Etterkommere av Ingeborg Susanne Larsdatter og Anders Aanonsen

Første generasjon

Ingeborg Susanne Larsdatter, datter av Lars Rasmussen og Ingeborg Sørensdatter, ble født i 1804 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. mars 1804 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Morten Rasmussens kone Kirsten Andersdatter Åstø, Tarjer Johnsdatter, Morten Rasmussen, Ansten Olsen og Jørgen Syvertsen. Hun ble konfirmert den 9. april 1820 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ingeborg giftet seg med Anders Aanonsen, sønn av Aanon Tallaksen og Johanne Andersdatter, den 5. oktober 1825 i Holt kirke, Aust-Agder.
Anders ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 24. mars 1799 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Elling Sveinumsens Østerås kone Maren Kirstine Pedersdatter, Birte Tallaksdatter, Ramleteie, Torje Tallaksen, Holtsmyren, Lars Nilsen og Levord Olsen, Østerå. Han ble konfirmert den 2. mai 1819 i Holt kirke, Aust-Agder.

Anders arbeidet som inderst i 1832 og senere som bonde.
Ingeborg Susanne døde den 30. november 1840 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 36 år gammel, og ble begravet den 7. desember 1840 på Holt kirkegård.
Anders døde den 2. mars 1878 på Tveite-eie, Holt, Aust-Agder, 78 år gammel, og ble begravet den 8. mars 1878 på Holt kirkegård. Han døde som fattiglem.

Ingeborg Susanne og Anders fikk disse 3 barna:

Aanon Johan Andersen ble født den 7. desember 1825 på Eidbostrand, Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder.
Tellef Andreas Andersen ble født den 27. mai 1832 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Rasmus Andersen ble født den 16. desember 1834 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Andre generasjon (Barn)

Aanon Johan Andersen (Ingeborg Susanne1) ble født den 7. desember 1825 på Eidbostrand, Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 25. desember 1825 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Dorthea, kone til Nils Salvesen Eidbo, pike Inger Andersdatter, Rasmus Larsen, Tallak Aanonsen og Kiddel Aanonsen. Han ble konfirmert den 17. april 1842 i Holt kirke, Aust-Agder.

Aanon giftet seg med Maren Margrethe Jespersdatter, datter av Jesper Bjørnsen og Gunhild Aanonsdatter, den 17. november 1854 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.
Maren Margrethe ble født den 3. juli 1830 på Urdalsmyr, Daleeie, Froland, Aust-Agder, ble døpt den 18. juli 1830 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Berthe Olsdatter, Ødegaardsmyren, Maren Aanonsdatter, Løvjomås, Salve Aanonsen, Løvjomås, Anders Olsen, Troldmoen og Ole Aanonsen, Frolandseie. Hun ble konfirmert den 13. oktober 1844 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Aanon arbeidet som skipstømmermann i 1854. I folketellinga for 1891 var han hustømmermann, skipstømmermann, snekker og huseier.
I 1854 bodde familien på Fagermyr, men i 1865 var de flyttet til Ramsdalen.

Maren Margrethe døde den 31. mai 1865 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder, 34 år gammel, og ble begravet den 7. juni 1865 på Holt kirkegård. Hun døde i barselseng 14 dager etter fødselen.

Maren Margrethe og Aanon fikk disse 4 barna:

Anders Aanonsen ble født den 19. januar 1855 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Jens Aanonsen ble født den 19. september 1856 i Løgebergigård, Tromøy, Aust-Agder.
Aanon Aanonsen ble født den 15. august 1862 i Kuvika, Havstad, Arendal, Aust-Agder.
Maren Margrethe Annonsdatter ble født den 22. mai 1865 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.

Ramsdalen Tvedestrand
Kart over Ramsdalen, Tvedestrand

Aanon giftet seg deretter med Tarjer Olsdatter, datter av Ole Johannesen og Maren Aanonsdatter, den 15. juli 1867 i Holt kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var R. Rasmussen og Jens Christen Thorsen, Tveite.
Tarjer ble født den 1. desember 1830 i Fjellet, Lunde, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. desember 1830 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Helje Aanonsdatter, pike Marthe Knutsdatter, Aanon Gjeruldsen, Kystol Johnsen – alle fra Lunde, og Lars Guttormsen, Tvede.
Ved folketellinga i 1891 bodde Aanon sammen kona Tarjer og sønnen August i Fjærkleivene, Tvedestrand.

Aanon Johan døde den 10. januar 1891 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder, 65 år gammel, og ble begravet den 17. januar 1891 på Holt kirkegård.

Ved folketellingen i 1900 bodde Tarjer på samme sted og mottok fattighjelp.
Tarjer døde den 3. desember 1907 på Fattiggården i Holt, 77 år gammel, og ble begravet den 9. desember 1907 på Holt kirkegård.

Tarjer og Aanon fikk disse 3 barna:

Ole Johan Ramsdal ble født den 6. april 1867 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.
Martin Aanonsen ble født den 18. juni 1869 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.
August Aanonsen ble født den 14. august 1872 på Tveite-eie, Holt, Aust-Agder.

Tellef Andreas Andersen (Ingeborg Susanne1) ble født den 27. mai 1832 på Stamnes, Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 10. juni 1832 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Inger Jørgensdatter, pike Anne Olsdatter, Bakke, Gjeruld Gunleksen, Stamnes, Tallak Aanonsen, Stamnes og Ole Gundersen, Rostøl. Han ble konfirmert den 15. april 1849 i Holt kirke, Aust-Agder.

Tellef giftet seg med Aase Marie Olsdatter, datter av Ole Johannesen og Maren Aanonsdatter, den 28. juni 1869 i Holt kirke, Aust-Agder.
Aase ble født den 30. november 1836 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. januar 1837 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Vi___datter, Tvedestrand, Anna Marie Olsdatter, Tveite, Tarald Johnsen, Tveite, Guttorm Nilsen, Tveite og Aanon Gjeruldsen, Lunde. Hun ble konfirmert den 3. april 1853 i Holt kirke, Aust-Agder.
I 1869 bodde familien i Ramsdalen og Tellef var arbeidsmann. Ved folketellingen i 1875 var han dagarbeider og jobbet som jord- og stenarbeier.I dette året bodde Tellef med kone og 2 barn i Ramsdalen sammen med en annen familie på 5 medlemmer.
Tellef Andreas døde den 11. juli 1899 på Tveite, Holt, Aust-Agder, 67 år gammel, og ble begravet den 15. juli 1899 på Holt kirkegård.
Aase døde den 2. januar 1921 på Holt gamlehjem, Holt, Aust-Agder, 84 år gammel, og ble begravet den 7. januar 1921 på Holt kirkegård.

Aase og Tellef fikk disse 3 barna:

Ingeborg Marie Tellefsdatter ble født den 1. mars 1869 på Tveite-eie, Holt, Aust-Agder.
Oline Amalie Tellefsdatter ble født den 28. mai 1871 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.
Thor Andreas Tellefsen ble født den 4. september 1873 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Rasmus Andersen (Ingeborg Susanne1) ble født den 16. desember 1834 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 16. januar 1835 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Larsdatter, Anne Gunleksdatter, Tvedestrand, Anders Akselsen, Eidbo, Rasmus Larsen, Østerå og Kittel Aanonsen, Ødegården.
Rasmus døde den 8. april 1838 på Østerå-eie, Holt, Aust-Agder, 3 år gammel, og ble begravet den 14. april 1838 på Holt kirkegård.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Anders Aanonsen (Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 19. januar 1855 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 18. mars 1855 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Jespersdatter, Grethe Jespersdatter, Anders Aanonsen, Jørgen Bjørnsen og Tellef Andersen. Han ble konfirmert den 15. oktober 1871 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ramsdalen
Ramsdalen med bedriften Ertec opp til høyre.
Foto: Harald Langmyr.

Anders arbeidet som sjømann og han mønstret ut for første gang i 1873.

Anders giftet seg med Anne Syvertsdatter, datter av Syvert Olsen og Siri Aslaksdatter, den 28. april 1877 i Vegårshei kirke, Aust-Agder.
Anne ble født den 4. februar 1853 i Bøgedalen, Ufsvatten, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 16. mai 1853 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kirsti Olsdatter, Egaas, Magnhild Olsdatter, Bøykedalen, Knut Torjussen, Ufsvatten, Ole Bjørnsen, Moen og Anders Syvertsen, Dalene.

Anders døde den 8. april 1885 på Langås, Vegårshei, Aust-Agder, 30 år gammel, og ble begravet den 14. april 1885 på Vegårshei kirkegård, Aust-Agder.
Anne døde den 6. mai 1932 på Bjørnebo, Arendal, Aust-Agder, 79 år gammel, og ble begravet på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Anne og Anders fikk disse 5 barna:

Maren Margrethe Andersdatter ble født den 20. september 1877 i Bøgedalen, Ufsvatten, Vegårshei, Aust-Agder.
Kirsten Andersdatter Langås ble født den 12. desember 1878 i Ufsvatneie, Vegårshei.
Syvert Andersen ble født den 11. april 1881 på Ufsvatten, Vegårshei, Aust-Agder.
Aanon Johan Andersen Langaas ble født den 23. mai 1883 på Langås, Vegårshei, Aust-Agder.
Sigrid Andersdatter Langås ble født den 12. desember 1884 i Ufsvatn, Vegårshei.

Jens Aanonsen (Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 19. september 1856 i Løgebergigård, Tromøy, Aust-Agder og ble døpt den 27. oktober 1856 i Tromøy kirke. Faddere ved dåpen var Jesper Bjørnsen, Anders Aanonsen, Tellef Andreas Andersen, Anne Aanonsdatter og Grethe Jespersdatter. Jens ble konfirmert den 15. oktober 1871 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ramsdalen, Tvedestrand
Ramsdalen.
Foto: Harald Langemyr.

Jens døde den 19. februar 1886 på Greenwich Hospital, London, England, 29 år gammel.

Aanon Aanonsen (Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 15. august 1862 i Kuvika, Havstad, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 21. september 1862 i Tromøy kirke. Faddere ved dåpen var Maren Jespersdatter, Andrea Olsdatter, Ole Svennungsen, Ellef Johnsen og Ole Ommundsen. Han ble konfirmert den 30. september 1877 i Holt kirke, Aust-Agder.
Ved folketellingen i 1875 opplyses det at han og familien bodde i Ramsdalen og at han var skoleelev.

Aanon giftet seg med Kari Aslaksdatter, datter av Aslak Aslaksen og Kari Elefsdatter, den 22. januar 1883 i Mykland kirke, Aust-Agder.
Kari ble født den 8. februar 1866 i Øvre Ramse, Tovdal, Aust-Agder og ble døpt den 6. mars 1866 i Tovdal kirke, Åmli, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ole Olsen, Ramse, Gullaug Aanonsen, Ramse, Rollef Aslaksen, Ramse, Birthe Aslaksdatter, Ramse og Valborg Aslaksdatter, Ramse.

