Etterkommere av Ingeborg Gurine Gundersdatter og Rasmus Larsen

Første generasjon

Rasmus Larsen, sønn av Lars Rasmussen og Ingeborg Sørensdatter, ble født i 1795 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 4. oktober 1795 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Martin Rasmussens kone Kirsten Andersdatter Stamnes, Ingeborg Jonsdatter Råkenes, Rasmus Larsen Stamnes, Morten Rasmussen Stamnes og Halvor Syversen Østerå. Rasmus ble konfirmert den 21. april 1816 i Holt kirke, Aust-Agder.

Rasmus arbeidet som matros i 1832, senere var han husmann.

Rasmus giftet seg med Ingeborg Gurine Gundersdatter, datter av Gunder Thorsen og Gunhild Olsdatter, den 25. februar 1825 i Holt kirke, Aust-Agder. Ingeborg ble født i 1801 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 24. mai 1801 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ole Gundersens kone Ingeborg Johnsdatter, Hellene ?? Olsdatter, Nils Thorsen, Ole Gundersen og Thron Olsen Østerå. Ingeborg ble konfirmert den 24. mai 1818 i Holt kirke, Aust-Agder.

Rasmus døde den 26. november 1848 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 53 år gammel, og ble begravet den 4. desember 1848 på Holt kirkegård.

Ingeborg bodde i 1865 i Hesteberget, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ingeborg døde den 25. januar 1884 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 83 år gammel, og ble begravet den 1. februar 1884 på Holt kirkegård.

Ingeborg og Rasmus fikk disse 9 barna:

Lars Rasmussen ble født den 20. september 1825 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ingeborg Kirstine Rasmusdatter ble født den 25. august 1826 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Gunhild Torine Rasmusdatter ble født den 28. april 1829 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Gunder Rasmussen ble født den 23. august 1832 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Lovise Rasmusdatter ble født den 15. april 1835 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Lars Theodor Rasmussen ble født den 14. desember 1837 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Kirsten Oline Rasmusdatter ble født den 19. januar 1841 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Kirsten Oline Rasmusdatter ble født den 16. april 1843 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ingeborg Kirstine Rasmusdatter ble født den 6. april 1845 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.

Andre Generasjon (Barn)

Lars Rasmussen (Rasmus1) ble født den 20. september 1825 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 2. oktober 1825 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Larsdatter, Østerå, Gunborg Kirstine Gundersdatter, Østerå, Thron Olsen, Østerå, Halvor Syvertsen, Østerå og Anders Aanonsen, Østerå.
Lars døde den 28. oktober 1825 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble begravet den 4. november 1825 på Holt kirkegård.

Ingeborg Kirstine Rasmusdatter (Rasmus1) ble født den 25. august 1826 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 10. september 1826 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Kirstine Pedersdatter Østerå, Ellen Olsdatter Østerå, Gjeruld Gunleksen Østerå, Thron Olsen Østerå og Jørgen Gunleksen Østerå.
Ingeborg døde den 27. januar 1844 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 17 år gammel, og ble begravet den 3. februar 1844 på Holt kirkegård.

Gunhild Torine Rasmusdatter (Rasmus1) ble født den 28. april 1829 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 24. mai 1829 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gundborg S. Gundersdatter, Ingeborg G. Gunleksdatter, Jørgen Gunleksen, Gjeruld Gundleksen og Siverts Gunleksen, alle fra Østerå. Gunhild ble konfirmert den 14. april 1844 i Holt kirke, Aust-Agder.

Gunhild giftet seg med Peder Henriksen, sønn av Henrik Pedersen og Ingeborg Cortsdatter, den 20. juli 1851 i Holt kirke, Aust-Agder. Peder ble født den 1. juni 1825 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 19. juni 1825 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Gunhild Marie Olsdatter, Narestø, (ektefelle til Mathias Cortsen), Dorthe Kirstine Einarsdatter, Narestø, Ole Tengelsen, Brårvik, John Pedersen, Heje-Woje og John Jensen, Kalvesund.

Peder arbeidet som matros. Familien bodde på Østre Finnskott, Brårvik, Flosta, Aust-Agder.

Gunhild Torine døde den 16. februar 1869 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder, 39 år gammel, og ble begravet den 23. februar 1869 på Flosta kirkegård, Aust-Agder.
Peder døde den 2. desember 1906 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder, 81 år gammel, og ble begravet den 6. desember 1906 på Flosta kirkegård, Aust-Agder.

Gunhild og Peder fikk disse 8 barna:

Ingeborg Caroline Pedersdatter ble født den 19. oktober 1851 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Henrik Kristian Pedersen ble født den 3. oktober 1854 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Regine Emilie Pedersen ble født den 17. november 1856 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Rasmus Martin Pedersen ble født den 11. juni 1859 i Brårvik, Kilsund, Aust-Agder.
Emil Teodor Pedersen ble født den 10. november 1862 i Brårvik, Kilsund, Aust-Agder.
Gunder Peder Pedersen ble født den 2. januar 1865 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Ingeborg Pedersdatter ble født den 13. januar 1867 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Emil Kristian Pedersen ble født den 26. januar 1869 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.

Gunder Rasmussen (Rasmus1) ble født den 23. august 1832 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 2. september 1832 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var enke Gunild Olsdatter, Østerå, pike Gundborg Kirstine Gundersdatter, Østerå, Gjeruld Gunleksen, Østerå, Ole Knutsen, Østerå og Elling Stiansen, Østerå.

Gunder arbeidet som skipstømmermann og sagbruksarbeider.

Gunder giftet seg med Ingeborg Thorvildsdatter, datter av Thorvild Pedersen og Rannei Knutsdatter, den 28. oktober 1864 i Holt kirke, Aust-Agder. Ingeborg ble født den 11. juni 1838 på Nævestad, Laget og ble døpt den 22. juli 1838 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Pedersdatter, Støle, Thor Knudsen, Hvideberg, Erik Knudsen, Hvideberg, Andreas Pedersen, Nævestad og Ingeborg Knudsdatter, Nævestad.Ingeborg bodde på Nævestad, Laget i 1864. Hun ble kalt lille Ingeborg fordi hun hadde en eldre søster som også het Ingeborg.

Ingeborg døde antagelig en gang mellom 1911 og 1919 fordi hun er oppført i folketellinga for 1910 mens  Gunder var oppført som enkemann da han døde.
Gunder døde den 19. januar 1919 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 3. februar 1919. Han døde av tuberkulose.

Ingeborg og Gunder fikk disse 2 barna:

Reinert Emil Gundersen ble født den 23. april 1865 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Thorvild Gundersen ble født den 7. august 1872 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Lovise Rasmusdatter (Rasmus1) ble født den 15. april 1835 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 24. mai 1835 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Susanne Larsdatter, Østerå, Gunborg Kirstine Gundersdatter, Aanon Andersen, Peder Pedersen og Elling Stiansen, Østerå. Lovise ble konfirmert den 7. april 1850 i Holt kirke, Aust-Agder. Hun bodde på Østerå da hun giftet seg.

Lovise giftet seg med Peder Thorvildsen Nævestad, sønn av Thorvild Pedersen og Rannei Knutsdatter, den 6. juni 1856 i Holt kirke, Aust-Agder. Peder ble født den 17. oktober 1833 på Nævestad, Laget, ble døpt den 27. oktober 1833 i Holt kirke, Aust-Agder.

Peder arbeidet som smed og gårdbruker. Senere ble han skipsreder og skipssmed. I 1856 bodde han på Nævestad i Laget men flyttet senere til Bakke i Tvedestrand, hvor han bosatte seg.

Lovise døde den 28. april 1869 på Nævestad, Laget, 34 år gammel, og ble begravet den 7. mai 1869 på Holt kirkegård.
Peder døde den 19. juli 1920 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 23. juli 1920 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Lovise og Peder fikk disse 6 barna:

Torvild Kristian Pedersen ble født den 30. mars 1857 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Reinert Emil Pedersen ble født den 4. juli 1859 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Peder Martin Nævestad ble født den 30. desember 1861 på Nævestad, Laget, Aust-Agder.
Carl Emil Nævestad ble født den 25. mars 1864 på Nævestad, Laget, Aust-Agder.
Reinert Jørgen Pedersen ble født den 6. mai 1866 på Nævestad, Laget, Aust-Agder.
Pauline Lovise Pedersdatter ble født den 5. desember 1868 på Nævestad, Laget, Aust-Agder.

Lars Theodor Rasmussen (Rasmus1) ble født den 14. desember 1837 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 11. februar 1838 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karen Jørgensdatter, Østerå, Gundborg Gundersdatter, Tvedestrand, Gjeruld Gunleksen, John Larsen og Albrekt Thomassen. Lars ble konfirmert den 3. april 1853 i Holt kirke, Aust-Agder.

Lars bodde i 1862 på Østerå, Holt, Aust-Agder. Lars arbeidet som matros, skipper og skipstømmermann.

Lars giftet seg med Ingeborg Thorvildsdatter, datter av Thorvild Pedersen og Rannei Knutsdatter, den 31. oktober 1862 i Holt kirke, Aust-Agder. Ingeborg ble født den 17. oktober 1831 på Nævestad, Laget og ble døpt den 11. desember 1831 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Siri Pedersdatter, Nævestad, pike Ingeborg Olsdatter, Støle, Ole Thorsen, Støle, Anders Pedersen, Nævestad og Thor Knudsen, Hvideberg. Ingeborg ble konfirmert den 11. april 1847 i Holt kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt i kunnskap, flid og hadde rosverdig oppførsel.

Da Ingeborg giftet seg i 1862 bodde hun på Nævestad, Laget. I 1891 bodde hun hos sin bror Peder Nævestad på Bakke i Tvedestrand. Hun jobbet med husarbeide samt dyrepass og litt jordbruksarbeid. I 1910 bodde hun i Arendal og var sysselsatt med husarbeid. Hun ble kalt for store Ingeborg. Hun hadde en yngre søster som også het Ingeborg. Hun ble kalt lille Ingeborg og var gift med Gunder Rasmussen.

Lars Theodor døde den 8. september 1875 i Tvedestrand, Aust-Agder, 37 år gammel, og ble begravet den 15. september 1875 på Holt kirkegård.

Ingeborg døde den 3. desember 1921 på Tyholmen, Arendal, 90 år gammel, og ble begravet den 8. desember 1921 på Arendal kirkegård, Aust-Agder. Andre navn for Ingeborg var Ingeborg Rasmussen og Store Ingeborg Thorvildsdatter.

Ingeborg og Lars Theodor fikk disse 6 barna:

Ingeborg Gurine Larsdatter ble født den 31. januar 1863 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Regine Teresie Larsen ble født den 21. desember 1864 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Reinert Larsen ble født den 22. oktober 1866 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Gunhild Torine Larsen ble født den 14. februar 1869 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Lovise Larsdatter ble født den 10. januar 1872 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Tora Emilie Larsen ble født den 6. juni 1874 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Kirsten Oline Rasmusdatter (Rasmus1) ble født den 19. januar 1841 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 14. februar 1841 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Gundersdatter, Anne M. Clemmetsdatter, Gjeruld Gunleksen, Aanon Andersen og Stian Østerå.
Kirsten Oline døde den 26. mai 1842 på Østerå, Holt, Aust-Agder, i en alder av 1 år, og ble begravet den 2. juni 1842 på Holt kirkegård.

Kirsten Oline Rasmusdatter (Rasmus1) ble født den 16. april 1843 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 11. juni 1843 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Andreasdatter, Ingeborg Gjeruldsdatter, Gjeruld Gunleksen, Aanon Andersen og Stian Terkildsen.
Kirsten Oline døde den 23. august 1843 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble begravet den 30. august 1843 på Holt kirkegård.

Ingeborg Kirstine Rasmusdatter (Rasmus1) ble født den 6. april 1845 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ingeborg døde den 15. april 1845 på Østerå, Holt, Aust-Agder, og ble begravet den 21. april 1845 på Holt kirkegård.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Ingeborg Caroline Pedersdatter (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 19. oktober 1851 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 26. oktober 1851 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Terese Emilie Lydersen Sundet, Ellen Gurine Henriksdatter Brårvik, Knut Henriksen Brårvik, Mads Gundersen Brårvik og Jens Klemmetsen Vatnebu.
Ingeborg Caroline døde den 19. april 1853 i Brårvik, Kilsund, Aust-Agder, i en alder av 1 år, og ble begravet den 26. april 1853 på Flosta kirkegård, Aust-Agder.

Henrik Kristian Pedersen (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 3. oktober 1854 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 15. oktober 1854 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Anne S. Thomasdatter, Narestø, Ellen Gurine Henriksdatter, Brårvik, Mads Gundersen, Svartnesbo, Jens Klemmetsen, Vatnebu og Jens P. Jensen, Vatnebu.

Henrik arbeidet som sjømann og styrmann før han emigrerte til USA. Der jobbet han som snekker. Da Henrik kom til USA endret han navnet sitt til Henry C. Pedersen.

Henrik giftet seg med Josefine Annette Johnsen, datter av John Olsen og Anniken Hermansdatter, den 4. januar 1881 i Flosta kirke. Forlovere ved vielsen var smed Peder Thorvildsen og styrmann Anders Pedersen. Josefine ble født den 16. februar 1856 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 6. april 1856 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anniken Hermansdatter, Josefine Tallaksen, Gunder Andersen, Ole Aslaksen og Herman Gjertsen. Josefine ble konfirmert den 2. oktober 1870 i Holt kirke, Aust-Agder.

Josefine emigrerte fra Kristiansand den 16. august 1889 med barna Agnes, Peder, John og Arna (kalt Anna i USA) og ankom New York, USA den 30. august 1889.

Josefine døde den 14. november 1893, 37 år gammel, og ble begravet den 15. november 1893 i Trinity Lutheran Church, Brooklyn, Kings, New York.

Josefine Anette og Henry fikk disse 6 barna:

Agnes Kristine Pedersen ble født den 16. oktober 1881 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Peder Pedersen ble født den 19. mai 1883 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
John Pedersen ble født den 25. november 1884 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Arna Pedersen ble født den 12. januar 1887 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Gertrude Pedersen ble født den 25. juni 1890 i Brooklyn, New York City, New York, USA.
Erling Pedersen ble født den 8. juli 1893 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Henrik giftet seg deretter med Augusta Calén den 10. juni 1905 i Brooklyn, New York City, New York, USA. Augusta ble født den 18. april 1867 i Sverige.
Henry C. døde den 9. januar 1931 i Norman Place, Tenafly, New Jersey, USA, 76 år gammel, og ble begravet den 13. januar 1931 på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Regine Emilie Pedersen (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 17. november 1856 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 30. november 1856 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Ingeborg Susanne Jensdatter Sundet, Maren P. Nilsen Svartnesbo, Jens Klemmetsen Vatnebu, Knut Henriksen Brårvik og Gunder Rasmussen Østerå.

Regine giftet seg med Ole Kittelsen Modalen, sønn av Kittel Aanonsen og Inger Jørgensdatter, den 31. august 1878 i Holt kirke, Aust-Agder. Ole ble født den 13. desember 1848 på Fosstveit, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 7. januar 1849 i Holt kirke, Aust-Agder. Han ble døpt Olaf.

Ole arbeidet som gårdbruker og familien bodde i Modalen på Fosstveit, Holt.

Regine Emilie døde den 20. mars 1942 på Modalen, Fosstveit, Holt, 85 år gammel, og ble begravet på Holt kirkegård.
Ole døde den 28. februar 1948 på Modalen, Fosstveit, Holt, 99 år gammel, og ble begravet den 6. mars 1948 på Holt kirkegård.

Regine Emilie og Ole fikk disse 4 barna:

Inger Kittelsen Modalen ble født den 5. august 1880 på Modalen, Fosstveit, Holt.
Gunhild Emilie Kittelsen Modalen ble født den 8. august 1884 på Modalen, Fosstveit, Holt.
Karen Modalen ble født den 25. juni 1886 på Modalen, Fosstveit, Holt.
Peder Martin Modalen ble født den 27. mars 1889 på Modalen, Fosstveit, Holt.

Rasmus Martin Pedersen (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 11. juni 1859 i Brårvik, Kilsund, Aust-Agder og ble døpt den 26. juni 1859 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Åse Salvine Olsdatter, Sjøverstø, Kristine Andersdatter, Sundet, Anders Nilsen Sundet, Mads Gundersen, Svartnesbo og Peder Thorvildsen, Østerå.

Han finnes i folketellingen for 1875 på Brårvik, Kilsund, Aust-Agder. Han var ugift og arbeidet som skipstømmermann.
Rasmus hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Emil Teodor Pedersen (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 10. november 1862 i Brårvik, Kilsund, Aust-Agder og ble døpt den 7. desember 1862 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Kristine Andersdatter Brårvik, Ellen G. Henriksdatter Brårvik, Peder Thorvildsen Nævestad, Martin Eldrup Østerå og Lars Rasmussen Østerå.
Emil Teodor døde den 23. mars 1864 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder, i en alder av 1 år, og ble begravet den 30. mars 1864 på Flosta kirkegård, Aust-Agder.

Gunder Peder Pedersen (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 2. januar 1865 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 30. april 1865 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Lovise Rasmusdatter Østerå, Gunhild M. Christoffersdatter, Narestø, Knut Henriksen, Brårvik, Jens Clemetsen, Vatnebu og Peder Torvildsen, Østerå.

Gunder giftet seg med Henriette Nikoline Andersen, datter av Nils Peter Andersen og Kaia Eriksen, den 19. oktober 1889 i Our Savior’s Lutheran Church, Brooklyn, New York, USA. Henriette ble født den 13. desember 1865 i Tune, Østfold og ble døpt den 29. juli 1866 i Tune kirke, Østfold.

I folketellingen for 1940 bodde Henriette i Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA. Gunder Peder døde før 1940.

Ingeborg Pedersdatter (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 13. januar 1867 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 10. februar 1867 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Karen Henriksdatter Vatnebu, Matilde G. Christoffersdatter Narestø, Knut Henriksen Brårvik, Peder Thorsen Tvedestrand og Ole Aasuldsen Staubø. Ingeborg ble konfirmert den 23. oktober 1881 i Flosta kirke.

Ingeborg giftet seg med John Emil Thorsen, sønn av Thor Evensen og Gunhild Marie Olsdatter, den 26. november 1887 i Flosta kirke. John ble født den 4. oktober 1861 på Vatnebu og ble døpt den 6. november 1861. John ble konfirmert den 29. oktober 1876 i Flosta kirke.

John Emil døde den 16. mars 1900 i Blyth, Northumberland, Storbritania, 38 år gammel, og ble begravet den 20. mars 1900 i Walton Park, Lancashire, England.
Han døde ombord på “Lucania”.
Ingeborg døde den 16. juni 1950 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder, 83 år gammel, og ble begravet den 21. juni 1950 på Flosta kirkegård, Aust-Agder.

Ingeborg og John Emil fikk disse 4 barna:

Ragna Thorsen ble født den 9. september 1889 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Thor Gunther Thorsen ble født den 7. desember 1891 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Gunhild Pederine Thorsen ble født den 2. oktober 1895 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.
Josef Ingebret Thorsen ble født den 2. september 1899 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder.

Emil Kristian Pedersen (Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 26. januar 1869 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 28. februar 1869 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Kirstine Andersdatter Brårvik, Nilsine Nilsen Svartnesbo, Peder Thorsen Nævestad, Gunder Rasmussen Østerå og Jens Klemetsen Vatnebu.
Emil Kristian døde den 2. mars 1879 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder, 10 år gammel, og ble begravet den 5. mars 1879 på Flosta kirkegård, Aust-Agder.

Reinert Emil Gundersen (Gunder2, Rasmus1) ble født den 23. april 1865 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 5. juni 1865 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Lovise Rasmusdatter, Marie Albrektsen, Torvild Pedersen, Erik Nilsen og Peder Thorvildsen. Reinert ble konfirmert den 3. oktober 1880 i Holt kirke, Aust-Agder.

Reinert arbeidet som sjømann i 1890 og ble etter hvert styrmann.

Reinert giftet seg med Inger Regine Sørensen, datter av Søren Kristian Hansen og Berte Katrine Thomasdatter, den 31. oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder. Inger ble født den 5. juni 1867 i Rughaven, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 30. juni 1867 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Berte Katrine Tomasdatter, Helene Tomasdatter, Tomas Rolfsen, Johan Andersen og Sone Chr. Hansen. Inger ble konfirmert den 1. oktober 1882 i Holt kirke, Aust-Agder.

Reinert og Inger bodde ved folketellingen i 1891 på Østerå sammen med hans foreldre.

Reinert døde den 16. februar 1942 i Kristiansand, Vest-Agder, 76 år gammel, og ble begravet den 21. februar 1942 på Kristiansand kirkegård, Vest-Agder.
Inger Regine døde den 22. juli 1946 i Kristiansand, Vest-Agder, 79 år gammel, og ble begravet den 26. juli 1946 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Inger og Reinert fikk disse 2 barna:

Ingertha Gundine Gundersen ble født den 20. september 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Betsy Sofie Gundersen ble født den 26. mai 1896 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Thorvild Gundersen (Gunder2, Rasmus1) ble født den 7. august 1872 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. september 1872 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Anne Thorsdatter, Peder Thorvildsen, Lars Rasmussen og Knut Thorsen. Thorvild ble konfirmert den 7. oktober 1888 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Thorvild bodde i 1888 på Østerå, Holt, Aust-Agder. Etter konfirmasjonen flyttet han til Oslo og i folketellingen for 1900 bodde han i Storgata 45, Oslo.

Torvild Kristian Nævestad (Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 30. mars 1857 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 3. mai 1857 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Johanne Knutsdatter, Ingeborg Thorvildsdatter, Johannes Johannesen, Hans Mikkelsen og Sven Magnussen. Torvild ble konfirmert den 6. oktober 1872 i Holt kirke, Aust-Agder.

