Bærum, Akershus.

Liv giftet seg med Gunnar Thov Mydske i 1963.

Liv og Gunnar fikk disse 3 barna:

Marianne Mydske
John Otto Mydske
Tone Elisabeth Mydske

Arne Jørgen Slotta (Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Arne giftet seg med Ann Pike den 1. august 1970 i Haslum kirke, Akershus. Ann ble født i Eiksmarka. Hennes navn som gift er Ann Pike Slotta.

Anne og Arne Jørgen fikk disse 3 barna:

Christine Slotta
Nn pike Slotta
Nn gutt Slotta

Kari Ingeborg Aanonsen (August Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Ingrid Annelis Aanonsen (August Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Ingrid giftet seg med Arne Georg Johannes Eeg den 20. april 1972. Arne ble født i Oslo.
Arne arbeidet som siviløkonom.

Arne døde den 27. januar 2022 i Sagesund, Tvedestrand, 82 år gammel, og ble bisatt fra Holt kirke den 11. februar 2022.

Ingrid og Arne fikk disse 2 barna:

Camilla Aanonsen Eeg ble født i Sagesund, Tvedestrand.
Andreas Aanonsen Eeg ble født Sagesund, Tvedestrand.

Asbjørn Aanonsen (Tellef Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Asbjørn arbeidet som skogbruksinstruktør, skogbruksleder og miljøvernrådgiver i Tvedestrand kommune.
Asbjørn giftet seg med Turid Baardson, datter av Per Baardson og Kari Olsen, den 7. august 1976. Hennes navn som gift er Turid Aanonsen.

Turid og Asbjørn fikk disse 3 barna:

Øyvind Aanonsen.
Kyrre Aanonsen.
Solveig Aanonsen.

Arne Thorvald Aanonsen (Tellef Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Arne Thorvald arbeider som kommuneingeniør i Tvedestrand kommune.
I juli 1984 kjøpte Arne Thorvald eindommen Nerdal.

Carol Ann Larson (Jørgen Andreas Larson5, Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 8. september 1932 i Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA.
Carol Ann døde den 19. januar 2015 i Devils Lake, Ramsey County, North Dakota, USA 82 år gammel, og ble begravet den 28. januar 2015 på Devils Lake Cemetery, Ramsey County, North Dakota, USA. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Helen Mary Larson (Jørgen Andreas Larson5, Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 2. mars 1934 i Granville, McHenry, North Dakota, USA.

Helen Mary Lehenbauer
Helen M. Lehenbauer
1934 – 2017

Helen giftet seg med Philp Alden Lehenbauer, sønn av Philip A. Lehenbauer og Hannah, den 31. juli 1961 i Coeur d’Alene, Kootenai, Idaho, USA. Philp ble født den 8. mai 1929 i Reno, Washoe County, Nevada, USA.

Helen og Philip fikk disse 3 barna:

Ted Lehenbauer.
Lyn Dee Lehenbauer.
Cara Norene Lehenbauer.

Helen Mary døde den 25. november 2017 i Portland, Oregon, USA 83 år gammel, og ble begravet i Willamette National Cemetery, Portland, Multnomah County, Oregon, USA.

Nekrolog:
Helen M. Lehenbauer

Pamplin Media Group
Monday, December 04, 2017

March 2, 1934 – November 25, 2017 Helen M. Lehenbauer was born in Granville, ND to Jurgen and Norene Larson in 1934.

She graduated from Jamestown College in 1954 earning a teaching degree. Helen taught elementary school students for 7 years in Cando, ND and Glendive, MT before moving to Fort Peck, MT where she met her future husband Philip Lehenbauer. They were married in Coeur Alene, ID in 1961.

Helen and Phil moved to Othello, WA where Phil was manager of Columbia National Wildlife Refuge. They had two children in Othello before moving to rural Benton County, OR to establish a new national refuge complex. Helen was active in a community church in Bellfountain, OR before moving to Portland in 1966. They enjoyed the Oregon coast, clamming at Long Beach, WA, and camping & fishing trips to eastern Oregon. Helen was a homemaker and loving mother of three children. She was an active member of Covenant Presbyterian Church, and volunteered for Loaves & Fishes, Meals On Wheels, SnowCap, Camp Fire Girls, and PTA for Centennial schools. For 51 years they have resided in their home in SE Portland.

Helen is survived by her husband of 56 years Philip Lehenbauer, son Ted Lehenbauer of Moses Lake, WA; daughter Lyn Ortiz and husband Patrick of Glenview, IL; daughter Cara Schmitt and husband Ed of Vancouver; and four grandchildren: Dr. Alexa Ortiz (Virginia), Melani Ortiz (Chicago), Andrew and Katelyn Schmitt (Vancouver). Helen was preceded in death by her father, mother and sister Carol Ann Larson of Devils Lake, ND.