I 1910 bodde familien på Bakkesteane i Øyestad og Aanon var husfar, gårdbruker og arbeider.

Aanon døde den 23. april 1925 på Steane, Øyestad, Aust-Agder, 62 år gammel, og ble begravet den 29. april 1925 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.
Kari døde den 8. september 1936 på Steane, Øyestad, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 15. september 1936 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Hesthagen, Ramsdal, Tvedestrand
Husmannsplassen Hesthagen i Ramsdalen.
Foto: Utlånt av Harald Langmyr.

Kari og Aanon fikk disse 9 barna:

Aslak Aanonsen ble født den 3. januar 1884 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.
Aanon Johan Aanonsen ble født den 5. januar 1888 på Tvede, Birkenes, Aust-Agder.
Martin Andreas Stene ble født den 4. februar 1893 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder.
Karoline Marie Aanonsen ble født den 24. september 1895 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder.
Karen Margrethe Stene ble født den 26. november 1897 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder.
Ole Stene ble født den 30. januar 1900 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder.
Ingebret Aanonsen ble født den 12. juni 1902 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder.
Ellef Andreas Stene ble født den 2. juni 1904 på Bakkestene, Bråstad, Øyestad, Aust-Agder.
Gunnar Kristian Aanonsen ble født den 11. april 1908 på Bakkesteane, Bråstad, Øyestad, Aust-Agder.

Maren Margrethe Annonsdatter (Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 22. mai 1865 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder. Hun ble hjemmedøpt av jordmor A. Henriksen.
Maren Margrethe døde den 28. juli 1865 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder, og ble begravet den 4. august 1865 på Holt kirkegård.

Ole Johan Ramsdal (Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 6. april 1867 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 30. juni 1867 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Olsdatter, Siri Samuelsdatter, Gunder Aslaksen, Anders Aanonsen og Ole Johannesen. Hans døpenavn var Ole Johan Aanonsen. Han ble konfirmert i 1880 på Vegårshei, Aust-Agder.

Ole giftet seg med Marie Knutsen, datter av Knut Larsen og Maren Gurine Thorbjørnsdatter, den 18. juni 1888 i Holt kirke, Aust-Agder.
Marie ble født den 13. september 1863 på Lilleholt-eie og ble døpt den 27. september 1863 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Helje Salvesdatter, Aase Marie Larsdatter, Jeppe Larsen, Gabriel Larsen og Thron Thomassen. Hun ble konfirmert den 30. september 1877 i Holt kirke, Aust-Agder.

Familien bodde i 1890 på Østerå. I 1900 bodde de på Østerkleiv i Tvedestrand for deretter å flytte til Nesodden. Ole jobbet som skomaker i 1891 men i 1910 var han blitt skraphandler på Nesodden.

Marie døde den 24. mai 1920 i Kolbotnbråten, Akershus, 56 år gammel, og ble begravet den 30. mai 1920 på Kolbotn kirkegård, Akershus.

Marie og Ole Johan fikk disse 9 barna:

Mathilde Ramsdal ble født den 19. desember 1888 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder
Johan Olgert Ramsdal ble født den 15. august 1890 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Anton Leonard Ramsdal ble født den 21. september 1892 i Tvedestrand, Aust-Agder.
Knut Georg Ramsdal ble født den 9. desember 1894 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.
Olga Marie Ramsdal ble født den 3. januar 1897 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.
Bernhard Ingolf Ramsdal ble født den 7. april 1899 på Fjærkleivene, Tvedestrand.
Robert Hartvig Ramsdal ble født den 23. oktober 1902 i Oslo.
Karl Johan Ramsdal ble født den 22. november 1905 i Oslo.
Ramsdal ble født den 11. november 1910 på Nesodden.

Martin Aanonsen (Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 18. juni 1869 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 8. august 1869 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Tarjer Olsdatter, Øborg Aanonsdatter, Knud Berntsen, Carl Jensen og Nils Pedersen. Han ble konfirmert i 1884 på Vegårshei.
Martin døde den 19. januar 1886 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder, 16 år gammel, og ble begravet den 25. januar 1886 på Holt kirkegård.

August Aanonsen (Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 14. august 1872 på Tveite-eie, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 9. mars 1873 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Elen Larsdatter, Aanon Kittelsen, Anders Aanonsen og Jens Aanonsen. August ble konfirmert den 2. oktober 1887 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og han fikk karakteren godt.

I folketellingen for 1891 bodde han Holt. Han bodde da på Fjærkleivene og gikk i skomakerlære hos skomaker Gulbrandsen i Tvedestrand.
August mønstret ombord på båten Juna, den 15. september 1891, i Tvedestrand, Aust-Agder. Skuta skulle til England.

Ingeborg Marie Tellefsdatter (Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 1. mars 1869 på Tveite-eie, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 18. juli 1869 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Marie Olsdatter, Siri Samuelsdatter, Gunder Aslaksen, Reinert Jensen og Lars Jeppesen.
Ingeborg Marie døde den 28. august 1880 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder, 11 år gammel, og ble begravet den 2. september 1880 på Holt kirkegård.

Oline Amalie Tellefsdatter (Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 28. mai 1871 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 20. august 1871 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Aase Marie Olsdatter, Teresie Aslaksdatter, Anders Aanonsen, Aanon Andersen og Rasmus Andersen. Hun ble konfirmert den 11. oktober 1885 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren godt.

Oline Amalie giftet seg med Carl Ramsdal, sønn av Knut Larsen og Maren Gurine Thorbjørnsdatter, den 22. september 1902 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Amalie Ramsdal.
Carl ble født den 13. april 1876 på Lilleholt, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 7. mai 1876 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Stina Knutsdatter, Torje Haaversen, Ole Torbjørnsen og Torbjørn Knutsen. Hans døpenavn var Carl Knutsen. Han ble konfirmert den 5. oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder og han fikk karakteren godt.
Oline arbeidet som sypike og Carl var snekker.

Oline Amalie døde den 22. juli 1939 på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder, 68 år gammel, og ble begravet den 27. juli 1939 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.
Carl døde den 6. juni 1948 på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder, 72 år gammel, og ble begravet den 12. juni 1948 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Amalie og Carl fikk disse 3 barna:

Reidar Ramsdal ble født den 10. juli 1904 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.
Gjertrud Ramsdal ble født den 16. januar 1907 på Vollekjær, Fevik, Aust-Agder.
Bjarne Ramsdal ble født den 16. august 1910 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder.

Thor Andreas Tellefsen (Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 4. september 1873 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 19. oktober 1873 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Øberg Aamundsdatter, Ole Johannesen, Jens Aanonsen og Thron Berntsen.
Thor Andreas døde den 11. mai 1875 på Tveite-eie, Holt, Aust-Agder, i en alder av 1 år, og ble begravet den 18. mai 1875 på Holt kirkegård.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Maren Margrethe Andersdatter (Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 20. september 1877 i Bøgedalen, Ufsvatten, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 25. november 1877 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Grundesdatter, Grasaasen, Signe Jacobsdatter, Bjorvatn, Hans Pedersen, Gisletvedt, Anders Syvertsen, Bøykedalen og Grunde Olsen, Kaldalen.

Maren giftet seg med Ole Severin Olsen Fosnæs, sønn av Ole Thorbjørnsen Fosnæs og Sigrid Hansdatter, den 30. april 1898 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Tengel A. Simonstad og Eivind J. Simonstad.
Ole ble født den 17. mai 1873 i Fosnæs, Åmli, Aust-Agder, ble døpt den 27. juli 1873 i Åmli kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Andersdatter, Inger Taraldsdatter, Knut Klemetsen, Per Alfsen og Gisle Alfsen.
Ved folketellingen i 1910 bodde familien i Hjerpedalen, Froland, Aust-Agder.
Maren Margrethe døde den 19. mai 1934 på Bjørnebo, Arendal, Aust-Agder, 56 år gammel, og ble begravet den 25. mai 1934 på Barbu kirkegård, Arendal, Aust-Agder.
Ole døde den 27. september 1965 i Øyestad, Aust-Agder, 92 år gammel, og ble begravet den 2. oktober 1965 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Maren Margrethe og Ole fikk disse 3 barna:

Markus Severin Fossnes ble født den 4. mars 1899 på Langås, Vegårshei, Aust-Agder.
Agnes Sofie Fossnes ble født den 4. januar 1902 i Langaas, Vegårshei, Aust-Agder.
Anna Josefine Fossnes ble født den 2. desember 1911 i Hjerpedalen, Froland, Aust-Agder.

Kirsten Andersdatter Langås (Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 12. desember 1878 i Ufsvatneie, Vegårshei og ble døpt den 16. februar 1879 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var jordmor Anne Jacobsdatter, tjenestepike Serine Syvertsdatter, Bøykedalen, sersjant Tolf Evensen, Handstøl??, tjener Anders Syvertsen, Bøykedalen og matros Knud Pedersen, Tvedestrand.

Kirsten døde den 2. juli 1961 i Froland, Aust-Agder, 82 år gammel, og ble begravet den 8. juli 1961 i Froland kirkegård, Aust-Agder.

Syvert Andersen (Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 11. april 1881 på Ufsvatten, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 12. juni 1881 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbrukerkone Kirsti Larsdatter Ufsvatten, Anne Rasmusdatter, Valaasen, faren, Peder Tallaksen, Kleiane og Aslak Syvertsen, Bøykedalen.

Syvert giftet seg med Anne Torine Jensdatter, datter av Jens Torjussen og Anne Bergitte Kristensdatter, den 17. oktober 1906 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder.
Anne ble født den 4. juni 1882 i Valle, Froland, Aust-Agder, ble døpt den 9. juli 1882 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marte Olsdatter, Hurv, Marte Maline Taraldsdatter, Anders Taraldsen, Steffen Taraldsen og Jens Evensen, Bjellebekk.

I folketellingen for 1910 bodde familien på Venemyr, Froland, Aust-Agder og Ole var jernbanearbeider.

Anne Torine døde den 25. juli 1957 på Fagerli, Froland, Aust-Agder, 75 år gammel, og ble begravet den 30. juli 1957 på Froland kirkegård, Aust-Agder.
Syvert døde den 29. august 1974 på Fagerli, Froland, Aust-Agder, 93 år gammel, og ble begravet den 4. september 1974 på Froland kirkegård, Aust-Agder.

