Hansheim – Sagkleiva 18

Sagkleiva 18 - Hansheim, Østerå

 

Sagkleiva 18 – Hansheim

Kart over Sagkleiva 18 - Hansheim

 

Kart over Hansheim

Hansheim ble skilt ut fra hovedbruket gnr. 2 – bnr. 14 (huset til Takvam) i 1885. Det
var Stian Terkelsen som var gårdeier av hovedbruket. Hansheim skulle være 2/157
deler av hovedbruket.  Det var Stian Terkelsens datter Anne Marie Stiansdatter som fikk Hansheim
 som arvefeste, og hun bygde huset sammen  med sin mann Johannes Samuel Johansen .
Han var også fra Østerå, bosatt på Øverdal. Faren hans kom til Østeråsammen med sin familie fra
Borøya i Dypvåg, han var skipstømmermann og fikk jobb på Østerå.

Festeleie for eiendommen var kr 6,- pr år, og leiesummen skulle ikke endres. Den forble det samme til eiendommen ble frikjøpt i 1998.

I 1933 overtok John Martin Johansen eiendommen fra sin mor. Ved hans død i 1974 ble den overført til Anne Johansen og ved hennes død i 1987 overtok Jan Johansen og Knut Johansen

Eiere 2021: Knut Johansen 50%, Hans Morten Johansen 25% og Marianne Tønnessen 25%.

Eiere 2023: Marianne Tønnessen 50% og Hans Morten Johansen 50%.

Slik var beskrivelsen av Sagkleiva 18 i Norges Bebyggelse av 1950.

Sagkleiva 18 – Folketelling 1891

Navn Etternavn Familestatus Sivilstand Yrke Født Fødested
Johannes Samuel Johannessen Hovedperson Gift Skipsfører 1860 Bergen
Anne Marie Stiansdatter Hustru Gift 1858 Holt
Anders Johan Johannessen Sønn 1886 Holt
Atlanta Emilie Sofie Johannesdatter Datter 1889 Født på reise fra Mexico til Hamburg


Sagkleiva 18 – Folketelling 1900

Navn Født Fødested Stilling Fam.status Yrke
Marie Johannessen 1858 Holt herred Hm Gift Forsørges av mannen som er lekterfører i Amerika
Anders Johannessen 1886 Holt herred Sønn Ugift
Atlanta Johannessen 1889 Atlanterhavet Datter Ugift
John Johannessen 1891 Holt herred Sønn Ugift
Anna Johannessen 1895 Holt herred Datter Ugift


Sagkeiva 18 – Folketelling 1910

Fornavn Etternavn Født Fødested Fam.status Fam.stilling Yrke
Johannes Samuel Johannessen 22.10.1860 Bergen Hf Gift Skibsfører
Anne Marie Stiansdatter 17.11.1858 Holt Hm Gift Hustru
Anders Johan Johannesen 18.08.1886 Holt S Ugift Cand. Farmaceut.
Anna Elise Johannesdatter 10.11.1894 Holt D Ugift Assistent ved apotek
Hildur Johannesdatter 30.06.1901 Holt D Ugift Datter


Sagkleiva 18 – Hansheim – Folketelling 1920

Navn Født Fødested Sivil/Fam.stilling Yrke Gift Annet
Anne Marie Johansen 17.11.1858 Holt Hovedperson Enke etter Johs. Johansen 29.03.1886 – Enke Litt penger/Eget hus. 5 barn hvorav 4 i live.
John Martin Johansen 06.09.1891 Holt Sønn Elektromontør Ugift Arbeider for National Industri. Opphold Øi i Åmli.
Anna Elise Johansen 16.11.1894 Holt Datter Bokhandler medhjelper Ugift Fru Olga Næslund Holts bokhandel
Hildur Johansen 30.06.1901 Holt Datter Kontordame bokholderi Ugift Arbeider for skipsreder J. W. Wroldsen, Tvedestrand