Østerå – Sandveien 15

Sandveien 15 - Østerå

Sandveien 15 – Østerå

Østerå gnr 2 bnr 38

Det går klart fram av skiftet etter Jens Eldrup at han var innehaver av denne eiendommen da
skiftet ble avholdt i 1839. Det betyr at vi skulle startet med Jens som stamfar til etterkommere av denne slekta. Men alle barna til Jens står oppført som født i Tvedestrand. Vi har derfor valgt å ta utgangspunkt i Lars Severin som arvet gården i 1839. Lars Severin hadde to eldre brødre, Nils og Nils Andreas. Disse var sjømenn og det var ikke kommet livstegn fra dem på mange år. Lars Severin
var derfor eldste mannlige arving og han overtok gården.

I boka om Niels Eldrup sjøfareren står det at Jens kjøpte eiendommen på Østerå i 1805, i samme bok står det at han bygde huset i 1805.

Kart over Sandveien 15
Kart over Sandveien 15. Areal 669 m².

Kartet over Sandveien 15 viser huset som opprinnelig tilhørte bruk nr.38. Eindommen ble utskilt fra bruk nr. 38 i 1988 og fikk bruks nr. 135.

Kartet til høyre viser bruk nr. 38 som har et areal på ca 206 mål. Husene nederst i venstre hjørne av kartutsnittet viser den del av eiendommen som Tvedestrand kommune ekspriprierte i 1987.

Her følger en oversikt over hvem som har vært hjemmelshavere av eiendommen fra ca 1800 og til dags dato. Opplysningene er hentet fra Panteregisteret, Holt Sorenskriveri og Statens Kartverk.

Gnr. 2 - bruks. nr 38 Østerå
Kart over gnr. bruk nr 38. Areal 206 822 m².

Hjemmelshavere bnr 38

HjemmelshaverNavnFødtDødBeløp
Jens Eldrup17671818
Ca. 1820Jens Eldrups enke - Marte Nilsdatter17711841
1838Lars Severin Eldrup18021878
Jens Eldrup18281897
Anders Eldrup18641891
1898Stian Gustavsen18781920Kr. 4.000,-
1920Gustav Stiansen18781922
1927Elene Stiansen18791953Kr. 8.800,-
1927Sverre Gustavsen19011970
Ingebjørg Gustavsen19112003
1988Gunnar Arnt Gustavsen1945
2019Jan Asle Gustavsen1977

Sandveien 15 - Folketelling 1865

NavnAlderFødestedSivilstandYrke
Jens Eldrup38Holt prgj.HusfadergGaardbruger og selveier
Grethe Reine Einarsdatter40Dybvaag prgj.Hans koneg
Lars Severin Jensen6Holt prgj.Deres sønnug
Anders Jensen2Holt prgj.Deres sønnug
Jensine Emilie Jensdatter 10Holt prgj.Deres datterug
Severin Eldrup64Holt prgj.Mandens fadereFøderaadsmand
Nils Eldrup25Holt prgj.Hans sønnugStyrmand
Tonje Thorsdatter16Holt prgj.ugTjenestepige
Helje Olsdatter27Holt prgj.ugTjenestepige
Kjirsten Severine Nilsdatter1Holt prgj.Hendes datterug
Ved folketellingen i 1865 hadde de 3 kuer og 1 gris, og det ble dyrket 5 tønner poteter og 1/8 tønne hvete.

Sandveien 15 - Folketelling 1875

FornavnEtternavnStillingSivilstandYrkeFødtFødested
JensEldrupHusfaderEnkemannSagmester, gårdbruker, selveier1828Tvedestrand
Jensine Emilie EldrupDatterUgiftForsørges av faren1856Holt
Lars SeverinEldrupSønnUgiftForsørges av faren1860Holt
AndersEldrupSønn1864Holt
Lars SeverinEldrupHusfaderens faderEnkemannForsørges av sin sønn1802Tvedestrand
Karen HeleneLarsdatterTyendeUgiftTjenestepike1847Holt
Ved folketellingen i 1875 hadde de 2 kuer og 1 gris og det ble dyrket 3 1/2 tønne poteter og 1 tønne havre.

Sandveien 15 - Folketelling 1891

FornavnEtternavnFam.stillingSivilstandYrkeFødtFødested
StianHustavsenHovedpersonGiftSagmester
1855Holt
Jensine EmilieJensdatterGift1856Holt
Grethe Regine StiansdatterDatter1877Holt
GustavStiansenSønn1878Holt
Jens EldrupStiansenSønn1881Holt
Lars SeverinStiansenSønn1883Holt
Peder GuneriusStiansenSønnmars 1889Holt

Sandveien 15 - Folketelling 1900

NavnFødtStedFamiliestillingSivilstandYrke
Stian Gustavsen1855Holt herredHusfaderGiftGaardbruger og maskinist paa feltspatmølle
Emilie Gustavsen1856Holt herredHusmoderGiftGaardmandskone
Regine Gustavsen1877Holt herredDatterUgiftHusgjerning
Jens Gustavsen1881Holt herredSønUgiftArbeider ved sagbrug
Lars Gustavsen1883Holt herredSønUgiftArbeider ved sagbrug
Peder Gustavsen1889Holt herredSønUgiftSønn
Thor Gustavsen1897Holt herredSønUgiftSøn
Julius Gustavsen24.12.1898Holt herredSønUgiftSøn
Gustav Gustavsen1878Holt herredHusfaderGiftMaskinist paa Dampsag
Elene Gustavsen1879Holt herredHusmoderGiftArbeidsmandskone
Niels Aamundsen1869Holt herredHusfaderGiftSagmeste paa Dampsag
Gunborg Aamundsen1873Holt herredHusmoderGiftArbeidsmandskone
Agnis Aamundsen05.04.1900Holt herredDatterUgiftDatter
Stina Jonasdatter1836TvedestrandHusmoder, elUgiftLever af midlene

Sandveien 15 - Folketelling 1910

FornavnEtternavnFødtFødestedFamiliestillingSivilstillingYrke
StianGustavsen27.02.1855HoltHfEnkemannGaardbruker og mølle-maskinist
Grethe RegineStiansdatter01.06.1877HoltDugiftHusholderske
Thor AndreasStiansen08.10.1897HoltSUgiftSøn
JuliusStiansen24.12.1898HoltSUgiftSøn
EdvartStiansen13.06.1902HoltSUgiftSøn
Jens EldrupStiansen09.09.1881HoltSUgiftTømmermand
Lars SeverinStiansen28.02.1883HoltSUgiftJernarbeider

Sandveien 15 - Folketelling 1920

NavnFødtFødestedFam.stillingYrkeGiftAnnet
Gustav Stiansen05.10.1878HoltHovedpersonGardbruker s.GiftBierverv: Maskinist ved Østerå Bruk A/S
Elene Lovise Stiansen25.03.1879HoltHustruHusmorGift - 08.09.19008 Barn hvorav 8 i live
Sverre Emil Gustavsen06.04.1901HoltSønnSkoghugger hos forskjell. gårdbr.Ugift
Karen Gustavsen13.10.1902HoltDatterEnepike hjemmeUgift
Lars Gustavsen15.02.1905HoltSønnPf.Ugift
Einar Gotfred Gustavsen31.01.1907HoltSønnPf.Ugift
Jens Ragnar Eldrup Gustavsen09.12.1908HoltSønnPf.Ugift
Georg Eldrup Gustavsen22.03.1914HoltSønnPf.Ugift
Jens Evald Gustavsen19.03.1906HoltSønnPf.Ugift
Gudrun Maria Gustavsen10.12.1919HoltDatterPf.Ugift