Anne Torine og Ole fikk disse 7 barma:

Anna Syvertsen Langås ble født den 4. januar 1907 på Venemyr, Froland, Aust-Agder.
Anders Langaas ble født den 17. september 1909 på Venemyr, Froland, Aust-Agder.
Bergit Andersen ble født den 2. juni 1911 på Venemyr, Froland, Aust-Agder.
Jens Langås ble født den 4. august 1913 på Venemyr, Froland, Aust-Agder.
Selma Langås ble født den 1. august 1915 på Venemyr, Froland, Aust-Agder.
Kristen Andersen Langås ble født den 3. mars 1917 på Venemyr, Froland, Aust-Agder.
Bjarne Langås ble født den 3. april 1919 på Venemyr, Froland, Aust-Agder.

Aanon Johan Andersen Langaas (Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 23. mai 1883 på Langås, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 8. juli 1883 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Andersen, Vierli, Anne Rasmusdatter, Valaasen, Noels P. Alv, Lars T. Løvnæs og Aavald Jacobsen, Grasaas.

Aanon giftet seg med Karoline Marie Aanonsen, datter av Aanon Aanonsen og Kari Aslaksdatter, den 25. januar 1917 i Øyestad. Forlovere ved vielsen var Syvert Langaas og Morten Aanonsen.
Karoline ble født den 24. september 1895 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder, ble døpt den 20. oktober 1895 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kristen Kristiansen, Øvland, ungkar Nils Iversen, Øvland, ungkar Bendik Lassesen, kone Johanne Nilsdatter, Østerhus og pike Anne Nilsdatter, Øvland. Hun ble konfirmert den 2. oktober 1910 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder og hun fikk karakteren godt.

Karoline døde den 6. mai 1962 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder, 66 år gammel, og ble begravet den 11. mai 1962 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Aanon Johan døde den 13. februar 1972 i Arendal, Aust-Agder, 88 år gammel, og ble begravet den 19. februar 1972 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Karoline og Aanon Johan fikk disse 8 barna:

Anders Langås ble født den 11. desember 1917 på Bjørnebo, Arendal, Aust-Agder
Kari Ananda Langås ble født den 30. desember 1919 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder.
Aanon Martin Langås ble født den 25. februar 1922 i Torsbudalen, Langsæ, Barbu, Aust-Agder.
Olaf Arne Langås ble født den 6. januar 1926 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder.
Ågot Marie Langås ble født den 8. juni 1929 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder.
Kjell Langås ble født i 1932.
Anne Margrethe Langås ble født den 8. mai 1936.
Gerd Langås ble født den 21. desember 1939.

Sigrid Andersdatter Langås (Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 12. desember 1884 i Ufsvatn, Vegårshei og ble døpt den 2. april 1885 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var husmannskone Ingeborg Kittelsdatter Digernes, gårdmannskone Ingeborg Stiansdatter, Øren, gårdmann Gjermund K. Mjaavatn, Tengel Tengelsen, Ufsvatn og husmann Nils Kl. Kiel.

Sigrid giftet seg med Tellef Knutsen Dyngedal, sønn av Knut Halvorsen, den 7. april 1904 i Oslo Trefoldighetskirke.
Tellef ble født den 4. januar 1883 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder.

Sigrid døde den 9. desember 1952 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder, 67 år gammel, og ble begravet den 16. desember 1952 i Froland gamle kirkegård, Aust-Agder.
Tellef døde den 18. september 1965 82 år gammel.

Sigrid og Tellef fikk disse 3 barna:

Knut Dyngedal ble født den 29. desember 1908 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder.
Anna Kristine Dyngedal ble født den 26. mars 1912 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder.
Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal ble født den 12. november 1918 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder.

Aslak Aanonsen (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. januar 1884 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 4. mai 1884 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Tarjer Olsdatter, Ramsdalen, Lotte Eliasdatter, Valberget, Ole Aanonsen, Ramsdalen, Tellef Andersen og Aanon Johan Andersen. Aslak ble konfirmert den 25. september 1898 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Ved konfirmasjonen oppgis fødested til å være Hushovd, Mykland.
Aslak emigrerte til USA i 1903. I USA endret han navnet sitt til Alex Anensen.

Aslak giftet seg med Bertha E. Jacobson, datter av Jacob Jacobson og Oline Olsen, den 6. juli 1912 i Denny Park Lutheran Church, Seattle, Washington, USA. Bertha ble født i 1886.
Ved folketelling for 1930 i USA bodde familien i Cloquallum, Mason, Washington, USA. Han arbeidet som melkeprodusent og hadde 3 barn.

Aslak døde den 5. oktober 1962 i Grays Harbor, Washington, USA, 78 år gammel, og ble begravet på Masonic Cemetery, Elma, Grays Harbor County, Washington, USA.
Bertha døde den 29. januar 1963 i Grays Harbor County, Washington, USA 77 år gammel, og ble begravet på Masonic Cemetery, Elma, Grays Harbor County, Washington, USA.

Barn i dette ekteskapet var:

Jenny Olive Anensen ble født den 22. november 1914 i Alberta, Canada.
Anton Christian Anensen ble født den 25. juli 1916 i Alberta, Canada.
Alfred Bert Anensen ble født den 7. september 1918 i Elma, Mason, Washington, USA.

Aanon Johan Aanonsen (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 5. januar 1888 på Tvede, Birkenes, Aust-Agder og ble døpt den 15. januar 1888 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdmann Kristen Guttormsen, Tvede, ungkar Bernt Guttormsen, Tvede, ungkar Reinert Guttormsen, kone Anne Rasmusdatter og pike Hellene Nilsdatter, Tvede. Han ble konfirmert den 5. oktober 1902 i Birkenes kirke, Aust-Agder.

Aanon bodde hos hjemme hos foreldrene på Bakkesteane i Øyestad ved folketellingen i 1910.

Martin Andreas Stene (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 4. februar 1893 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder og ble døpt den 16. april 1893 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var husmann Syvert Nilsen, Håbesland, ungkar Tønnes Tobiassen, Øvland, ungkar Nils Iversen, Øvland, kone Anna Aaselia Olsen, Birkenes og pike Marie Jensdatter, Øvland. Hans døpenavn var Martin Andreas Aanonsen. Han ble konfirmert den 6. oktober 1907 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder og han fikk karakteren nogenlunde godt.

Martin bodde hos sine foreldre på Bakkesteane i Øyestad ved folketellingen av 1910.

Martin giftet seg med Ingrid Seljåsen, datter av Ole Olsen og Marthe Andersdatter, den 10. mars 1917 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Aanon A. Langås og Anders O. Seljåsen.
Ingrid ble født den 18. februar 1890 i Seljåsen og ble døpt den 27. april 1890 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, pike Anne Andersdatter, gårdbruker Ommund Jensen og tjener Jens Ommundsen.

Ingrid døde den 27. desember 1968 på Håvet, Arendal, Aust-Agder, 78 år gammel, og ble begravet den 3. januar 1969 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Martin Andreas døde den 1. august 1973 i Arendal, Aust-Agder, 80 år gammel, og ble begravet den 9. august 1973 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Ingrid og Martin fikk disse 5 barna:

Inger Marie Stene ble født den 30. januar 1917 i Seljåsen, Bråstad, Froland, Aust-Agder.
Aasta Kathrine Stene ble født den 13. februar 1919 på Gårdalen, Froland, Aust-Agder.
Solveig Stene ble født den 10. mai 1921 i Gårddalen, Froland.
Odd Stene ble født den 16. august 1926 på Steane, Øyestad, Aust-Agder.
Ånje Mangor Stene ble født den 3. januar 1931 på Bakkesteane, Øyestad, Aust-Agder.

Karoline Marie Aanonsen (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 24. september 1895 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder og ble døpt den 20. oktober 1895 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kristen Kristiansen, Øvland, ungkar Nils Iversen, Øvland, ungkar Bendik Lassesen, kone Johanne Nilsdatter, Østerhus og pike Anne Nilsdatter, Øvland. Hun ble konfirmert den 2. oktober 1910 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder og hun fikk karakteren godt.

Karoline giftet seg med Aanon Johan Andersen Langaas, sønn av Anders Aanonsen og Anne Syvertsdatter, den 25. januar 1917 i Øyestad. Forlovere ved vielsen var Syvert Langaas og Morten Aanonsen.

Aanon ble født den 23. mai 1883 på Langås, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 8. juli 1883 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marthe Andersen, Vierli, Anne Rasmusdatter, Valaasen, Noels P. Alv, Lars T. Løvnæs og Aavald Jacobsen, Grasaas.

Karoline Marie døde den 6. mai 1962 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder, 66 år gammel, og ble begravet den 11. mai 1962 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Aanon Johan døde den 13. februar 1972 i Arendal, Aust-Agder, 88 år gammel, og ble begravet den 19. februar 1972 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

(Karoline Marie og Aanon Johan var søskenbarn. Se: Aanon Johan Andersen Langaas)

Karen Margrethe Stene (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 26. november 1897 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder og ble døpt den 16. januar 1898 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdmann Kristen Nilsen, Haabesland, ungkar Nils Iversen, Øvland, ungkar Arnt Tobiassen, Østerhus, kone Ossille Nikolaisdatter, Haabesland, pike Marie Nilsdatter, Bakken. Karen ble konfirmert den 22. april 1912 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder og fikk karakteren godt.

Karen giftet seg med Henrik Kastdalen, sønn av Johannes Kastdalen og Karoline Hansen, den 1. juli 1922 i Askim kirke, Østfold.
Henrik ble født den 29. januar 1898 i Kastdalen, Askim og ble døpt den 11. april 1898 i Askim kirke, Østfold.

Henrik begynte i bygningssnekkerlære på Rjukan Salpeterfabrikk i 1917, men måtte slutte i 1921 på grunn av innskrenkninger. I 1925 ble han gjeninntatt og arbeidet da som bygningssnekker til han ble overflyttet til Herøya i desember 1933.

Henrik døde den 22. januar 1969, 70 år gammel, og ble begravet den 27. januar 1969 på Eidanger Gamle kirkegård, Telemark.
Karen Margrethe døde den 10. desember 1979, 82 år gammel, og ble begravet den 18. desember 1979 på Eidanger Gamle kirkegård, Telemark.

Karen Margrethe og Henrik fikk disse 2 barna:

John Stene Kastdalen ble født den 24. mars 1924 på Milands gård, Tveito, Telemark.
Henny Margrethe Kastdalen ble født den 29. januar 1926 på Milands gård, Tveito, Telemark.

Ole Stene (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 30. januar 1900 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder og ble døpt den 25. mars 1900 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdmann Nikolai Madsen, Østerhus, skomaker Syvert Nilsen, Haabesland, ungkar Nils Iversen, Øvland, kone Johanne Nilsdatter, Bakken og pike Åselia Nilsdatter, Østehus. Ole ble konfirmert den 4. oktober 1914 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder.

Han arbeidet som telefonarbeider.