Torvild bodde på Østerå i 1872 og senere flyttet han til Bakkeskåt i Tvedestrand. Torvild arbeidet som kjøpmann i Tvedestrand, Aust-Agder.

Torvild giftet seg med Gunborg Kirstine Albretsen, datter av Thomas Albrethsen og Eleanor Hill, den 23. november 1882 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Gunborg Nævestad. Gunborg ble født den 30. mai 1864 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 10. juli 1864 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Andersdatter, Gunhilde Marie Albrektsen, Torkild Svenningsen, Gunder Rasmussen og Torje Thorsen.

Gunborg Kirstine døde den 28. februar 1937 i Tvedestrand, Aust-Agder, 72 år gammel, og ble begravet den 4. mars 1937 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.
Torvild døde den 8. juli 1938 i Tvedestrand, Aust-Agder, 81 år gammel, og ble begravet den 12. juli 1938 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Gunborg og Torvild fikk disse 10 barna:

Elenor Hill Nævestad ble født den 20. desember 1885 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Louis Paul Reinholdt Nævestad ble født den 9. oktober 1888 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Edgar Jørgen Nævestad ble født den 13. juni 1891 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Haakon Nævestad ble født den 10. juni 1893 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Thomas Nævestad ble født den 19. desember 1895 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Ragnfried Dorothy Nævestad ble født den 16. november 1897 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Arne Nævestad ble født den 12. oktober 1899 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Frida Nævestad ble født den 23. mars 1902 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Alfhild Nævestad ble født den 9. desember 1905 på Vesterkleiv, Tvedestrand, Aust-Agder.
Leif Nævestad ble født den 19. mars 1907 på Vesterkleiv, Tvedestrand, Aust-Agder.

Reinert Emil Pedersen (Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 4. juli 1859 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 24. juli 1859 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karine Jørgensdatter, Ingeborg Jørgensdatter, Erik Knutsen Arendal, Elling Henriksen og Thor Henriksen Hantho.
Reinert Emil døde den 2. mai 1869 på Nævestad, Tvedestrand, 9 år gammel, og ble begravet den 7. mai 1869 på Holt kirkegård.

Peder Martin Nævestad (Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 30. desember 1861 på Nævestad, Laget og ble døpt den 2. februar 1862 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Thorsdatter, Ingeborg Thorvildsdatter, Peder Henriksen, Gunder Rasmussen og Lars Rasmussen.

Peder giftet seg med Karen Aaselie Hantho, datter av Thor Andreas Henriksen Hantho og Kirsten Marie Halvorsdatter, den 26. august 1892 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Karen ble født den 27. mai 1871 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 28. juni 1871 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kirsten M. Halvorsdatter, Allaug E. Henriksdatter, Henrik Johnsen, Halvor Hermansen og Anders Henriksen.

Karen Aaselie døde den 19. februar 1899 i Tvedestrand, Aust-Agder, 27 år gammel, og ble begravet den 24. februar 1899 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder. Hun døde av tæring.

Karen og Peder fikk disse 3 barna:

Ragna Louise Nævestad ble født den 11. august 1893 på Bakke, Holt, Aust-Agder.
Peder Nævestad ble født den 5. juli 1895 på Bakke, Holt, Aust-Agder.
Kirsten Nævestad ble født den 21. august 1897 på Bakke, Holt, Aust-Agder.

Peder giftet seg deretter med Ingeborg Marie Olsen, datter av Franz Peder Olsen, den 10. oktober 1900 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Ingeborg ble født den 12. mars 1865 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 17. april 1865 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Lovise Teresie Olsen, jomfru Amborg Olsen, Peder Thomassen, Lars Andersen og Søren T. Guttormsen.

Familien bodde i 1909 på Vesterkleiv, Tvedestrand og Peder arbeidet som kjøpmann i Tvedestrand.

Peder Martin døde den 2. juli 1937 i Tvedestrand, Aust-Agder, 75 år gammel, og ble begravet den 5. juli 1937 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder. Han døde av hjertesykdom.
Ingeborg døde den 21. juni 1948 i Tvedestrand, Aust-Agder, 83 år gammel, og ble begravet den 25. juni 1948 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Ingeborg og Peder fikk disse 2 barna:

Ruth Nævestad ble født den 29. juli 1901 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Axel Nævestad ble født den 29. november 1903 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Carl Emil Nævestad (Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 25. mars 1864 på Nævestad, Laget og ble døpt den 15. mai 1864 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunhild Tomine Rasmusdatter, Brårvik, Ingeborg Thorvildsdatter, Nævestad, Lars Theodor Rasmussen, Østerå, Martin Eldrup, Østerå og Gunder Rasmussen, Østerå. Carl ble konfirmert den 5. oktober 1879 i Holt kirke, Aust-Agder.

Carl giftet seg med Tomine Amalie Lie, datter av Tobias Lie og Lovise Amalie Thorbjørnsdatter, i 1889. Tomine ble født den 2. februar 1869 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 29. mars 1869 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Lovise Amalie Lie, Theoline Theil, Thor Jensen, Forstrøm og Tobias Lie.

I følge folketellingen for 1891 arbeidet Carl som garver for egen regning.

Carl døde den 18. november 1941 i Arendal, Aust-Agder 77 år gammel. Han ble bisatt 22. november 1941 fra Arendal kapell.
Tomine Amalie døde den 10. oktober 1957 i Arendal, Aust-Agder 88 år gammel.

Tomine og Carl fikk disse 8 barna:

Torgjerd Lovise Pauline Nævestad ble født den 14. september 1890 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Ragna Jørgine Nævestad ble født den 15. juni 1892 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Peder Nævestad ble født den 21. mai 1894 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Bjarne Nævestad ble født den 27. februar 1896 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Einar Nævestad ble født den 5. august 1897 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Finn Nævestad ble født den 28. mai 1899 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Ragnar Lie Nævestad ble født den 1. april 1906 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Finn Nævestad ble født den 16. juni 1910 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.

Reinert Jørgen Pedersen (Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 6. mai 1866 på Nævestad, Laget og ble døpt den 3. juni 1866 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Thorvildsdatter, Østerå, Ingeborg Thorvildsdatter, Nævestad, Peder Henriksen, Brårvik, Gunder Rasmussen, Østerå og Knut Thorsen, Nævestad. Reinert ble konfirmert den 2. oktober 1881 i Holt kirke, Aust-Agder og han fikk karakteren meget godt. Han var elev ved middelskolen i Tvedestrand.
Reinert døde den 17. mars 1891 i Tvedestrand, Aust-Agder, 24 år gammel, og ble begravet den 25. mars 1891 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder. Han døde av tæring (lungetuberkulose). Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Pauline Lovise Pedersdatter (Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 5. desember 1868 på Nævestad, Laget og ble døpt den 24. januar 1869 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Eleonore Albrektsen, Anne Thorsdatter, Ole Olsen, Thorvald Halvorsen og Gunder Albrektsen.
Lovise døde den 2. mai 1869 på Nævestad, Laget,, og ble begravet den 7. mai 1869 på Holt kirkegård.

Ingeborg Gurine Larsdatter (Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 31. januar 1863 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. mars 1863 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunhild Torine Rasmusdatter, Ingeborg Torvildsdatter, Peder Torvildsen, Peder Henriksen og Gunder Rasmussen. Ingeborg ble konfirmert den 6. oktober 1878 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ingeborg bodde i 1878 i Laget, Holt, Aust-Agder. En stund etter konfirmasjonen flyttet hun inn til sin onkel Peder Nævestad på Bakke i Tvedestrand. Hun bodde der i 1891 og arbeidet som sypike. I følge folketellingen for 1910 hadde hun flyttet til Arendal. Hun jobbet fremdeles som sypike og var ugift.
Ingeborg døde i september 1941 i Arendal, Aust-Agder, 78 år gammel.

Regine Teresie Larsen (Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 21. desember 1864 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 26. februar 1865 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Lovise Rasmussen, Gunhild Marie Albrektsdatter, Peder Thorvildsen, Gunder Rasmussen og Knut Thorsen. Regine ble konfirmert den 5. oktober 1879 i Holt kirke, Aust-Agder.

Regine bodde ved konfirmasjonen i 1879 på Nævestad, Laget. I 1895 flyttet hun til Arendal. I følge folketellingen for 1900 bodde hun på Tyholmen og arbeidet som sypike. Hun hadde meldt seg ut av statskirken og blitt baptist.

Regine giftet seg med Christian Halvorsen, sønn av Halvor Christiansen og Olava Johannesdatter, den 24. desember 1900 på Sorenskriverkontoret, Arendal. Hennes navn som gift var Gina Halvorsen. Christian ble født den 27. september 1859 i Arendal, Aust-Agder.

Christian arbeidet som styrmann i 1900.
Regine døde den 21. november 1919 i Vestre gate, Arendal 54 år gammel.

Regine og Christian fikk disse 2 barna:

Randi Camilla Halvorsen ble født den 2. november 1901 i Arendal, Aust-Agder.
Oscar Hall Halvorsen ble født den 30. september 1904 i Arendal, Aust-Agder.

Reinert Larsen (Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 22. oktober 1866 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 11. november 1866 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Thorvildsdatter, Anne Thorvildsdatter, Peder Thorkildsen, Gunder Rasmussen og Lars Rasmussen. Reinert ble konfirmert den 2. oktober 1881 i Holt kirke, Aust-Agder.

Reinert bodde ved konfirmasjonen i 1881 på Østerå. I 1891 var han flyttet inn til sin onkel Peder Nævestad på Bakke i Tvedestrand. Han hjalp onkelen med litt jordbruk samtidig som han var svenn i smedfaget. Ved folketellingen i 1910 bodde han i Arendal og han var handelsfullmektig.

Reinert døde den 14. oktober 1939 på Gjerløws Minde, Arendal, 72 år gammel, og ble begravet den 19. oktober 1939 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Gunhild Torine Larsen (Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 14. februar 1869 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. mars 1869 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Thorvildsdatter, Marie Christensdatter, Gunder Rasmussen, Peder Thorvildsen og Knut Thorsen. Gunhild ble konfirmert den 5. oktober 1884 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ved folketellingen i 1891 bodde hos sin onkel Peder Nævestad i 1891 Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og arbeidet med husstell.
Gunhild døde den 15. april 1902 i Bakke, Holt, Aust-Agder, 33 år gammel, og ble begravet den 23. april 1902 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder. Hun døde av slag. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Lovise Larsdatter (Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 10. januar 1872 på Østerå, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 25. februar 1872 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Thorvildsdatter, Anne Thorsdatter, Peder Thorvildsen, Gunder Rasmussen og Knut Thorsen. Lovise ble konfirmert den 3. oktober 1886 i Holt kirke, Aust-Agder.

Lovise giftet seg med Ludwig Wilhelm Larsen, sønn av Ludvig Larsen og Inger Kristine Olsen. Ludwig ble født den 16. oktober 1855 i Grimstad, Aust-Agder og ble døpt den 11. november 1855 i Grimstad kirke, Aust-Agder.

Ludvig var gift 2 ganger tidligere og hadde tre barn fra disse to ekteskapene.

Ludwig var skomaker med eget verksted. I 1900 bodde han i Thv. Meyersgate i Oslo og ved folketellingen i 1910 bodde familien i Bygdø Allé.

Ludwig døde den 9. mars 1931 i Oslo, 75 år gammel, og ble begravet den 14. februar 1935 på Vestre gravlund, Oslo.
Lovise døde den 22. oktober 1956 i Oslo, 84 år gammel, og bisatt 26. oktober 1956 fra Det nye krematorium, Oslo.

Lovise og Ludwig fikk disse 3 barna:

Ingeborg Larsen ble født den 29. april 1902 i Oslo.
Rakel Larsen ble født den 15. desember 1904 i Oslo.
Aksel Larsen ble født den 9. juli 1909 i Oslo.

Tora Emilie Larsen (Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 6. juni 1874 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 12. juli 1874 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Peder Thorvildsen, Thorvild Pedersen og Gunder Rasmussen. Tora ble konfirmert den 30. september 1888 i Holt kirke, Aust-Agder.

Tora bodde på Nævestad da hun ble konfirmert. Ved folketellingen i 1891 bodde hun på Bakke i Tvedestrand.

Tora giftet seg med Jørgen Christoffersen Bakke, sønn av Kristoffer Jørgensen og Inger Andrea Larsdatter, den 15. oktober 1896 i Holt kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Knut Olsen Svenningen og Peder Nævestad. Jørgen ble født den 13. januar 1873 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 26. januar 1873 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marie Jørgensdatter, Ingeborg Jørgensdatter, Lars Ellingsen, Anders Songe og Ole Jørgensen. Jørgen ble konfirmert den 2. oktober 1887 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og han fikk karakteren godt.

Jørgen arbeidet som snekker.

Jørgen emigrerte den 10. september 1903 over Kristiansand og ankom New York den 21. september 1903. I USA endret Jørgen navnet sitt til George Backe.

Tora emigrerte fra Kristiansand den 3. mai 1905.

I 1910 bodde familien i Jersey City Ward 7, Hudson, New Jersey, USA. George bodde her til 1955.

Tora Emilie døde den 1. januar 1934 i New York, USA, 59 år gammel, og ble begravet den 4. januar 1934 på Valhalla gravlund, Oakwood, Staten Island, New York, USA.
George døde den 16. desember 1957 i Paramus (Bergen Pines Hospital), 84 år gammel, og ble begravet i Ocean View gravlund, Richmond, New York, USA.

Nekrolog:
George Backe I
(1873-?) Worked as Carpenter. He was born in Norway and emigrated in the year 1900 to the US. He married Thora (1875-?) around 1896 in Norway and she came to the US with the children in 1905. They had the following children: Lars Backe (1900-?) who was a reporter at the stock exchange; Christopher Backe (1901-1970?) who was an engineer at a construction company; Eleanore Backe (1909-?) who was a fill clerk at the stock exchange; George T. Backe II (1911-1995?) who was a clerk at the stock exchange and never married and once disappeared and turned up in Arizona and may have died tragically; Ruth Backe (1914- ) who now lives in California; Gertrude Backe (1907-?) who married a Seacord (c1907-bef1930), and had a daughter June Backe (1926- ). They appear in the 1930 US Census living in Jersey City, New Jersey. Thomas Patrick Norton (1920- ) writes: He suffered from tic doloreux (trigeminal neuralgia) and agreed to have have an operation to sever the nerve that caused the tic in order to eliminate the intense pain. The operation reduced the spasms and the pain but resulted in complete blindness. He lived with June and John and adapted to the new surroundings remarkably well. He smoked a pipe an could fill the pipe with tobacco, light a match and light the tobacco and smoke it. June insisted that he only do it at the kitchen table and had a heavy covering on it to protect it. Mr. Backe used wooden stick matches to light the pipe and would pinch the tip of the match to make sure it was out. He had been a builder of houses as a master carpenter and would ask me to tell him the details of the types of houses in the development (they were pretty much all the same). His daughter, Gertie, June’s mother, suffered from rheumatoid arthritis and could not walk. Still, she lived together with her father, and pushed herself around on a high stool between the kitchen sink, the refrigerator, the stove, etc., until they moved in with June and John.”

Tora og George fikk disse 7 barna:

Ingrid Andrea Bakke ble født den 28. august 1897 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder.
Lars Theodor Bakke ble født den 2. september 1899 i Sagesund,Dypvåg, Aust-Agder.
Kristoffer Bakke ble født den 29. september 1901 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Gertrude Backe ble født den 8. september 1906 i Jersey City.
Eleanor Backe ble født den 3. april 1909.
Georg Thomas Backe ble født den 16. august 1911.
Ruth Edith Backe ble født den 7. mai 1915.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Agnes Kristine Pedersen (Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 16. oktober 1881 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 30. oktober 1881 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Susanne Thorsen, Vatnebu, Evine Stiansdatter, Vatnebu, Jens Klemmetsen, Vatnebu, Peder Henriksen, Finnskott og Emil Kristensen, Finnskott.

Agnes døde den 9. juni 1923 i Brooklyn, New York City, New York, USA (Norwegian Hospital), 41 år gammel, og ble begravet den 12. juni 1923 på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Peder Pedersen (Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 19. mai 1883 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 10. juni 1883 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Anette Pedersen, Ingeborg Pedersen, Knud Henriksen, Peder Henriksen og Henrik Pedersen – alle fra Finnskott.

Peder bodde i 1905 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

John Pedersen (Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 25. november 1884 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 4. januar 1885 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Josefine Anette Pedersen, Finnskott, pike Ingeborg Pedersdatter, Finnskott, fraktmann Knud Henriksen, Finnskott, 2. styrmann Gunder P. Pedersen, Finnskott og 2. styrmann Jens P. Jensen, Sjøverstø.

John giftet seg med Ruth C. Everson, datter av Edward Everson og Albertine Matilda Eriksen, den 20. september 1922 i Brooklyn, New York City, New York, USA. Ruth ble født den 28. april 1899 i Kings, New York, USA.

Familien bodde i 1935 i Kings, New York, USA. (Battery Avenue, Kings, New York, USA.)

John døde den 5. april 1962 i Succasunna, New Jersey, USA, 77 år gammel, og ble begravet den 9. april 1962 på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA.
Ruth døde den 5. mars 1965 i Succasunna, New Jersey, USA 65 år gammel, og ble begravet den 8. mars 1965 på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Ruth og John fikk disse 2 barna:

Joan Ruth Pedersen ble født den 27. mai 1924 i Brooklyn, New York, USA.
Elaine Constance Pedersen ble født den 6. mai 1928 i Brooklyn, New York City, New York, USA.

Arna Pedersen (Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 12. januar 1887 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 30. mai 1887 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var moren, pike Karen Olsen, Vatnebu, fisker Jens Klemmetsen, Sjøverstø, sjømann John Johnsen, Kalvesund og John Ellingsen, Svartnesbu.

Arna emigrerte i 1889 til USA og i USA endret hun fornavnet til Anna.

Arna giftet seg med Gustav Everson, sønn av Edward Everson og Albertine Matilda Eriksen, den 22. september 1906 i Kings, New York, USA. Gustav ble født den 3. mars 1881 i Steffensgate, Oslo og ble døpt den 22. mai 1881 i Paulus kirke, Oslo. Hans døpenavn var Iver Gustav Sverre. Gustav ble konfirmert den 3. mai 1896 i Our Savior’s Lutheran Church, Brooklyn, New York, USA.

I 1910 bodde familien i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Gustav døde i januar 1971 i Succasunna, Morris, New Jersey, USA 89 år gammel.
Anna døde i november 1977 i South Chatham, Barnstable, Massachusetts, USA 90 år gammel.

Anna og Gustav fikk 1 sønn:

Arnold Gustav Everson ble født den 21. mai 1918 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Gertrude Pedersen (Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 25. juni 1890 i Brooklyn, New York City, New York, USA.

Gertrude arbeidet som stenograf i 1910.

Gertrude giftet seg med Herman Herbert Hansen, sønn av Peter Hansen og Matie Cassey, den 3. august 1912 i Hoboken, New Jersey, USA. Herman ble født den 22. januar 1889 i Brooklyn, New York City, New York, USA,

Herman døde den 29. mai 1919 i Brooklyn, New York City, New York, USA (Norwegian Hospital, New York, USA) 30 år gammel, og ble begravet den 1. juni 1919 på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA. Han begikk selvmord ved å skyte seg selv.
Gertrude døde i 1982, 92 år gammel.

Gertrude og Herman fikk disse 2 barna:

Mildred Gertrud Hansen ble født den 8. august 1913 i Brooklyn, New York, USA.
Doris Anita Hansen ble født den 31. juli 1915 i Brooklyn, New York, USA.

Erling Pedersen (Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 8. juli 1893 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Erling giftet seg med Olga Mathilda Liden, datter av John Aaugust Liden og Selma Eklund, i 1920. Olga ble født den 29. desember 1898 i Brooklyn, New York City, New York, USA

Erling døde i 1958 65 år gammel.
Olga døde den 3. juni 1979 i Bergensfield, Bergen, New Jersey, (Eaglewood Hospital) 80 år gammel, og ble begravet på George Washington Memorial Park, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA.

Olga og Erling fikk 1 datter:

Norma Selma Pedersen ble født den 18. mars 1924 i Bergenfield, New Jersey, USA.

Inger Kittelsen Modalen (Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 5. august 1880 på Modalen, Fosstveit, Holt og ble døpt den 29. august 1880 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Johanne Kittilsdatter, Tvedestrand, Peder Henriksen, Finnskott, Gunder Johnsen, Tvedestrand og Ole Andersen, Hofsnes. Inger ble konfirmert den 30. september 1894 i Holt kirke, Aust-Agder.
Inger døde den 16. november 1944, 64 år gammel, og ble begravet på Holt kirkegård.

Gunhild Emilie Kittelsen Modalen (Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 8. august 1884 på Modalen, Fosstveit, Holt og ble døpt den 7. september 1884 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Ingeborg Pedersdatter, Peder Henriksen, Guttorm Larsen og Kåre Henriksen. Gunhild ble konfirmert den 9. april 1899 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Gunhild giftet seg med Ole Theodor Goderstad, sønn av Ole Johnsen og Helene Marie Johnsdatter, den 28. desember 1912 i Holt kirke, Aust-Agder. Ole ble født den 29. februar 1884 på Fiane, Holt og ble døpt den 30. mars 1884 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Lovise Johnsdatter, John Olsen, Verket, Søren Johnsen, Fiane og Søren Egideussen, Fiane. Ole ble konfirmert den 2. oktober 1898 i Holt kirke, Aust-Agder.

Familien bodde i 1928 på Vestre Solberg, Fiansvingen og Ole arbeidet som murer.

Gunhild døde den 23. februar 1942 på Fiane, Holt, 57 år gammel, og ble begravet den 2. mars 1942 på Holt kirkegård.
Ole døde den 1. august 1978 på Fiane, Holt, 94 år gammel, og ble begravet den 4. august 1978 på Holt kirkegård.

