Etterkommere av Elen Knutsdatter og Anders Sigurdsen

Første generasjon

Anders Sigurdsen, sønn av Sigurd Helgesen og Aase Aanonsdatter, ble født den 28. november 1845 på Nævestad, Laget og¨ ble døpt den 18. januar 1846 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunborg Aanonsdatter, Karen Pedersdatter Nævestad-eie, Tarald Elefsen Ramleth, Daniel Knutsen Feltstykket og Ole Aanonsen Nævestad. Anders ble konfirmert den 7. april 1861 i Holt kirke, Aust-Agder.

Anders og familien bodde i Rughagen, Tvedestrand. Den 1. desember 1882 kjøpte han Fagermyr av Peder Olsen for kr 1.800,- og familien flyttet dit til det som ble kalt Vestre Fagermyr.

Anders arbeidet som tømmermann og skipstømmermann. På Fagermyr var han gårdbruker.

Anders giftet seg med Elen Knutsdatter, datter av Knut Larsen og Gunborg Aanonsdatter, den 27. desember 1872 i Holt kirke, Aust-Agder. Elen ble født den 17. desember 1846 på Feltstykket, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. januar 1847 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Ellingsdatter Ramlet, Siri Larsdatter Ramlet, Lars Knutsen, Daniel Larsen og Ole Aanonsen. Elen ble konfirmert den 27. april 1862 i Holt kirke, Aust-Agder. Her finner du slekta til Elen Knutsdatter

Elen arbeidet som tjenestepike hos Gregers Halvorsen i 1865 på Tveite, Holt, Aust-Agder.

Elen døde den 15. mars 1922 på Fagermyr, Østerå, 75 år gammel, og ble begravet den 23. mars 1922 på Holt kirkegård.
Anders døde den 2. mai 1927 på Holt gamlehjem, Holt, Aust-Agder, 81 år gammel, og ble begravet den 7. mai 1927 på Holt kirkegård.

Elen og Anders fikk disse 2 barna:

Aase Birgithe Andersdatter ble født den 22. desember 1875 i Rughaven, Tvedestrand.
Knut Andersen ble født den 20. april 1882 i Rughaven, Tvedestrand.

Andre generasjon (Barn)

Aase Birgitte Andersen, Fagermyr
Aase Birgitte Andersen

Aase Birgithe Andersdatter (Anders1) ble født den 22. desember 1875 i Rughaven, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 2. januar 1876 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Aase Aanonsen, Marthe Sigurdsdatter, Sigurd Helgesen, Knut Larsen og Lars Knutsen. Aase Birgithe ble konfirmert den 5. oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder. Ved folketellingen i 1891 bodde hun hjemme og var sysselsatt med husarbeid.

Aase Birgithe giftet seg med Anton Andersen, sønn av Anders Knutsen og Marthe Alfsdatter, den 19. oktober 1900 i Holt kirke, Aust-Agder. Anton ble født den 18. desember 1864 på Fjærkleivene, Tvedestrand, ble døpt den 15. januar 1865 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kari Tengelsdatter, Amalie Svendsdatter, Knut Jensen, Ole Peder Knutsen og Peder Jørgen Pedersen. Han ble konfirmert den 5. oktober 1879 i Holt kirke, Aust-Agder.

Kart ober Birgittes stykke
Kart over Fagermyr – Birgittes stykke

Familien bodde i 1901 på Fagermyr, Holt, Aust-Agder. Birgitte og mannen hadde fått bygd et lite hus på farens tomt. Huset lå der hvor 2-tallet står. (Farens hus er merket med et 1-tall). I dag ses kun restene av grunnmuren som måler 3,5×4 m og tomta ligger 132 m over havet. Stedet kalles fremdeles “Birgittes stykke”. Etter noen år flyttet familien til Sagesund og bodde noen år der. Ved folketellingen i 1910 var familien flyttet til Drammen og hadde adresse Grønland 59. De bodde i et forhus i kjelleretasjen til en leie av kr 14,- pr. måned.