Ole giftet seg med Anna Bergithe Andersen, datter av Martin Severin Andersen og Helje Marie Olsdatter, i 1922.
Anna ble født den 2. oktober 1902 på Traeie, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 26. oktober 1902 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var verksarbeiderenke Gunhild Marie Svendsdatter, pike Oleria Blankenberg, verksarbeider Thor Knutsen, Tor Andersen og Ommund Halvorsen – Traeie.

Ole døde den 27. august 1962 på Duvik, Tromøy, Aust-Agder, 62 år gammel, og ble begravet den 31. august 1962 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.
Anna døde den 1. oktober 1974 i Skilsø, Tromøy, Aust-Agder, 71 år gammel, og ble begravet den 5. oktober 1974 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Anna og Ole fikk disse 6 barna:

Arvid Stene.
Meidel Aanonsen Stene ble født den 24. september 1922 i Haavet, Barbu, Aust-Agder.
Kari Margrethe Stene ble født den 31. juli 1932.
Ågoth Synnøve Stene ble født den 23. september 1934.
Bjørg Stene ble født den 18. september 1942.
Oddvar Steene ble født den 18. september 1942 på Tromøy, Aust-Agder.

Ingebret Aanonsen (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 12. juni 1902 på Øvland, Birkenes, Aust-Agder ble døpt den 13. juli 1902 i Birkenes kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var inderst Nils Iversen, Øvland, Mads Nikolaisen, Østerhus, tjener Aslak Aanonsen, Øvland, kone Josefine Henningsdatter, Østerhus og pike Gunvor Torsteinsdatter, Slogedal. Han ble konfirmert den 15. august 1917 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder.

Ingebret fikk et barn med Gunhild Bertine Svendsen. Hun ble født i 1897 på Bjørnsplass.

Barnet i dette ekteskapet var:

Arne Wilhelm Aanonsen ble født den 5. oktober 1927 på Bjørnsplass.

Ingebret giftet seg deretter med Jenny Olina Kaspara Eriksen, datter av Mathias Eriksen og Hanne Syvertsen, den 9. januar 1937 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Viktor H. Eriksen, Barbu og Gunda Eriksen, Barbu. En gang etter vielsen endret han etternavnet fra Aanonsen til Stene.
Jenny ble født den 29. januar 1904 i Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 2. april 1904 i Trefoldighetskirken, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gustav Larsen, Jens Sivertsen, Selma Andersen og moren.

Ingebret døde den 16. juli 1954 på Stene, Øyestad, Aust-Agder, 52 år gammel, og ble begravet den 21. juli 1954 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.
Jenny døde den 9. mars 1976 i Øyestad, Aust-Agder, 72 år gammel, og ble begravet den 16. mars 1976 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Jenny og ingebret fikk disse 4 barna:

Inge Stene ble født den 29. juli 1937.
Jan Oddvar Stene ble født den 18. juni 1939.
Willy Stene ble født i Arendal, Aust-Agder.
Ånon Stene ble født i Arendal, Aust-Agder.

Ellef Andreas Stene (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 2. juni 1904 på Bakkestene, Bråstad, Øyestad, Aust-Agder og ble døpt den 14. august 1904 i Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Rannei Knudsdatter, Lauvaas, pike Thora Olsdatter, Myren, Austre Moland, gårdbruker Paul Kittelsen, Lauvaas, slakter Anders Olsen, Myren, Austre Moland og tjenestegutt Tjøstel Hansen, Egstø, Austre Moland. Ellef ble konfirmert den 12. oktober 1919 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder.

Han emigrerte via Oslo til Halifax, Nova Scotia, Canada hvor ankom den 20. april 1926.

Ellef Andreas giftet seg med Helen Annie Hodgson i 1934 i Mayerthorpe, Alberta, Canada. Hun ble født den 26. april 1906.

Helen døde den 17. oktober 1963 i Blue Ridge, Alberta, Canada 57 år gammel, og ble begravet den 21. oktober 1963 på Blue Ridge Cemetery, Alberta, Canada.
Ellef Andreas døde i 1970 i Alberta, Canada, 66 år gammel, og ble begravet på Blue Ridge Cemetery, Alberta, Canada.

Helen og Ellef Andreas fikk disse 9 barna:

Richard Buddy Stene.
John Stene.
Ruth C. A. Stene.
Helen C. A. Stene.
Mary D. Stene.
Joan Stene
Caroline D. Stene ble født den 18. november 1944 i Blue Ridge, Woodlands, Alberta, Canada.
Jean Stene ble født den 2. august 1945.
Bernice Sandra Stene ble født i 1949.

Gunnar Kristian Aanonsen (Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 11. april 1908 på Bakkesteane, Øyestad, Aust-Agder og ble døpt den 30. august 1908 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Rannei Kittelsen, Smedplassen, pike Anne Osuldsen, Naudenes, gårdbruker Andreas Berntsen, Assev og gårdbruker Børuf Evensen, Sandkleven. Han ble konfirmert den 1. oktober 1922 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder.

Gunnar giftet seg med Aase Elena Alvilde Andersen, datter av Jens Haldor Andersen og Aasta Jakobine Andersen, den 18. august 1932 i Holt kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var telefonarbeider Martin Aanonsen Stene og brudens far.
Aase ble født den 16. mai 1916 på Fjærkleivene, Tvedestrand og ble døpt den 25. juni 1916 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Aase døde den 16. juli 1988 i Arendal, Aust-Agder, 72 år gammel, og ble begravet den 22. juli 1988 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Gunnar Kristian døde den 22. oktober 2002 i Arendal, Aust-Agder (Nyskogen bo- og omsorgssenter), 94 år gammel, og ble begravet den 30. oktober 2002 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Aase og Gunnar Kristian fikk disse 4 barna:

Rolf Kristian Stene ble født den 28. januar 1933.
Egel Gunnar Stene ble født den 14. mars 1935.
Kari Åsta Stene ble født den 28. november 1937.
Tom Alex Stene ble født den 28. oktober 1944.

Mathilde Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 19. desember 1888 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 27. januar 1889 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Helene Knutsen, Ole Aanonsen, Ole Knutsen og Reinert Tønnesen.

Mathilde bodde i 1891 på Østerå. Da hun ble konfirmert i 1904 bodde hun på Tvedestrand barnehjem.
Hun ble konfirmert den 10. april 1904 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt.
Ved folketellingen for 1910 bodde hun på Nesodden i Akershus.

Johan Olgert Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 15. august 1890 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 19. oktober 1890 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Oline Amalie Tellefsdatter, Ramsdalen, August Aanonsen, Ramsdalen, Ole Aanonsen, Ramsdalen og Ole Knudsen, Hestehagen.

Han arbeidet som sjømann/båtsmann og ved folketellingen i 1910 bodde han i Akersveien i Oslo.
Johan giftet seg med Eli Kristiane Foss, datter av Jens Foss, den 8. juli 1923 i Nesodden kirke, Akershus. Eli ble født den 16. november 1890 i Ømark.

Johan Olgert døde den 10. oktober 1943 på Myrvoll, Kolbotn, Akershus, 53 år gammel, og ble begravet den 16. oktober 1943 på Kolbotn kirkegård, Akershus.
Eli døde den 20. mai 1971 80 år gammel, og ble begravet på Kolbotn kirkegård, Akershus.

Eli og Johan Olgert fikk disse 3 barna:

Ellen Ramsdal.
Arne Marinius Ramsdal ble født den 14. november 1923 i Ramsdal, Kolbottn, Akershus.
Jens Johan Ramsdal ble født den 10. august 1928 i Ramsdal, Kolbotnbråten, Akershus.

Anton Leonard Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 21. september 1892 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 30. oktober 1892 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Berthe Stiansen, Arendal, Torborg Knudsen, Tvedestrand, Jørgen Jeppesen, Tvedestrand, Ole Larsenm Fjæreklev og faren.

Han giftet seg med Solveig Bjune, datter av Erland Bjune, i 1918. Solveig ble født den 20. februar 1899.

Anton Leonard døde den 14. juli 1954 på Kolbotn, 61 år gammel, og ble begravet den 20. juli 1954 på Kolbotn kirkegård, Akershus.
Solveig døde den 8. april 1982 på Kolbotn, Akershus.

Solveig og Anton Leonard fikk disse 4 barna:

Erland Ramsdal ble født på Kolbotn.
Bergljot Ramsdal.
Albin Erling Ramsdal ble født den 24. november 1918 i Melaas, Kolbotnbråten, Akershus.
Synnøve Aslaug Ramsdal ble født den 3. mai 1920 i Melaas, Kolbotnbråten, Akershus.br>

Knut Georg Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 9. desember 1894 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 27. januar 1895 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Terjer Andersen, Helene Knutsen, Ramsdalen, Carl Knudsen, Tvedestrand, Adolf Salvesen, Tvedestrand og faren.

Knut giftet seg med Mathilde Emilie Johansen. Mathilde ble født den 8. september 1895 i Østre Aker. Familien bodde i Bentsebrugata, Oslo.

Knut Georg døde den 7. juni 1972, 77 år gammel, og ble begravet den 13. juni 1972 på Nordre gravlund, Oslo.
Mathilde døde den 21. februar 1982 i Oslo 86 år gammel, og ble begravet på Nordre gravlund, Oslo.

Mathilde og Knut Georg fikk disse 3 barna:

Else Marie Ramsdal ble født den 17. juli 1917 på Bergli, Kolbotn, Akershus.
Erling Georg Ramsdal ble født den 4. juni 1920 i Nordberget, Kullebråten.
Knut Henry Ramsdal ble født den 6. februar 1922 i Oslo

Olga Marie Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. januar 1897 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 7. mars 1897 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Tomine Olsen, Rughagen, Anna Olaussen, Tvedestrand, Knut Knutsen, Grenstøl, Karl Knutsen, Tvedestrand og faren. Hun ble konfirmert i 1911 i Nesodden kirke, Akershus.

Olga giftet seg med Thorvald Johansen Østby, sønn av Johannes Johansen Østby og Hanna Mathisdatter, den 17. oktober 1920 i Nesodden kirke, Akershus.

Thorvald arbeidet som snekker.

Thorvald ble født den 14. april 1895 i Østby, Båstad, Trøgstad, Østfold og ble døpt den 9. juni 1895 i Trøgstad kirke, Østfold.

Thorvald døde den 31. mars 1948 i Oslo, 53 år gammel, og ble bisatt den 2. april 1948 fra Det nye krematorium, Oslo.
Olga Marie døde den 12. mars 1970 i Oslo, 73 år gammel, ble bisatt 17. mars 1970 fra Østre krematorium, Oslo.

Olga Marie og Thorvald fikk disse 2 barna:

Rolf Torbjørn Østby ble født den 7. november 1920 i Kolbotn, Akershus.
Harald Østby ble født den 15. mars 1922 på Myrvoll, Kolbotn, Akershus.

