Søke etter slekter fra Østerå

Når du klikker på denne linken får du mulighet til å søke etter personer. Men du finner kun de personene som allerede ligger under Østeråslekter. Men her kan du se på slekta på en litt annerledes måte.

Først så søker du opp en person du har lyst til å studere. Da får du opp et bilde med en aktuelle personen, foreldre og ektefelle med barn nederst på siden. Du kan klikke på alle navn som er understreket. Da blir den personen ny hovedperson.

Over første person finner du en menylinje.
Person – Familie – Aner – Etterkommere – Slektskap – Tidslinje – Foreslå.

Denne menyen er nesten selvforklarende.

Familie – en skismatisk oversikt

Aner -gjeldende persons aner

Etterkommerere – gjeldende persons etterslekt

Slektskap – her kan du se om du er tre, fire eller femmenning med en annen i din slekt.

Tidslinjen er ikke tatt i bruk.

Foreslå sier seg selv.

Personsøk er tenkt som et hjelpemiddel til å holde oversikt over din slekt. Når vi begynner med en person tilbake på 1700-tallet kan du fort miste oversikten selv om vi suksessivt fører opp alle barna til en ane før vi fortsetter med hans bror eller søster.

Så ved hjelp av “Slekter fra Østerå” kan du søke på de personer du ønsker å lese mer om. Selve hjemmesiden vil inneholde flere opplysninger og bilder enn hva du finner i “Slekter fra Østerå”

Og husk – hele nettstedet er under utvikling. Vi er bare to som jobber med prosjektet så det går ikke så fort fort framover som kunne vært ønskelig.

Finner du feil (noe vi er helt sikre på) setter vi veldig stor pris på en skriftlig tilbakemelding