Østerå skole

 

I 1865 ble det første skolehuset bygd på Østerå. Det stod omtrent der skolen ligger i dag.
Skolehuset fra 1865 ble etter hvert for lite, da det var mange barn på Østerå, og det ble besluttet å bygge en ny skole.
Den nye skolen stod ferdig i 1891 og inneholdt to klasserom i første etasje,og i andre etasje var det leilighet for læreren.

Østerå skole hadde også skolebibliotek, det startet opp i 1893. Det var læreren som hadde ansvaret for boksamlingen, som
ikke var særlig stor. I 1907 hadde samlingen 18 bøker, som var på stadig utlån. Samtidig som skolebiblioteket ble opprettet,
ble det opprettet et folkebibliotek, som også hadde plass i skolebygningen. Læreren var ansvarlig for dette også, helt fram
til skolen ble lagt ned. I 1950 overtok Tellef Aanonsen jobben som bibliotekar. Folkebiblioteket ble antakelig nedlagt i 1954, og
boksamlingen ble først overført til Songe bibliotek, og da dette ble nedlagt, til Tvedestrand folkebibliotek.

Det har vært mange lærere på Østerå skole gjennom årene, her nevner vi et par av dem som på hvert sitt hvis har gjort sitt til å
gjøre skoledagen på Østerå spesiell.

Sigrid Espeland (1874 – 1904), født i Tvedestrand. Hun gikk på Lærer og Lærerindeskolen på Strømsbu i Arendal og var ferdig utdannet 1892. Samme år ble hun ansatt som lærerinne på Østerå skole med plikt til 4 ukers håndgjerning (håndarbeide) i Skuggevik krets. Hun var i stillingen til 1898.

Kilde: Den gang på våre kanter 1983.

Nikolay Olsen ble født i 1863 i Kristiansand. Han begynte som lærer på Østerå skole i 1895 etter først å ha vært lærer på Nes Verk.
Han var musikalsk og dannet en orkester ved skolen, som opptrådte både i Tvedestrand og Kristiansand. Han startet også opp avholdslosjer,
både for barn og voksne. Olsen sluttet ved Østerå skole i 1904.

Den siste læreren på Østerå skole var John Støyl Vang. Han begynte i 1922 og var lærer der til skolen ble lagt ned i 1943. Han tok initiativ til å starte opp sløydundervisning for guttene på Østerå skole, og i 1931 startet dette opp.
Østerå skole var den første skolen i Holt som hadde sløydundervisning. Vang var også veldig sportsinteressert og arrangerte bl.a. hopprenn. Han var også med på å starte idrettslaget SØIF (Sagesund og Østerå Idrettsforening).

Etter nedleggelsen av Østerå skole ble elevene overført til Fjærkleivene og Tvedestrand skoler.

Elever ved Østerå skole

 

Elever ved Østerå skole ca 1936/1937
1. rekke fra venstre: Ludvig Aadnesen, Magne Vang, Lars Aadnesen, Knut Johansen, Emil Skjerkholt, Brit Jakobsen, Liv Ludvigsen, John Ludvigsen, Sigurd Stene.
Bak fra venstre: Lærer John Støyl Vang, Tergjerd (Tessy) Hagane, Astrid Johansen, Randi Vang, Margith Eldrup, Karen Valle, Tjøstolv Skjerkholt, Aadolf Aadnesen, Tellef Gustavsen, Erik Jakobsen og Jan Johansen.

Elever ved Østerå skole ca 1937

 

Elever ved Østerå skole ca 1938-1939
Første rekke fra venstre: John Ludvigsen, Olaf Østerådalen, Sigurd Stene, Gustav Dukene, Emil Skjerkholt, Ludvig Aadnesen, Magne Vang, Knut Johansen, Lars Aadnesen og Liv Ludvigsen.
Bakerst, fra venstre: Lærer John Støyl Vang, Ruth Epleviktangen, Brit Jakobsen, Astrid Johansen, Randi Vang, Margith Eldrup, Tjøstolf Skjerkholt, Jan Johansen, Tellef Dukene, Adolf Aadnesen og Erik Jakobsen.

Nedenfor har vi et bilde av orkesteret på Østerå ledet av lærer Olsen.

Orkester på Østerå før 1904

 

Orkester på Østerå med lærer Olsen som leder/dirigent
Foran på bildet er lærer Olsen flankert av Adolf Gustavsen t.v. og Anders Gustavsen.
De andre, fra venstre Georg Gustavsen, Anders Johansen, Karl Gustavsen, Jens Gustavsen og Ole Gundersen.

Tvedestrands første gutteorkester?

Norges første guttemusikkorps ble stiftet av “Guttemusikkens far” William Farre ved Møllergata skole i Oslo og de første korpsene “ute i provinsen” ble stiftet i 1910 i Bergen, Trondheim, Arendal, Flekkefjord, Stavanger og Haugesund.

Men Tvedestrand hadde allerede før århundreskiftet sitt guttemusikkorps, eller skal vi heller kalle det for et gutteorkester som i “Barnebladet Magne” av 21. oktober 1900 ble avbildet og omtalt på en svært rosende måte.

Orkesteret tilhørte avholdslaget “Solheim” på Østerå som den nå 101 år gamle Birgithe Grændsen (1877 – 1980) i sin tid var med på å stifte, og det var forstanderen for denne barnelosjen, organist og lærer Nicolai Olsen som fikk samlet guttene og som lærte dem opp. Og han må ha vært flink til det, for guttene holdt konserter både i Tvedestrand, Kristiania og Kristiansand og der høstet de mange lovord, ifølge “Magne” Ellers underholdt de på fester i godtemplarlosjer , avholdslag og på basarer.

Ole Gundersen, samt Georg, Karl og Jens Gustavsen emigrerte til USA. Anders Johansen ble apoteker og Anders Gustavsen var drosjesjåfør i Tvedestrand.

Ovenstående notis er hentet fra Tvedestrandsposten 31/5-1978.