Østerå skytterlag

Østerå Skytterlags 40 års-jubileum

Østerå skytterlag feiret lørdag 28. mai 40 års jubileum med en liten fest hos lagets veteran Halvor Amundsen. Til festen var innbudt alle lagets aktivet medlemmer i kretsen. Av stifterne var foruten H. Amundsen også Thv. Ludvigsen og Nils Gjeruldsen til stede.

Formannen i laget ga under festen en oversikt over lagets tilblivelse og utvikling i disse 40 år. Østerå skytterlag ble stiftet 27. mai 1892. Det var jo midt i unionstridens dager. Konsulatsaken opptok i 1892 alles sinn, og svenskene brukte store ord og bevilget mange penger til hæren. Det var en av hovedårsakene til at skyttersaken i Norge hadde slik vind i seilene, Laget ble først innmeldt i Sentralforeningen og Folkebevepningssamlagene. Det første styret bestod av Stian Gustavsen, Wilhelm Mikalsen, Thv. Ludvigsen, Halvor Amundsen med lærer Henrik Gauslå som formann. Banen var først i Østerådalen men ble snart flyttet til Østeråvannet hvor den er fremdeles. Både skytterhuset og skivevollene er oppført av medlemmene i sine fristunder. Når man tenker på at man den gang hadde 10 timers arbeidsdag på sagbruket hvor de arbeidet, forstår man at interessen var stor blant disse menn. Særlig skal Thv. Ludvigsen og Emil Gjeruldsen ha utført mye frivillig arbeide for å få banen i brukbar stand.

Laget har med små pusterom klart å holde seg i live i 40 år. Samlagsstevnet er i år henlagt til Østerå og arrangeres 13 og 14 august.

Festen forløp på beste måte. Interessen samlet seg naturligvis om Halvor Amundsen og Thv. Ludvigsen som hadde mangt og mye å fortelle om lagets historie, om nederlag og seier.

                                                                                                                                                      V.

Avskrift av Tvedestrandsposten 1. juni 1932.