Østerå bygdebok

Østerå i 1890-årene
Dette er det eldste kjente bildet av Østerå, fra rundt 1890. Midt på bildet, med gavlen mot sjøen, ser vi John Larsens hvitmalte hus. Dette var tidligere okergult. Huset til venstre, som tilhørte Christen Knudsen, ligger der Adolf Aadnesens hus nå ligger. Huset rett nedenfor dette tilhørte Stian Terkelsen. Til høyre for Larsens hus ligger Christian Olsens hus og det hvite huset nedenfor dette hus var det Stian Pedersen som eide. Til høyre for John Larsens hus ser vi den påbegynte kjeglebanen.. Feltspatmølla ligger helt til høyre, de øvrige bygningene ved sjøen er trelastlageret til Østerå sag, som ikke er med på bildet. Huset rett ovenfor feltspatmølla tilhørte Per Persson.

Østerå er ei lita bygd i Tvedestrand kommune, Agder fylke. Det har vært bosetting her i lang tid. Mange familier har aner langt tilbake i bygda, mens andre har kortere fartstid som Østerå-folk. Velforeningen på Østerå ga i 2009 ut en bok om Østerå, forfatter var Øyvind Bjorvatn. (Denne finnes ennå på lager hvis noen er interessert i å kjøpe den).

Vi er to slektsinteresserte med tilknytning til Østerå som ønsker å gå dypere inn i historien om Østerå, om husene her og beboerne. Vi ønsker å føre fram slektene – de som har bodd her, de som er født og oppvokst her, de som ble boende og de som flyttet ut. Her har vi hatt god hjelp av Adolf Aadnesen (1926-2017), som var en av de som kjente Østerås historie best av alle.

Vi tenker oss i første omgang området fra Stamnes til Østerådalen med Feltstykket, Fagermyr, Dukene og Mortenskjær. Det er mulig at vi vil ta med Råkenes og Epleviktangen men det er foreløpig ikke avklart.

Det vi finner av interesse legger vi ut på denne hjemmesiden. Vi vil samle stoff om Østeråslekter, bilder av husene og personer, m.m. Det vil være bilder, historier, informasjon fra folketellinger, kirkebøker, skifteprotokoller og mye mer. Har du informasjon du mener kan være av interesse, ber vi deg ta kontakt via e-postl eller vanlig post.

Ser du feil i det vi har lagt ut, vil vi gjerne ha beskjed slik at vi kan få rettet det opp. Vi er også interessert i bilder fra Østerå og av Østeråfolk –jo flere bilder jo bedre – gjerne eldre. Har du et eller flere skanna bilder er det fint. Hvis ikke du kan skanne kan vi være behjelpelige med skanner eller vi finner en annen løsning på problemet.

Hvor står vi våren 2023?

Vi er kommet godt i gang med slektsdelen. Kirkebøker fra Holt og Tvedestrand er gjennomgått i perioden 1799 til 1930 (1935). Døpte slutter 1929, viede 1957 og døde 1940. Dødsannonser i Tvedestrandsposten er gjennomgått for perioden 1940 til dags dato. Folketellinger for 1865, 1875, 1891, 1900, 1910 og 1920 er gjennomgått. For tiden leses pantebøker for å finne ut når eiendommer ble skilt ut eller skiftet eier. Så står skifteprotokoller og branntakstprotokoller for tur.

Vi tenker jo også på alle sagbrukene. Hvor fikk de tømmeret fra? Hvor mange jobbet på sagbrukene?

Vi er fremdeles i en innsamlingsfase. Og som dere skjønner er det mye arbeid som gjenstår.
Når det gjelder slektene begynner vi med de første i slekta som bosatte seg på Østerå, og så prøver vi å følge slekta framover og finne ut hvor etterkommerne ble av. Vi er opptatt av at slektshistorien skal være inkluderende, og vi håper å få med alle, uansett hvor de dro.

Så her trenger vi deres hjelp! Vi vil også gjerne ha titler på slektninger og spesielle historier om familien!

På hjemmesiden legger vi ut info om slektene og eiendommene etter hvert som vi har det klart. Vi lister opp alle eiendommene med de opplysninger vi har klart å framskaffe, fra f.eks. pantebøker, seeiendom.no ( det er herifra vi sakser kart over eiendommen), Norges bebyggelse Østre del (1952-1954), personlige opplysninger m.m. Vi bruker dagens gateadresse til sortering, men skriver også bruksnr og navn på eiendommen når vi har det.

Så lager vi en slektsdel over de familiene som har bodd i husene. Her tar vi utgangspunkt i kirkebøker, folketellinger, skifter, aviser og personlige opplysninger. Alle opplysninger er kildebelagt, men på nett og i ei eventuel bok vil kun kildene listes opp uten nøyaktige detaljer. Dersom noen ønsker å vite eksakt hvilken kilde som er brukt ved en hendelse er det bare å ta kontakt med oss.

Vi legger også ut navn på nålevende etterkommere av slekter fra Østerå. Vi er klar over retningslinjene for å publisere opplysninger om levende og døde personer. Vi tilstreber oss å følge disse retningslinjene fra Datatilsynet. Når det gjelder avdøde personer, så er ikke disse vernet på samme måte etter norske personvernregler som levende personer. Derfor kan opplysninger om døde personer publiseres. Hvis noen som ikke ønsker å ha navnet sitt med her, så gi oss beskjed og vi fjerner dere fra hjemmesiden.

Mvh Marianne og Svein Erik

Østerå, Holt, Aust-Agder ca 1895

 

Østerå mellom 1890 og 1900

 

Her må det ha vært et yrende liv rundt forrige århundreskift. Sagbruk i Sagkleiva (pluss et mindre på Lauvodden bak oss som vi ikke ser), Østerå feltspatmølle på det som nå er marina, skipsbygging (se venstre billedkant), store lagerboder og plankestabler til den store gullmedalje. Legg også merke til de tre høye mastene som overførte kraft fra en demning øverst i Østeråbekken og ned til feltspatmølla.