Stamnes – Østeråveien 233

Stamnes, Tvedestrand, Aust-Agder

 

Stamnes og forpakterboligen (rød)

Eiere og Hjemmelshavere på Stamnes

Stamnes har vært bebodd lenge, kanskje en av de eldste eiendommene på Østerå. Vi har valgt å ta utgangspunkt i Lars Rasmussen født ca. 1759 og hans fem barn med etterkommere. Vi kommer tilbake til Lars ved en senere anledning. Likeens eierforholdene på Stamnes. Utover 1800-tallet ser det ut til barna forlater Stamnes, flytter inn til Østerå, Østerådalen og Fagermyr for så å spre seg videre. Av kjente slekter i vårt distrikt som stammer fra Stamnes kan nevnes Nævestad i Tvedestrand og Aanonsen på Østerå.

<b>Kart over Stamnes, Østerå, Tvedestrand Areal 227 900 m²</b>

Kart over Stamnes, Østerå,
Tvedestrand. Areal 227 900 m²

Her er noen årstall vi har funnet over eiendomsoverdragelser. Vi har holdt oss til bnr. 24 men flere andre eiendommer er slått sammen med denne.

1837. Gjeruld Gunleksen skjøter til skipper Jens Albretsen, Tvedestrand for 140 Spd.
1846. Jens Albretsen skjøter til blokkmaker Knut I. Knutsen, Tvedestrand.
1853. Blokkmaker Knut I, Knutsen skjøter og selger til kjøpmann Christoffer Olsen, Tvedestrand for 165 Spd.
1864. Makeskifte mellom kjøpmann Chr. Olsen og Johan L. Halvorsen hvor Olsen får Stamneslien og lille Stamnes mens Halvorsen får husmannsplassen Mortenskjær samt leieinntekten av Ole Kortsens plass Fagermyr (12 skilling pr. år).
1886. Matrikkel. Eier: Kristoffer Olsens enke.
28.04.1894. Utløsningsskjøte fra arvingene etter Christoffer Olsen og hustru ved deres fullmektig, til medarving Andr. Biering Olsen.
03.04.1919. Skjøte til Chr. Biering.
30.12.1952 Hjemmelshaver Aage Biering
17.12.1974 Arild Biering, Finn Biering og Grete Biering – alle med 1/3.
1996 Hilde K. Schirmer 1/3, Anne M. Biering 2/9, Else K. Biering 2/9 og Elisabeth Biering 2/9.

 

Store Stamnes fra Norges Bebyggelse ca 1955
Hovedhuset, Store Stamnes, Norges Bebyggelse 1955

Det ble avholdt folketellinger i 1865, 1875, 1891, 1900, 1910 og 1920. Vi har så langt ikke klart å finne folk bosatt permanent på Stamnes i disse årene. 

 

 

 

 

Kilder:

 

Holt Sorenskriveri Pantebok 10 og 12
Holt Sorenskriveri Panteregister 10a
Hovedbok
seeiendom.no

Lille Stamnes, Østerå, Tvedestrand, fra Norges Bebyggelse ca 1955
Forpakterboligen, Lille Stamnes, Østerå, Tvedestrand. Fra Norges Bebyggelse ca 1955