Stene og Hestheien

Den 3. mai 1847  skjøter Lars Gjeruldsen, Østerådalen til Lars Thor Terjesen dette bruk  for kjøpesummen 170 Speciedaler.

Den 7. januar 1848 får Lars T. Terjesen hjemmelsbrev på dette bruk etter hans avdøde hustru Kirsten Knutsdatter.

Den 29. oktober 1852 skjøter Lars T. Terjesen til Jonas Olsen 2/5 kalveskinn av dette bruk, uten hus, men med halvdelen i det samlede bruks fiskerettigheter for kjøpesummen 120 Speciedaler.

Den 8. mai 1854 skjøter A. Chr. Svennevig etter fullmakt fra Lars T. Terjesen til Jonas Olsen 3/5 kalveskinn av dette bruk.

Den 14. desember 1870 skjøter arvingene etter Jonas Olsen og hustru til medarving Nils Pedersen for løsningssummen 400 Speciedaler.

Den 3. mars 1896 overdrar Nils Pedersen og hustru Petrine Jonasdatter denne eiendom for kr 1.700,- mot at de får fledføringskontrakt (opphold på eiendommen resten av livet).

Den 24. juni 1916 skjøter Johan Peder Nilsen eiendommen til Bernhard Andersen for kr 5.000,-.

Den 2. september 1949 Erklæring fra lensmannen i Holt at etter Bernhard Andersens død gikk hjemmelen til denne eiendom over til hans hustru Helga og deres 2 sønner Harald og Sigurd Stene . Verdien var ansatt til kr 8.000,-.

Den 14. september 1955 skjøter Helga og Harald Stene 3/4 av denne eiendom til Sigurd Andersen Stene, og for Helgas vedkommende også gnr. 2 bnr. 76 i Holt for en samlet kjøpesum av kr 8.500,-.

Hjemmelshaver 20.01.1998 til 15.03.2011 Sigurd A. Stene og  Astrid M. Stene

Hjemmelshaver 03.03.1989 til 20.01.1998 Bjørn Erik Stene

Hjemmelshaver 15.03.2011 Vidar Stene Einersvika 9 4912 Gjeving

Kart over Stene, Tvedestrand
Gnr. 2 - Bnr. 76 Stene Areal 8 663 m²
Stene Østerådalen Aust-Agder
Fra Norges Bebyggelse 1950

Stene - Folketelling 1865

NavnAlderFødestedStillingSivilstandYrke
Jonas Olsen68ØyestadHusfaderGiftGårdbruker og selveier
Anne Margrethe Pedersdatter64TvedestrandHans koneGift
Kirstine Margrete Jonasdatter30TvedestrandDeres datterUgift
Nils Pedersen31VegårsheiHusfaderGiftSkipstømmermann
Petterine Jonasdatter32TvedestrandHans koneGift
Peder Nilsen4Holt Deres sønn
De hadde 2 kyr og 1 gris og det ble dyrket 1/24 tønne hvete og 1 1/2 tønne poteter.

Stene - Folketelling 1875

FornavnEtternavnFam.stillingSivilstandYrkeFødtFødested
NilsPedersenHusfaderGiftGårdbruker, selveier, skipstømmermann på verft1835Vegårshei
Petrine JonasdatterKoneGift1834Tvedestrand
Johan Peder NilsenSønn1870Holt
Ole PederNilsenSønn1874Holt
Kirsten MargreteJonasdatterKonens søsterUgiftTjenestepike1834Tvedestrand
De hadde 3 kyr og der ble dyrket 1/48 tønne hvete, 1/2 tønne havre og 2 1/2 tønne poteter.

Stene - Folketelling 1891

NavnEtternavnFam.stillingSivilstillingYrkeFødtFødested
NilsPedersenHovedpersonGiftSkipstømmermann på verft og gårdbruker1835Vegårshei
PetrineJonasdatterHustruGift1834Tvedestrand
Johan PederNilsenSønnUgiftKornmøllebruksarbeider1870Holt
Ole PederNilsenSønnUgiftKornmøllebruksarbeider1874Holt
AndersNilsenSønnUgift1877Holt
Kristine MargreteJonasdatterLosjerende, tilhører familienUgiftSysselsatt med husarbeid1836Tvedestrand

Stene - Folketelling 1900

NavnFødtFødestedFam. stillingSivilstandYrke
Johan Peder Nielsen1870HoltHusfaderGiftSagmester og gårdbruker
Anne Nielsen1865VegårsheiHusmoderGiftArbeidsmannskone
Niels Olaf Pedersen1894HoltSønnUgift
Terkel Bernhard Pedersen1896HoltSønnUgift
?? Pedersen10.11.1900HoltSønnUgift
Kirstine Margrete Jonasdatter1836TvedestrandUgiftLever av midlene
Niels Pedersen1835VegårsheiHusfaderGiftFøderådsmann
Petrine Jonasdatter1834TvedestrandHusmoderGiftFøderådskone
De hadde husdyr, det ble dyrket korn og poteter og der var frukthave og grønnsakshave.

Stene - Folketelling 1910

FornavnEtternavnFødtFødestadFam.stillingSivilstandYrke
Johan PederNilsen08.11.1870HoltHusfaderGiftGårdbruker og arbeidsmann
AnneTorsteinsdatter02.12.1865VegårsheiHusmoderGiftGårdmannskone
Torkel BernhardPedersen16.09.1896HoltSønnUgift
Anders SingdalPedersen10.11.1900HoltSønnUgift
NilsPedersen21.05.1835VegårsheiHusfaderGiftFøderådsmann
PetrineJonasdatter07.01.1834TvedestrandHusmoderGiftFøderådskone
Kristine MargreteJonasdatter24.10.1836TvedestrandTilhører familienUgiftPedell ved folkeskolen
Det var ingen som bodde på Stene ved folketellingen i 1920.