The family suggests contributions in Helen’s memory be made to the Oregon Alzheimers Association or Legacy Hospice. A private service will be held at Willamette National Cemetery.

Per Næs Tønnessen (Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 6. august 1928 i Hafsøy, Elverhøy, Egersund, Rogaland og ble døpt den 2. september 1928 i Egersund, Rogaland. Faddere ved dåpen var Elise Svindland Egersund, barnets far, Peder Tønnesen og Martha Tønnesen Vibbeodden.

Per giftet seg med Marion Mildred Prudenti, datter av Michael Prudenti og Fanny Perillo, den 28. april 1957 i Islip, New York, USA. Marion ble født den 15. mai 1933 i Bay Shore, Suffolk County, New York, USA.

Per døde den 3. juli 1999 i Bay Shore, Suffolk County, New York, USA 70 år gammel.
Marion døde den 30. mai 2006, 73 år gammel.

Ole-Arnt Tønnessen (Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Kirsten Agnethe Tønnessen (Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 24. januar 1943.

Kirsten giftet seg med Horst Günther Bosy den 28. september 1963. Horst ble født den 21. april 1937 i Kiel, Tyskland.

Han arbeidet som bilmekaniker

Horst døde den 16. oktober 2010 på Asmaløy, Hvaler, Østfold 73 år gammel, og ble begravet den 28. oktober 2010 på Spjærøy kirkegård, Hvaler, Østfold.
Kirsten døde den 10. juli 2013 på Asmaløy, Hvaler, Østfold, 70 år gammel, og ble begravet den 18. juli 2013 på Spjærøy kirkegård, Hvaler, Østfold.

Kirsten og Horst fikk disse 4 barna:

Rune Günther Bosy.
Bent Erich Bosy.
Morten Sverre Bosy.
Ole Andreas Bosy ble født den 24. oktober 1970.

Sverre Konrad Næss Tønnessen (Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 23. juli 1948.

Sverre giftet seg med Ingeborg Johanne Birgitte Harr Hansen i 1968. Ekteskapet endte i skilsmisse. Ingeborg ble født i Burfjord, Kvænangen.
Sverre Konrad døde den 25. august 1994 i Skibstad, Vesterøy 46 år gammel, og ble begravet den 16. september 1994 på Spjærøy kirkegård, Hvaler, Østfold.

Ingeborg og Sverre fikk disse 2 barna:

Einar Andre Harr Tønnessen.
Rikke Agnethe Harr Tønnessen.

Tyra Tønnessen (Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).
Tyra giftet seg med Torbjørn Hadland.

Jostein Tønnessen (Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Jostein giftet seg med Anna.

Marthe og Jostein fikk 1 sønn:

Jens Tønnessen.

Paul Magne Tønnessen (Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 12. august 1939 i Egersund, Rogaland.br>

Paul giftet seg med Karen Margrethe Nielsen den 27. juli 1963 i Mosevraa, Langaa, Jylland, Danmark. Karen ble født i Danmark.
Paul døde den 30. april 2002 i Egersund, Rogaland 62 år gammel, og ble begravet den 7. mai 2002 på Egersund kirkegård, Rogaland.

Karen Margrethe og Paul Magne fikk disse 4 barna:

Svend Nielsen Tønnessen.
Tove Nielsen Tønnessen.
Paul Nielsen Tønnessen.
Karin Nielsen Tønnessen.

Kari Johanne Tønnessen (Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Kari giftet seg med John Sørbø den 30. mai 1970. John ble født i Øvre Tasta.

Evelyn Irene Pedersen (Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 26. juli 1922 i Setret, Brevik og ble døpt den 12. november 1922 i Brevik kirke. Faddere ved dåpen var fru Susanne Hansen, arbeider Jacob Hansen, fru Harriet Eriksen og arbeider Eddy Eriksen.

Evelyn giftet seg med Sigurd Alfred Dahl, sønn av Alfred Marius Dahl og Johanne Marie Karlsen, i 1944. Sigurd ble født den 6. september 1921 i Skjelsvik og ble døpt den 25. september 1921 i Brevik kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var murer Kristian Karlsen, Løvøy, pike Mathilde Løvøy og foreldrene.

Sigurd arbeidet som fisker og Hydroarbeider.

Evelyn døde den 12. juli 1947 i Skjelsvik, Telemark, 24 år gammel, og ble begravet den 19. november 1947 på Eidanger kirkegård, Telemark.