Bernhard Ingolf Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 7. april 1899 på Fjærkleivene, Tvedestrand og ble døpt den 14. mai 1899 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Helene Knutsen, Søndeled, Anna Olaussen, Tvedestrand, Carl Olaussen, Tvedestrand, Ole Gjeruldsen, Fjærklev og Adolf Salvesen, Rughagen. Han ble konfirmert den 28. september 1913 i Nesodden kirke, Akershus.

Bernhard giftet seg med Margit Johansen, datter av Peter Johansen og Maren Kristine Kristiansen, den 6. mai 1922.
Margit ble født den 2. juni 1903 i Mjøndalen, Nedre Eiker og ble døpt den 19. juli 1903 i Nedre Eiker kirke. Faddere ved dåpen var Hans Kristiansen, arbeider Kristen Andersen, arbeider Anton Kristiansen, Martha Kristiansen og Marie Kristoffersdatter.

Bernhard Ingolf døde den 26. august 1958 på Oppegård, 59 år gammel, og ble begravet på Kolbotn kirkegård, Akershus.
Margit døde den 12. januar 1989, 85 år gammel, og ble begravet på Kolbotn kirkegård, Akershus.

Margit og Bernhard Ingolf fikk disse 7 barna:

Edith Ramsdal.
Mary Irmelin Ramsdal ble født den 2. januar 1922 på Treholt, Konnerud, Buskerud.
Arne Georg Ramsdal ble født den 25. august 1923 i Våge, Kolbotn, Akershus.
Odd Ivar Ramsdal ble født den 9. desember 1929 i Oppegård, Akershus.
Bernt Ramsdal.
Per Ramsdal ble født på Oppegård.
Bjørn Ramsdal ble født den 6. januar 1938.

Robert Hartvig Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 23. oktober 1902 i Oslo og ble døpt den 27. september 1903 i Paulus menighet, Oslo. Han ble konfirmert den 30. september 1917 i Nesodden kirke, Akershus.

Han arbeidet som telefonmontør.
Robert giftet seg med Ragnhild F. Skoglund, datter av Petter Fredrik Skoglund og Othilie. Ragnhild ble født den 16. mars 1909.
Robert Hartvig døde den 11. september 1966 i Oslo, 63 år gammel, og ble bisatt 17. september 1966 fra Østre krematorium, Oslo.
Ragnhild døde den 20. januar 1986 i Askim, 76 år gammel, og ble bisatt 28. januar 1986 fra Askim kapell.

Ragnhild og Robert Hartvig fikk disse 2 barna:

Bjørn Ramsdal.
Anne Mari Ramsdal ble født den 8. april 1931.

Karl Johan Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 22. november 1905 i Oslo.

Han arbeidet som telefonmontør.
Karl giftet seg med Astrid Edvinsen, datter av Alfred Edvinsen og Inga Eldri. Astrid ble født den 20. januar 1908 i Oslo.

Karl Johan døde den 7. juli 1986 i Oppegård, Akershus 80 år gammel, og ble begravet på Kolbotn kirkegård, Akershus.
Astrid døde den 30. juni 1991 i Oppegård, Akershus 83 år gammel, og ble begravet på Kolbotn kirkegård, Akershus.

Ramsdal (Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 11. november 1910 på Nesodden.

Reidar Ramsdal (Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 10. juli 1904 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 7. august 1904 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Reinert Stiansen, Øgården, Karl Knutsen, Ramsdalen, Oline Amlie Andersen og Karen Knutsdatter, Ramsdalen. Han ble konfirmert i 1918 Færvik kirke, Tromøy, Aust-Agder.

Han emigrerte fra Oslo den 26. mai 1926. Reisen gikk via Bergen og England og han ankom Canada i første halvdel av juni 1926.
Reidar døde den 6. juli 1991 i Clyde Forks, Ontario, Canada, 86 år gammel, og ble begravet den 9. juli 1991 på Clyde Forks Cemetery, Lanark County, Ontario, Canada. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Gjertrud Ramsdal (Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 16. januar 1907 på Vollekjær, Fevik, Aust-Agder og ble døpt den 10. mars 1907 i Fjære kirke, Grimstad, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, pike Nelly Kaspara Knutsen, Vollekjær, faren og jernskipsarbeider Kåre Knutsen, Vollekjær. Hun ble konfirmert den 9. oktober 1921 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Gjertrud giftet seg med Andreas Ludvig Lund, sønn av Johan Martin Lund og Inger Marie, den 29. oktober 1938.
Andreas ble født den 16. mars 1902 i Oslo og døde i august 1957 i Oslo 55 år gammel.
Gjertrud døde den 21. oktober 1978 i Oslo 71 år gammel.

Gjertrud og Andreas fikk 1 datter:

Åse Marit Lund.

Bjarne Ramsdal (Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 16. august 1910 i Ramsdalen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 23. oktober 1910 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, pike Martha Gjeruldsen, snekkerlærling Paul Smifjeld og snekkerlærling Peder Ødegaard. Han ble konfirmert den 12. oktober 1924 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Bjarne giftet seg med Odny Jørgine Karlsen, datter av Anton Martinius Karlsen og Anne Alette Karoline, den 27. juli 1938. Hennes navn som gift var Odny Ramsdal.
Odny ble født den 2. mars 1916 på Fransholmen, Stokken, Aust-Agder, ble døpt den 7. mai 1916 i Stokken kirke, Saltrød, Aust-Agder.

Familien bodde på Brattekleiv på Tromøy og Bjarne arbeidet som jerndreier.

Bjarne døde den 9. september 1985 på Kaffijordet, Tromøy, Aust-Agder (Radiumhospitalet, Oslo), 75 år gammel, og ble begravet på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.
Odny døde den 28. april 1987 på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder, 71 år gammel, og ble begravet på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Odny og Bjarne fikk disse 8 barna:

Anna Ramsdal ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Reidun Ramsdal ble født på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder.
Sigrid Ramsdal.
Helge Ramsdal ble født den 23. februar 1944 på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder.
Kjell Ramsdal ble født på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder.
Arne Ramsdal ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Marit Ramsdal.
Arild Ramsdal

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Markus Severin Fossnes (Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 4. mars 1899 på Langås, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 22. mai 1899 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, husmannsdatter Kirstine Andersdatter, Langås, husmann Anders Andersen, Langås, lærer Ole Knutsen, Vegerstøl og skogsarbeider Ole Torsteinsen, Bratø, Åmli.

Han emigrerte den 13. mars 1923 fra Oslo med Stavangerfjord og ankom Ellis Island, New York, USA den 25. mars 1923.

Markus giftet seg med Margit Maria Pedersen, datter av Ole Peder Pedersen og Ingeborg, den 13. september 1924 i Chicago, USA.
Margit ble født den 11. februar 1901 i Gåselia, Arendal, Aust-Agder, Norge, og ble døpt den 17. mars 1901 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Ektine Oline Pedersen, dagarbeider Anders Olsen og faren.

Margit emigrerte fra Oslo den 13. oktober 1922 og ankom Ellis Island, New York, USA den 24. oktober 1922.
I 1928 bodde familien i Circuit, Cook County, Illinois, Chicago.

Markus Severin døde den 31. desember 1963 i Superior, Douglas County, Wisconsin, USA, 64 år gammel, og ble begravet på Greenwood Cemetery, Superior, Douglas County, Wisconsin, USA.
Margit døde den 14. oktober 1969 i Superior, Douglas County, Wisconsin, USA, 68 år gammel, og ble begravet den 17. oktober 1969 i Greenwood Cemetery, Superior, Douglas County, Wisconsin, USA.

Margit og Markus fikk 1 sønn:

Michael Warren Fossnes ble født den 11. mars 1944.

Agnes Sofie Fossnes (Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 4. januar 1902 i Landaas, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 31. august 1902 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Karen Knutsdatter, Eiker, Olav Johnsen, Lundestøl, Amund Andersen, Landås og faren.

Agnes giftet seg med Gustav Johan Granstedt, sønn av Gustav Granstedt og Kristine Josefine Bergkvist, den 23. mars 1935 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Ekteskapet endte i skilsmisse. Forlovere ved vielsen var arbeider Harald Halvorsen, Barbu og husmor Severine Halvorsen, Barbu.
Gustav ble født den 30. juni 1910 i Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 9. oktober 1910 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Nilsen, Charlotte Fagerstrøm, Anton Brotlund og Albert Brotlund.

Agnes Sofie døde den 25. februar 1977 i Kristiansand, Vest-Agder, 75 år gammel, og ble bisatt 2. mars 1977 fra Arendal krematorium, Arendal, Aust-Agder.
Gustav døde den 12. september 2007 i Nittedal, 97 år gammel, og ble begravet den 19. september 2007 i Nittedal kirkegård.

Agnes Sofie og Gustav fkk disse 4 barna:

Olve Granstedt ble født i Arendal, Aust-Agder.
Jorun Granstedt.
Hans-Ole Granstedt.
Cato Granstedt.

Anna Josefine Fossnes (Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 2. desember 1911 i Hjerpedalen, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 14. januar 1912 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Bergith Sveinungsdatter, Oland, Elling Sveinungsen, Oland. Andreas Jakobsen, Reiersølmoen og Aasulv Eriksen, Monen.

Anna giftet seg med Gunerius William Guldbrandsen, sønn av Gustav Guldbrandsen og Wilhelmine, den 28. oktober 1933 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Ekteskap opphørt.

Gunerius ble født den 1. juni 1902 på Fossnes, Øyestad og ble døpt den 20. juli 1902 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, Emilie Kristiansen, Klodeborg og jordarbeider Gulbrand Ingebretsen.

Gunerius Wilhelm døde den 3. mars 1976, 74 år gammel.
Anna døde den 3. april 1968 i Rossedalen, Øyestad, Aust-Agder, 56 år gammel, og ble bisatt 8. april 1968 fra Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder.

Anna og Gunerius fikk disse 4 barna:

Anita Guldbrandsen.
Synnøve Margrethe Guldbrandsen ble født den 12. januar 1933 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.
Wilborg Snefrid Guldbrandsen ble født den 20. september 1934.
Hallvard Guldbrandsen ble født i 1937.

Anna Syvertsen Langås (Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 4. januar 1907 i Venemyr, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 29. mars 1907 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var husmann Jens Torjussen, Venemyr, Even Johnsen, Kjellebekkm gårdbruker Jens Jensen, Fjeldal, kone Helga Jensdatter, Songelien og pike Kirsten Andersdatter, Langås, Kovdal.