Gunhild og Ole fikk disse 4 barna:

Olaf Goderstad ble født den 9. februar 1914 på Goderstad, Holt, Aust-Agder.
Olai Fiane ble født den 24. mars 1916 på Fiane, Holt, Aust-Agder.
Elsa Goderstad ble født den 24. mars 1918 på Fiane, Holt, Aust-Agder.
Ruth Emilie Goderstad ble født den 5. juli 1923 på Fiane, Holt, Aust-Agder.

Karen Modalen (Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 25. juni 1886 på Modalen, Fosstveit, Holt, ble døpt den 25. juli 1886 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Inger Kittilsen, Sofie Marie Fredriksdatter, Ole Andersen, Ole Kittilsen og Anders Olsen. Karen ble konfirmert den 7. oktober 1900 i Holt kirke, Aust-Agder.

Karen giftet seg med Ole Andreas Olsen, sønn av Ola Olsen og Johanne Olsdatter, den 29. oktober 1909 i Holt kirke, Aust-Agder. Ole ble født den 10. juli 1870 på Engeland, Valle, Tvedestrand og ble døpt den 14. august 1870 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Gjeruldsdatter, Valle-eie, Maren Larsdatter, Furøen, Lars Olsen, Furøen, Aanon Thorbjørnsen, Valle-eie og John Klemmetsen, Valle-eie.

Et annet navn for Karen var Karen Engeland.

Ole døde den 1. oktober 1949 i Lunde, Holt, Aust-Agder, 79 år gammel, og ble begravet den 8. oktober 1949 på Holt kirkegård.
Karen døde den 16. juni 1975 på Solborg, 88 år gammel, og ble begravet den 21. juni 1975 på Holt kirkegård.

Karen og Ole fikk disse 2 barna:

Jenny Ellinor Olsen ble født den 3. april 1919 på Nebba, Holt.
Olga Olsen ble født den 27. mars 1925.

Peder Martin Modalen (Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 27. mars 1889 på Modalen, Fosstveit, Holt og ble døpt den 22. april 1889 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Jakobine Henriksen, Fostveit, Inger Olsdatter, Bakken, Peder Henriksen, Finnskott, Peder Tønnesen, Bakken og Fredrik Danielsen, Modalen. Peder ble konfirmert den 4. oktober 1903 i Holt kirke, Aust-Agder.

Peder bodde i 1940 på Modalen, Fosstveit, Holt og han arbeidet som småbruker.
Peder døde den 30. april 1977 i Holt, 88 år gammel, og ble begravet den 6. mai 1977 på Holt kirkegård. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Ragna Thorsen (Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 9. september 1889 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 13. oktober 1889 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var barnets mor, pike Helene Jensen, Sjøverstø, skipsfører Even Thorsen, Blekestrand, skipsfører Jørgen Salvesen, Skottemyr og styrmann Jens Karenius Jensen, Skottemyr. Ragna ble konfirmert den 4. oktober 1903 i Flosta kirke.

Ragna emigrerte den 24. mars 1906 fra Kristiansand med “S/S Hellig Olav” og ankom New York, USA den 3. april 1906.

Hun finnes i folketellingen for 1940 på Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA. Hun var ugift og jobbet med husarbeid.

Thor Gunther Thorsen (Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 7. desember 1891 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 20. desember 1891 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Susanne Thorsen, Blekestrand, Elise Marie Thorsen, Blekestrand, skipsfører Peder Henriksen, skipsfører Even Thorsen og fraktemann Ole B. Thorsen. Thor ble konfirmert den 21. oktober 1906 i Flosta kirke.

Thor emigrerte til USA og der endret han fornavnet fra Thor til Thomas. Han arbeidet som skipstømmermann.

Thor giftet seg med Frances Josephine Hansen, datter av Nikolai Hansen og Charlotte Amelia Kolderup, den 1. juni 1919 i Jamaica, Queens, New York, USA. Frances ble født den 14. september 1899 på Long Island City, Queens, New York, USA.

Ved folketellingen i 1940 bodde familien i Queens, New York.

Thor Gunther døde den 15. juli 1977 i Jamaica, Queens, New York, USA 85 år gammel.
Frances døde den 1. mai 1986 i Rockville Centre, Nassau, New York, USA 86 år gammel.

Frances og Thor fikk disse 3 barna:

Eleanor Frances Thorsen ble født den 16. mai 1920 i Jamaica, Queens, New York.
John Emil Thorsen ble født den 4. november 1923 i Jamaica, Queens, New York.
Ruth Thorsen ble født den 30. juli 1925 i Jamaica, Queens, New York, USA.

Gunhild Pederine Thorsen (Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 2. oktober 1895 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 6. oktober 1895 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Oline Johnsen, Gunhild Marie Johnsen, Peder Henriksen, Knud Henriksen og barnets far. Gunhild ble konfirmert den 10. oktober 1909 i Flosta kirke.
Gunhild døde den 17. mai 1983 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder, 87 år gammel, og ble begravet den 25. mai 1983 på Flosta kirkegård, Aust-Agder. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Josef Ingebret Thorsen (Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 2. september 1899 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder og ble døpt den 9. september 1899 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var Gunhild Andersen, Thora Johnsen, Peder Henriksen, Knud Henriksen og John Johnsen. Josef ble konfirmert den 13. september 1914 i Flosta kirke.
Josef døde den 23. november 1959 på Finnskott, Flosta, Aust-Agder, 60 år gammel, og ble begravet den 29. november 1959 på Flosta kirkegård, Aust-Agder. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Ingertha Gundine Gundersen (Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1) ble født den 20. september 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. oktober 1891 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Rasmussen Østerå, Anne Hansen Tvedestrand, Gunder Rasmussen Østerå, Reinert Larsen Bakke og faren. Ingertha ble konfirmert den 6. oktober 1907 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren utmerket godt.

Ved folketellingen i 1910 opplyses det at Ingertha var elev ved lærerskolen i Kristiansand og bodde på Lovisenlund i Kristiansand. Senere arbeidet hun som lærerinne.

Ingertha døde den 27. desember 1963 i Kristiansand, Vest-Agder, 72 år gammel, og ble begravet den 30. desember 1963 på Kristiansand kirkegård, Vest-Agder.

Betsy Sofie Gundersen (Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1) ble født den 26. mai 1896 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 12. juli 1896 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Kristine Sørensen, Thora Larsdatter, Østerå, Jørgen Bakke, Bakke, Bernt Berntsen, Tvedestrand og Torvild Gundersen, Østerå. Betsy ble konfirmert den 21. mai 1911 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

I 1920 arbeidet Betsy som kontordame i Mandal.

Betsy giftet seg med Andreas Pedersen Bratgjerd, sønn av Peder Hansen Bratgjerd og Oline Sofie Andreasdatter, den 6. august 1920 i Bjelland kirke, Vest-Agder. Hennes navn som gift var Betsy Bratgjerd. Andreas ble født den 15. januar 1878 på Bratgjerd, Sør-Trøndelag og ble døpt den 14. april 1878 i Osen kirke, Sør-Trøndelag. Faddere ved dåpen var Ane Nilsdatter, Kalværet, Dorthea Andreasdatter, Kalværet, Lina Torjusdatter, Brattgjerd, Ole Mortensen, Buerø, Martin Ingebretsen, Sørgjerd og Sivert Tønnesen, Bratgjerd.

Andreas arbeidet som handelsbestyrer. Da han giftet seg var han handelsreisende i landbruksmaskiner.

Andreas døde den 7. oktober 1926 i Åseral, Vest-Agder, 48 år gammel, og ble begravet den 13. oktober 1926 i Åseral, Vest-Agder.
Betsy døde den 26. august 1948 i Kristiansand, Vest-Agder, 52 år gammel, og ble begravet den 31. august 1948 på Kristiansand kirkegård, Vest-Agder.

Betsy og Andreas fikk disse 2 barna:

Per-Rolf Bratgjerd ble født den 15. november 1921 på Krossen, Holum, Vest-Agder.
Ragnar Bratgjerd ble født den 21. februar 1923 på Krossen, Holum, Vest-Agder.

Elenor Hill Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 20. desember 1885 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 24. januar 1886 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marie Olsen, Marie Halvorsen, Jørgen Nævestad, Lars Kvastad og Reinert Gundersen, Østerå. Elenor ble konfirmert den 14. april 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt.

Elenor giftet seg med Tarald Songe. Hennes navn som gift var Elenor Songe. Tarald ble født den 26. juli 1888.

Tarald arbeidet som lektor.

Tarald døde den 30. januar 1952 på Songe, Holt, Aust-Agder 63 år gammel, og ble begravet den 5. februar 1952 på Holt kirkegård.
Elenor døde den 8. mars 1963 på Songe, Holt, Aust-Agder, 77 år gammel, og ble begravet den 13. mars 1963 på Holt kirkegård.

Elenor og Tarald fikk disse 3 barna:

Anne Marie Songe ble født den 10. november 1922.
Gunborg Torgerd Songe ble født den 19. november 1924.
Eyvinn Songe ble født den 25. oktober 1928.

Louis Paul Reinholdt Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 9. oktober 1888 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 28. oktober 1888 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Mina Kvastad, Karen Espeland, P. T. Nævestad, Thomas Hill Albretsen og faren. Louis ble konfirmert den 10. april 1904 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Louis arbeidet som ingeniør.

Louis giftet seg med Ruth Bergljot Thoresen, datter av Thore Johansen og Emma Kristoffersen, den 24. juni 1920. Hennes navn som gift var Ruth Nævestad. Ruth ble født den 17. oktober 1893 på Bakkevold, Vestre Aker, Akershus og ble døpt den 3. desember 1893 i Vestre Aker kirke, Akershus. Faddere ved dåpen var barnets mor, fabrikkarbeiderpike Marie Johansen, sypike Agnes Thorsen, valseverksarbeider Johan Thorsen og pakkeriarbeider Peder Arnesen.

Louis døde den 19. februar 1946 på Tåsen, Oslo, 57 år gammel og ble bisatt 25. februar 1946 fra Det nye krematorium, Oslo.
Ruth døde den 22. september 1956 i Oslo, 62 år gammel, og ble bisatt 29. september 1956 fra Det nye krematorium, Oslo.

Ruth og Louis fikk disse 3 barna:

Kari Nævestad ble født på Tåsen, Vestre Aker, Oslo.
Thor Nævestad ble født den 1. februar 1921 i Oslo.
Knut Nævestad ble født den 2. juni 1927 på Tåsen, Oslo.

Edgar Jørgen Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 13. juni 1891 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 19. juli 1891 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Karen Hantho, Peder Nævestad, Peder Th. Nævestad, Bakke og Theodor Albrethsen, Tvedestrand. Edgar ble konfirmert den 8. oktober 1905 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Edgar emigrerte fra Kristiansand den 10. mars 1910 og ankom New York den 1. april 1910.

Edgar giftet seg med Aagoth Bergh, datter av Anton Bergh og Bolette Stiansen, den 6. juli 1912 i Kings, New York. Aagoth ble født den 2. august 1891 i Kristiansand.

Aagoth emigrerte den 31. mars 1910 fra Kristiansand og ankom New York den 13. april 1910.

Familien bodde i 1920 i Brooklyn, Kings County, New York, USA og Edgar arbeidet som telefoninstallatør.

Edgar døde den 28. oktober 1961 i Brooklyn, New York City, New York, USA, 70 år gammel, og ble begravet den 1. november 1961 på Evergreen Cemetery, Brooklyn, New York.
Aagoth døde den 22. juni 1966 i Hamilton, Ohio, USA 74 år gammel.

Aagoth og Edgar fikk disse 6 barna:

Alvhild Nævestad ble født den 10. januar 1913 i New York.
Evelyn Bolette Nævestad ble født den 20. februar 1915 i New York.
Ruth Nævestad ble født den 29. mai 1917 i New York.
Edgar Gray Nævestad ble født den 20. juli 1921 i Brooklyn, New York.
Edgar Nævestad ble født den 1. oktober 1923 i Brooklyn, New York.
Evelyn Nævestad ble født i 1927 i Brooklyn, New York.

Haakon Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 10. juni 1893 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 20. august 1893 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Thea Gray, Mina Nævestad, Henry Milburne Espeland, kaptein Ole F. Olsen, Tvedestrand og Carl Nævestad. Haakon ble konfirmert den 4. oktober 1908 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Haakon bodde ved folketellingen for 1940 i USA i Queens, New York.
Haakon døde den 9. august 1963 i Tvedestrand, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 14. august 1963 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Thomas Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 19. desember 1895 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 26. januar 1896 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ellen Hill Albrethsen, Effi Albretsen, Gunder Rasmussen, Østerå, Knut Thorsen og Reinert Larsen, Østerå.
Thomas døde den 24. august 1897 i Tvedestrand, Aust-Agder, i en alder av 1 år, og ble begravet den 28. august 1897 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Ragnfried Dorothy Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 16. november 1897 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 19. desember 1897 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Effie Albretsen, lærer Th. Hegland, skipsfører Ole Fr. Olsen og kjøpmann Peder Nævestad. Ragnfried ble konfirmert den 10. mai 1914 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Ragnfried giftet seg med Fridtjof Tallaksen, sønn av Fredrik Martin Tallaksen og Torborg Teodore Nilsen, den 6. september 1925 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Ragnfrid Tallaksen.

Fridtjof ble født den 14. september 1896 i Gjerdalen, Kilsund og ble døpt den 10. oktober 1896 i Flosta kirke. Faddere ved dåpen var barnets mor, Ingeborg Jørgensen, Petter Alquist, Bernt Tallaksen og Nils Andersen. Fridtjof ble konfirmert den 21. mai 1911 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Fridtjof var innehaver av Tallaksen installasjon i Tvedestrand, Aust-Agder.

Fridtjof døde den 29. september 1960 i Tvedestrand, Aust-Agder, 64 år gammel, og ble begravet den 3. oktober 1960 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.
Ragnfrid døde den 29. september 1984 i Tvedestrand, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 4. oktober 1984 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Ragnfrid og Fridtjof fikk disse 3 barna:

Martin Fredrik Tallaksen ble født den 29. april 1927 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Gunvor Tallaksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Finn Tallaksenble født i Tvedestrand.

Arne Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 12. oktober 1899 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 3. desember 1899 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, Gyda Albrethsen, Tvedestrand, P. Th. Nævestad, Bakke og Aksel Olsen, Tvedestrand. Arne ble konfirmert den 9. mai 1915 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Arne emigrerte fra Oslo den 20. november 1920 og ankom New York den 30. november 1920.

Arne giftet seg med Targit Olsen, datter av Ole Kristian Olsen og Ingeborg Katrine Akselsen, i Brooklyn, New York. Targit ble født den 15. februar 1903 på Fevik, Aust-Agder og ble døpt den 13. april 1903 i Fevik kirke, Grimstad, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Terja Olsen, Fevik, pike Hilma K. Strøm, Birketvedt, snekker Tobias Akselsen, Fevik, snekker Ole Akselsen, Fevik og barnets far.

Arne døde den 23. januar 1979 i Brooklyn, Kings County, New York, USA 79 år gammel.
Targit døde den 28. august 1980, 77 år gammel, og ble begravet på Ocean View gravlund, Staten Island, New York.

Targit og Arne fikk disse 2 barna:

Roy Naevestad ble født den 7. juni 1927 i Brooklyn, New York.
Stanley Naevestad ble født den 25. mai 1929 i Brooklyn, New York.

Frida Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 23. mars 1902 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 19. mai 1902 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marie Nævestad, Elenor Nævestad, Thomas Albretsen, L. Greina og faren. Frida ble konfirmert den 12. mai 1918 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Frida giftet seg med Sigved Kristen Gramstad Lehland, sønn av Kristen Lehland og Sanna Gramstad, den 31. desember 1926. Hennes navn som gift var Frida Lehland.
Sigved ble født den 22. januar 1895 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 14. april 1895 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Christiane Gjertsen, Dypvåg, Anne Andersen, Dypvåg, Gjert Andersen, Dypvåg, Anton Christensen og Martin Christensen. Sigved ble konfirmert den 3. oktober 1909 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Sigved arbeidet som dampskipsekspeditør.

Sigved døde den 22. juni 1959 i Tvedestrand, Aust-Agder, 64 år gammel, og ble begravet den 26. juni 1959 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.
Frida døde den 16. juni 1972 i Tvedestrand, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 20. juni 1972 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Frida og Sigved fikk 1 datter:

Synnøve Lehland ble født den 26. januar 1932 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Alfhild Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 9. desember 1905 på Vesterkleiv, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 9. desember 1905 i Tvedestrand, Aust-Agder. Hun ble hjemmedøpt av fru Myhre.
Alfhild døde den 9. desember 1905 i Tvedestrand, Aust-Agder, og ble begravet den 12. desember 1905 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Leif Nævestad (Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 19. mars 1907 på Vesterkleiv, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 5. mai 1907 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fru Lully Reiersen, Sigrid Berntsen, Karl Nævestad og Jørgen Nævestad.

Leif giftet seg med Martha Harriet Mathiesen, datter av Erik Martinus Mathiesen og Helene Jensine Pedersen, den 17. desember 1938 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Harriet Nævestad.

Martha ble født den 2. juni 1911 på Borøy, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 9. juli 1911 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Mathilde Mathisen, Borghild Kristofersen, skipsfører Mathias Mathisen, skipsfører Bertel Kristoffersen og skipsfører Anders Berntsen – alle fra Borøy. Martha ble konfirmert den 5. oktober 1926 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Leif var grosserer i Tvedestrand.

Harriet døde den 1. oktober 1962 i Osen, Østerdalen, 51 år gammel, og ble begravet den 6. oktober 1962 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.
Hun var tilskuer til et skogsarbeide ved Osen skogskole i Østerdalen. I samme øyeblikk som et stort tre ble felt, gikk hun litt til side, men beregnet ikke stedet der treet falt, hun kom under treet og ble drept på stedet.
Leif døde den 13. mai 1975 i Tvedestrand, Aust-Agder, 68 år gammel, og ble begravet den 16. mai 1975 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Harriet og Leif fikk disse 2 barna:

Tor Erik Nævestad ble født i Tvedestrand.
Alf Christian Nævestad ble født i Tvedestrand.

Ragna Louise Nævestad (Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 11. august 1893 i Bakke, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 17. september 1893 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kirsten Hantho Tvedestrand, Asborg Hantho Tvedestrand, Andreas Hantho Tvedestrand, Peder Th. Nævestad Bakke og faren. Ragna ble konfirmert den 3. oktober 1909 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Ragna døde den 21. januar 1948 i Tvedestrand, Aust-Agder, 54 år gammel, og ble begravet den 26. januar 1948 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Peder Nævestad (Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 5. juli 1895 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 18. august 1895 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Nævestad, Gunborg Nævestad, P. Th. Nævestad, Bakke, Thorvild Nævestad, Tvedestrand og Carl Nævestad. Peder ble konfirmert den 22. mai 1910 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Peder bodde på Bakke og arbeidet som bygningssnekker.
Peder emigrerte den 23. mars 1923 fra Kristiania og ankom New York den 4. april 1923.

Peder giftet seg med Dagny Marie Borgen, datter av Julius Borgen og Anna Johannessen, den 12. april 1924 i Queens, New York, USA. Hennes navn som gift var Dagny Nævestad.

Dagny ble født den 26. august 1900 i Oslo og ble døpt den 14. oktober 1900 i Paulus kirke, Oslo. Faddere ved dåpen var Henrikke Løken, Oslo, pike Agnes Johannessen, Drammen, handelsbetjent Olaf Johannessen, Drammen og styrmann Olaf Olsen, Drammen.

Dagny emigrerte fra Oslo den 12. mars 1924 og ankom New York den 23. mars 1924.

Peder døde den 24. september 1960 i Queens, New York, 65 år gammel.
Dagny døde den 5. februar 1995 i Jamaica, Queens, New York, USA 94 år gammel. Et annet navn for Dagny var Dagny Nævestad.

Dagny og Peder fikk disse 2 barna:

Per Juel Nævestad ble født i Queens, New York.
Ann Berit Nævestad ble født i Queens, New York.

Kirsten Nævestad (Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 21. august 1897 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 28. september 1897 i hjemmet.
Kirsten døde den 9. januar 1898 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble begravet den 17. januar 1898 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder. Hun døde av hjernebetennelse.

Ruth Nævestad (Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 29. juli 1901 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 1. september 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karen Olsen Tvedestrand, Karoline Waaland Hisøy, Ole F. Olsen Tvedestrand, P. Th. Nævestad Bakke og Thorvald Nævestad Tvedestrand. Ruth ble konfirmert den 14. mai 1916 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Ruth giftet seg med Martin Marcussen, sønn av Jens Marcussen og Karen Margrethe Amalie, den 6. oktober 1928 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Forlovere ved vielsen var Samuel Marcussen, Dypvåg og Aksel Nævestad, Tvedestrand. Hennes navn som gift var Ruth Marcussen.

Martin ble født den 23. oktober 1895 på Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 8. desember 1895 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, Boel Marcussen, skipsreder M. A. Marcussen og lærer Johan Try. Martin ble konfirmert den 9. oktober 1910 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Martin var diplomingeniør.

Martin døde den 2. desember 1989 i Tvedestrand, Aust-Agder, 94 år gammel, og ble begravet den 8. desember 1989 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Ruth døde den 29. mars 1994 på Strannasenteret, Tvedestrand, 92 år gammel, og ble begravet den 6. april 1994 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Ruth og Martin fikk disse 4 barna:

Ingeborg Marie Marcussen ble født på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.
Karen Marcussen ble født på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.
Ruth Marcussen ble født på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.
Jens Martin Marcussen ble født på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.