Evelyn og Sigurd fikk disse barna:

Marianne Dahl
Kjell Otto Dahl ble født i 1946 i Skjelsvik, Telemark.

Ragna Lovise Pedersen (Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 10. april 1925 i Setret, Brevik og ble døpt den 9. august 1925 i Brevik kirke. Faddere ved dåpen var arbeider Jakob Hansen og hustru Susanne samt moren og faren.

Ragna giftet seg med Oddvar Marius Dahl, sønn av Alfred Marius Dahl og Johanne Marie Karlsen, den 20. april 1946 i Brevik kirke, Telemark. Hennes navn som gift var Tullik Dahl. Oddvar ble født den 18. februar 1924 i Eidanger, Telemark og ble døpt den 30. mars 1924 i Eidanger kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var byggmester Karl Eriksen og hustru Gustava, samt barnets foreldre.

Oddvar døde den 25. september 2004, 80 år gammel, i Skjelsvik, Telemark og ble begravet den 30. september 2004 på Eidanger kirkegård, Telemark.
Ragna Lovise døde den 1. august 2013, 88 år gammel, og ble begravet i Eidanger kirkegård, Telemark.

Ragna og Oddvar fikk disse barna:

Viggo Dahl.
Wenche Dahl.
Oddveig Dahl.
Ragnhild Dahl.

Per Pedersen (Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)ble født den 23. juni 1927 i Øen, Brevik og ble døpt den 9. oktober 1927 i Brevik kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var arbeider Jakob Hansen og hustru Susanne, frøken Solveig Hansen og faren.

Per giftet seg med Synnøve Farnes den 21. mars 1951 i Tønsberg. Synnøve ble født den 1. oktober 1926 på Foynland, Tønsberg.
Per var sjømann og seilte som styrmann.

Synnøve og Per fikk disse barna:

Vigdis Pedersen.
Trond Pedersen.
Børre Pedersen.
Per Steinar Pedersen.

Per døde den 25. august 2005 i Brevik, Telemark, 78 år gammel, og ble begravet den 3. november 2005 på Brevik kirkegåd i Telemark.
Synnøve døde den 3. august 2009, 82 år gammel, og ble bisatt 11. august 2009 fra Brevik kirke, Telemark. Urnen ble satt ned den 18. september 2009 på Brevik kirkegård i Telemark.

Bjørg Pedersen (Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Bjørg giftet seg med Kristian Johannessen den 25. oktober 1952. Kristian ble født i Porsgrunn.

Dolores Anderson (Anna Evinda Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Lillian M. Anderson (Anna Evinda Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 14. oktober 1929 i New York, USA, ble døpt den 9. februar 1930 i Zion Lutheran Church, Brooklyn, New York, NY, USA.

Lillian giftet seg med Vincent J. Scala den 20. januar 1953 i Queens, New York, USA.

Lillian døde den 10. august 2004 i Franklin Square, Los Angeles, California, USA, 74 år gammel, og ble begravet i Vincent, Los Angeles, California, USA.

Lillian og Vincent fikk disse 4 barna:

Gerard Scala.
Vincent Scala ble født i Queens, New York, USA.
Karin F. Scala ble født den i Queens, New York, USA.
Peter C. Scala.

Nekrolog:
SCALA-Lillian,
of Franklin Square, on August 10, 2004. Beloved mother of Vincent, Karen, Gerard, and Peter. Loving mother-in-law of Sheryl, Maureen, and Debbie. Dearest sister of Stanley and Dolores Andersen. Cherished grandmother of 13 grandchildren. Visitation Friday 2-4 and 7-9pm at the Edward F. Lieber Funeral Homes, Inc., 266 N. Central Avenue, Valley Stream. Funeral Saturday. Private cremation Published in Newsday on Aug. 12, 2004

Stanley Adolph Andersen (Anna Evinda Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 11. september 1931 i New York, USA og ble døpt den 17. april 1932 på Zion Church, Sand Creek, Dunn County, USA.

Stanley giftet seg med Eleanore Woehlkens, datter av George Woehlkens og Helen Jones, i 1957 i Queens, New York, USA. Eleanore ble født den 18. august 1930.

Eleonore døde den 13. desember 2011 81 år gammel.
Stanley døde den 19. oktober 2016, 85 år gammel, og ble begravet i 2016.

Emly Andersen (Marthe Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder.

Emly giftet seg med Viggo Verner Monrad, sønn av Alf Kristian Monrad og Gudrun Olsen, den 9. juli 1960. Hennes navn som gift var Emly Monrad. Viggo ble født den 17. mars 1937 på Lyngør og døde den 1. april 1978 på Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder 41 år gammel.