Anton arbeidet som matros i 1891 og maskinist ved sagbruk i 1903. I 1908 jobbet han som fyrbøter på dampbåt. I 1910 hadde familien flyttet til Drammen og da var Anton fyrbøter på lokomotiv.

Anton døde den 12. oktober 1916 i Mallingggata 18, Strømsø, Drammen, 51 år gammel, og ble begravet den 18. oktober 1916 på Bragernes kirkegård, Drammen.
Aase Birgithe døde den 11. mars 1950 i Drammen 74 år gammel.

Aase Birgithe og Anton fikk disse 5 barna:

Marie Alice Andersen ble født den 4. august 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Agvald Emil Andersen ble født den 25. mai 1903 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Agnes Bergithe Andersen ble født den 9. desember 1904 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Alf Kristian Andersen ble født den 28. mars 1908 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder.
Sigurd Anker Andersen ble født den 14. september 1911 på Grønland, Drammen.

Knut Andersen (Anders1) ble født den 20. april 1882 i Rughaven, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 18. mai 1882 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Marthe Sigurdsdatter Rughaven, Knut Larsen Fektstykket, Severin Salvesen Tveite-eiet og Severin Sigurdsen. Knut ble konfirmert den 4. oktober 1896 i Holt kirke, Aust-Agder.

I 1908 arbeidet Knut ved Fevik jernskipsbyggeri. I 1918 var han på skogshugst og i 1932 var han stenhogger.

Knut giftet seg med Berthe Nelvine Pedersen, datter av Karl Pedersen og Berthe Marie Nilsdatter, den 16. august 1908 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Ekteskap opphørt.
Berthe ble født den 3. mai 1886 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 16. mai 1886 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Berte Johanne Nilsen, Edle Lovise Marine Nilsen, Nils Olsen Myre, Nils B. Nilsen og faren. Berthe ble konfirmert den 7. oktober 1900 i Holt kirke, Aust-Agder.

Berthe døde den 18. oktober 1945 i Tvedestrand, Aust-Agder, 59 år gammel, og ble begravet den 24. oktober 1945 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Berthe og Knut fikk disse 4 barna:

Elena Antonie Andersen ble født den 8. september 1908 på Fagermyr, Østerå.
Mary Konstanse Andersen ble født den 11. desember 1911 i Skippergata, Tangen, Drammen.
Harald Nordal Andersen ble født den 6. juni 1913 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Kåre Mangor Andersen ble født den 11. januar 1918 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Marie Alice Andersen (Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 4. august 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. september 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Alfsdatter Østerå, Marie Nilsdatter Østerå, Anders Sigurdsen Fagermyr, Lars Johan Andersen og faren.

Marie Alice arbeidet som sydame. Hun giftet seg med Godberg Brodal.
Marie Alice døde den 6. november 1979, 78 år gammel, i Drammen.

Agvald Emil Andersen (Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 25. mai 1903 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 5. juli 1903 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anders Knutsen Østerå, Anders Sigurdsen Østerå, Knut Andersen Østerå, Elen Knutsen Østerå og Johanne Regine Nilsdatter Østerå. Han ble konfirmert den 13. mai 1917 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og han bodde på Fagermyr.
Agvald Emil døde den 9. februar 1973, 69 år gammel.

Agnes Bergithe Andersen (Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 9. desember 1904 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 8. januar 1905 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Birgitte Andersen, Thora Nilsine Svenningsen Skuggevik, Nils Thorbjørnsen Østerå, August Aanonsen Østerå og Anders Sigurdsen Østerå.

Agnes bodde på Mallingggata 18, Strømsø, Drammen i 1928. Hun var fabrikkarbeiderske.
Agnes fikk et barn med Ivar Johannes Olsen Aaby. Ivar Johannes ble født i 1898 og døde den 9. mars 1939 41 år gammel. Han arbeidet som handelsreisende.