Axel Nævestad (Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 29. november 1903 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 10. januar 1904 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gumborg Nævestad, Anna Ravnberg, O. F. Olsen, Karl Nævestad og barnets far.

Axel giftet seg med Marie Lilloe Thorvildsen den 22. juni 1946 i Oslo. Marie ble født den 25. februar 1911 i Oslo.

Marie døde den 3. juni 1952 i Tvedestrand, Aust-Agder 41 år gammel, og ble begravet den 7. juni 1952 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.
Axel døde den 12. mai 1978 i Tvedestrand, Aust-Agder, 74 år gammel, og ble begravet den 19. mai 1978 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Marie og Axel fikk disse 2 barna:

Per Martin Nævestad ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Jan Wilhelm Nævestad ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Torgjerd Lovise Pauline Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 14. september 1890 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 12. oktober 1890 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Louise Lie, pike Birgitte Olsen, Tobias Lie, Peder Nævestad og Thorvild Nævestad.
Torgjerd Lovise døde den 27. juni 1970 i Arendal, Aust-Agder, 79 år gammel, og ble begravet den 1. juli 1970 på Barbu kirkegård, Arendal, Aust-Agder. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Ragna Jørgine Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 15. juni 1892 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 24. juli 1892 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Gumborg Nævestad, pike Regine Larsen, Peter Nævestad, kjøpmann T. Nævestad og Ludvig Lie.
Ragna døde den 19. desember 1903 i Barbu, Arendal, Aust-Agder, 11 år gammel, og ble begravet den 23. desember 1903 på Barbu kirkegård, Arendal, Aust-Agder. Hun døde av blindtarmbetennelse.

Peder Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 21. mai 1894 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 24. juni 1894 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karen Nævestad, Holt, Lilla Lie, Skien, blikkenslager Thorvald Lie, Skien, blikkenslager Georg Lie, Skien og garvermester Reinhardt Larsen, Barbu.

Peder arbeidet som styrmann.

Peder giftet seg med Erna Elisabeth Holt, datter av Oskar Holt og Emma Bergstrøm, den 20. mai 1922 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var ingeniør Erland J. Vik og hustru Aagot Vik, Torvet, Arendal. Erna ble født den 11. november 1900 i Merdø, Aust-Agder og ble døpt den 26. desember 1900 i Tromøy kirke. Faddere ved dåpen var fru Agnes Holt, Arendal, frøken Torstine Torstensen, Merdø, tolloppsynsmann Joh. Holt, Arendal, tolloppsynsmann Daniel Johnsen, Merdø og barnets far.

Peder døde den 12. mars 1936 i Brooklyn, New York City, New York, USA, 41 år gammel, og ble bisatt 16. mars 1936 fra U.S. Crematin Co, Brooklyn, New York, USA. Urnen ble satt ned på Barbu kirkegård, Arendal, Aust-Agder. Han omkom ved røykforgiftning og brannsår ombord på Oslo-båten “Reidun”.

Erna døde den 16. mars 1981 i Arendal, Aust-Agder, 80 år gammel, og ble bisatt 19. mars 1981 fra Barbu kapell, Arendal.

Erna og Peder fikk disse 3 barna:

Kjell Nævestad ble født den 5. august 1923 i Strømsbuveien, Arendal, Aust-Agder.
Per Nævestad ble født den 14. juli 1931.
Jan Holt Nævestad ble født den 7. november 1933 i Arendal, Aust-Agder.

Bjarne Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 27. februar 1896 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 6. april 1896 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Birgitte Olsen, Arendal, bankkasserer Ole Olsen, kullhandler Ole Langaker og fabrikkbestyrer T. Lie, Skien.

Bjarne giftet seg med Randi Margrethe Endresen den 2. august 1926 i Bergen, Hordaland. Randi ble født den 19. oktober 1901 i Bergen, Hordaland.

Bjarne døde den 30. mai 1974 i Oslo, 78 år gammel, og ble bisatt 6. juni 1974 fra Vestre krematorium, Oslo. Urnen ble satt ned på Ullern kirkegård den 21. august 1974.

Randi døde den 29. september 1974 i Oslo 72 år gammel, og ble begravet den 1. oktober 1975 på Ullern kirkegård, Oslo.

Randi og Bjarne fikk disse 3 barna:

Gerd Nævestad ble født på Røa.
Liv Nævestad. ble født på Røa.
Svein Nævestad ble født på Røa.

Einar Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 5. august 1897 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 12. september 1897 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Elise Thorkildsen, Bergen, telegrafist Karl Johan Lie, faren og kaptein Ole Olsen, Tvedestrand.
Einar døde den 19. januar 1989 i Fredrikstad, 91 år gammel og ble bisatt 24. januar 1989 fra Fredrikstad krematorium.

Finn Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 28. mai 1899 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 16. juli 1899 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ellinor Albrektsen, Tvedestrand, Effie Albrektsen, kjøpmann Theodor Thorsen og telegrafist Bent Johnsen.
Finn døde den 15. mars 1900 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble begravet den 20. mars 1900 på Barbu kirkegård, Arendal, Aust-Agder. Han døde av hjernebetennelse.

Ragnar Lie Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 1. april 1906 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 27. mai 1906 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kaptein O. F. Alfsen, Tvedestrand, kjøpmann Torvild Nævestad, Holt, barnets foreldre og fru Marie Nævestad, Tvedestrand.

Ragnar giftet seg med Sara Oline Sivertsen, datter av Ole Peder Sivertsen, den 30. april 1938. Sara ble født den 24. august 1903 i Kvernes, Nordmøre.

Sara arbeidet som jordmor.

Ragnar døde den 7. mars 1971 i Oslo, 64 år gammel, og ble begravet den 6. oktober 1972 på Vestre gravlund, Oslo.
Sara døde den 28. august 1990 i Surnadal, Møre og Romsdal, 87 år gammel, og ble bisatt 5. september 1990 fra Ranes kirke, Surnadal, Møre og Romsdal De var barnløse.

Finn Nævestad (Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 16. juni 1910 i Barbu, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 21. august 1910 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fru Karen Thorsen, kjøpmann Th. Thorsen, telegrafist Johnsen, Blødekjær og Louise Nævestad, Tvedestrand.
Finn døde den 10. juni 1924 i Barbu, Arendal, Aust-Agder, 13 år gammel, og ble begravet den 13. juni 1924 på Barbu kirkegård, Arendal, Aust-Agder.

Randi Camilla Halvorsen (Regine Teresie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 2. november 1901 i Arendal, Aust-Agder.
Randi Camilla døde den 1. desember 1983 i Oslo, 82 år gammel, og ble bisatt 8. desember 1983 fra Solvang sykehjems kapell.

Oscar Hall Halvorsen (Regine Teresie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 30. september 1904 i Arendal, Aust-Agder.

Oscar giftet seg med Ester Marcussen, datter av Charles Marcussen og Berte Anine Halvorsen, den 8. november 1935 hos Sorenskriveren i Nedenes. Ester ble født den 5. september 1905 på Klodeborg, Øyestad og ble døpt den 15. oktober 1905 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, kone Karen Johanne Sigvaldsen, Vrengen, repslager Ole Halvorsen, Huseland og skipsfører Hans Markussen, Bødkerbugten.

Oscar døde den 29. mars 1976 i Arendal, Aust-Agder, 71 år gammel, og ble begravet på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Ester døde den 5. august 1991 i Arendal, Aust-Agder, 85 år gammel, og ble begravet på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Ester og Oscar fikk 1 sønn:

Jørgen Charles Halvorsen ble født den 5. januar 1939 i Arendal, Aust-Agder.

Ingeborg Larsen (Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 29. april 1902 i Oslo.

Ingeborg giftet seg med Oscar Ludvig Kleven i 1922. Oscar ble født den 25. mars 1897 på Lillehammer. Oscar arbeidet som baker.

Ingeborg døde den 24. desember 1966 i Rindalsskogen, Trøndelag, 64 år gammel, og ble begravet den 30. desember 1966 på Øvre Rindal gravlund, Rindal, Trøndelag.
Oscar døde den 23. april 1977 80 år gammel, og ble begravet på Øvre Rindal gravlund, Rindal, Trøndelag.

Ingeborg og Oscar fikk disse 4 barna:

Anne Marie Kleven.
Leif Kleven ble født den 10. mars 1924.
Ingeborg Kleven ble født den 17. juli 1927.
Ole-Ludvik Kleven ble født i Rindal.

Rakel Larsen (Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 15. desember 1904 i Oslo.

Rakel giftet seg med Fritjof Albert Kristian Iversen i 1926. Fritjof ble født den 26. september 1895 i Grefsen, Oslo.

Både Rakel og Fritjof arbeidet som misjonærer.

Frithjof døde den 22. februar 1973 i Oslo, 77 år gammel, og ble bisatt 1. mars 1973 fra Vestre kreamtorium, Krypten, Oslo.
Rakel døde den 17. januar 1981 i Oslo, 76 år gammel, og ble bisatt 26. januar 1981 fra Vestre kreamtorium, Krypten, Oslo.

Rakel og Fritjof fikk 1 sønn:

Ludwig Iversen ble født i Bangassou, Fransk Kongo.

Aksel Larsen (Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 9. juli 1909 i Oslo.

Aksel giftet seg med Mathilde Louise Haavie. Mathilde ble født den 22. februar 1912.
Mathilde døde den 30. oktober 1962 i Trondheim, Sør-Trøndelag 50 år gammel, og ble begravet den 3. november 1962 i Lademoen kirkegård, Trondheim.

Mathilde og Aksel fikk disse 2 barna:

Randi Johanne Larsen.
Kjersti Marie Larsen.

Aksel giftet seg deretter med Clara Elisabeth Roscher i 1963. Clara ble født den 23. februar 1912 i Trondheim, Sør-Trøndelag.
Aksel døde den 29. januar 1987 i Trondheim, Sør-Trøndelag, 77 år gammel, og ble bisatt 3. februar 1987 fra Tilfredshet kapell, Trondheim.
Clara døde den 21. august 1995 på Hallset sykehjem, 83 år gammel og ble bisatt 25. august 1995 fra Berg kirke.

Ingrid Andrea Bakke (Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 28. august 1897 i Sagesund, Dypvåg og ble døpt den 3. oktober 1897 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Larsen Bakke, Maren Kristoffersen Bakke, Kristoffer Jørgensen Bakke, Lars Kristoffersen Bakke og Reinhard L. Bakke.

Ingrid giftet seg med Halfdan Reginald Grant Carlsen, sønn av Henning Theodor Carlsen og Regine Amalie Petersen, den 12. oktober 1916 i Trinity Lutheran Church, Hudson, New Jersey. Halfdan ble født den 13. desember 1890 i Hull, England og ble døpt den 18. januar 1891 i Den danske kirke, Hull, England. Et annet navn for Halfdan var Harry Carlsen.

Ingrid døde i 1967 i River Edge, Bergen, New Jersey, USA 70 år gammel.
Halfdan døde i november 1967 i River Edge, Bergen, New Jersey, USA 76 år gammel.

Ingrid og Halfdan fikk disse 3 barna:

Rae Adelaide Carlsen ble født den 11. februar 1918 i Brooklyn, New York, USA.
Harry Grant Carlsen ble født den 12. april 1921 i Jersey City, New Jersey.
Lois Eileen Carlsen ble født den 10. mars 1928 i Jersey City, New Jersey.

Lars Theodor Bakke (Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 2. september 1899 i Sagesund, Dypvåg og ble døpt den 22. oktober 1899 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Thorvildsdatter, Ingeborg Larsen, gårdbruker Kristoffer Jørgensen og gårdbruker Peder Torvildsen.
Lars døde den 28. juni 1950 i Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA, 50 år gammel, og ble begravet i Ocean View gravlund, Richmond, New York, USA.

Kristoffer Bakke (Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 29. september 1901 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 24. november 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Rasmussen, Bakke, Maren Bakke, Bakke, P. Th. Nævestad, Bakke, Reinert Rasmussen, Østerå og Kristoffer Jørgensen, Bakke.

Kristoffer giftet seg med Alice C. Sweeney, datter av Timothy Sweeney og Ellen Rockett, den 24. april 1931 i Bronx, Bronx County, New York, USA. Alice ble født den 3. april 1908 i Bronx, Bronx County, New York, USA.

Kristoffer døde i september 1970 i Bronx, Bronx County, New York, USA 69 år gammel.
Alice døde i april 1972 i Bronx, Bronx County, New York, USA 64 år gammel.

Alice og Kristoffer fikk disse 3 barna:

Christopher G. Backe ble født den 19. april 1932 i Bronx, New York.
Richard Backe ble født i Bronx, New York.
Katherine Backe ble født den 21. september 1938 i Bronx, New York.

Gertrude Backe (Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 8. september 1906 i Jersey City og ble døpt den 27. januar 1907 i Trinity Lutheran Church, Jersey City Ward, Hudson, New Jersey. Faddere ved dåpen var Nils Pedersen, Adolph Gabrielsen og Marie Pedersen.

Gertrude giftet seg med William C. Seacord. William ble født i februar 1902 i New Jersey.
William døde i mars 1928 i Jersey City, New Jersey, USA 26 år gammel.
Gertrude døde den 9. februar 1971 i Jersey City, New Jersey, 64 år gammel, og ble begravet den 12. februar 1971.

Gertrude og William fikk 1 datter:

June Gloria Seacord ble født den 23. juni 1925 i Jersey City, Hudson County, New Jersey.

Eleanor Backe (Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 3. april 1909 og ble døpt den 19. juni 1910 i Trinity Lutheran Church, Hudson, New Jersey. Faddere ved dåpen var August Ellingsen, Stian Lindland og Annie Ellingsen.

Eleanor giftet seg med Arthur Lindstrøm i 1933 i New Jersey, USA. Arthur ble født den 3. januar 1911.

Eleanor døde i 1979, 70 år gammel, og ble begravet i Litchfield Cemetery, Litchfield, Meeker, Minnesota, USA.
Arthur døde den 29. juli 1981 i Meeker, Minnesota, USA 70 år gammel, og ble begravet i Litchfield Cemetery, Litchfield, Meeker, Minnesota, USA.

Georg Thomas Backe (Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 16. august 1911.

Georg giftet seg med Joan Codner. Joan ble født den 17. juni 1925.

Joan døde den 12. juni 1986 60 år gammel, og ble begravet på Broken Bow Cemetery, Broken Bow, Nebraska, USA.
George døde den 19. juli 1995 i El Cajon, San Diego, California, USA 83 år gammel, og ble begravet på Broken Bow Cemetery, Broken Bow, Nebraska, USA.

Ruth Edith Backe (Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 7. mai 1915 og ble døpt den 12. september 1915 i Trinity Lutheran Church, Jersey City Ward, Hudson, New Jersey, USA. Faddere ved dåpen var Theodor Christiansen, Stian Lindland, Aagot Christiansen og Ingrid Bakke.

Ruth giftet seg med Donald M. Harrison i 1938 i New Jersey, New York, USA.

Ruth og Donald fikk 1 datter:

June Arlene Harrison ble født den 20. september 1942 i Glendale, California, USA.

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Joan Ruth Pedersen (John Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 27. mai 1924 i Brooklyn, New York City, New York, USA.

Joan giftet seg med Arthur Hovland Larsen den 7. september 1946 i Trinity Lutheran Church, Brooklyn, Kings, New York. Arthur ble født den 4. november 1922 i Stavanger, Norge

Joan Ruth døde den 26. desember 1979 i Demarest 55 år gammel, og ble begravet den 28. desember 1979 på George Washington Memorial Park, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA.
Arthur døde den 25. november 2011 i New Jersey, USA 89 år gammel.

Joan Ruth og Arthur fikk disse 3 barna:

Pamela J. Larsen.
Cathy C. Larsen.

Elaine Constance Pedersen (John Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 6. mai 1928 i Brooklyn, New York City, New York.

Elaine giftet seg med Arnold Richard Olsen, sønn av Daniel Olsen og Lily Alleta Petersen, den 23. april 1948 på Manhattan, New York. Arnold ble født den 10. august 1925 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Arnold døde den 4. august 1996 på Staten Island, Richmond County, New York, USA 70 år gammel, og ble begravet på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA.
Elaine døde den 1. oktober 1999 i Norwood, Norfolk, Massachusetts, USA 71 år gammel, og ble begravet på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Eline og Arnold fikk disse 2 barna:

Philip Olsen.
Carol Olsen.

Arnold Gustav Everson (Arna Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 21. mai 1918 i Brooklyn, Kings County, New York, USA og ble døpt den 30. juni 1918 i Trinity Lutheran Church, Brooklyn, Kings, New York. Faddere ved dåpen var Gertrude Hansen, John Knutsen og foreldrene.

Arnold giftet seg med Edna May Greene i 1941 i New Jersey, USA. Edna ble født den 12. desember 1918 på Manhattan, New York, USA.

Edna May døde den 17. januar 2017 98 år gammel, og ble begravet på South Chatham Cemetery, South Chatham, Barnstable, Massachusetts, USA.
Arnold døde den 30. august 2017 i Bucks County, Penn, 99 år gammel, og ble begravet på South Chatham Cemetery, South Chatham, Barnstable, Massachusetts, USA.

Edna og Arnold fikk disse 2 barna:

Elizabeth Everson.
Corinne Jane Everson ble født den 12. mai 1949 i Dumont Bergen, New Jersey.

Nekrolog:

 

Murphys, CA…Arnold Gustave Everson, born in Brooklyn New York on May 21, 1918 has gone to join his wife of seventy-five years, Edna May Greene Everson and his daughter, Corinne Jane Azinger, in their Heavenly home. Arnold, age 99, died peacefully on August 30,2017, with his daughter, Elizabeth Armstrong at his side.

A Chief Pharmacist Mate in World War II, Arnold served aboard the Frigate, USS Glendale, in the South Pacific . His ship participated in the battle of Coral Sea and Leyte Gulf. He regaled family, friends and all who would listen for the rest of his life with tales of that challenging time.

After his honorable discharge in 1945, Arnold returned to New York and then Busks County Pennsylvania where he worked in the medical and pharmaceutical business for over forty years. In his spare time, Arnold gardened and enjoyed family horseback rides trough the woods and fields around the countryside, near their Colonial home, located on acreage that was an original grant from William Penn.

After “retiring”, and for the next 25 years, Arnold and his wife Edna owned and operated a large gift shop\endash “Christmas Joy of Cape Cod”, in South Chatham, MA.

In 2003, they moved to Murphys, CA to live near their daughter, Rev. Elizabeth Armstrong. Arnold is survived by his daughter, six grand children and nine great grand children.A Memorial Service will be held in his honor on Saturday, September 23, at 3:00 pm at Union Congregational Church, United Church of Christ, 1141 S. Main St. Angels Camp, CA.

Mildred Gertrud Hansen (Gertrude Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 8. august 1913 i Brooklyn, New York, og ble døpt den 9. november 1913 i Trinity Lutheran Church, New York.

Mildred giftet seg med Alden Gratien Reed, sønn av Albert A. Reed og Effie L., den 13. juni 1936 på Manhattan, New York, USA. Alden ble født den 22. mai 1904 i Winchester, Massachusetts.

Familien bodde i 1940 i North Hampstead, Nassau, New York.
Mildred døde den 1. februar 2008 i Woodburn, Marion, Oregon, 94 år gammel, og ble begravet på Mountain View Cemetery, Oregon City, Clackamas, Oregon. Hun ble kremert og asken ble spredt i Mount View Cemetery’s minnelund.
Alden døde den 29. desember 1991 i Washington, 87 år gammel.

Mildred og Alden fikk disse 2 barna:

Peter Alden Reed ble født i North Hampstead, Nassau, New York.
Dana Whitman Reed.

Doris Anita Hansen (Gertrude Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 31. juli 1915 i Brooklyn, New York.

Doris giftet seg med Bernard Edgar Cortiaus. Bernard ble født den 3. september 1916 i Hasbrouck Heights, Bergen County, New Jersey.

Bernhard døde den 14. juli 1988 i Stafford Township, Ocean, New Jersey, USA 71 år gammel.
Doris døde den 5. juli 1991 i Stafford Township, Ocean, New Jersey, USA 75 år gammel.

Doris og Bernhard fikk 1 sønn:

Wayne Edgar Cortiaus ble født den 4. desember 1947 i Santa Monica, California.

Norma Selma Pedersen (Erling Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 18. mars 1924 i Bergenfield, New Jersey.

Norma giftet seg med Albert Joseph Pohli, sønn av Jacob J. Pohli og Anna G. Applegate, den 13. august 1948. Albert ble født den 5. januar 1923 i North Bergen, New Jersey.

Albert døde den 26. april 1997 i Dumont Borough, Bergen, New Jersey, USA 74 år gammel.
Norma døde den 15. mai 2007 i Harrington Park, Bergen County, New Jersey, USA 83 år gammel, og ble begravet på George Washington Memorial Park, Paramus, New Jersey.

Norma og Albert fikk disse 2 barna:

Craig W. Pohli ble født den 28. mars 1951 i Englewood, New Jersey.
Brian Albert Pohli ble født i New Jersey, USA.

Nekrolog:

 

Pohli Norma (nee Pedersen), 83, born in Bergenfield, NJ died on May 15, 2007 of Old Tappan, NJ. She was a member of Clinton Ave. Reformed Church, former member of Dumont Little League and a member of Bergenfield Memorial Post #6467 V.F.W. Ladies Auxiliary. Beloved wife of the late Albert J. Pohli. Devoted mother of Craig and Brian Pohli. Loving grandmother of Christian Pohli. Funeral service at Riewerts Memorial Home Inc., 187 So. Washington Ave., Bergenfield, NJ on Monday at 10 AM. Interment George Washington Memorial Park, Paramus, NJ. The family will receive friends on Sunday 2-4 and 7-9 PM. Donations may be made to Life Source Services Hospice, Suite #307, 230 E. Ridgewood Ave., Paramus, NJ 07652 or Clinton Avenue Reformed Church, E. Clinton Ave. and James St., Bergenfield,NJ 07621. Send a lasting condolence at www.riewertsmemorial home.com

Published in The Record/Herald News from May 18 to May 19, 2007.