Emly og Viggo fikk disse 2 barna:

Jan Verner Monrad ble født på Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder.
Irene Monrad ble født på Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder.

Arne Ingvald Andersen (Marthe Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1942 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder.
Arne døde den 16. august 1959 17 år gammel, og ble begravet den 20. august 1959 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder. Han omkom ved drukning da sjekta han førte ble pårent av en fraktebåt i Hagefjorden.

Audun Severin Næs Andersen (Marthe Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 11. juni 1946.

Audun giftet seg med Aud Marta Larsen. Ekteskapet endte i skilsmisse. Aud ble født den 28. august 1946 i Grimstad, Aust-Agder og døde den 15. november 2016 i Frivolltun, Grimstad 70 år gammel, og ble bisatt 29. november 2016 fra Landvik kirke, Grimstad.

Aud og Audun fikk 1 datter:

Heidi Andersen

Audun ble deretter samboer med Torunn.

Audun døde den 3. februar 2011 i Tønsberg, Vestfold, 64 år gammel, og ble bisatt 11. februar 2011 fra Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Thora-Lise Andersen (Marthe Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).
ble født i 1948.
Thora-Lise døde den 27. mai 1948 på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder, og ble begravet den 31. mai 1948.

Per Mostad (Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Per giftet seg med Wenche Mathisen, datter av Finn Nils Mathisen og Hjørdis Nilsen, den 21. mars 1981. Wenche ble født på Gjeving. Hennes navn som gift er Wenche Mostad.

Wenche og Per fikk disse 2 barna:

Lars Petter Mostad ble født på Gjeving.
Marita Mostad ble født på Gjeving.

175. Harald Mostad (Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Harald giftet seg med Gunlaug Hansen den 1. desember 1984 i Søgne gamle kirke. Gunlaug ble født i Søgne.

Gunlaug og Harald fikk disse 3 barna:

Preben Mostad. ble født på Gjeving.
Linn Mostad ble født på Gjeving.
Daniel Mostad ble født på Gjeving.

Hans Otto Nes (Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Hans giftet seg med Kari Langseth i 1967 i New Orleans, USA. Kari ble født i Bergen, Hordaland.

Hans arbeidet som styrmann og Kari arbeidet som lærerinne.

Even Helland (Karen Nes5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Bergen, Hordaland.

Arild Helland (Karen Nes5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Bergen, Hordaland.

Eivind Helland (Karen Nes5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Bergen, Hordaland.

Michael Arney Ness (Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 25. februar 1945 i Riverside, California, USA.

Michael giftet seg med Diane M. Dahlstrom den 31. januar 1975 i Ramsey, Anoka County, Minesota, USA. Ekteskap oppløst.
Michael døde den 10. februar 2005 i Minneapolis, Hennepin, Minnesota, USA 59 år gammel, og ble kremert den 13. mai 2005.

James Edward Ness (Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 21. november 1947 i Hennepin, Minnesota, USA og

James giftet seg med Nilsa Torrejon i 1984. Familien bor i Santiago, Chile. James var en artist og engelsklærer i Chile.
James Edward døde den 14. juni 2019 i New Hope, Minnesota, USA (North Ridge Health and Rehab , New Hope, Minnesota) 71 år gammel.

Barbara Ann Ness (Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Hennepin, Minnesota, USA.

Barbara giftet seg med Edward Charles Peterson den 28. juni 1968 i Hennepin, Minnesota, USA. Ekteskap opphørt.

Barbara og Edward fikk 1 sønn:

Todd Edward Peterson ble født i Hennepin, Minnesota, USA.

Barbara giftet seg deretter med Stephen Gordon Amundson den 15. desember 1984 i Hennepin, Minnesota, USA.

Patrick John Ness (Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 27. desember 1952 i Hennepin, Minnesota, USA.
Patrick døde den 15. juni 1989 36 år gammel.

Mary Jo Ness (Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Hennepin, Minnesota, USA.

Mary giftet seg med Dave J. Pennington den 24. oktober 1981 i Hennepin, Minnesota, USA.

Mary og Dave fikk disse 2 barna:

Casey J. Pennington ble født i Hennepin, Minnesota, USA.
Beth J. Pennington ble født den 29. april 1992 i Hennepin, Minnesota, USA.

Syvende generasjon (3 × tippoldebarn)

Julie Berlene Thompson (Dianne Clarine Anderson6, Julius Mathew C. Anderson5, Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Julie giftet seg med Robert William Johnson, sønn av Kermit W. Johnson og Rosemary Young, den 30. desember 1977 i Bethany Lutheran Church. Familien bor i Reedsburg.