Anna giftet seg med Andreas Kittelsen, sønn av Kittel Taraldsen og Anne Serine Kittelsdatter, den 11. mai 1935 i Froland kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var småbruker Knut Dalskleiv og fru Inga Tønnessen, Froland.
Andreas ble født den 20. april 1903 på Tjernsnes under Olsbu, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 21. mai 1903 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, lærerinne Ingeborg Tveitdalen, selveier Kittel Mjølhus, forpakter Ole Kittelsen, Mjølhusog gårdmannssønn Ole Taraldsen, Olsbu.

Anna døde den 23. februar 1991 i Froland, Aust-Agder, 84 år gammel, og ble begravet den 28. februar 1991 i Froland kirkegård, Aust-Agder.
Andreas døde den 27. august 1995 i Froland, Aus-Agder, 92 år gammel, og ble begravet den 1. september 1995 i Froland kirkegård, Aust-Agder.

Anna og Andreas fikk disse 4 barna:

Anny Kittelsen ble født i Froland, Aust-Agder.
Sigrunn Kittelsen ble født i Froland, Aust-Agder.
Astri Kittelsen ble født den 29. mars 1936 i Froland.
Kjell Sigmund Kittelsen ble født den 5. januar 1939 i Froland, Aust-Agder.

Anders Langaas (Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 17. september 1909 i Venemyr, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 31. oktober 1909 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Maren Andersdatter, pike Anna Helleren, gårdbrukersønn Jens Jensen, Fjelddalen, arbeider Aanon Andersen, Langås og jernbanearbeider Ole Severin Olsen.

Anders giftet seg med Aase. Aase ble født den 14. september 1911.

Anders døde den 25. oktober 1986 på Libru, Øyestad, Aust-Agder, 77 år gammel, og ble begravet den 30. oktober 1986 på Froland kirkegård, Aust-Agder.
Aase døde den 22. desember 1993 på Libru, Øyestad, Aust-Agder 82 år gammel, og ble begravet den 30. desember 1993 på Froland kirkegård, Aust-Agder.

Aase og Anders fikk disse 2 barna:

Åge Langås.
Syvert Langås ble født den 8. januar 1947.

Bergit Andersen (Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 2. juni 1911 i Venemyr, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 2. juli 1911 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Kirsten Andersdatter, Jens Venemyr og Anton Helleren.

Bergit døde den 24. november 1988 i Froland, Aust-Agder, 77 år gammel, og ble begravet den 30. november 1988 i Froland kirkegård, Aust-Agder. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Jens Langås (Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 4. august 1913 i Venemyr, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 21. september 1913 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Anna B. Helleren, Halvor S. Forland og Even Jensen, Bjellebekken.

Jens giftet seg med Anna Breimyr, datter av Tor Aslaksen Breimyr og Anne Olsdatter, den 9. november 1940 i Froland kirke, Aust-Agder.
Anna ble født den 14. september 1910 i Øygardsmyra, Froland, Aust-Agder, ble døpt den 23. oktober 1910 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunhild Olsbu pike Torine Olsdatter, gårdbruker Terkel Olsbu, arbeider Ole Kittelsen og arbeider Ole Torkil Bujordet.

Jens døde den 13. februar 1994 i Froland, Aust-Agder, 80 år gammel, og ble begravet den 18. februar 1994 i Froland kirkegård, Aust-Agder.
Anna døde den 14. mars 1997, 86 år gammel, og ble begravet den 2. april 1997 i Froland kirkegård, Aust-Agder.

Anna og Jens fikk disse 2 barna:

Yngvar Langås.
Tore Svein Langås.

Selma Langås (Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 1. august 1915 i Venemyr, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 12. september 1915 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Anna Helleren, Jens Fjelddalen og Even Bjellebekken.

Selma giftet seg med John Dahl Kristiansen, sønn av Edvin Petrus Myre Kristiansen og Karen Johnsdatter, den 17. oktober 1936 i Froland kirke, Aust-Agder.

John ble født den 6. september 1910 i Dalene, Froland, Aust-Agder, ble døpt den 9. oktober 1910 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Aase Fagerlid, pike Anne Lyngroth, arbeider Ketil Grimstad, Fjære, arbeider Ola Fagerlid og arbeider Ola Tjøstolfsen.

Han arbeidet som byggningsarbeider.

John døde den 29. mai 1981 i Hurvehei, Froland, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 3. juni 1981 i Froland kirkegård, Aust-Agder.
Selma døde den 23. september 1997 i Hurvehei, Froland, Aust-Agder, 82 år gammel, og ble begravet den 3. oktober 1997 på Mjølhusmoen gravlund, Froland, Aust-Agder.

Selma og John fikk disse 2 barna:

Bjarne Kristiansen ble født den 3. august 1937.
Svein Edmund Kristiansen

Kristen Andersen Langås (Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. mars 1917 i Venemyr, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 27. mai 1917 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var veiarbeider Anton Helleren, Songelien, gårdbruker Jens Fjelldalen, Fjelldalen, pike Anna Helleren, Songelien og barnets mor.

Kristen giftet seg med Berthe Gundersen i 1961. Berthe ble født den 6. november 1920 i Øyestad, Aust-Agder.
Kristen døde den 18. mars 1993 på Nautenes, 76 år gammel, og ble begravet den 23. mars 1993 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.
Berthe døde den 2. oktober 2016 i Arendal, Aust-Agder 95 år gammel, og ble begravet den 13. oktober 2016 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Berthe og Kristen fikk 1 datter:

Kirsten Langås.

Bjarne Langås (Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. april 1919 i Venemyr, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 1. juni 1919 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbruker Jens Fjelldal, Fjelldalen, veiarbeider Jens Helleren, Sognlien, pike Anna Helleren, Sognlien og barnets mor.
Bjarne døde den 14. april 1937 på Fagerli, Froland, Aust-Agder, 18 år gammel, og ble begravet den 22. april 1937 i Froland kirkegård, Aust-Agder. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Anders Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 11. desember 1917 på Bjørnebo, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 20. januar 1918 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var arbeider S. Syvertsen, O. Aanonsen og Maren Aanonsen, Maren Andersen.
Anders døde den 28. januar 1942 i Arendal, Aust-Agder, 24 år gammel, og ble begravet den 4. februar 1942 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Kari Ananda Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 30. desember 1919 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder og ble døpt den 22. februar 1920 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var arbeider O. Olsen, O. Aanonsen, Maren Olsen og Agnes Olsen.

Kari giftet seg med Eugen Johannesen i 1950. Eugen ble født den 11. juli 1916 i Hvaler. Eugen arbeidet som kokk.

Eugen døde den 4. februar 1984 i Arendal, Aust-Agder 67 år gammel, og ble begravet den 9. februar 1984 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Kari døde den 9. november 2004 i Arendal, Aust-Agder, 84 år gammel, og ble begravet den 16. november 2004 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Kari og Eugen fikk disse 3 barna:

Edith Johannesen.
Nussa Johannesen.
Lille Johannesen.

Aanon Martin Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 25. februar 1922 i Torsbudalen, Langsæ, Barbu, Aust-Agder og ble døpt den 7. mai 1922 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var faren, Ole Aanonsen Stene, fru Maren Olsen Fosnes og frøken Agnes Olsen Fosnes.

Aanon giftet seg med Asta Skjeggedal i 1948. Asta ble født den 23. september 1926 i Auestad, Mykland.

Aanon Martin døde den 19. juli 1992 i Arendal, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 24. juli 1992 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Aasta døde den 14. juli 2005 i Arendal, Aust-Agder 78 år gammel, og ble begravet den 26. juli 2005 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Aasta og Aanon Martin fikk disse to barna:

Anne Marie Langås.
Anne Marie Langaas ble født i 1948.

Olaf Arne Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 6. januar 1926 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder og ble døpt den 21. februar 1926 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, snekker Ellev Stene, Torsbudalen og fru Anna Stene.

Olaf giftet seg med Eva Gauslaa. Eva ble født den 3. desember 1926.

Olaf Arne døde den 4. november 1982 i Porsgrunn, Telemark, 56 år gammel, og ble begravet den 10. november 1982 i Eidanger nye kirkegård, Telemark.
Eva døde den 20. januar 1991 på Herøya, Porsgrunn, Telemark 64 år gammel, og ble begravet den 24. januar 1991 i Eidanger nye kirkegård, Telemark.

Eva og Arne fikk disse 3 barna:

Unni Langås.
Sigrunn Langås.
Rune Langås ble født i Porsgrunn.

Ågot Marie Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 8. juni 1929 i Torsbudalen, Barbu, Aust-Agder og ble døpt den 11. august 1929 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, Gunnar Kristian Stene og hustru Anne Bergitte Stene.

Ågot giftet seg med Finn Hansen, sønn av Ommund Hansen og Klara Emilie. Finn ble født den 23. desember 1925 i Skilsø, Tromøy, Aust-Agder, ble døpt den 5. april 1926 i Tromøy kirke. Faddere ved dåpen var fru Valborg Andersen, Skilsø, pike Judith Magnussen, Skilsø, klinkerformann Hans Hansen, Brattekleiv og hjelpearbeider Oluf Hansen, Brattekleiv.

Ågot Marie døde den 7. september 1997 i Arendal, Aust-Agder, 68 år gammel, og ble begravet den 12. september 1997 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Fnn døde den 25. juli 2009 i Arendal, Aust-Agder, 83 år gammel, og ble begravet den 31. juli 2009 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Ågot Marie og Finn fikk disse 3 barna:

Oddvar Hansen.
Erik Hansen.
Sonja Hansen.

Kjell Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i 1932.

Kjell giftet seg med Marit Salvesen, datter av Gudrun. Marit ble født den 28. mars 1939.
Kjell døde den 22. august 1992 i Hisøy, Aust-Agder 60 år gammel, og ble begravet den 23. august 1992 på Hisøy kirkegård, Aust-Agder.
Marit døde den 29. september 2021 på Hisøy (Nyskogen bo- og omsorgssenter, 82 år gammel, og ble begravet den 7. oktober 2021 på Hisøy kirkegård, Aust-Agder.

Marit og Kjell fikk disse 3 barna:

Bent Langås ble født i Arendal, Aust-Agder.
Wibeke Langås
Mona Langås

Anne Margrethe Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 8. mai 1936.

Anne giftet seg med Arne Flaten, sønn av Kitil Flaten og Alma Haugen. Arne ble født den 25. mai 1929 i Lauvrak, Mykland, Aust-Agder og ble døpt den 30. juni 1929 i Mykland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbruker Kitil Flaten, arbeider Olav Alvson, arbeider Kitil Belland, Elin Lauvrak og Tomine Lauvrak.

Anne Margrethe døde den 27. oktober 2014 i Grimstad, Aust-Agder 78 år gammel, og ble begravet den 3. november 2017 fra Grimstad kapell til Mykland kirkegård.
Kittil døde den 19. juli 1988 i Lauvrak, Aust-Agder, 59 år gammel, og ble begravet den 26. juli 1988 i Mykland kirkegård, Aust-Agder.