Olaf Goderstad (Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 9. februar 1914 på Goderstad, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 9. april 1914 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karen Olsen, Anna Goderstad, Ole Johnsen, Goderstad og Ole K. Modalen.
Olaf døde den 23. oktober 1987 på Fiane, Holt, 73 år gammel, og ble begravet den 29. oktober 1987 på Holt kirkegård. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Olai Fiane (Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 24. mars 1916 på Fiane, Holt og ble døpt den 20. april 1916 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var John Olsen Fiane, Peder Modalen, Emilie Pedersen, Modalen og pike Inger Olsen, Modalen.

Olai giftet seg med Margit Gundersen, datter av Gunnuf Gundersen og Margit Torbjørnsdatter, den 12. oktober 1946 i Holt kirke, Aust-Agder. Margit ble født den 9. mars 1924 på Askland, Gjøvdal, Aust-Agder, ble døpt i Gjøvdal kirke, Aust-Agder. Dåpsdatoen er ikke oppgitt i kirkeboka. Faddere ved dåpen var gårdbrukerkone Sigrid Askland, tjener Torbjørg Årli, kirkesanger Eivind Årli, skogsarbeider Nils Årli og skogsarbeider Bjørgulv Årli. Hennes navn som gift var Margit Fiane.

Familien bodde på Goderstad, Holt og Olai var gårdbruker.

Margit døde den 24. februar 1980 på Dalene, Goderstad, Holt, Aust-Agder, 55 år gammel, og ble begravet den 28. februar 1980 på Holt kirkegård.
Olai døde den 12. august 1991 på Dalene, Goderstad, Holt, Aust-Agder, 75 år gammel, og ble begravet den 20. august 1991 på Holt kirkegård.

Margit og Olai fikk disse 3 barna:

Gunleif Egil Fiane ble født på Dalene, Goderstad, Holt.
John Arvid Fiane ble født på Dalene, Goderstad, Holt, Aust-Agder.
Gunnar Torfinn Fiane ble født på Dalene, Goderstad, Holt, Aust-Agder

Elsa Goderstad (Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 24. mars 1918 på Fiane, Holt og ble døpt den 9. juni 1918 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ellef Grændsen, Andreas Olsen Lunde, Lovise Grændsen og Marta Olsen Goderstad.
Elsa døde den 9. september 1990 på Fiane, Holt, 72 år gammel, og ble begravet den 14. september 1990 på Holt kirkegård. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Ruth Emilie Goderstad (Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 5. juli 1923 på Fiane, Holt og ble døpt den 5. august 1923 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ruth giftet seg med Helge Oddvar Homme. Helge ble født den 28. juni 1926.
Helge arbeidet som agronom.

Helge døde den 28. september 2009 i Fiansvingen, Holt, Aust-Agder 83 år gammel, og ble begravet den 2. oktober 2009 på Holt kirkegård.
Ruth Emilie døde den 14. juli 2014 i Tvedestrand, Aust-Agder, 91 år gammel, og ble begravet den 23. juli 2014 på Holt kirkegård.

Jenny Ellinor Olsen (Karen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 3. april 1919 på Nebba, Holt og ble døpt den 15. juni 1919 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Inger Modalen, Emilie Modalen, Theodor Goderstad, Peder Modalen og faren.

Jenny giftet seg med Einar Bjarne Eskilt, sønn av Tellef Eskilt, den 12. mars 1949 på Holt prestekontor. Einar ble født den 29. juli 1920 i Drangedal, Telemark.

Einar døde den 15. mai 2001 i Arendal, Aust-Agder (Røed bo- og omsorgssenter) 80 år gammel, og ble begravet den 22. mai 2001 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.
Jenny døde den 3. desember 2002 i Arendal, Aust-Agder (Røed bo- og omsorgssenter), 83 år gammel, og ble begravet den 10. desember 2002 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Jenny og Einar fikk disse 2 barna:

Kjell Bjarne Eskilt.
Tore Arvid Eskilt.

Olga Olsen (Karen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 27. mars 1925.
Olga døde den 15. april 1925 i Lunde, Holt, Aust-Agder, og ble begravet den 20. april 1925 på Holt kirkegård.

Eleanor Frances Thorsen (Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 16. mai 1920 i Jamaica, Queens, New York.

Eleanor giftet seg med Oscar William Lindstrøm, sønn av Anton Lindstrøm og Ellen Maria Erichsen, den 15. november 1941 i Queens, New York, USA. Oscar ble født den 24. desember 1914 i Brooklyn, Kings County, New York.

Oscar døde den 14. august 1995 i Uniondale, Nassau, New York, USA 80 år gammel.
Frances døde den 6. juni 2003 i Oceanside, Nassau, New York, USA 83 år gammel.

Frances og Oscar fikk disse 3 barna:

Thor Edwin Lindstrøm.
John Elmer Lindstrøm.
Susan Ellen Lindstrøm.

John Emil Thorsen (Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 4. november 1923 i Jamaica, Queens, New York.

John giftet seg med Joan Elizabeth Olson i 1953 i Queens, New York, USA. Joan ble født den 19. juni 1930 i Queens, New York.

John Emil døde den 17. februar 2010 i Lewes, Sussex County, Delaware, 86 år gammel, og ble begravet den 20. februar 2010 på Lewes Presbyterian Church Cemetery, Lewes, Sussex, Delaware, USA.
Joan døde den 17. juni 2015 i Lewes, Sussex County, Delaware, USA 84 år gammel, og ble begravet på Lewes Presbyterian Church Cemetery, Lewes, Sussex, Delaware, USA.

Joan og John fikk disse 3 barna:

Peter Thor Thorsen.
Paul John Thorsen.
James Thorsen.

Nekrolog:
John Thorsen,
age 86, of Lewes, DE, passed away February 17, 2010, at Cadbury At Lewes, with his loving family by his side. He was born November 4, 1923, in New York City, NY, son of the late Thor G. and Frances (Hansen) Thorsen.

John Thorsen was a true gentleman who made a significant impact in the lives of many.

John served in the US Navy as a Fire Control 2nd Classman, joining in 1943 and was honorably discharged in 1946. He subsequently obtained his Captain’s license from the US Coast Guard. After serving in the military, he attended NYU where he received his Bachelor of Science degree in Business in 1950. He pursued a long career as President and owner of Queens Employment Service from 1953 until his retirement in 1992.

During his long professional career, John was honored with several outstanding lifetime achievement awards through both the YMCA of Greater New York and the Rotary Club of Queens.

John led his life in a spiritual manner and was an active member and President of the church council of Redeemer Lutheran Church in Hicksville, New York prior to his and his wife Joan’s relocation to Lewes, Delaware in 1997. John remained dedicated to Joan, his lovely wife of 57 years and his three sons; Peter, Paul and James. He is remembered with love and affection by his daughters in law: Lisa, Kathy and Patricia. He leaves a legacy of strength, fortitude, loyalty and love to his 10 grandchildren: Kyle, Jennifer, Luke, Jake, Colleen, Amanda, Russell, Thomas, Grace and John.

John’s quiet presence, sincerity and unselfish generosity will be missed by all; he will enter his new life with the love of this family and friends.

Funeral services will be held Saturday February 20, 2010, 2:00 PM, at Lewes Presbyterian Church, 133 Kings Highway, Lewes, DE, with the Pastor Harry Hughes officiating. Friends may call at the church beginning at 1:00 PM. Friends may also call on Friday, February 19, from 6:00 to 9:00 PM at Parsell Funeral Homes & Crematorium, Atkins-Lodge Chapel, 16961 Kings Highway, Lewes, DE. A Prayer Service will be held on Friday evening at 8:00 PM.

 

Ruth Thorsen (Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 30. juli 1925 i Jamaica, Queens, New York, USA.

Ruth giftet seg med Herbert Bell i 1950 i Queens, New York, USA. Herbert ble født den 12. juni 1923 i Jamaica, Queens, New York.
Herbert døde den 16. juli 2008 i Bucks, Pennesylvania, USA 85 år gammel, og ble begravet på Arlington Natinal Cemetery, Arlington, Virginia.
Ruth døde den 4. juni 2016, 90 år gammel, og ble begravet på Arlington Natinal Cemetery, Arlington, Virginia.

Ruth og Herbert fikk disse 2 barna:

Victoria Marie Bell.
Thomas David Bell.

Per-Rolf Bratgjerd (Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1) ble født den 15. november 1921 på Krossen, Holum, Vest-Agder og ble døpt den 1. januar 1922 i Holum kirke, Vest-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbruker Nils Tobiassen, Upsaker, dagarbeider Anders Holbek Andersen, Krossen, fru Regine Gundersen, Mandal og lærerinne Ingerta Gundersen, Mandal.

Per-Rolf giftet seg med Ragnhild Willumsen, datter av Andreas Willumsen og Theresia Lindebø, den 11. juni 1949 i Mandal kirke, Vest-Agder. Ragnhild ble født den 4. august 1926 i Mandal og ble døpt den 5. september 1926 i Mandal kirke, Vest-Agder. Faddere ved dåpen var Maurits Syvertsen, diakon O. Andersen og hustru Kitty samt Regine Willumsen.

Per-Rolf døde den 28. september 1970 i Mandal, 48 år gammel, og ble begravet den 3. oktober 1970 på Mandal kirkegård, Vest-Agder.

Ragnhild og Per-Rolf fikk 1 datter:

Anne Terese Bratgjerd ble født i Mandal.

Ragnar Bratgjerd (Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1) ble født den 21. februar 1923 på Krossen, Holum, Vest-Agder og ble døpt den 29. mars 1923 i Holum kirke, Vest-Agder. Faddere ved dåpen var var gårdbruker Lars Jørgensen Hauge, meieribestyrer Emil Eikås, fru byggmester Regine Gundersen, Mandal, lærerinne Ingerta Gundersen, Mandal.

Ragnar arbeidet som elektriker. Han var innsatt på Grini fra 12. oktober 1944 til 8. mai 1945.

Ragnar giftet seg med Erna Westby-Knudzen, datter av Reidar Westby-Knutzen og Thordis Juliane Gustavsen, den 22. juli 1949 i Oslo. Hennes navn som gift var Erna Bratgjerd. Erna ble født den 25. april 1928 i Oslo og ble døpt den 10. juni 1928 i Uranienborg kirke. Faddere ved dåpen var agent Kristian Knutzen og frue Emma, ingeniør Thorvald Gustavsen og frøken Sigrid Nielsen.

Den 7. desember 1938 fikk Erna og hennes mor Justitsdepartementets tillatelse til å anta Hillbo som slektsnavn.

Erna døde den 17. mai 2001 i Asker, Akershus, 73 år gammel, og ble begravet den 29. mai 2001 på Asker kirkegård. Andre navn for Erna var Erna Bratgjerd og Erna Westby-Knutzen.
Ragnar døde den 12. juli 2001 i Asker, Akershus (Bærum sykehus), 78 år gammel, og ble begravet den 20. juli 2001 på Asker kirkegård.

Erna og Ragnar fikk disse 2 barna:

Bjørn Tore Bratgjerd ble født den 1. desember 1949 i Oslo.
Kjell Bratgjerd ble født i Oslo.

Anne Marie Songe (Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 10. november 1922.

Anne giftet seg med Anders Haugland den 3. juli 1954 på Songe, Holt, Aust-Agder. Anders ble født i Bergen, Hordaland.

Anders arbeidet som kjemiker.
Anne Marie døde den 19. oktober 2008 i Kristiansand 85 år gammel, og ble ble bisatt den 24. oktober 2008. Urnen ble satt ned den 27. mai 2009 på Holt kirkegård.

Gunborg Torgerd Songe (Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 19. november 1924.

Gunborg giftet seg med Hans Ulmo. Hans ble født i 1924 i Bergen, Hordaland. Hans arbeidet som løytnant og sivilingeniør.

Hans døde den 16. desember 1994 i Lyngør 70 år gammel, og ble begravet den 30. desember 1994 på Holt kirkegård.
Gunborg døde den 31. oktober 2000 i Lyngør 75 år gammel, og ble begravet den 8. november 2000 på Holt kirkegård.

Gunborg og Hans fikk disse 2 barna:

Elin Ulmo ble født i Horten.
Andreas Ulmo ble født i Horten.

Eyvinn Songe (Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 25. oktober 1928.

Eyvinn giftet seg med Eva Taranger den 28. juni 1957 i Oslo. Eva ble født på Lillestrøm.
Eyvinn døde den 23. mai 2001 på Songe, Holt, Aust-Agder 72 år gammel, og ble begravet den 30. mai 2001 på Holt kirkegård.

Kari Nævestad (Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Tåsen, Vestre Aker, Oslo.

Kari giftet seg med Thor Stokka den 25. juni 1949 på Tåsen, Vestre Aker, Oslo. Thor ble født på Alstahaug, Levanger, Trøndelag.

Thor Nævestad (Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 1. februar 1921 i Oslo.

Thor arbeidet som disponent.

Thor giftet seg med Borghild Nilsen, datter av Harald Nilsen og Katrine Amalie Taraldsen, den 10. august 1946 i Holt kirke, Aust-Agder. Borghild ble født den 19. september 1922 på Bråthen, Songe, ble døpt den 8. oktober 1922 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets foreldre, Peder Taraldsen og Petra Taraldsen. Hennes navn som gift var Borghild Nævestad.

Thor døde den 3. august 1976 i Oslo 55 år gammel, og ble bisatt fra Vestre Aker kirke. Urnen ble satt ned den 4. oktober 1976 på Vestre Aker kirkegård, Akershus.
Borghild døde den 15. september 2003 i Oslo, 80 år gammel, og ble bisatt 22. september 2003 fra Vestre Aker kirke. Urnen ble satt ned den 3. november 2003 på Vestre Aker kirkegård, Akershus.

Borghild og Thor fikk disse 2 barna:

Geir Nævestad.
Torstein Nævestad.

Knut Nævestad (Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 2. juni 1927 på Tåsen, Oslo.

Knut arbeidet som snekker.

Knut giftet seg med Anne Marie Taraldsen, datter av Torolf Taraldsen og Jennie Marie Gjermundsen, den 27. desember 1954. Anne ble født den 14. september 1928 på Songe, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 4. november 1928 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var sliperimester Odd Nilsen, fru Anna Nilsen, fru Marie Gjermundsen og kontorist Kristian Gjermundsen. Hennes navn som gift var Anne Marie Nævestad. Anne arbeidet som barnehagelærerinne.

Knut døde den 31. desember 1979 i Oslo 52 år gammel, og ble begravet den 8. januar 1980 i Bakkehaugen kirke, Tåsen, Oslo.
Anne Marie døde den 3. mars 2020 i Oslo, 91 år gammel, og ble bisatt 11. mars 2020 fra Bakkehaugen kirke, Tåsen, Oslo.

Anne Marie og Knut fikk disse 3 barna:

Knut Nævestad.
Steinar Nævestad.
Lars Nævestad ble født den 17. mai 1966.

Alvhild Nævestad (Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 10. januar 1913 i New York, USA. Alvhild ble konfirmert den 8. mai 1927 i Zion Lutheran Church, Brooklyn, New York, NY, USA.

Alvhild giftet seg med Malte Erickson den 31. august 1935 i Kings, New York, USA. Malte ble født den 6. mai 1913 i Revere, Massachusets, USA.

Alvhild døde den 28. oktober 1969 i Wyckoff, Bergen, New Jersey, USA (Valley Hospital, Ridgewood) 56 år gammel, og ble begravet den 31. oktober 1969.
Malte døde den 13. oktober 1975 i Toulouse, Frankrike 62 år gammel.

Alvhild og Malte fikk disse 2 barna:

Victor L. Erickson.
Paul Erickson.

Evelyn Bolette Nævestad (Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 20. februar 1915 i New York, USA og ble døpt den 7. juli 1917 i Zion Lutheran Church, Brooklyn, New York. Faddere ved dåpen var Aksel Svensen, Sigrid Svensen og foreldrene.
Evelyn døde den 3. juli 1918 i Brooklyn, New York, USA, 3 år gammel, og ble begravet den 6. juli 1918 på Evergreen Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York.

Ruth Nævestad (Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 29. mai 1917 og ble døpt den 7. juli 1917 i Zion Lutheran Church, Brooklyn, New York. Faddere ved dåpen var Per Nævestad, Carl Albertsen, Effie Eliassen og Ragnfrid Nævestad.

Ruth giftet seg med William H. Busch, sønn av William S. Busch, den 27. november 1948 på Manhattan, New York, USA. William ble født den 10. juli 1911.

William døde den 9. juli 1988 i Roselle, Union, New Jersey, USA 76 år gammel.
Ruth døde den 6. september 2001 i New Jersey, New York, USA, 84 år gammel, og ble begravet på Rosedale and Rosehill Cemetery, Linden, Union County, New Jersey, USA.

Edgar Gray Nævestad (Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 20. juli 1921 i Brooklyn, New York.
Edgar døde den 31. august 1921 i Brooklyn, New York City, New York, USA.

Edgar Nævestad (Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 1. oktober 1923 i Brooklyn, New York og ble døpt den 2. oktober 1923 i Ziion Lutheran Church, Brooklyn, New York.

Edgar døde den 3. oktober 1923 i Brooklyn, New York, og ble begravet den 5. oktober 1923 på Evergreen Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York.

Evelyn Nævestad (Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i 1927.
Evelyn døde den 19. februar 1929 i Brooklyn, New York City, New York, USA 2 år gammel, og ble begravet den 22. februar 1929.

Martin Fredrik Tallaksen (Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 29. april 1927 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 26. mai 1927 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kjøpmann Th. Nævestad, styrmann Thor Olsen, fru Torborg Tallaksen og frøken Louise Nævestad.

Martin arbeidet som installatør og medeier av Tallaksens installsjonsforretning i Tvedestrand, Aust-Agder.

Martin giftet seg med Ella Synnøve Moe den 24. juli 1954. Ella ble født i 1932 i Oslo.
Hennes navn som gift var Ella Tallaksen.

Ella døde den 7. februar 2000 i Tvedestrand, Aust-Agder 68 år gammel, og ble begravet den 9. mai 2000 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.
Martin døde den 7. februar 2009 i Tvedestrand, Aust-Agder, 81 år gammel, og ble begravet den 13. februar 2009 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Ella og Martin fikk disse 3 barna:

Karin Tallaksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Grete Tallaksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Gro Tallaksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Gunvor Tallaksen (Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 31. juli 1929 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 14. september 1929 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fru Gunborg Nævestad, frøken Martha Tallaksen, D/S fører Gjert Svenningsen og bakersvenn Leif Nævestad.

Gunvor giftet seg med Arnfinn Aas den 6. april 1955 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift er Gunvor Aas. Arnfinn ble født på Vegårshei, Aust-Agder.
Arnfinn arbeidet som ingeniør.

Finn Tallaksen (Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand.

Finn giftet seg med Ragnhild Eliassen, datter av Knut Sell og Margit Oselie Samuelsen, den 25. mai 1963. Hennes navn som gift var Ragnhild Tallaksen.

Ragnhild ble født den 3. oktober 1940 i Tvedestrand. Hun døde den 16. juli 1989 i Tvedestrand, Aust-Agder, 48 år gammel og ble begravet den 20. juli 1989 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Finn døde den 4. juli 2022 i Tvedestrand, Aust-Agder, 83 år gammel, og ble begravet den 14. juli 2022 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder,

Ragnhild og Finn fikk disse 3 barna:

Rune Tallaksen.
Jan Fridthjof Tallaksen.
Are Tallaksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Roy Naevestad (Arne Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 7. juni 1927 i Brooklyn, New York.

Roy giftet seg med Evelyn Hazel den 17. juni 1950 i Betelship, Brooklyn, New York, USA. Evelyn ble født den 7. februar 1928 i Brooklyn, Kings County, New York.

Roy tjenestegjorde som mannskap i U.S. Navy ombord på USS Earle i Stillehavet under 2. verdenskrig.

Evelyn døde den 3. juli 2015 i Brodhead, Green, Wisconsin, USA 87 år gammel, og ble begravet den 7. juli 2015 på Speculator Cemetery, Hamilton, New York. USA
Roy døde den 22. april 2019 91 år gammel, og ble begravet på Speculator Cemetery, Hamilton, New York, USA.

Evelyn og Roy fikk disse 3 barna:

Carol Naevestad.
Glenn Naevestad.
Scott Naevestad.

Nekrolog:
Evelyn Hazel Naevestad,
age 87, formerly of Speculator, NY, went home to be with Jesus, Friday, July 3, 2015 at Woods Crossing Nursing Home, Brodhead, WI. She was born on February 7, 1928 in Brooklyn, NY, the daughter of Hans and Clara (Nilsen) Thompson.

Evelyn was a member of Bethelship Norwegian Methodist Church, where she worshipped in the Norwegian language service until age 14. It was at Bethelship that Evelyn met Roy Naevestad. They were married June 17, 1950 and just celebrated their 65th anniversary.

Evelyn and Roy lived in Fanwood, NJ for 40 years. There they were members of Cranford Christian and Missionary Alliance Church, where Evelyn served as a deaconess, in the nursery, Pioneer Girls, VBS, the choir, and was an organizer of many church dinners.

Evelyn and Roy moved to Speculator, NY when Roy retired and participated year-round in the ministry of Camp-of-the-Woods. They enjoyed wonderful years in Speculator in both the Grace United Methodist Church and North Country Bible Fellowship, as well as taking part in many community activities.

Evelyn was also a life-long member of the Sons of Norway.