Julie og Robert fikk disse 3 barna:

James Johnson.
Michael Johnson.
Catherine Johnson.

Elizabeth Jane Thompson (Dianne Clarine Anderson6, Julius Mathew C. Anderson5, Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Elizabeth giftet seg med Thomas Alan Knoop, sønn av Harlan Knoop, den 8. april 1983 i Bethany Lutheran Church.

Elizabeth og Thomas fikk 1 sønn:

Charles Mathew Thompson Knoop ble født i Wisconsin Dells, Columbia County, Wisconsin, USA.

Christie Anderson (Mikkel Lynn Anderson6, Charles Arthur Anderson5, Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Christie giftet seg med Hardman.

Christie og Hardman fikk 1 sønn:

Madison Hardman.

James Anderson (Mikkel Lynn Anderson6, Charles Arthur Anderson5, Inger Josephine Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Kristine Louise Hendrickson (Duane Allen Hendrickson6, Harvey Gilford Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Eau Claire, Eau Claire County, Wisconsin, USA.

Kristine giftet seg med Erickson. Ekteskap opphørt.

Kristine og Erickson fikk disse 2 barna:

Carter Erickson.
Cassidy Erickson.

Kristine giftet seg deretter med Steve Wiggins.

Paul Kuechenmeister (Nancy Turner6, Corrine Alva Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Cori Kuechenmeister (Nancy Turner6, Corrine Alva Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Janae Rame (Carolee Helen Sola6, Harriet Alma Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Melissa Rame (Carolee Helen Sola6, Harriet Alma Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Jessica Rame (Carolee Helen Sola6, Harriet Alma Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Chadwick Gregory Kisilewski (Gregory James Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Olmsted, Minnesota, USA.

Thomas Andrew Holmes (Deborah June Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Anoka, Anoka County, Minesota, USA.

Benjamin Aron Holmes (Deborah June Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Anoka, Anoka County, Minesota, USA.

Amanda Marie Holmes (Deborah June Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Anoka, Anoka County, Minesota, USA.

Sarah Christine Holmes (Deborah June Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Olmsted, Minnesota, USA.

Riley Taylor Bauman (Susan Jane Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Nicolle Elise Bauman (Susan Jane Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Christopher David Bauman (Susan Jane Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Bryton Lee Bauman (Susan Jane Kisilewski6, Betty June Hendrickson5, Henrietta Amanda Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Scott Ryan Racette (Samuel Lamont Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Washington, District of Columbia, USA.

Casey Allison Racette (Raymond Douglas Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 30. september 1974 i Ohio, USA.

Lisa Marie Racette (Raymond Douglas Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Ohio, USA.

Kristen Alys Racette (Raymond Douglas Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Ohio, USA.

Kyle Douglas Racette (Raymond Douglas Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Ohio, USA.

Kelly Anne Racette (Raymond Douglas Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Ohio, USA.

Rachel Elizabeth Racette (David Franklin Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Katie Nicole Racette (David Franklin Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Matthew Ryan Racette (David Franklin Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Joshua David Racette (David Franklin Racette6, Nina Cecelia Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Steven Anderson (Larry Jon Anderson6, Margaret Alma Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Julie Michelle Anderson (Larry Jon Anderson6, Margaret Alma Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Julie giftet seg med Brian Leo Guggenberger, sønn av David J. Guggenberger og Lucina C., den 5. juli 1986 i Stearns. Brian ble født i Stearns, Minesota, USA.

Julie og Brian fikk disse 3 barna:

Alex David Guggenberger ble født i Stearns, MInnesota, USA.
Andrew Steven Guggenberger ble født i Stearns, Minnesota, USA.
Evan Jon Guggenberger ble født i Stearns, MInnesota, USA.

Bryan James Madson (James Lee Madson6, Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Glenwood, Waukesha, Wisconsin, USA.

Stacy Nichole Madson (James Lee Madson6, Norman Carl Madson5, Julia Anderson4, Halvor Anderson3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Glenwood, Waukesha, Wisconsin, USA.

Pål Edvin Werner Apall (Karin Werner-Larsen6, Lars Oskar Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Bærum.
Pål giftet seg med Kathrine Stephania Mue den 19. desember 1981 i Haslum kirke, Akershus. Kathrine ble født i Manetoba, Winnipeg, Canada.

Annik Elisabeth Apall (Karin Werner-Larsen6, Lars Oskar Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Annik giftet seg med Hans Joar Austad den 3. januar 1976 i Haslum kirke, Akershus. Hans ble født i Nittedal.

Annik og Hans Roar fikk disse 3 barna:

Hans Kristian Austad ble født på Sentralsykehuset, Arendal.
Lars Erik Austad ble født på Rikshospitalet, Oslo.
Harald Apall Austad ble født på Ullevål sykehus, Oslo.