Anne Margrethe og Kittil fikk disse 4 barna:

Kjetil Flaten.
Anita Flaten.
Kari Flaten.
Liv Flaten

Gerd Langås (Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 21. desember 1939.

Gerd giftet seg med Nils Torup Ulsted, sønn av Meidel Ulsted og Inga. Nils ble født i 1937 på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder.

Nils døde den 15. august 1986 i Arendal, Aust-Agder 49 år gammel, og ble begravet den 22. august 1986 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Gerd døde den 28. mars 2013 i Plankemyra bo og omsorgssenter 73 år gammel, og ble begravet den 10. april 2013 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Gerd og Nils fikk disse 4 barna:

Vigdis Ulsted.
Bente Ulsted.
Jan Ulsted.
Elin Ulsted.

Knut Dyngedal (Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 29. desember 1908 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 7. februar 1909 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbruker Gunnar Dyngedal, arbeider Syvert Andersen, arbeider Einar Gundersen, kone Marthe Dyngedal og pike Torine Halvorsdatter, Kjempekjenn.

Knut døde den 14. november 1968 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder, 59 år gammel, og ble begravet den 22. november 1968 i Froland kirkegård, Aust-Agder. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Anna Kristine Dyngedal (Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 26. mars 1912 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 2. juni 1912 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marte Dyngedal, Kirsten Langaas, Gunder Dyngedal, Reddal i Landvik, Aanon Langaas, Vegårshei og Tellef Dyngedal.

Anna Kristine døde den 15. februar 1993 i Froland, Aust-Agder, 80 år gammel, og ble begravet den 22. februar 1993 i Froland kirkegård, Aust-Agder. Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal (Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 12. november 1918 på Dyngedal, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 23. februar 1919 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Maren Margrethe Fosnes, Rolænde, pike Kirsten Langås, Dyngedal, forpakter Ole Kittelsen, Prestegården og stasjonsbetjent Markus Severin Fosnes, Rolænde.

Kitty giftet seg med Olaf Andersen, sønn av Olaf Andreas Andersen og Ingeborg Torine Olsdatter. Olaf ble født den 5. mars 1911 på Løvjomaas, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 16. april 1911 i Froland kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kirsten Olsdatter, Anne Marie Andersdatter, Aslak Pedersen, Ole Taraldsen og Ole Olsen, Løvjomaas.

Olaf døde den 27. januar 1995 i Thorsmyr, Froland, Aust-Agder, 83 år gammel, og ble begravet den 2. februar 1995 fra Frolands misjonskirke tli Froland kirkegård, Aust-Agder.
Kitty Margrethe døde den 1. februar 2003 i Froland, Aust-Agder, 84 år gammel, og ble begravet den 7. februar 2003 fra Frolands misjonskirke til Froland kirkegård, Aust-Agder.

Kitty Margrethe og Olaf fikk disse 9 barna:

Tore Dyngedal Olsen ble født den 28. august 1938 på Thorsmyr, Froland, Aust-Agder.
Olaf Andreas Andersen ble født den 24. juli 1941.
Sigrid Ingebjørg Andersen ble født den 30. august 1946.
Karin Andersen ble født den 5. januar 1948 på Thorsmyr, Froland, Aust-Agder.
Reidar Andersen ble født på Thorsmyr, Froland, Aust-Agder.
Rolf Andersen ble født den 16. oktober 1950.
Kjell Oddvar Andersen ble født den 6. januar 1953.
Egil Andersen ble født den 15. februar 1959.
Ranveig Andersen ble født den 8. oktober 1961.

Jenny Olive Anensen (Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 22. november 1914 i Alberta, Canada.

Jenny giftet seg med Harry William Matthews, sønn av F. R. Matthews og Alvina Peddie, den 17. november 1933 i Thurston, Washington, USA.
Harry ble født den 14. august 1914 i Edmonton Alberta, Canada.
I 1940 bodde familien i McCleary, Grays Harbor, Washington, USA.

Harry døde den 15. januar 1993 i Shelton, Grays Harbor, Washington, USA 78 år gammel.
Jenny døde den 1. juli 2010 i Shelton, Mason, Eashington, USA 95 år gammel.

Jenny Olive og Harry fikk disse 4 barna:

Bertha Alvina Matthews ble født den 21. juni 1934 i Elma, Mason, Washington, USA.
Harriet Alice Matthews ble født den 30. mars 1938 i Elma, Grays Harbor, Washington, USA.
Jerry A. Matthews ble født i Elma, Grays Harbor, Washington, USA.
Karen E. Matthews ble født i Elma, Mason, Washington, USA.

Anton Christian Anensen (Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 25. juli 1916 i Alberta, Canada. Et annet navn for Anton var Tony Anensen.

Anton giftet seg med Fern Louise Valentine, datter av Silver Beuhl Valentine og Alice Louise Fry, den 23. september 1939 i Shelton, Grays Harbor, Washington, USA. Fern ble født den 15. april 1920 i Grays Harbor County, Washington, USA.

Anton Christian døde den 21. mai 1996 i Shelton, Mason County, Washington, USA 79 år gammel, og ble begravet på Wynochee Cemetery, Montesano, Grays Harbor County, Washington, USA.
Fern Louise døde den 7. april 2017 96 år gammel, og ble begravet i Wynochee Cemetery, Montesano, Grays Harbor County, Washington, USA.

Fern Louise og Anton Christian fikk disse 4 barna:

Nancy Anensen.
Sally S. Anensen.
Toni Anensen ble født Shelton, Washington, USA.
Joy Anensen

Nekrolog:

April 15, 1920, Fern was born to Silver and Alice (Fry) Valentine at their home in the Wynooche Valley. She had two older brothers, and was the first girl in a family that would grow to 14 children. As a child her days were spent on the family farm. There was hard work, but also very fun times growing up in that family. Her school years were precious to her. Her grade school was the Fairview School, located on the hill that is now the Wynooche Cemetary, and she graduated from Montesano High School in the class of 1937.

After high school, Fern completed beauty school. It was during this time that she met and married Anton (Tony) Anensen. She and Anton were married in Shelton, WA on September 23, 1939. They lived for a time in a Simpson Logging camp where Tony worked while they built their home on the Satsop Cloquallum Road outside of Elma. They spent their entire married life in that home. During this time they raised four daughters: Toni, Joy, Nancy, and Sally. As time passed Toni went on to marry Larry Stevens, Joy married Dale Kepley, Nancy married Jerry Anderson, and Sally married David Parks. Because of these families Fern had 12 grandchildren, 32 great-grandchildren, and 16 great-great grandchildren. All of these children were special to “Mammie”, as she was lovingly called.

Fern never held a job outside of the home, but she fulfilled many roles at home. She was a wife, homemaker and a great mother. She loved baking, and baked bread for her household for over 60 years. She and Tony sold milk in the early part of their marriage, cleared land, built a house, gardened, put up hay, and many other day to day tasks, all done the hard way! Fern canned much of the family’s food, picked wild blackberries, and sewed. She also embroidered and crocheted for her children and grandchildren. Most can look and find something she made for them throughout the years. She was a happy and fun person. All of her children can remember the many mornings she would wake them up by singing.

Fern was an active grange member for many years, filling the office of secretary most of that time. During the 60’s Fern was introduced to Jesus at a Buck’s Prairie Church. She was baptized and later joined the First Baptist Church in Elma where she remained a member until her death. She taught Sunday School, VBS,and worked in the nursery there for many years, and she enjoyed the fellowship of many friends.

Along with her daughters and families, Fern leaves behind brothers Clarence and Jim Valentine, and sisters Ernestine Wolfe and Neva Schmidt. Vernon, Lyle, Richard, Gerald (Gov), Harold, and Roger Valentine were the brothers that preceeded her in death. Sisters Eunice Colombo, Alice Duncan, and Doris Jarvis have also passed away.
As many family members have had cancer, donations can be made to the American Cancer Society, First Baptist Church Children’s center, or a charity of your choice.
Fern’s life will be remembered at a memorial service at First Baptist Church, Elma, on Monday April 17 at 11:30.

Alfred Bert Anensen (Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 7. september 1918 i Elma, Mason, Washington, USA.

Alfred giftet seg med Evelyn Eileen Christian, datter av Verne M. Christian og Annie A. Rederberg, den 9. august 1941 i Shelton, Grays Harbor, Washington, USA. Evelyn ble født den 5. mai 1923 i Wilcox Sask, Canada.

Alfred Bert døde den 15. mars 1995 i Mccleary, Grays Harbor, Washington, USA 76 år gammel.
Evelyn døde den 3. desember 1995 i Grays Harbor, Washinton, USA 72 år gammel.

Evelyn og Alfred fikk disse 4 barna:

Garry Alfred Anensen ble født i Elma, Mason, Washington, USA.
Robert Alex Anensen ble født den 1. april 1954 i Elma, Mason, Washington, USA.
William Vern Anensen ble født den 1. april 1954 i Elma, Mason, Washington, USA.
______ Anensen.

Inger Marie Stene (Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 30. januar 1917 i Seljåsen, Bråstad, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 8. april 1917 i Øyestad kirke, Rykene, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Marthe Olsen, Seljåsen, pike Maren Margrethe Stene, tjenestegutt Ole Aanonsen, Stene og anleggsarbeider Ole Gideon Aanonsen, Seljåsen.

Inger viet seg borgerlig med Terje Andreas Rønningen, sønn av Andreas Terjesen og Anne Tellefsen, den 2. desember 1944 i Arendal. Terje ble født den 14. februar 1918 på Sildalrømnningen, Øyestad og ble døpt den 28. mars 1918 i Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder.

Inger arbeidet som telefonarbeider og Terje som snekker.

Terje døde den 26. desember 1991 på Rønningen. Øyestad, Aust-Agder, 73 år gammel, og ble begravet den 3. januar 1992 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.
Inger Marie døde den 19. mars 2017 på Dalen. Øyestad, Aust-Agder, 100 år gammel, og ble begravet den 28. mars 2017 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Inger Marie og Terje fikk disse 4 barna:

Anne Berit Rønningen.
Arne Magnar Rønningen.
Ivar Rønningen.
Øystein Rønningen.

Aasta Kathrine Stene (Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 13. februar 1919 på Gårdalen, Froland, Aust-Agder og ble døpt den 6. april 1919 i Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var pike Maren Aanonsen, Stene, barnets mor, anleggsarbeider Ole Olsen, Seljåsen og tjenestegutt Ole Aanonsen, Stene.

Aasta giftet seg med Lars Georg Seteklev, sønn av Egil Seteklev og Gunhild, den 25. mai 1940 i Trefoldighetskirken, Arendal, Aust-Agder. Ekteskap opphørt.
Lars ble født den 17. mars 1911 i Treungen, Telemark. Han arbeidet som billakkerer.