Agnes Bergithe og Ivar Johannes fikk 1 sønn:

Cato Aaby ble født den 3. oktober 1928 i Malinggata 18, Drammen.

Agnes giftet seg med Andreas Christoffersen, sønn av Hans Matias Kristoffersen og Hella, den 17. oktober 1936 i sakristiet, Strømsø kirke. Andreas ble født den 22. januar 1892 i Stokke, Vestfold. Han var enkemann da han giftet seg.

Andreas døde den 13. september 1971 i Sandefjord 79 år gammel, og ble begravet den 17. september 1971 i Ekeberg gravlund, Sandefjord.
Agnes Bergithe døde den 12. januar 1975 i Sandefjord, 70 år gammel, og ble begravet den 18. januar 1975 i Ekeberg gravlund, Sandefjord.

Agnes og Andreas fikk disse 3 barna:

Per Christoffersen ble født i 1939.
Vera Lovise Christoffersen ble født den 7. juli 1940 i Tønsberg, Vestfold.
Svein Christoffersen ble født den 24. februar 1944.

Alf Kristian Andersen (Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 28. mars 1908 i Sagesund, Dypvåg og ble døpt den 17. mai 1908 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anders Sigurdsen, Fagermyr, Ole Torstensen, Eikhaugen, Lars Thorsen, Nes, barnets mor og Johanne Regine Nilsdatter, Østerå.
Alf døde i 1976 på Bragernes, Drammen 68 år gammel.

Sigurd Anker Andersen (Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 14. september 1911 i Grønland 59, Drammen, ble døpt den 1. januar 1912 i Strømsø kirke, Drammen. Faddere ved dåpen var foreldrene, Karla Pedersen og arbeider Knut Andersen.
Sigurd Anker døde den 29. desember 1980 i Drammen 69 år gammel.

Elena Antonie Andersen (Knut2, Anders1) ble født den 8. september 1908 på Fagermyr, Østerå, ble døpt den 24. oktober 1908 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Elen Sigurdsen, Fagermyr, Anne ? Larsen, Anders Sigurdsen, Fagermyr og Karolius Andersen.
Elena Antonie døde den 4. desember 1909 i Smedberget, Tangen, Dramen, i en alder av 1 år, og ble begravet den 6. desember 1909 på Strømsø kirkegård, Drammen. Hun døde av bronkitt og hun ble lagt i kiste sammen med Regine Pedersen.

Mary Konstanse Andersen (Knut2, Anders1) ble født den 11. desember 1911 i Skippergata, Tangen, Drammen og ble døpt den 7. april 1912 i Strømsø kirke, Drammen. Faddere ved dåpen var moren, Kirsten Mikalsen, faren og agent Olaf Henden.
Mary Konstanse døde den 20. juni 1912 i Skippergata, Tangen, Drammen, og ble begravet den 22. juni 1912 på Strømsø kirkegård, Drammen. Hun døde av bronkitt.

Harald Nordal Andersen (Knut2, Anders1) ble født den 6. juni 1913 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 12. oktober 1913 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbruker Anders Sigurdsen, Holt, snekker Tjøger Tjøgersen, tjenestepike Karda Pedersen, Sagesund samt barnets mor. Harald ble konfirmert den 13. mai 1928 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Kåre Mangor Andersen (Knut2, Anders1) ble født den 11. januar 1918 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 1. april 1918 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var stuert Peder Pedersen, anleggsarbeider Ole Pedersen, kone Karla Pedersen og moren. Han ble konfirmert den 8. mai 1932 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Ved konfirmasjonen bodde Kåre på Østerkleiv i Tvedestrand.