Britt Unni Larsen (Egil Larsen6, Karl August Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Britt giftet seg med Kjell-Håkon Nygård i 1969. Kjell-Håkon ble født den 23. april 1945.
Kjell-Håkon døde den 17. oktober 2001 på Mysen, Østfold 56 år gammel, og ble begravet den 25. oktober 2001 på Mysen kirkegård, Østfold.

Britt Unni og Kjell-Håkon fikk 1 sønn:

Jon Håkon Nygård.

Britt giftet seg deretter med Trond.

Elin Larsen (Egil Larsen6, Karl August Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Liss Kjeve (Kari Larsen6, Karl August Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Per Kjeve (Kari Larsen6, Karl August Larsen5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Per giftet seg med Merete.

Bente Berget (Gunhild Lystad6, Einar Kristian Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Bente giftet seg med Øivind.

Bård Berget (Gunhild Lystad6, Einar Kristian Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Bård giftet seg med Anne-Mette Fjeldstad.

Anne-Mette og Bård fikk disse 2 barna:

Erlend Berget.
_______ Berget ble født på Rikshospitalet, Oslo.

Mari Berget (Gunhild Lystad6, Einar Kristian Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Sørumsand.

Fredrik Lystad Jacobsen (Anne-Kari Lystad6, Asbjørn Georg Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Ina Lystad Jakobsen (Anne-Kari Lystad6, Asbjørn Georg Lystad5, Karen Marie Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 13. august 1986.

Marianne Mydske (Liv Dagny Slotta6, Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Marianne giftet seg med Jan Borge Hustad den 28. desember 1989 i Jar kirke, Bærum, Akershus. Jan ble født i Namsos.

Marianne og Jan fikk disse 3 barna:

Alexander Mydske Hustad.
Julie Hustad .
Jarand Hustad .

John Otto Mydske (Liv Dagny Slotta6, Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Tone Elisabeth Mydske (Liv Dagny Slotta6, Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Tone giftet seg med Lars Ejnar Olsen den 20. februar 1999 i Haslum kirke, Akershus. Lars ble født på Bekkestua.

Tone Elisabet og Lars Ejnar fikk disse 2 barna:

Mie Mydske Olsen.
Mydske Olsen ble født på Bekkestua.

Christine Slotta (Arne Jørgen Slotta6, Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Nn pike Slotta (Arne Jørgen Slotta6, Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Nn gutt Slotta (Arne Jørgen Slotta6, Mary Augusta Aanonsen5, Henrik Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Camilla Eeg (Ingrid Annelis Aanonsen6, August Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Sagesund, Tvedestrand.

Camilla giftet seg med Filip Skogstad. Filip ble født den 27. september 1974.

Camilla og Philip fikk disse 2 barna:

Jonathan Eeg Skogstad.
Jacob Eeg Skogstad ble født på Ullevål sykehus

Andreas “Aanonsen” Eeg (Ingrid Annelis Aanonsen6, August Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Andreas giftet seg med Miriam Pedersen den 29. mai 2010 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Miriam ble født i Oslo.
Familien bor i Krokkleiva, Oslo. (Krokkleiva 6, Oslo.)

Miriam og Andreas fikk disse 3 barna:

Birk Andreas Eeg.
Truls Pretorius Eeg.
Ulrik Eeg .

Øyvind Aanonsen (Asbjørn Aanonsen6, Tellef Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Øyvind er samboer med Gro Wiker Naas.

Gro og Øyvind fikk 1 datter:

Iben Wiker Aanonsen.

Kyrre Aanonsen (Asbjørn Aanonsen6, Tellef Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Kyrre giftet seg med Brit Fjone Godal den 23. juli 2010 i Arendal Tinghus.

Britt og Kyrre fikk disse 2 barna:

Mari Aanonsen Godal ble født i Stavanger.
Guro Aanonsen Godal ble født i Stavanger.

Solveig Aanonsen (Asbjørn Aanonsen6, Tellef Aanonsen5, Asbjørn Helmann Aanonsen4, August Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1)

Solveig giftet seg med Steffen Wam Schneider den 8. juni 2019 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Solveig og Steffen fikk disse 2 barna:

Emma Wam Aanonsen ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ida Wam Aanonsen.

Ted Lehenbauer (Helen Mary Larson6, Jørgen Andreas Larson5, Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).
Ted bor på Moses Lake.

Lyn Dee Lehenbauer (Helen Mary Larson6, Jørgen Andreas Larson5, Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Lyn giftet seg med Patrick Ortiz den 14. juni 1986 i Multnomah, Oregon, USA. Familien bor i Glenview.

