Tøgersli – Sagkleiva 24

Sagkleiva 24, Østerå, Tvedestrand
Tøgersli, Sagkleiva 24, Østerå – 2020
Arvefeste
Arvefeste for Tøgersli 1885

Ovenstående Arvefeste transkribert (nr. 3 OR/1885 En krone).

Underskrevne Stian Terkildsen erkjenner og vitterliggjør å ha solgt og festet til Aamund Halvorsen, arvinger og etterkommere for bestandig en tomt og grunn, hvorpå hans hus er oppført.

Grunnen begrenses slik:

Den støter fra den vestlige kant til en fra skogen gående sankevei, fra den nordlige kant mot Bernt Trondsens arvefestegrunn og på sydkanten til skolehaven og østkanten til Petter Gjertsens arvefestegrunn, dels etter i fjellet innhugne kryss. – Gjennom grunnen går en vei fra Bernt Trondsens tomt.

Dette grunnstykke, som ved delingsforretning avhjemlet 1. september i år er satt til 1 skilling skyld og kalt Tøgersli, skal heretter følge og tilhøre Aamund Halvorsen, hans arvinger og etterkommere som en lovlig ervervet arvefesteeiendom, mot at der til meg og senere eiere av hovedbruket, Nr. 788 og 780A svares 6 – seks – kroner årlig grunnleie som skal betales hvert år 23. Desember.

For overdragelsen blir jeg hjemmelsmann etter loven.

Østerå 7. oktober 1885

Denne eiendommen ble utskilt fra gård nr. 2 bruk nr. 26. Det var Stian Terkildsen som solgte tomten til Aamund Halvorsen. Tomta er ikke stor, ca 300m². Datidens beskrivelse ser du i arvefestet. Tomta fikk navnet Tøgersli.

Tinglyst: 8. oktober 1885 fikk Ommund Halvorsen arvefeste på eiendommen a Stian Terkildsen

Den 3. mars 1919 fikk Halvor Ommundsen skjøte på eiendommen av faren Ommund, i tillegg inngikk han føderådskontrakt med faren.

Den 10. oktober 1947 blir eiendommen skjøtet over fra ugift sagmester Halvor Ommundsen via Holt skifterett til Elene Gustavsen.

Den 13. november 1953 gikk hjemmelen over fra Elene til hennes 7 gjenlevende barn. Samme dag skjøter Sverre, Lars, Einar, Evald og Gudrun sin del av eiendommen til Georg Gustavsen.

Kart over Sagkleiva 24
Kart over Sagkleiva 24

18. juli 1960 skjøtes eiendommen over fra Sverre, Lars, Einar, Evald og Gudrun til Erik Bjartheim.

Tinglyst: 28. mars 1980 får Ragnhild Bjartheim hjemmel til denne eiendommen samt gnr. 2 – bnr. 12.

Tinglyst: 22. april 1996 overdratt fra Ragnhild Bjartheim til Turid, Bente, Helge og Svein Erik Bjartheim.

Tinglyst: 22. april 1996 overdratt fra Bente, Helge og Svein Erik Bjartheim til Turid Bjartheim.

Tinglyst: 1. april 2004 ble eiendommen overdratt fra Turid Bjartheim til Charlotte B. Løvland og Anne-Linn B. Løvland.

Tinglyst: 26. juni 2013 ble eiendommen overdratt fra Anne-Linn B. Løvland til Charlotte B. Løvland.

Sagkleiva 24, Tøgersli fra ca  1950
Slik var omtalen av Sagkleiva 24 i Norges bebyggelse av 1955.
Sagkleiva 24, Østerå
Sagkleiva 24 – Tøgersli Ca 2015

Sagkleiva 24 - Folketelling 1891

FornavnEtternavnFam.stillingYrkeFam.statusFødtFødested
OmmundHalvorsenHovedpersonSagbruksarbeiderGift1836Holt
AnneNilsdatterHustruGift1836Holt
Halvor AndreasOmmundsenSønnSagbruksarbeiderUgift1866Holt
Nils MartinOmmundsenSønnMaskinistlærlingUgift1869Holt
Ingebret MartinOmmundsenSønnSmedlærlingUgift1873Holt

Sagkleiva 24 - Folketelling 1900

NavnFødtFødestedFam.stillingSivilstandYrke
Aamund Halvorsen1835HoltHusfaderGiftArbeider ved sagbruk
Anne Halvorsen1836HoltHusmoderGiftArbeidsmandskone
Halvor Aamundsen1866HoltTilhører familienUgiftSagmester på dampsag

Sagkleiva 24 - Folketelling 1910

NavnFødtFødestedFam.stillingSivilstandYrke
Aamund Halvorsen1835HoltHusfaderGiftArbeider ved sagbruk
Anne Halvorsen1836HoltHusmoderGiftArbeidsmandskone
Halvor Aamundsen1866HoltTilhører familienUgiftSagmester på dampsag

Hjemmelshavere bnr 38

HjemmelshaverNavnFødtDødBeløp
Jens Eldrup17671818
Ca. 1820Jens Eldrups enke - Marte Nilsdatter17711841
1838Lars Severin Eldrup18021878
Jens Eldrup18281897
Anders Eldrup18641891
1898Stian Gustavsen18781920Kr. 4.000,-
1920Gustav Stiansen18781922
1927Elene Stiansen18791953Kr. 8.800,-
1927Sverre Gustavsen19011970
Ingebjørg Gustavsen19112003
1988Gunnar Arnt Gustavsen1945
2019Jan Asle Gustavsen1977