She is survived by her husband Roy; children Carol (Rev. David) Billings, Middletown, NY, Glenn (Jinny), Frenchtown, NJ, Rev. Scott (Sue), Davis, IL; six grandchildren, Kristin (Ken) VanderPyl, Bjorn (Christine) Billings, Leif (Lynn) Billings, Hans (Rebecca) Billings, Kyle Naevestad, Todd Naevestad; five great-grandchildren Audrey, Emelia, Clara VanderPyl, Noah and Logan Billings. She was preceded in death by her parents and two brothers, Rev. Garfield Thompson and Rev. Alfred Thompson

Funeral services will be held at 11 a.m., Tuesday, July 7, 2015 at the D.L. NEWCOMER FUNERAL HOME, BRODHEAD, WI. Visitation will be held from 10 a.m. until time of services at the funeral home. In lieu of other expressions of sympathy, memorials may be made to Camp-of-the-Woods, Speculator, NY 12164. A memorial service will also be held in Speculator, NY on August 15, 2015.

Nekrolog:
Our beloved father, grandfather, and great-grandfather, Roy Naevestad, went home to be with his Lord Jesus. He was a man who loved the Lord with all of his heart, and serving Him was his greatest reward. Roy was the son of Norwegian immigrants, Arne and Tergit (Olsen) Naevestad. Family hardships in the 30s led the family to live for a time with Uncle Ole and Tante Olava as well as Mr. Huseland, the baker. From him, Roy learned how to bake and decorate beautiful cakes. He enjoyed blessing others with cakes he had created well into his 80s. Roy studied electrical engineering at McKee High School in Staten Island. One of his teachers, Mr. Bill Olsen, invited him to his Sunday school class at the Bethelship Norwegian Methodist Church. It was at Bethelship that he grew in his faith, made lifelong friends, and met his wife Evelyn Thompson.

Prior to his High School graduation ceremony Roy enlisted in the U.S. Navy where he served on the crew of the USS Earle in the Pacific during World War II. After the war, Roy enrolled at Brooklyn Polytechnic Institute where he studied electrical engineering. He began his career at Skidmore, Owings and Merrill \endash moved onto Allied Chemical, Wilputte and then Krupp. Roy worked in the steel industry and holds several patents for the production of coke. While working for Krupp he made frequent flights to Germany, and made a point to try a new pastry each time. Although his career was a busy one, Roy always met the Lord in the morning to read the Word and to pray. Roy and Evelyn prayed together every night, kneeling together at the bedside until Evelyn could no longer get up from the floor. We depended on those prayers.

Roy and Evelyn were married in June of 1950 at Bethelship by Evelyn’s brother Rev. Garfield Thompson. It was Garfield’s first wedding, and they loved to joke that “maybe he didn’t do it right.” They moved to Fanwood, New Jersey in 1952, where they were members of the Cranford Christian and Missionary Alliance Church. Roy served on the board for years and was engaged in many ministries of the church.

Roy loved to take the family camping in the Trim-line camper. Everyone was given a job so that all would learn to work together. Many trips were made to Canada, the Civil War battlegrounds, Cape Cod, the Jersey shore and Florida. He also loved to grill steak on the brick fire place that he made in the 50s. We ate on the picnic table which he made, that sat on the patio he had poured. He was a man who could do many things well.

After retirement, Roy and Evelyn moved to their home in Speculator, NY where they had numerous friends and made many new ones. They had enjoyed and supported the ministry of Camp-of-the Woods since they had been married. They wanted to continue to enjoy and support that ministry as well as to provide a place for their family to enjoy it as well in future years. They worshipped at the Speculator United Methodist and the North Country Bible Churches and were involved as much as they were able. Roy also sang with the Adirondack Consortium and had cameo roles in several musicals, one in which he had to learn how to dance.

In 2015, Roy and Evelyn, now needing additional care, moved to Wisconsin. Evelyn passed away shortly thereafter, but not before they had celebrated, according to Roy,” 65 years of Wedded Blitz.” Roy became a regular worshiper at St. Paul’s Church in Davis, Illinois where his son Scott is the Pastor. The people of St. Paul welcomed Roy with opened arms and blessed him in these later years with cards, visits, and love.

In addition to his wife Evelyn, Roy was predeceased by his brother Stanley. Roy’s children, Carol Billings, (David), Glenn, (Jinny), and Scott, (Sue) are left to cherish his memory and the godly heritage that they have received. He is also survived by his 6 grandchildren, Kristin VanderPyl, Bjorn, Leif and Hans Billings, and Kyle and Todd Naevestad. He leaves behind his 5 great-grandchildren, Audrey, Emelia and Clara VanderPyl, and Noah and Logan Billings.

A celebration of Roy’s life will be held on Saturday, August 3, 2019, at 11 a.m. at North Country Bible Fellowship (NCBF), Speculator, NY. Memorial contributions can be made to Gospel Volunteers or NCBF, both of Speculator, NY

Stanley Naevestad (Arne Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 25. mai 1929 i Brooklyn, New York, USA.

Stanley giftet seg med Anna L. Abrams, datter av John Abrams og Hulda, i 1956. Anna ble født den 9. mars 1932 i Brooklyn, Kings County, New York.

Anna døde den 1. mai 2012 i Suffern, New York, USA 80 år gammel.

Anna og Stanley fikk disse 2 barna:

Douglas Nævestad.
Roger Nævestad.

Stanley giftet seg deretter med Rhonda
Stanley døde den 29. desember 2018 i Suffern, New York, USA 89 år gammel, og ble begravet den 5. januar 2019 på 93 Airmont Lutheran Cemetery, Suffern, Rockland, USA.

Nekrolog:

Suffern – Stanley Naevestad of Suffern, NY passed away on December, 29 2018 at the age of 89. Stanley was born to Arne and Tergit (Olsen) Naevestad on May 25, 1929 in Brooklyn, NY. He proudly served in the United States Army until his retirement as a Master Sergeant in 1970. Stanley was predeceased by his beloved wife Anna Naevestad in May 2012.

Stanley is survived by his sons Douglas Naevestad and Roger Naevestad and his wife Rhonda. He is also survived by his granddaughters Sarah and Hailey, and his brother Roy Naevestad.

Visitation will be held on Friday, January 4, 2018 from 4-8pm at Wanamaker & Carlough Funeral Home, 177 Route 59, Suffern, NY 10901. A Funeral Service will be celebrated on Saturday, January 5, 2018 at 11am also at Wanamaker & Carlough Funeral Home. Burial will follow at Airmont Lutheran Cemetery, in Airmont, NY.

Published in The Journal News on Jan. 4, 2019

Synnøve Lehland (Frida Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 26. januar 1932 i Tvedestrand, Aust-Agder. Synnøve ble konfirmert den 11. mai 1947 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Synnøve giftet seg med Bjørn Berdal den 31. desember 1955. Bjørn ble født den 1. mars 1925.

Synnøve døde den 29. mars 2005 i Kristiansand 73 år gammel, og ble ble bisatt 5. april 2005 fra Oddernes kapell, Kristiansand. Urnen ble satt ned på Oddernes Nye Kirkegård, Kristiansand.
Bjørn døde den 27. mai 2001 i Kristiansand 76 år gammel, og ble bisatt 1. juni 2001 fra Oddernes kapell, Kristiansand. Urnen ble satt ned den 14. september 2001 på Oddernes Nye Kirkegård, Kristiansand.

Synnøve og Bjørn fikk disse 2 barna:

Grete Berdal.
Sigved Berdal.

Tor Erik Nævestad (Leif Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand.

Tor giftet seg med Grete Pettersen den 26. juli 1969. Ekteskapet endte i skilsmisse. Grete ble født i Risør, Aust-Agder.

Tor Erik arbeidet som kartkonstruktør Norkart i 6 år. Så flyttet han hjem til Tvedestrand og overtok Julius Nilsens fotoforretning i 1972. Samme høst ble forretningen flyttet til farens bygg ved bankplassen. Her drev han musikk- og fotoforretning, men etterhvert ble det foto og rammeverksted.

Grete og Tor Erik fikk disse 2 barna:

Leif Ståle Nævestad ble født i Tvedestrand.
Trym Vidar Nævestad ble født i Tvedestrand.

Alf Christian Nævestad (Leif Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand.

Alf giftet seg med Karin Andreassen, datter av Eilif Tothammer Andreassen og Anne-Kathrine Pedersen, den 9. desember 1967.

Per Juel Nævestad (Peder Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 17. januar 1925 i Queens, New York, USA og ble døpt den 26. juli 1925 i Zion Lutheran Church, Brooklyn, New York, NY, USA. Faddere ved dåpen var Lydia Michelsen og Olaf Borgen.

Han tjenestegjorde som kvartermester i marinen i USA under 2. verdenskrig og ble såret i kamp.

Per giftet seg med Doris L. Croker i 1954 i Queens, New York, USA. Doris ble født den 26. mars 1931 i Queens, New York, USA. Hennes navn som gift er Doris Nævestad.

Doris og Per fikk 1 sønn:

Gary A. Nævestad.

Ann Berit Nævestad (Peder Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 24. mars 1927 i Queens, New York, USA og ble døpt den 11. september 1927 i Zion Lutheran Church, Brooklyn, New York. Faddere ved dåpen var Martin Mickelsen, Ruth Nævestad, Dagny Nævestad og Peder Nævestad.

Ingeborg Marie Marcussen (Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 23. september 1929 på Gjeving og ble døpt den 27. oktober 1929 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Marie Nævestad Tvedestrand, kjøpmann Peder Nævestad, Louise Nævestad, Karen Margrethe Marcussen, skipsreder Jens Marcussen og skipsreder Bertrand Marcussen.

Ingeborg giftet seg med Odd Hoftun, sønn av Erik Olsen Hoftun og Martha Malene Indregard, den 19. mai 1956. Hennes navn som gift er Tullis Hoftun. Odd ble født den 27. desember 1927 i Ål i Hallingdal og ble døpt den 12. februar 1928 i Ål kirke, Hallingdal. Faddere ved dåpen var  gårdbruker og ordfører Ole N. Hoftun, hustru Sigrid Eriksdatter, pike Guro Hoftun og ungkar Ola N. Hoftun. 

Ingeborg arbeidet som lærerinne og misjonær. Odd arbeidet som sivilingeniør, misjonær og gründer.

Odd døde den 15. mars 2023 i Tvedestrand og ble bisatt den 28. mars 2023 fra Dypvåg kirke.
Ingeborg Marie døde den 22. juni 2023 i Tvedestrand og ble bisatt den 4. juli 2023 fra Dypvåg kirke.

Tullis og Odd fikk disse 2 barna:

Erik Hoftun.
Martin Hoftun ble født den 16. januar 1964.

Karen Marcussen (Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Gjeving.

Karen giftet seg med Arvid Louis Hagen, sønn av Olaf Ingebret Hagen og Othelie Pederine Jelmert, den 13. august 1955. Arvid ble født den 13. juli 1931 i Flosta. Arvid arbeidet som sivilingeniør.

Arvid døde den 17. desember 2005 i Sundet, Flosta, Aust-Agder 74 år gammel, og ble begravet den 28. desember 2005 på Flosta kirkegård, Aust-Agder.

Karen og Arvid fikk disse 2 barna:

Ruth Louise Hagen ble født i Boston, Massachussets, USA.
Anne Lise Hagen ble født i New York, USA.

Ruth Marcussen. (Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Ruth giftet seg med Niels Bonnevie Kielland.

Jens Martin Marcussen. (Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Jens giftet seg med Anne-Lise Johnsen, datter av Fritjof Johnsen og Nanna Kinck, den 25. juni 1964.

Per Martin Nævestad (Axel Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Jan Wilhelm Nævestad (Axel Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Jan giftet seg med Kari Jensen, datter av Kåre Jensen og Thordis Severine Sonesen, den 6. april 1974. Kari ble født på Fjærkleivene, Tvedestrand. Hennes navn som gift er Kari Nævestad.

Kari og Jan Wilhelm fikk 1 sønn:

Espen Wilhelm Nævestad ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Kjell Nævestad (Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 5. august 1923 i Strømsbuveien, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 23. september 1923 i Arendal Trefoldighetskirke. Faddere ved dåpen var fru Tomine Amalie Nævestad, frøken Torgerd Nævestad, tollkontrollør Holt, garver Karl Emil Nævestad og faren.

Kjell arbeidet som resepsjonssjef og direktør ved flere norske hotell.

Kjell giftet seg med Mary Keyser Muhrman, datter av Henry Muhrman og Kitty Keyser Berg, den 5. mai 1948. Mary ble født den 22. juni 1924 på Ljan, Oslo
Mary døde den 30. desember 2018, 94 år gammel, og ble bisatt 11. januar 2019 fra Vestre gravlund kapell, Oslo.

Mary og Kjell fikk disse 2 barna:

Dag Nævestad ble født i Oslo.
Tom Sewell Muhrman ble født i Oslo.

Kjell giftet seg deretter med Mimi Rye-Holmboe den 6. november 1956. Mimi arbeidet som danseskolelærer.

Mimi og Kjell fikk 1 sønn:

Paal Torvild Rye-Holmboe ble født i Oslo.

Kjell giftet seg deretter med Karin Vera Solberg i 1970. Karin ble født i Oslo. Hun arbeidet som stewardess.

Kjell giftet seg deretter med Liz (Elisabeth) i 1973.

Kjell døde den 30. juli 1987 i Arendal, Aust-Agder, 63 år gammel, og ble begravet på Barbu kirkegård, Arendal, Aust-Agder.

Per Nævestad (Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 14. juli 1931.

Per arbeidet som purser i SAS.

Per giftet seg med Elsie Andersen, datter av Olaf Andersen og Edith, den 9. oktober 1954 i Oslo. Elsie ble født i Arendal, Aust-Agder.

Elsie og Per fikk disse 3 barna:

Lisbeth Nævestad ble født i Oslo.
Per Olaf Nævestad ble født i 1957 i Oslo.
Erik Nævestad ble født i Oslo.

Per giftet seg deretter med Ulla Margareta Steffensen den 13. oktober 1973 i Oslo. Ulla ble født i Stockholm, Sverige.

Bilde av Ulla Margareta Nævestad
Ulla Margareta Nævestad

Ulla Margareta var en politiker som representerte Høyre. Hun var ordfører i Lier kommune i Buskerud fra 1995 til 2011, Hun ble født i Stockholm, vokste opp i Vik i Sogn og var fra 1975 bosatt i Sylling, Lier, Hun ble valgt inn i kommunestyret første gang ved valget i 1983, var varaordfører1989 – 1991 og ordfører i 16 år fra 1995 – 2011.

Ved valget i 2003 ble det for første gang avviklet separat ordførervalg i Lier. Nævestad vant med over 60 % av stemmene. Hun ble i 2007 gjenvalgt ved direkte ordførervalg med 64,1 % av stemmene.

Hun var vararepresentant til Stortinget fra 1989 til 1993 og møtte som vararepresentant for Hallgrim Berg. I perioden 1987-1990 var hun leder av Lier Høyre. Hun var også medlem av Buskerud fylkesting, fylkesutvalget, fylkesskolestyret og fylkeslandbruksstyret og var redaktør av Lier menighetsblad og formann i Lier Røde Kors.

Ulla Nævestad arbeidet tidligere som flyvertinne.

Per døde den 13. november 2009 i Sylling, Lier, Viken, 78 år gammel, og ble bisatt 19. november 2009 fra Sylling kirke, Lier, Viken.
Ulla Margareta døde den 26. juli 2021 i Lier, Buskerud og ble bisatt den 12. august fra Sylling Kirke, Lier.

Ulla og Per fikk disse 2 barna:

Siri Kitt Nævestad ble født i Sylling, Lier, Viken (Bangkok, Thailand).
Per Aage Nævestad ble født i Sylling.

Jan Holt Nævestad (Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 7. november 1933 i Arendal, Aust-Agder.

Jan arbeidet som resepsjonssjef.

Jan giftet seg med Wenche Gotaas den 17. desember 1958 i Uranienborg kirke, Oslo.
Jan døde den 13. april 2009 i Oslo, 75 år gammel, og ble bisatt 22. april 2009 fra Vestre krematorium, gamle kapell, Oslo.

Wenche og Jan fikk disse 3 barna:

Anne Nævestad ble født i Oslo.
Espen Nævestad ble født i Oslo.
Bente Nævestad ble født i Oslo.

Gerd Nævestad (Bjarne Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Røa.

Gerd giftet seg med Bjørn Nyen den 2. februar 1957 i Røa kirke. Bjørn ble født i Vassås, Asker og han jobbet som rørlegger. Ekteskap opphørt.

Gerd giftet seg deretter med Svend Aage.

Liv Nævestad (Bjarne Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1).

Svein Nævestad (Bjarne Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Røa.

Svein giftet seg med Tove Skretting den 23. juni 1962 i Grimstad, Aust-Agder. Tove ble født i Grimstad, Aust-Agder.

Tove og Svein fikk disse 3 barna:

Paal Nævestad.
Hege Nævestad.
Morten Nævestad.

Jørgen Charles Halvorsen (Oscar Hall Halvorsen4, Regine Teresie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 5. januar 1939 i Arendal, Aust-Agder.

Jørgen arbeidet som maskinist.

Jørgen giftet seg med Solveig Marie Mollestad den 28. august 1965. Solveig ble født i Trondalen, Gressvik.
Jørgen døde den 11. juni 2018 i Trondalen, Gressvik, 79 år gammel, og ble bisatt 22. juni 2018 fra Gressvik kirke, Fredrikstad.

Solveig Marie og Jørgen fikk 1 datter:

Heidi Lill Halvorsen.

Anne Marie Kleven (Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Anne giftet seg med Oskar Andreas Pedersen.

Leif Kleven (Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 10. mars 1924.

Leif arbeidet som baker og gårdbruker.
Leif giftet seg med Gerd Trønsdal den 23. juni 1956. Gerd ble født den 23. mai 1933 i Rindal, Trøndelag.

Gerd døde den 17. juli 1992 i Rindalsskogen, Trøndelag 59 år gammel, og ble begravet den 24. juli 1992 på Øvre Rindal gravlund, Rindal, Trøndelag.
Leif døde den 29. mai 2014 i Rindalsskogen, Trøndelag 90 år gammel, og ble begravet den 6. juni 2014 på Øvre Rindal gravlund, Rindal, Trøndelag.

Gerd og Leif fikk 1 datter:

Lillian Kleven.

Ingeborg Kleven (Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 17. juli 1927.

Ingeborg giftet seg med Rudolf Bjarne Furuhaug den 31. august 1946. Rudolf ble født den 26. oktober 1918.

Ingeborg døde den 13. januar 2015 i Løkken 87 år gammel, og ble begravet den 23. januar 2015 på Løkken kirkegård, Meldal, Trøndelag.
Rudolf døde den 3. januar 1990 på Løkken Verk 71 år gammel, og ble begravet den 11. januar 1990 på Løkken kirkegård, Meldal, Trøndelag.

Ingeborg og Rudolf fikk disse 4 barna:

Jan Leif Furuhaug.
Irene Furuhaug.
Rolf Inge Furuhaug.
Jon Olav Furuhaug.

Ole-Ludvik Kleven (Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født i Rindal.

Ole-Ludvik giftet seg med Marit Ringereide den 10. oktober 1964. Marit ble født i Sørum.

Ludwig Iversen (Rakel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født i Bangassou, Fransk Kongo.

Ludwig arbeidet som journalist i Vårt Land, Morgenposten og VG. Han har videre vært desksjef i The Associated Press og hatt oppdrag for NRK, ukeblader og fagblader.
Ludwig giftet seg med Rigmor Schlager i 1956. Rigmor ble født i Oslo.

Rigmor og Ludwig fikk disse 4 barna:

Einar Iversen.
Frithjov Iversen.
Sverre Iversen.
Håvard Iversen.

Randi Johanne Larsen. (Aksel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Randi giftet seg med Dag Christopher Knudsen.

Randi og Dag fikk disse 2 barna:

Merete Knudsen.
Ellen Knudsen.

Kjersti Marie Larsen. (Aksel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Kjersti giftet seg med Niels Mathiassen.

Rae Adelaide Carlsen (Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 11. februar 1918 i Brooklyn, New York City, New York, USA.

Rae giftet seg med Irving Robert Ackerman, sønn av William Ackerman og Lillian, i 1946 i New Jersey, USA. Irving ble født den 9. januar 1919 i Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA.

Rae døde den 5. mai 2011 i Daytona Beach, Volusia County, Florida, USA, 93 år gammel, og ble begravet på Jacksonville National Cemetery, Jacksonville, Duval County, Florida, USA.
Irving døde den 21. juli 2011 i Daytona Beach, Volusia County, Florida, USA 92 år gammel, og ble begravet på Jacksonville National Cemetery, Jacksonville, Duval County, Florida, USA.

Rae og Irving fikk disse 2 barna:

Liane Rae Ackerman ble født den 14. mars 1947 i Tareneck Berg, New Jersey.
Leslie Andrea Ackerman.