Lynn og Patrick fikk disse 2 barna:

Alexa Ortiz .
Melani Ortiz.

Cara Norene Lehenbauer (Helen Mary Larson6, Jørgen Andreas Larson5, Kristine Karoline Aanonsen4, Nils Severin Aanonsen3, Karen Helene Jørgensdatter2, Jørgen1).

Cara giftet seg med Edward Donald Schmitt den 9. april 1994 i Multnomah, Oregon, USA. Familien bor i Vancouver British Columbia, Canada.

Cara og Edward fikk disse 2 barna:

Andrew Schmitt.
Katelyn Schmitt.

Rune Günther Bosy (Kirsten Agnethe Tønnessen6, Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Bent Erich Bosy (Kirsten Agnethe Tønnessen6, Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Bent giftet seg med Hege Cecilie Sæbø.

Hege og Bent Erik fikk disse 2 barna:

Rebecca Cecilie Bosy ble født i Fredrikstad.
Caroline Bosy ble født i Fredrikstad.

Morten Sverre Bosy (Kirsten Agnethe Tønnessen6, Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).
Morten giftet seg med Else-Marie Hansen den 9. januar 2003 i Fredrikstad Domkirke. Ekteskap opphørt.

Else Marie og Peder fikk 1 datter:

Ronsa Marie Bosy ble født i Fredrikstad.

Morten giftet seg deretter med Anita.

Ole Andreas Bosy (Kirsten Agnethe Tønnessen6, Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født den 24. oktober 1970.

Ole Andreas giftet seg med Nina Welde Friberg den 16. juni 2007 i Hvaler kirke, Østfold. Ekteskapet endte i skilsmisse.
Ole Andreas døde den 15. januar 2012 på Asmaløy, Hvaler, Østfold 41 år gammel, og ble begravet den 27. januar 2012 på Spjærøy kirkegård, Hvaler, Østfold.

Einar Andre Harr Tønnessen (Sverre Konrad Næss Tønnessen6, Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Rikke Agnethe Harr Tønnessen (Sverre Konrad Næss Tønnessen6, Peder Konrad Næs Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Jens Tønnessen (Jostein Tønnessen6, Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Svend Nielsen Tønnessen (Paul Magne Tønnessen6, Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).
Svend giftet seg med Bente Skåra den 5. februar 2000 i Egersund kirke, Rogaland.

Bente og Svend fikk disse 3 barna:

Mette Jeanette Skåra Tønnessen.
Ruben Skåra Tønnessen.
Nathalie Yvonne Skåra Tønnessen ble født på Lister sykehus.

Tove Nielsen Tønnessen (Paul Magne Tønnessen6, Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).
Tove giftet seg med Oddvar Dubland den 24. august 2002. Oddvar ble født i Varhaug, Rogaland.


Tove og Oddvar fikk disse 2 barna:

Sondre Tønnesen Dubland.
Vetle Tønnesen Dubland.

Paul Nielsen Tønnessen (Paul Magne Tønnessen6, Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Karin Nielsen Tønnessen (Paul Magne Tønnessen6, Jens Just Tønnessen5, Marte Jørgine Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).
Karin giftet seg med Lars Nordbø Jonassen.

Marianne Dahl. (Evelyn Irene Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)

Kjell Otto Dahl (Evelyn Irene Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i 1946 i Skjelsvik, Telemark.
Kjell Otto døde den 12. september 1946 i Skjelsvik, og ble begravet den 14. september 1946 i Eidanger kirkegård, Telemark.

Viggo Dahl. (Ragna Lovise Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)
Viggo giftet seg med Grethe.

Wenche Dahl. (Ragna Lovise Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)
Wenche giftet seg med Odd Morgan.

Oddveig Dahl. (Ragna Lovise Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)
Oddveig giftet seg med Odd Arne.

Ragnhild Dahl (Ragna Lovise Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Skjelsvik.
Ragnhild giftet seg med Tore Gulliksen den 5. juli 1969. Tore ble født i Borgestad, Skien.

Vigdis Pedersen. (Per Nes Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)

Vigdis giftet seg med Per.
Trond Pedersen. (Per Nes Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)

Trond giftet seg med Beate.br>
Børre Pedersen. (Per Nes Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)

Børre giftet seg med Eloise.
Per Steinar Pedersen. (Per Nes Pedersen6, Jørgen Olaf Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1)

Per giftet seg med Caroline.

Gerard Scala (Lillian M. Anderson6, Anna Evinda Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Vincent Scala (Lillian M. Anderson6, Anna Evinda Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Queens, New York, USA.

Karin F. Scala (Lillian M. Anderson6, Anna Evinda Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Queens, New York, USA.