Kåre giftet seg med Magda Christiansen, datter av Otto Christiansen og Sigrid Woxmyhr, den 23. juni 1954 på Holt sorenskriverkontor, Tvedestrand. Ekteskap opphørt. Magda ble født den 15. november 1918.
Kåre var sjømann.
Kåre døde den 12. oktober 1991 i Oslo, 73 år gammel, og ble bisatt 18. oktober 1991 fra Stovner sykehjems kapell.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Per Christoffersen (Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født i 1939 og døde i 2013 i Jylland, Danmark 74 år gammel.

Vera Lovise Christoffersen (Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 7. juli 1940 i Tønsberg, Vestfold.

Vera giftet seg med Leif Helge Iversen den 21. mars 1959.
Vera døde den 3. november 2013 i Sandefjord, Vestfold, 73 år gammel, og ble begravet den 12. november 2013 på Ekeberg gravlund, Sandefjord.

Vera og Leif fikk disse 3 barna:

Terje Vidar Iversen
Heidi Kristin Iversen
Knut Erik Iversen ble født i Sandar, Vestfold.

Vera giftet seg deretter med Karl Bernhard Ingwall. Karl ble født den 28. mars 1935.

Svein Christoffersen (Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 24. februar 1944. Han døde den 22. november 2011 i Sandefjord 67 år gammel, og ble begravet den 2. desember 2011 på Ekeberg gravlund, Sandefjord.

Cato Aaby (Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den 3. oktober 1928 i Malinggata 18, Drammen og ble døpt den 16. desember 1928 i Strømsø kirke, Drammen. Faddere ved dåpen var fru Signe Hansen, frøken Margot Enger, trevarearbeider Henry Hansen og trevarearbeider Alf Andersen.

Cato giftet seg med Jenny Pedesen, datter av Jørgen Pedersen og Birgit Anfinsen, den 18. november 1951. Jenny ble født den 18. november 1930 i Ås. Sande. Forlovere ved vielsen var Godberg Brodal og Alice Marie Brodal.
Han arbeidet som sjømann
Cato døde den 24. juni 2004 i Drammen, 75 år gammel, og ble bisatt den 2. Juli 2004. Urnen ble satt ned den 10. august 2004 på Bragernes kirkegård, Drammen.

Jenny og Cato fikk disse 3 barna:

Britt Aaby ble født i Drammen.
Bente Irene Aaby ble født i Drammen.
Cate Aaby ble født i Drammen.

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Terje Vidar Iversen. (Vera Lovise Christoffersen4, Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1)
Terje Vidar giftet seg med Jove Johansen den 29. januar 1982 i St. Olavs kapell.

Heidi Kristin Iversen. (Vera Lovise Christoffersen4, Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1)
Heidi giftet seg med Geir Halvorsen den 2. mai 1981 i St. Olavs kapell.

Knut Erik Iversen (Vera Lovise Christoffersen4, Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født i Sandar.

Britt Aaby (Cato Aaby4, Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født i Drammen.
Britt giftet seg med Walvatne.

Bente Irene Aaby (Cato Aaby4, Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født i Drammen.

Cate Aaby (Cato Aaby4, Agnes Bergithe Andersen3, Aase Birgithe Andersdatter2, Anders1) ble født den i Drammen.
Cate giftet seg med Moen.

Litteraturliste:

Dypvåg klokkerbok B 14 1901-1922
Folketellinger 1865 – 1891 – 1900 1910
Holt klokkerbok B 11 1897 – 1921.
Holt klokkerbok B 12 1919-1944.
Holt klokkerbok B 13 1940 – 1958.
Holt ministerialbok A 05 1813 – 1821
Holt ministerialbok A 07 1836 – 1848.
Holt ministerialbok A 09 1861-1871.
Holt ministerialbok A 10 1872- 1885.
Holt ministerialbok A 12 1885-1907.
Norges bebyggelse Aust-Agder Østre Del (Fiskaa og Myckland)
Pantebok for Holt
Slekt og Data gravminner.
Tvedestrand klokkerbok B 01 1902-1956
Tvedestrand ministerialbok A 01 1885 – 1916
Tvedestrandsposten