Nekrolog:
Rae Adelaide Ackerman,
93, of Daytona Beach Shores passed away on May 5th at Port Orange Hospice to be with the Lord. Rae was born in Brooklyn, New York on February 11th, 1918. During WWII she worked on B-17 bombers at the Boeing plant in Burbank, CA. Rae then left her job at the defense plant to join the Navy and become a WAVE. She was a pharmacist mate second class and drove ambulance picking up the wounded soldiers at the Navy docks. Rae then got stationed in Hawaii. After the war Rae got married to Herb and they settled in Paramus, NJ. There she enjoyed being a housewife and raised her two daughters, Liane and Leslie. In 1964, Rae moved to Pompano Beach, FL where she enjoyed many years as an avid tennis player. In 1984, she moved to Daytona Beach and resided in Pelican Bay where she enjoyed many years playing golf. In December of 1995, she moved to Daytona Beach Shore. Rae worked for Weight Watchers for many years and was president of the 49’s of Daytona Beach Golf Club for 2 years. She was also president of the WAVES National for 2 years and in 2010 she flew to Washington DC. with the Honor Air of Volusia County. She was also an avid reader and enjoyed snow skiing in her younger years. Rae is preceded in death by her daughter, Liane Rae Adams and sister, Lois Peddler and her brother, Henry Carlsen. She is survived by her husband, Irving “Herb” Ackerman; her daughter, Leslie Eichler (Michael); grandchildren, Christopher Eichler (Myrna), Lani Sullivan (Brian) and Logan Eichler (Shammy); as well as her 4 great-grandchildren, Braden Sullivan, Brison Sullivan, Linden Eichler and Mason Eichler. Rae was a long time member of St. James Episcopal Church, Daytona. A memorial service will be at St. Mary’s Episcopal Church 216 Orange Ave. Daytona Beach on May 15th at 4:00pm and will be interred at the Jacksonville National Cemetery, Jacksonville, Florida.
Daytona Beach News Journal, May 11 2011

Nekrolog:

1ST LT US ARMY WORLD WAR II

Irving R (Herb) Ackerman, 90, passed away July 21, at his home in Daytona Beach Shores. He is survived by his daughter Leslie Eichler; son-in-law Michael Eichler; grand-children Chris Eichler (Myrna), Lani Sullivan (Brian), Logan Eichler (Shammy). He is also survived by his great-grand- children Braden and Brison Sullivan and Linden and Mason Eichler. A memorial service will be held at St. Mary’s Episcopal Church, Daytona Beach on August 6th at 2:00pm.
Daytona Beach News-Journal, Jul 29 2011

Harry Grant Carlsen (Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 12. april 1921 i Jersey City, New Jersey, USA.

Harry giftet seg med Shirley Marie Brown, datter av Alvin C. Brown og Catherine, den 28. mai 1949 i Ridgewood, Bergen, New Jersey, USA. Shirley ble født i Ridgewood, Bergen, New Jersey, USA.
Harry døde den 25. mai 1954 i Ridgewood, New Jersey, USA, 33 år gammel, og ble begravet i Washington Memorial Cemetery, Paramus, New Jersey, USA.

Shirley og Harry fikk disse 2 barna:

Sharon Carlson.
Cathleen Carlson.

Lois Eileen Carlsen (Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 10. mars 1928 i Jersey City, New Jersey, USA.

Lois giftet seg med William Bruce Pedlar den 12. juli 1955 i San Francisco, California, USA. William ble født den 16. mai 1922.

Lois Eileen døde den 13. juni 1993 i Glynn, Georgia, USA 65 år gammel, og ble begravet i Parkhill Cemetery, Parkhill, Middlesex, Ontario, Canada.
William døde den 10. januar 2004 i Glynn, Georgia, USA 81 år gammel, og ble begravet i Parkhill Cemetery, Parkhill, Middlesex, Ontario, Canada.

Lois og William fikk disse 2 barna:

Michelle Pedlar.
Gwendolyn Pedlar.

Christopher G. Backe (Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 19. april 1932 i Bronx, Bronx County, New York, USA.

Christopher giftet seg med Nancy L. Horton den 11. juni 1961 i Islip, New York, USA. Nancy ble begravet i Village of Algonquin Cemetery, Algonquin, McHenry County, Illinois, USA.

Christopher døde den 27. oktober 2005 i Elgin, Cook County, Illinois, USA 73 år gammel, og ble begravet i Village of Algonquin Cemetery, Algonquin, McHenry County, Illinois, USA.

Nancy og Christopher fikk disse 3 barna:

Lisa Backe.
Alice Backe.
Barbara Backe.

Nekrolog:
Christopher G. Backe, 73, of Algonquin, IL, beloved husband of Nancy L. Horton; loving father of Lisa (Tom) Gust, Barbara (Michael) Cihak and Alice (Rick) Ernst; dear grandfather of Andrew, Kyle and Breanna Gust, Nathan Cihak, Ashley, Brittany, Christopher and David Ernst; fond brother of Richard Backe and Kathy (Gabe) Abbinanti. Resting at the Miller Funeral Home, 504 W. Main St., West Dundee, IL 60118 from 3 to 9 p.m. Tuesday, November 1, 2005 and from 9 a.m. Wednesday, November 2, 2005 until time of Mass at 10 a.m. In St. Margaret Mary Catholic Church, 111 S. Hubbard, Algonquin, IL 60102. Interment Algonquin Cemetery.

Richard Backe (Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født i Bronx, Bronx County, New York, USA.

Katherine Backe (Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 21. september 1938 i Bronx, Bronx County, New York, USA,

Katherine giftet seg med Gabe Abbinanti.
Katherine døde den 31. august 2012, 73 år gammel.

June Gloria Seacord (Gertrude Backe4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 23. juni 1925 i Jersey City, Hudson County, New Jersey, USA.

June giftet seg med John William Schmidt den 8. desember 1945 i New Jersey, USA. John ble født den 23. januar 1923 i Union City, New Jersey, USA.

June døde den 4. august 2018 i Hackettstown, New Jersey, USA 93 år gammel, og ble begravet den 10. august 2018 på George Washington Memorial Park, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA.
John døde den 27. september 2018 i Hackettstown, New Jersey, USA, 95 år gammel, og ble begravet den 5. oktober 2018 på George Washington Memorial Park, Paramus, Bergen County, New Jersey, USA.

June og John fikk disse 2 barna:

Jill Schmidt.
Jacquelyn June Schmidt ble født i New Jersey, USA.

Nekrolog:

 

June Gloria Schmidt, 93 of Hackettstown, NJ died surrounded by her family on Saturday, August 4, 2018 at The House of the Good Shepherd. She was born on June 23, 1925 in Jersey City to the late William Seacord and Gertrude (Backe) Seacord. She grew up in Jersey City surrounded by a large extended family of Norwegians..

She married her childhood sweetheart, John William Schmidt, following WWII on December 8, 1945, and they were happily married for 72 years. They moved to Paramus in 1955 where they raised their family and developed many life long friendships. Most recently they have been living at The House of the Good Shepherd in Hackettstown, NJ..

June was an active member at Christ Lutheran Church in Paramus for almost 60 years. She cherished her church family. She spent her life caring for and bringing joy to everyone around her. She touched many lives and the world is a better place because of her bright and generous spirit. She was a “living angel” as her life was one of faith and love of family. She was a “confidante” who provided wise counsel with a beautiful smile and words of encouragement to everyone she met. She “never met a stranger”.

June is survived by her husband John and her daughters Jacquelyn Trainor and her husband Edward of Succasunna, NJ, and Jill Budd and her husband Ronald of Hackettstown, NJ. She is also survived by her four grandchildren, Megan, Kevin, Molly and Brian whom she absolutely adored.

She spent many years babysitting and now has several “adopted” grandchildren with whom she shares a very special relationship, namely Emily, Holly, Brad and Brian Collins. Also, Kevin Patrick Reynolds, who she has loved like a son since he was a baby.

A service of Christian burial will be held on Friday, August 10, 2018 at Christ Lutheran Church, 357 Farview Avenue, Paramus at 11:00 a.m. Internment will immediately follow at George Washington Memorial Park Cemetery, Paramus and Century Roads, Paramus, NJ. Arrangements under the direction of the Cochran Funeral Home, 905 High Street, Hackettstown, NJ 07840

Nekrolog:

 

John William Schmidt, 95, of Hackettstown, NJ died surrounded by his family on Thursday, September 27, 2018 at The House of the Good Shepherd. He was born on January 23, 1923 in Union City, NJ, to the late John and Louise (Krech) Schmidt. Upon graduation from Snyder High School in Jersey City, he became a Sergeant in the Army Air Force during WWII. Following the war he married his childhood sweetheart, June Gloria Seacord on December 8, 1945 and they were happily married for 72 years. John and June later moved to Paramus, NJ where they raised their family and developed many lifelong friendships. Most recently, he has been living at the House of the Good Shepherd in Hackettstown, NJ where he moved with his wife four years ago. John was a linotype operator by trade and spent most of his career at Lind Brothers, Inc. in New York City. He was a member of the Typographical Union. He was also a talented proofreader.

John was an active member of Christ Lutheran Church for almost 60 years. He was a tireless worker, always willing to help out anyone in need. He was also a member of the Senior Pioneers in Paramus, NJ for many years. He was an avid photographer amassing a collection of over 10,000 slides all meticulously cataloged to share with friends and family. John loved to travel and was happiest when planning his next vacation.

John is survived by his daughters, Jacquelyn Trainor and her husband Edward of Succasunna, NJ and Jill Budd and her husband Ronald of Hackettstown, NJ, sister, Margaret Johnsen. He is also survived by his four grandchildren, Megan (and her husband Colin Dray), Kevin (and his wife Kaity), Molly and Brian whom he treasured. A service of Christian Burial will be held on Friday, October 5, 2018 at Christ Lutheran Church, 357 Farview Avenue, Paramus, NJ at 11:00 AM. Internment will immediately follow at George Washington Memorial Park Cemetery, Paramus and Century Roads, Paramus, NJ. Arrangements under the direction of the Cochran Funeral Home, 905 High Street, Hackettstown, NJ 07840.

June Arlene Harrison (Ruth Edith Backe4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 20. september 1942 i Glendale, California, USA

June giftet seg med Rowland.
June døde den 4. januar 1996 i Calaveras 53 år gammel.

Sjette generasjon (Tipptippoldebarn)

Pamela J. Larsen (Joan Ruth Pedersen5, John Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter.2, Rasmus1)

Pamela giftet seg med Randolph.
Familien bor i Cresskill, Bergen County, New Jersey, USA.

Cathy C. Larsen. (Joan Ruth Pedersen5, John Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
Hun bor i Wallington, Bergen County, New Jersey, USA.

Philip Olsen. (Elaine Constance Pedersen5, John Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Carol Olsen. (Elaine Constance Pedersen5, John Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Elizabeth Everson. (Arnold Gustav Everson5, Arna Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
Elizabeth giftet seg med Armstrong.

Corinne Jane Everson (Arnold Gustav Everson5, Arna Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 12. mai 1949 i Dumont Bergen, New Jersey, USA.

Corinne giftet seg med Azinger.
Corrine døde den 26. februar 1989 i Brewster, Massachusetts, USA 39 år gammel, og ble begravet på South Chatham Cemetery, South Chatham, Barnstable, Massachusetts, USA.

Peter Alden Reed (Mildred Gertrud Hansen5, Gertrude Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i North Hampstead, Nassau, New York, USA.

Peter giftet seg med Kristi Rae Johnsen, datter av Raymond Johnsen og Harriet Alton, den 31. august 1963 i Santa Clara, California, USA. Ekteskap opphørt.

Kristi og Peter fikk 1 datter:

Leslie Ann Reed ble født i San Francisco, California, USA.

Peter giftet seg deretter med Lillian Dian Hutton, datter av Joy Ferris Hutton og Lillian Russel Seaman

Dana Whitman Reed. (Mildred Gertrud Hansen5, Gertrude Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Dana giftet seg med Daralyn Sue Ellis den 23. august 1969 i Sacramento, California, USA. Daralyn ble født i Siskiyou, California, USA.

Daralyn og Dana fikk 1 datter:

Kelly Sue Reed.

Dana giftet seg deretter med Christine.Ekteskap opphørt.
Dana giftet seg deretter med Debra Louise Sharick.

Wayne Edgar Cortiaus (Doris Anita Hansen5, Gertrude Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 4. desember 1947 i Santa Monica, California.

Wayne giftet seg med Judy Deweil i 1976. Ekteskap opphørt.
Wayne giftet seg deretter med June M. Toth den 26. august 1991 i Stafford Township, Ocean, New Jersey, USA.

Wayne døde den 20. juli 2002 i Toms River, New Jersey, USA 54 år gammel.

Craig W. Pohli (Norma Selma Pedersen5, Erling Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 28. mars 1951 i Englewood, New Jersey, USA.
Craig døde den 22. mars 2013 i Olpe, Lyon County, Kansas, USA 61 år gammel.

Brian Albert Pohli (Norma Selma Pedersen5, Erling Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i New Jersey, USA.

Brian giftet seg med Mary Ann Kupchin, datter av Robert Kupchin, den 16. februar 1985 i Old North Reformed Church, Dumont.

Mary Ann og Brian fikk 1 sønn:

Christian Pohli.

Gunleif Egil Fiane. (Olai Fiane5, Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Gunleif giftet seg med Liv Therese Tønnevold, datter av Karsten Anker Tønnevold og Gunvor, den 4. juli 1981. Liv ble født på Løddesøl, Rykene, Aust-Agder og familien bor på Løddesøl.

Liv Terese og Egil fikk disse 3 barna:

Jon Egil Fiane ble født på Løddesøl, Rykene, Aust-Agder.
Karsten Tønnevold Fiane ble født på Løddesøl, Rykene, Aust-Agder.
Torgeir Tønnevold Fiane ble født på Løddesøl, Rykene, Aust-Agder.

John Arvid Fiane (Olai Fiane5, Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Dalene, Goderstad, Holt, Aust-Agder.

John giftet seg med Greta.

Gunnar Torfinn Fiane. (Olai Fiane5, Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Dalene, Goderstad, Holt, Aust-Agder (Holt Fødehjem, Vesterveien, Tvedestrand)

Gunnar giftet seg med Wenche Hansen, datter av Gunnar Hansen og Synnøve Margrethe Guldbrandsen, den 18. mars 1978. Ekteskapet endte i skilsmisse.
Wenche ble født den 25. oktober 1957 på Libru, Øyestad, Aust-Agder.
Wenche døde den 21. november 2016 i Oslo, 59 år gammel, og ble bisatt 6. desember 2016 fra Alfaset kapell, Oslo.

Wenche og Gunnar Torfinn fikk 1 datter:

Linda Karin Fiane.

Gunnar giftet seg deretter med Ann Elizabeth Morris

Kjell Bjarne Eskilt. (Jenny Ellinor Olsen5, Karen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Kjell giftet seg med Ragnhild.

Tore Arvid Eskilt. (Jenny Ellinor Olsen5, Karen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Tore giftet seg med Helga Sandbu Hansen den 30. april 1976. Helga ble født i Arendal, Aust-Agder.

Helga og Tore fikk disse 3 barna:

Einar Eskilt ble født i Arendal, Aust-Agder.
Ingrid Eskilt ble født i Arendal, Aust-Agder.
Andreas Eskilt ble født i Arendal, Aust-Agder.

Thor Edwin Lindstrøm. (Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Thor giftet seg med Lisa Kelly.

Lisa og Thor fikk 1 sønn:

Erik Thor Lindstrøm.

John Elmer Lindstrøm. (Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

John giftet seg med Margery Malaavirz.

Margery og John fikk disse 2 barna:

John Erik Lindstrøm.
Christopher Alard Lindstrøm.

Susan Ellen Lindstrøm. (Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Susan giftet seg med Douglas William Jacobs.

Susan og Douglas fikk disse 2 barna:

Paul Douglas Jacobs.
Petter William Douglas Jacobs.

Peter Thor Thorsen. (John Emil Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Peter giftet seg med Lisa.

Paul John Thorsen. (John Emil Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Paul giftet seg med Kathy.

James Thorsen. (John Emil Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

James giftet seg med Patricia.

Victoria Marie Bell (Ruth Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Thomas David Bell. (Ruth Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Anne Terese Bratgjerd (Per-Rolf Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1) ble født i Mandal.

Anne giftet seg med Hans Espen Nilsen den 12. august 1978 i Mandal. Hans ble født i Mandal.

Anne og Hans fikk disse 2 barna:

Per Amaldus Bratgjerd Nilsen.
Pål Espen Bratgjerd Nilsen ble født i Mandal.

Bjørn Tore Bratgjerd (Ragnar Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1) ble født den 1. desember 1949 i Oslo.
Bjørn døde den 17. september 2016 i Oslo, 66 år gammel, og ble begravet den 28. september 2016 på Alfaset gravlund.

Bjørns barn var:

Robert Bratgjerd.
Helena Bratgjerd.

Nekrolog: Bjørn vokste opp på Årvoll og i Asker. Han var en snill og sosial person som tenkte på andre og alltid hadde en god historie på lur. Han var aktiv med kampsport, sykling og tennis i yngre dager, og han var veldig interessert i musikk. Selv spilte han både gitar, munnspill og trommer.

Han var utdannet innen grafisk industri og jobbet bl.a mange år i avisen Nationen. Det siste året av sitt liv var han stolt farfar til tvillinger. Dessverre endte hans liv brått og uventet da hjertet ble stille, og han ble bare 66 år gammel.

Jølstad minnesider.

Kjell Bratgjerd. (Ragnar Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1)

Kjell giftet seg med Linnea Marita Gjørstad.

Linnea og Kjell fikk disse 3 barna:

André Bratgjerd.
Bjørnar Bratgjerd.
Silje Bratgjerd.

Elin Ulmo (Gunborg Torgerd Songe5, Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Horten.

Elin arbeider som fysioterapeut.

Elin giftet seg med Odd Ragnar Hunnes, sønn av Odd Hunnes og Ruth Lydia Engeset, den 11. desember 1976. Odd ble født den 4. november 1948 på Engeset, Volda.

Odd arbeidet som dosent ved Høgskulen i Volda.

Elin og Odd fikk disse 4 barna:

Gunborg Elizabeth Hunnes ble født på Engeset, Volda.
Odd Erling Hunnes ble født på Engeset, Volda.

Rut Hunnes ble født den 14. mars 1984 på Engeset, Volda.
Hans Jakob Hunnes ble født på Engeset, Volda.

Andreas Ulmo (Gunborg Torgerd Songe5, Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Horten.

Andreas giftet seg med Astrid Hanssen den 8. juli 1983 i Horten. Ekteskap opphørt. Astrid ble født i Horten.
Andreas giftet seg deretter med Lillian.

Geir Nævestad. (Thor Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Geir giftet seg med Kari Nilsen den 30. mars 1974 i Oslo. Hennes navn som gift var Kari Nævestad. Kari ble født den 31. juli 1952.
Kari døde den 4. mars 2009, 56 år gammel, og ble bisatt 12. mars 2009 fra Furuset kirke, Oslo.

Kari og Geir fikk disse 2 barna:

Lise Nævestad
Erik Nævestad

Torstein Nævestad. (Thor Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Torstein giftet seg med Solfrid. Hennes navn som gift er Solfrid Nævestad.

Knut Nævestad. (Knut Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Knut giftet seg med Trine.

Trine og Knut fikk disse 3 barna:

Peder Nævestad.
Henrik Nævestad.
Nævestad

Steinar Nævestad. (Knut Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Steinar giftet seg med Tone.

Lars Nævestad (Knut Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 17. mai 1966.
Lars døde den 14. mai 2006 i Oslo 39 år gammel, og ble begravet den 23. mai 2006 på Bakkehaugen kirkegård, Tåsen, Oslo. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Victor L. Erickson. (Alvhild Nævestad5, Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Familien bor i Monteville, USA.

Victor fikk 1 barn:

Britt Erickson.

Paul Erickson. (Alvhild Nævestad5, Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Karin Tallaksen (Martin Fredrik Tallaksen5, Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Karin giftet seg med Johan Benad Ugland den 25. august 1979. Ekteskap opphørt. Johan ble født i Grimstad, Aust-Agder.
Karin giftet seg deretter med David den 3. august 1990. David ble født i England.

Grete Tallaksen (Martin Fredrik Tallaksen5, Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Grete giftet seg med Jan Bredesen den 9. juli 1982.
Grete giftet seg deretter med Tore.

Gro Tallaksen (Martin Fredrik Tallaksen5, Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Gro giftet seg med Thorbjørn.

Rune Tallaksen. (Finn Tallaksen5, Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Jan Fridthjof Tallaksen. (Finn Tallaksen5, Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1).

Are Tallaksen (Finn Tallaksen5, Ragnfried Dorothy Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Carol Naevestad. (Roy Naevestad5, Arne Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Carol giftet seg med David Billings. Familien bor i Middletown, New York, USA.

Glenn Naevestad. (Roy Naevestad5, Arne Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Glenn giftet seg med Jinny. Familien bor i Frenchtown, New Jersey, USA.

Scott Naevestad. (Roy Naevestad5, Arne Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Scott giftet seg med Suzanne C. Zielinski den 1. desember 1984. Suzanne ble født i Cranford, New York, USA.

Douglas Nævestad. (Stanley Naevestad5, Arne Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Roger Nævestad. (Stanley Naevestad5, Arne Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Roger giftet seg med Rhonda.

Grete Berdal. (Synnøve Lehland5, Frida Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Sigved Berdal. (Synnøve Lehland5, Frida Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Sigved giftet seg med Anne Berit Olsen den 10. juni 1988 i Kristiansand Tinghus.

Anne Berit og Sigved fikk disse 3 barna:

Øyvind Berdal.
Synne Kristine Berdal.
Sondre Berdal.

Leif Ståle Nævestad. (Tor Erik Nævestad5, Leif Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Leif giftet seg med Maria Helene Haugen.

Maria Helene og Leif Stålen fikk 1 sønn:

Ferdinand Haugen Nævestad ble født på Rikshospitalet, Oslo.

Trym Vidar Nævestad. (Tor Erik Nævestad5, Leif Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Gary A. Nævestad. (Per Juel Nævestad5, Peder Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Gary giftet seg med Tina Miller, datter av Wayne Miller og Nancy.
Familien bor i Shavertown, Luzerne County, Pennsylvania, USA.

Tina og Gary fikk disse 3 barna:

Gregory Scott Nævestad.
Ethan Scott Nævestad ble født i 1999 i Elmira, New York, USA.
Elijah Scott Nævestad ble født i 2004 i Shavertown, Luzerne County, Pennsylvania, USA.

Erik Hoftun. (Ingeborg Marie Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Martin Hoftun (Ingeborg Marie Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født den 16. januar 1964 og døde den 31. juli 1992 i Nepal 28 år gammel. Han omkom i en flyulykke i Nepal og ble ikke funnet.

Ruth Louise Hagen (Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Boston, Massachussets, USA.