Peter C. Scala (Lillian M. Anderson6, Anna Evinda Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Jan Verner Monrad (Emly Andersen6, Marthe Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Jan giftet seg med Anita i februar 1982.

Anita og Jan fikk disse 2 barna:

Marielle Monrad.
Joakim Monrad ble født på Åstø, Dypvåg, Tvedestrand, Aust-Agder.

Irene Monrad (Emly Andersen6, Marthe Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder.
Irene er samtidskunstner.

Heidi Andersen (Audun Severin Næs Andersen6, Marthe Næs5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).

Heidi giftet seg med Jan Arild Lyngstad den 14. oktober 2000 i Grimstad kirke, Aust-Agder. Jan ble født i Vinstra.

Heidi og Jan Arild fikk disse 2 barna:

Ingrid Lyngstad ble født i Nittedal.
Oline Lyngstad ble i Nittedal.

Lars Petter Mostad (Per Mostad6, Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Gjeving.

Marita Mostad (Per Mostad6, Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Gjeving.
Marita giftet seg med Jon Andrè Sørensen den 13. juli 2019 i Oppegård kirke, Svartskog, Nordre Follo.

Preben Mostad (Harald Mostad6, Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1).
Preben ble samboer med Anne-Lise Terjesen. Samboerskap opphørt.

Anne-Lise og Preben fikk 1 datter:

Frida Helen Mostad ble født i Arendal, Aust-Agder.

Linn Mostad (Harald Mostad6, Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Gjeving.

Daniel Mostad (Harald Mostad6, Judit Margit Pedersen5, Peder Severin Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født på Gjeving.

Todd Edward Peterson (Barbara Ann Ness6, Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Hennepin, Minnesota, USA.

Casey J. Pennington (Mary Jo Ness6, Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Hennepin, Minnesota, USA.
Casey giftet seg med Christopher A. Kuhlman den 2. september 2017. Familien bor i Texas, USA.

Beth J. Pennington (Mary Jo Ness6, Arney Morrow Ness5, Magnus Konrad Pedersen4, Peder Pedersen3, Marthe Jørgensdatter2, Jørgen1) ble født i Hennepin, Minnesota, USA.

Til toppen av siden!

Kilder:

Aftenposten
Agderposten
Ancestry.com
Annotasjonsrulle Tvedestrand Mønstringsprotokoll U-25
Asker klokkerbok III 3 1884 – 1897
Dødsfallprotokoll 1882 – 1902
Aviser
Dypvåg – gårds- og slektshistorie – Daniel Danielsen/Sophus Jensen
Dypvåg klokkerbok B 09 1816 – 1842
Dypvåg klokkerbok B 10 1842 – 1857
Dypvåg klokkerbok B 11 1857 – 1872
Dypvåg klokkerbok B 12 1872 – 1886
Dypvåg klokkerbok B 13 1887 – 1900
Dypvåg klokkerbok B 14 1901-1922
Dypvåg klokkerbok B 15 1922-1949
Dypvåg ministerialbok A 03 1817 – 1824
Dypvåg ministerialbok A 07 1872 – 1884
Dypvåg ministerialbok A 08 1885 – 1906
Egersund klokkerbok B 11 1908 – 1930
Emigrantprotokoller
Fagerborg ministerialbok MB 07 1917 – 1934
Family Search
Folketellinger 1875, 1891, 1900 og 1910.
Holt – en bygdebok I – Sven Svensen
Holt klokkerbok B 11 1897 – 1921
Holt klokkerbok B 12 1919 – 1944
Holt klokkerbok B 13 1940 – 1958
Holt ministerialbok A 03 1765 – 1798
Holt ministerialbok A 04 1799 – 1813
Holt ministerialbok A 05 1813 – 1821
Holt ministerialbok A 06 1820 – 1835
Holt ministerialbok A 07 1836 – 1848
Holt ministerialbok A 08 1849 – 1860
Holt ministerialbok A 09 1861 – 1871
Holt ministerialbok A 10 1872 – 1885
Holt ministerialbok A 12 1885 – 1907
Kirkedøra (Tvedestrand)
New York. Kings. 1910 U.S. census
Nissedal/Treungen klokkerbok 1893 – 1928
Norges bebyggelse Aust-Agder Østre Del
Slekt og Data gravminner.
Thompson – Family-tree/1097682
Tvedestrand klokkerbok B 01 1902-1956
Tvedestrand ministerialbok A 01 1885 – 1916
Tvedestrandsposten
Wikipedia
Østre Bærum ministerialbok 1905 – 1924
Østre Bærum ministerialbok 1904 – 1924