Ruth giftet seg med Gunnar Midtgarden den 26. juni 1982 i Flosta kirke. Gunnar ble født i Fyresdal.

Ruth og Gunnar fikk disse 4 barna:

Kristine Midtgarden.
Torleiv Midtgarden.
Ragnhild Midtgarden.
Midtgarden.

Anne Lise Hagen (Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i New York, USA.

Anne Lise giftet seg med Arne Brantsæter den 17. oktober 1987 i Hinna kirke.

Anne Lise og Arne fikk disse 3 barna:

Margrethe Brantsæter ble født i Bærum.
Henrik Brantsæter ble født i Stavanger.
Brantsæter ble født i Bærum.

Espen Wilhelm Nævestad (Jan Wilhelm Nævestad5, Axel Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Espen giftet seg med Hilde Beck Øvrevik den 30. juli 2005.

Hilde og Espen fikk 1 datter:

Lena Nævestad ble født i Kristiansand.

Dag Nævestad (Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Tom Sewell Muhrman (Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Tom giftet seg med Marjaana Mirjani Mikkola.
Både Marjana og Tom arbeidet som veterinærer.

Marjana og Tom fikk disse 2 barna:

Maria Mirjani Mikkola Muhrmann ble født i Tønsberg, Vestfold.
Anna Margaretha Mikkola Muhrmann ble født på Nøtterøy, Vestfold.

Paal Torvild Rye-Holmboe (Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Paal giftet seg med Torild Skaalbones i 1988 i Rælingen kirke. Ekteskap opphørt.

Torild og Paal fikk disse 2 barna:

Mimi Lise Rye-Holmboe Skaalbones ble født i Lørenskog, Akershus.
Truls Rye-Holmboe Skaalbones ble født i Lørenskog, Akershus.

Paal giftet seg deretter med Hilde Evensen.

Hilde og Paal fikk disse 2 barna:

Kine Evensen Rye-Holmboe ble født i Lørenskog, Akershus.
Fredrik Rye-Holmboe Evensen ble født i Lørenskog, Akershus.

Lisbeth Nævestad (Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Per Olaf Nævestad (Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i 1957.
Per Olaf døde den 26. januar 1959 i Oslo, 2 år gammel, og ble bisatt fra Ullevål sykehus. Han omkom i en trafikkulykke.

Erik Nævestad (Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Erik giftet seg med Trine Flaskerud den 17. august 1985 i Grorud kirke, Oslo.

Trine og Erik fikk disse 4 barna:

Cecilie Nævestad ble født i Oslo.
Kristoffer Nævestad ble født i Oslo.
Alexander Nævestad ble født i Korat, Thailand.
Jennifer Nævestad ble født i Oslo.

Siri Kitt Nævestad (Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født Bangkok, Thailand.

Siri giftet seg med Finn Gunnar Strekerud.

Siri og Finn fikk disse 2 barna:

Max Martin Strekerud.
Emrik Willem Strekerud ble født i Oslo.

Per Aage Nævestad (Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Sylling.

Anne Nævestad (Jan Holt Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Espen Nævestad (Jan Holt Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Bente Nævestad (Jan Holt Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.

Bente giftet seg med Erik Hjelmberg. Erik ble født i Oslo.

Bente og Erik fikk disse 2 barna:

Simen Nævestad Hjelmberg ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Martine Hjelmberg Nævestad ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Paal Nævestad. (Svein Nævestad5, Bjarne Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Hege Nævestad. (Svein Nævestad5, Bjarne Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Morten Nævestad. (Svein Nævestad5, Bjarne Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)

Heidi Lill Halvorsen. (Jørgen Charles Halvorsen5, Oscar Hall Halvorsen4, Regine Teresie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Heidi giftet seg med Petter.

Heidi og Petter fikk disse 3 barna:

Petter Nikolai.
Stian.
Jeppe.

Lillian Kleven. (Leif Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Lillian giftet seg med Geir.

Lillian og Geir fikk 1 sønn:

Leif Guttorm.

Jan Leif Furuhaug. (Ingeborg Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Jan giftet seg med Mona Sandum den 4. mars 1978 i Gjerdrum kirke. Mona ble født i Gjerdrum.

Mona og Jan fikk 1 barn:

_____ Furuhaug ble født i Eidsberg.

Irene Furuhaug. (Ingeborg Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Irene giftet seg med Egil Svartbekk.

Irene og Egil fikk disse 2 barna:

Heidi Svartbekk ble født i Surnadal, Møre og Romsdal.
Leif Svartbekk ble født i Surnadal, Møre og Romsdal.

Rolf Inge Furuhaug. (Ingeborg Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Rolf giftet seg med Ellen Marie Bjørnholdt den 6. februar 1971 i Gamle Aker kirke, Oslo.

Ellen Marie og Rolf Inge fikk 2 barn:

Barnas fornavn er dessverre ikke kjent.

Rolf giftet seg deretter med Bodil.

Jon Olav Furuhaug. (Ingeborg Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Jon giftet seg med Hanna Kari.

Hanna Kari og Jon fikk 1 barn:

______ Furuhaug

Einar Iversen. (Ludwig Iversen5, Rakel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Frithjov Iversen. (Ludwig Iversen5, Rakel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Sverre Iversen. (Ludwig Iversen5, Rakel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Håvard Iversen. (Ludwig Iversen5, Rakel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Merete Knudsen. (Randi Johanne Larsen5, Aksel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Ellen Knudsen. (Randi Johanne Larsen5, Aksel Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Liane Rae Ackerman (Rae Adelaide Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født den 14. mars 1947 i Tareneck Berg, New Jersey, USA.

Liane giftet seg med Carl Glenn Adams, sønn av Elmer Adams, i november 1969.
Liane Rae døde den 6. mai 1980 i Beaufort, Colorado, USA, 33 år gammel, og ble begravet på Boca Rato Municipal Cemetery & Mausoleum, Boca Raton, Palm Beach, Florida, USA.

Leslie Andrea Ackerman. (Rae Adelaide Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Leslie giftet seg med Michael Allan Eichler, sønn av Raymond Anthony Eichler og Ruth Grigalavich, den 29. juli 1972 i Hope Lutheran Church, Popano Beach, Broward, Florida, USA.

Leslie og Michael fikk disse 3 barna:

Christopher Eichler.
Lani Eichler.
Logan Eichler.

Sharon Carlson. (Harry Grant Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Cathleen Carlson. (Harry Grant Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Michelle Pedlar. (Lois Eileen Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Gwendolyn Pedlar. (Lois Eileen Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Lisa Backe. (Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Lisa giftet seg med Tom Gust.

Lisa og Tom fikk disse 3 barna:

Andrew Gust.
Kyle Gust.
Breanna Gust.

Alice Backe. (Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Alice giftet seg med Rick Ernst.

Alice og Rick fikk disse 4 barna:

Ashley Ernst.
Brittany Ernst.
Christopher Ernst.
David Ernst.

Barbara Backe. (Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Barbara giftet seg med Michael Cihak.

Michael og Barbara fikk 1 sønn:

Nathan Cihak.

Jill Schmidt. (June Gloria Seacord5, Gertrude Backe4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Jill giftet seg med Ronald Budd.

Jacquelyn June Schmidt (June Gloria Seacord5, Gertrude Backe4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født i New Jersey, USA.

Jacquelyn giftet seg med Edward J. Trainor den 29. april 1972 i Paramus, Bergen, New Jersey, USA.

Familien bodde i 1994 i Succasunna, New Jersey, USA.

Syvende generasjon (3 × Tippldebarn)

Leslie Ann Reed (Peter Alden Reed6, Mildred Gertrud Hansen5, Gertrude Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i San Francisco, California, USA.
Leslie giftet seg med James William Bilderback, sønn av Loy Bilderback og Betty. James ble født i San Francisco, California, USA.

Leslie arbeider som kokk og kokebokforfatter. LESLIE BILDERBACK is a Certified Master Baker and a graduate of the California Culinary Academy.
She began her career as a pastry chef, and played a major role in several of California’s most well-regarded and innovative restaurants, including Sedona, Postrio, Zola’s, Angeli, and Georgia. She is also the author of eight books in The Complete Idiot’s Guide and Everything series. Leslie has been profiled by The New York Times, San Francisco Chronicle, and Culinary Trends Magazine, and was a winner in season three of Food Network’s Sweet Genius.

Leslie og James fikk disse 2 barna:

Emma Christine Bilderback ble født i Los Angeles, California.
Claire Elizabeth Bilderback ble født i California, USA.

Kelly Sue Reed (Dana Whitman Reed6, Mildred Gertrud Hansen5, Gertrude Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1).
Kelly giftet seg med Larry Sassarini.

Kelly og Larry fikk 1 sønn:

Flint Sassarini.

Christian Pohli. (Brian Albert Pohli6, Norma Selma Pedersen5, Erling Pedersen4, Henrik Kristian Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)

Jon Egil Fiane (Gunleif Egil Fiane6, Olai Fiane5, Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Løddesøl, Rykene, Aust-Agder.
Jon giftet seg med Beate Ramstad den 12. august 2017.

Karsten Tønnevold Fiane (Gunleif Egil Fiane6, Olai Fiane5, Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Løddesøl, Rykene, Aust-Agder.
Karsten giftet seg med Liv-Wenche Norborg.

Liv-Wenche og Karsten fikk 1 datter:

Oda Therese Norborg Fiane ble født i Herre, Telemark.

Torgeir Tønnevold Fiane (Gunleif Egil Fiane6, Olai Fiane5, Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Løddesøl, Rykene, Aust-Agder.
Linda Karin Fiane. (Gunnar Torfinn Fiane.6, Olai Fiane5, Gunhild Emilie Kittelsen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
Linda giftet seg med Ivar Ingebricson. Familien bor i Fetsund.

Linda og Ivar fikk disse 2 barna:

Ida Ingebricson Fiane.
Vilde Ingebricson Fiane ble født i Fetsund.

Einar Eskilt (Tore Arvid Eskilt6, Jenny Ellinor Olsen5, Karen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Arendal, Aust-Agder.
Einar giftet seg med Gudrun Holtebekk den 7. juni 2003 i Austre Moland kirke. Gudrun ble født i Austre Moland.

Ingrid Eskilt (Tore Arvid Eskilt6, Jenny Ellinor Olsen5, Karen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Arendal, Aust-Agder.
Andreas Eskilt (Tore Arvid Eskilt6, Jenny Ellinor Olsen5, Karen Modalen4, Regine Emilie Pedersen3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Arendal, Aust-Agder.
Andreas giftet seg med Anette Moen den 25. august 2012 i Gol kirke. Anette ble født i Gjøvik.

Erik Thor Lindstrøm. (Thor Edwin Lindstrøm6, Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
John Erik Lindstrøm. (John Elmer Lindstrøm6, Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
Christopher Alard Lindstrøm. (John Elmer Lindstrøm6, Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
Paul Douglas Jacobs. (Susan Ellen Lindstrøm6, Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
Petter William Douglas Jacobs. (Susan Ellen Lindstrøm6, Eleanor Frances Thorsen5, Thor Gunther Thorsen4, Ingeborg Pedersdatter3, Gunhild Torine Rasmusdatter2, Rasmus1)
Per Amaldus Bratgjerd Nilsen. (Anne Terese Bratgjerd6, Per-Rolf Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1)
Pål Espen Bratgjerd Nilsen (Anne Terese Bratgjerd6, Per-Rolf Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1) ble født i Mandal.
Robert Bratgjerd. (Bjørn Tore Bratgjerd6, Ragnar Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1)
Helena Bratgjerd. (Bjørn Tore Bratgjerd6, Ragnar Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1)
André Bratgjerd. (Kjell Bratgjerd6, Ragnar Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1)
Bjørnar Bratgjerd. (Kjell Bratgjerd6, Ragnar Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1)
Silje Bratgjerd. (Kjell Bratgjerd6, Ragnar Bratgjerd5, Betsy Sofie Gundersen4, Reinert Emil3, Gunder2, Rasmus1)
Gunborg Elizabeth Hunnes (Elin Ulmo6, Gunborg Torgerd Songe5, Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Engeset, Volda.

Gunborg giftet seg med Trond Vorhaug, sønn av Ivar Vorhaug og Randi Andersen, den 8. juli 2000 i Volda kirke, Møre og Romsdal. Trond ble født i Arendal, Aust-Agder.

Gunborg og Trond fikk disse 2 barna:

Mathias Alex Vorhaug.
Hanna Elisabeth Vorhaug.

Odd Erling Hunnes (Elin Ulmo6, Gunborg Torgerd Songe5, Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Engeset, Volda.
Odd giftet seg med Cecilie Dahl den 28. juli 2012 i Sola Ruinkyrkje. Cecilie ble født i Stavanger.
Familien bor i Førde.

Cecilie og Odd Erling fikk disse 2 barna:

Daniel Hunnes.
Eva Louise Hunnes.

Rut Hunnes (Elin Ulmo6, Gunborg Torgerd Songe5, Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Engeset, Volda.

Hans Jakob Hunnes (Elin Ulmo6, Gunborg Torgerd Songe5, Elenor Hill Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Engeset, Volda.
Hans giftet seg med Ingvill Elisabeth Haugen den 3. januar 2009. Ingvill ble født i Sykkylven.
Familien bor i Trondheim, Sør-Trøndelag.

Ingvill og Hans Jakob fikk disse 2 barna:

Emilie Hunnes ble født på Ålesund sykehus.
______ Hunnes.

Lise Nævestad. (Geir Nævestad6, Thor Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Lise giftet seg med Allan Laigaard.

Erik Nævestad. (Geir Nævestad6, Thor Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Erik giftet seg med Marion.

Peder Nævestad. (Knut Nævestad6, Knut Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Henrik Nævestad. (Knut Nævestad6, Knut Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
______ Nævestad. (Knut Nævestad6, Knut Nævestad5, Louis Paul Reinholdt Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Britt Erickson. (Victor L. Erickson6, Alvhild Nævestad5, Edgar Jørgen Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Øyvind Berdal. (Sigved Berdal6, Synnøve Lehland5, Frida Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Synne Kristine Berdal. (Sigved Berdal6, Synnøve Lehland5, Frida Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Sondre Berdal. (Sigved Berdal6, Synnøve Lehland5, Frida Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Ferdinand Haugen Nævestad (Leif Ståle Nævestad6, Tor Erik Nævestad5, Leif Nævestad4, Torvild Kristian Pedersen3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.
Gregory Scott Nævestad. (Gary A. Nævestad6, Per Juel Nævestad5, Peder Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Ethan Scott Nævestad (Gary A. Nævestad6, Per Juel Nævestad5, Peder Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i 1999 i Elmira, New York, USA og døde den 12. april 2003 i Shavertown, Luzerne County, Pennsylvania, USA 4 år gammel.
Elijah Scott Nævestad (Gary A. Nævestad6, Per Juel Nævestad5, Peder Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i 2004 i Shavertown, Luzerne County, Pennsylvania, USA og døde den 16. juli 2005 i Shavertown, Luzerne County, Pennsylvania, USA i en alder av 1 år.
Kristine Midtgarden. (Ruth Louise Hagen6, Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Torleiv Midtgarden. (Ruth Louise Hagen6, Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Ragnhild Midtgarden. (Ruth Louise Hagen6, Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
______ Midtgarden (Ruth Louise Hagen6, Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Stavanger.
Margrethe Brantsæter. (Anne Lise Hagen6, Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Henrik Brantsæter (Anne Lise Hagen6, Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Stavanger.
______ Brantsæter (Anne Lise Hagen6, Karen Marcussen5, Ruth Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Bærum.
Lena Nævestad (Espen Wilhelm Nævestad6, Jan Wilhelm Nævestad5, Axel Nævestad4, Peder Martin Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Kristiansand.
Maria Mirjani Mikkola Muhrmann (Tom Sewell Muhrman6, Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tønsberg, Vestfold.
Maria giftet seg med Nikolaos Kratimenos. Nikolaos ble født i Hellas. Han flyttet fra Hellas til Norge i 2014 og han arbeider som advokat.

Maria og Nikolaos fikk disse 2 barna:

Eleni Muhrman Kratimenos.
Theo Muhrman Kratimenos.

Anna Margaretha Mikkola Muhrmann (Tom Sewell Muhrman6, Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født på Nøtterøy, Vestfold.
Mimi Lise Rye-Holmboe Skaalbones (Paal Torvild Rye-Holmboe6, Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Lørenskog, Akershus.
Truls Rye-Holmboe Skaalbones (Paal Torvild Rye-Holmboe6, Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Lørenskog, Akershus.
Kine Evensen Rye-Holmboe (Paal Torvild Rye-Holmboe6, Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Lørenskog, Akershus.
Fredrik Rye-Holmboe Evensen (Paal Torvild Rye-Holmboe6, Kjell Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Lørenskog, Akershus.
Cecilie Nævestad (Erik Nævestad6, Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.
Kristoffer Nævestad (Erik Nævestad6, Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.
Alexander Nævestad (Erik Nævestad6, Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Korat, Thailand.
Jennifer Nævestad (Erik Nævestad6, Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.
Max Martin Strekerud. (Siri Kitt Nævestad6, Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1)
Emrik Willem Strekerud (Siri Kitt Nævestad6, Per Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Oslo.
Simen Nævestad Hjelmberg (Bente Nævestad6, Jan Holt Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder
Martine Hjelmberg Nævestad (Bente Nævestad6, Jan Holt Nævestad5, Peder Nævestad4, Carl Emil Nævestad3, Lovise Rasmusdatter2, Rasmus1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Petter Nikolai. (Heidi Lill Halvorsen6, Jørgen Charles Halvorsen5, Oscar Hall Halvorsen4, Regine Teresie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Stian. (Heidi Lill Halvorsen6, Jørgen Charles Halvorsen5, Oscar Hall Halvorsen4, Regine Teresie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Jeppe. (Heidi Lill Halvorsen6, Jørgen Charles Halvorsen5, Oscar Hall Halvorsen4, Regine Teresie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Leif Guttorm. (Lillian Kleven6, Leif Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1)
_______ Furuhaug (Jan Leif Furuhaug6, Ingeborg Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født i Eidsberg.
Heidi Svartbekk (Irene Furuhaug6, Ingeborg Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født i Surnadal, Møre og Romsdal.
Heidi giftet seg med Børge Hergren den 26. juni 1999 i Løkken kirke.

Heidi og Børge fikk disse 2 barna:

Synne Hergren Svartbekk.
Andreas Hergren Svartbekk

Leif Svartbekk (Irene Furuhaug6, Ingeborg Kleven5, Ingeborg Larsen4, Lovise Larsdatter3, Lars Theodor2, Rasmus1) ble født i Surnadal, Møre og Romsdal.
Christopher Eichler. (Leslie Andrea Ackerman6, Rae Adelaide Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Christopher giftet seg med Myrna.
Lani Eichler. (Leslie Andrea Ackerman6, Rae Adelaide Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Lani giftet seg med Brian Sullivan.

Lani og Brian fikk disse 2 barna:

Braden Sullivan.
Brison Sullivan.

Logan Eichler. (Leslie Andrea Ackerman6, Rae Adelaide Carlsen5, Ingrid Andrea Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Logan giftet seg med Shammy

Andrew Gust. (Lisa Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Kyle Gust. (Lisa Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Breanna Gust. (Lisa Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Ashley Ernst. (Alice Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Brittany Ernst. (Alice Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Christopher Ernst. (Alice Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
David Ernst. (Alice Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)
Nathan Cihak. (Barbara Backe6, Christopher G. Backe5, Kristoffer Bakke4, Tora Emilie Larsen3, Lars Theodor2, Rasmus1)

Litteraturliste:

Aftenposten
Agderposten
Ancestry.com
Arendal klokkerbok B 07 1916 – 1927
Arendal klokkerbok B 08
Arendal ministerialbok MB A 10 1900 – 1919
Barbu klokkerbok B 04 1911 – 1936
Barbu klokkerbok B 06 1937 – 1947
Barbu ministerialbok A 05
Barbu ministerialbok A 06 1910 – 1929
Dypvåg klokkerbok B 13 1887 – 1900
Dypvåg klokkerbok B 14 1901-1922
Dypvåg klokkerbok B 15 1922-1949
Emigrantprotokoller for Arendal, Kristiansand og Oslo
Family Search (www.familysearch.org.)
Flosta Bygdebok II (Anne Tone Aanby, (Flosta Historielag, 2014)
Flosta klokkerbok B 01 1816 – 1850
Flosta klokkerbok B 02 1851 – 1871
Flosta klokkerbok B 04 1887 – 1905
Flosta klokkerbok B5 1905 – 1924
Flosta Ministerialbok A 1 1885 – 1912
Folketellinger 1865 – 1875 – 1885 – 1891 – 1900 – 1910 – 1920
Holt – en bygdebok I (Sven Svensen)
Holt klokkerbok B 11 1897 – 1921
Holt klokkerbok B 12 1919-1944
Holt klokkerbok B 13 1940 – 1958
Holt klokkerbok (Nr. 28.)
Holt ministerialbok A 03 1765 – 1798
Holt ministerialbok A 04 1799 – 1813
Holt ministerialbok A 05 1813 – 1821
Holt ministerialbok A 06 1820 – 1835
Holt ministerialbok A 07 1836 – 1848
Holt ministerialbok A 08 1849 – 1860
Holt ministerialbok A 09 1861-1871
Holt ministerialbok A 10 1872- 1885
Holt ministerialbok  A 11 1880-1931
Holt ministerialbok A 12 1885-1907
Holum kirkebok
Mandal klokkerbok B 03 1948 – 1961
Norges bebyggelse Aust-Agder Østre Del (Fiskaa og Myckland)
Møre – avis
Slekt og Data gravminner.
Thompson. Family-ree/1097682
Tvedestrand 1836 – 1936 (Sven Svensen)
Tvedestrand klokkerbok B 01 1902-1956
Tvedestrand ministerialbok A 01 1885 – 1916
Tvedestrandsposten
Uranienborg ministerialbok 10 1907 – 1928
Washington. Mason. FT USA 1930
Wikipedia (online.)
Øyestad klokkerbok B 07 1854 – 1872