Lars døde den 9. mars 1948 i Arendal, Aust-Agder 36 år gammel, og ble begravet den 16. mars 1948 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Aaste Kathrine og Liv Wenche fikk 1 datter:

Liv Wenche Seteklev.

Aasta giftet seg deretter med Bernt Johan Skeibrok, sønn av Oscar Gotfred Skeibrok og Clara Otilie, i 1962 i Brooklyn, New York City, New York, USA. Bernt ble født den 21. mai 1906 i Oslo.

Bernt døde den 17. oktober 1988 82 år gammel, og ble begravet den 21. oktober 1988 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Aasta Kathrine døde den 17. april 1993 på Håvet, Arendal, Aust-Agder, 74 år gammel, og ble begravet den 22. april 1993 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Solveig Stene (Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 10. mai 1921 i Gårddalen, Froland og ble døpt den 17. juli 1921 i Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ole Å. Stene, Anders O. Seljås og Aane Andersen, Froland.

Solveig giftet seg med Gunnar Arntsen, sønn av Jakob Arntsen og Karen Gundersen, den 29. juli 1950 i Øystad, Aust-Agder. Gunnar ble født den 5. oktober 1913 i Barbudalen, Arendal, Aust-Agder og ble døpt den 16. november 1913 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, kone Karen Arntsen, kaptein Arnt Arntsen og tapetserer G. Nilsen.

Solveig døde den 8. juli 1979 i Kolbjørnsvik, Aust-Agder, 58 år gammel, og ble begravet den 11. juli 1979 på His kirkegård, Aust-Agder.
Gunnar døde den 16. desember 1986 i Kolbjørnsvik, Aust-Agder, 73 år gammel, og ble begravet den 20. desember 1986 på His kirkegård, Aust-Agder.

Solveig og Gunnar fikk disse 3 barna:

Dag Arntsen.
Ingrid Arntsen ble født på Hisøy.
Kari Arntsen ble født på Hisøy.

Odd Stene (Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 16. august 1926 på Steane, Øyestad, Aust-Agder og ble døpt den 17. oktober 1926 i Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Oskar og Emil Olsen, Seljåsen, Olga O. Seljåsen og barnets mor.

Odd giftet seg med Lilly Adele Pedersen, datter av Peder Nikolai Pedersen og Gudrun Elise Hjerpedalen. Lilly ble født den 11. april 1926 i Kittelsbukt, Arendal og ble døpt den 30. mai 1926 i Arendal Trefoldighetskirke. Faddere ved dåpen var fru Tonje Pedersen, frøken Gerda Hjerpedalen, Froland, sjømann Emanuel Barth og sjømann Theodor Pedersen. (Lilly Adele hadde to barn fra to tidligere ekteskap).

Lilly Adele døde den 19. mai 1996 i Rannekleiv, Arendal, Aust-Agder (Rikshospitalet, Oslo), 70 år gammel, og ble begravet den 23. mai 1996 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Odd døde den 19. mai 2019 på Myratunet, Arendal, 92 år gammel, og ble begravet den 28. mai 2019 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Lilly Adele og Odd fikk 1 barn:

John Kenneth Stene.

Ånje Mangor Stene (Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. januar 1931 på Bakkesteane, Øyestad, Aust-Agder.

Ånje giftet seg med Borghild Tallaksen i 1952. Borghild ble født i Søndeled.
Ånje Mangor døde den 1. desember 2019 i Arendal, Aust-Agder 88 år gammel, og ble begravet den 10. desember 2019 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Borhild og Ånje Manor fikk disse 6 barna:

Unni Stene ble født i Arendal, Aust-Agder.
Kjell Mangor Stene.
Bjørg Stene.
Jon Martin Stene
Grethe Stene.

Kai Frode Stene.

John Stene Kastdalen (Karen Margrethe Stene4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 24. mars 1924 på Milands gård, Tveito, Telemark og ble døpt den 8. juni 1924 i Tinn kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var fru Karen Enger, faren og fru Margit Enger.

John giftet seg med Sonia Eleonor Østergren i 1954. Sonia ble født den 13. oktober 1921 i Stockholm, Sverige.

Sonja døde den 3. oktober 2008 i Porsgrunn, 86 år gammel, og ble bisatt 3. oktober 2008 fra Eidanger kirke, Telemark.
John døde den 1. desember 2014 i Porsgrunn (Mule sykehjem), 90 år gammel, og ble bisatt 12. desember 2014 fra Eidanger kirke, Telemark, Urnen ble satt ned den 26. mai 2015 på Eidanger Gamle kirkegård, Telemark.

Sonja og John fikk 1 sønn:

Leif Kastdalen.

Henny Margrethe Kastdalen (Karen Margrethe Stene4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 29. januar 1926 på Milands gård, Tveito, Telemark og ble døpt den 7. mars 1926 i Tinn kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var snekker Thorvald Kastdalen, bokholder Bjørn Bjørnsen og hustru Margit, fru Marie Kastdalen og foreldrene.

Henny giftet seg med Harry Hansen Ask den 10. november 1945 på Herøya, Porsgrunn, Telemark. Harry ble født den 29. november 1919 i Oslo. Han arbeidet som rørlegger.

Harry døde den 7. februar 1981 i Oslo, 61 år gammel, og ble bisatt 17. februar 1981 fra Østre krematorium, Oslo. Urnen ble satt ned den 29. mai 1981 på Nordre gravlund, Oslo.
Henny Margrethe døde den 11. september 2010 på Herøya, Porsgrunn, Telemark, 84 år gammel, og ble bisatt 17. september 2010 fra Herøy kirke, Porsgrunn, Telemark.

Henny Margrethe og Harry fikk disse 2 barna:

Svein Ask.
Tore Ask ble født den 8. januar 1951.

Arvid Stene. (Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Arvid giftet seg med Marit Vavik den 27. juni 1964. Marit ble født i Randesund.

Meidel Aanonsen Stene (Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 24. september 1922 på Haavet, Barbu, Aust-Agder og ble døpt den 26. november 1922 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var faren, Martin Aanonsen, Ingrid Aanonsen og Margrethe Nilsen.

Meidel giftet seg med Ebba Marie Olsen, datter av Nils Olsen og Pauline Palm, den 14. juli 1945 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var Sigurd Olsen, Tromøy og Pauline Olsen, Tromøy.

Ebba ble født den 25. august 1924 på Torjusholmen, Tromøy, Aust-Agder og ble døpt den 23. november 1924 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, frøken Anny Torjussen, Strømsbu, fisker Aksel Mortensen, Torjusholmen og kjøpmann Nikolai Nilsen.

Ebba døde den 29. mars 1990 på Jonsvold, Tromøy, Aust-Agder, 65 år gammel, og ble begravet den 5. april 1990 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.
Meidel døde den 13. september 2003 på Jonsvold, Tromøy, Aust-Agder, 80 år gammel, og ble begravet den 19. september 2003 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Ebba og Meidel fikk disse 4 barna:

Marianne Stene.
Bodil Stene ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Harry Stene ble født den 2. mars 1947 på Tromøy, Aust-Agder.
Rolf Stene ble født den 23. juli 1949 på Jonsvold, Tromøy, Aust-Agder.

Kari Margrethe Stene (Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 31. juli 1932,

Kari giftet seg med Gunnar Songedal den 30. juni 1956. Gunnar ble født i 1931.

Gunnar arbeidet som telegrafist ved Norges Statsbaner i Kristiansand.

Gunnar døde den 22. mai 2014 i Kristiansand 83 år gammel.
Kari Margrethe døde den 28. mars 2018 i Kristiansand 85 år gammel, og ble begravet den 30. juli 2018 på Lund kirkegård, Kristiansand.

Kari Margrethe og Gunnar fikk 1 sønn:

Jan Gunnar Songedal.

Ågoth Synnøve Stene (Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 23. september 1934.

Ågoth giftet seg med Arne Erling Fredriksen. Arne ble født den 27. juni 1930.
Arne døde den 3. mai 2011 i Lørenskog, Akershus, 80 år gammel, og ble bisatt 12. mai 2011 fra Lørenskog kirke, Akershus. Urnen ble satt ned den 22. august 2011 på Lørenskog kirkegård, Akershus.
Ågoth Synnøve døde den 25. april 2015 på Fjellhamar, Lørenskog, Akershus 80 år gammel, og ble bisatt 7. mai 2015 fra Lørenskog kirke, Akershus. Urnen ble satt ned på Lørenskog kirkegård, Akershus.

Ågoth Synnøve og Arne fikk disse 4 barna:

Anne Grethe Fredriksen ble født på Fjellhamar, Akershus.
Jan Erik Fredriksen.
Lisbeth Fredriksen.
Ole Bjørn Fredriksen.

Bjørg Stene. (Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Bjørg giftet seg med Ole Nikolai Stiansen den 17. mars 1962. Ole ble født i Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder. Han var fabrikkarbeider.

Oddvar Steene (Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 18. september 1942 på Tromøy, Aust-Agder.

Oddvar giftet seg med Ragnhild Synnøve Munch-Olsen, datter av Christian Munch Olsen og Kari Anlaug Løvdal, i 1962. Ekteskap opphørt.
Ragnhild ble født den 6. november 1944 i Dypvåg, Aust-Agder.
Oddvar døde den 25. september 2005 i Vennesla (Hægelandsheimen), 63 år gammel, og ble bisatt 30. september 2005 fra Oddernes kapell, Kristiansand. Urnen ble satt ned den 21. oktober 2005 på Lund kirkegård, Kristiansand.

Ragnhild og Oddvar fikk disse 4 barna:

Wenche Steene.
Unni Steene ble født den 10. august 1966 på Tromøy, Aust-Agder.
Ole Martin Steene ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Arild Steene.

Ragnhild Synnøve giftet seg deretter med Harald Mandt den 22. september 1973.
Hun døde den 6. desember 2018 i Kristiansand 74 år gammel, og ble begravet den 13. desember 2018 på Kristiansand kirkegård, Vest-Agder.

Inge Stene (Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 29. juli 1937.

Inge giftet seg med Lisbeth Johansen den 4. januar 1969. Ekteskaps opphørt. Lisbeth ble født i Kristiansand.
Han døde den 1. mai 1987 på Saltrød, Aust-Agder, 49 år gammel, og ble begravet den 8. mai 1987 på Stokken kirkegård, Saltrød.

Lisbeth og Ingen fikk 1 sønn:

Jan Inge Stene ble født på Saltrød, Aust-Agder.

Jan Oddvar Stene (Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 18. juni 1939.
Jan Oddvar døde den 11. februar 1996 i Myra, Moland, Aust-Agder 56 år gammel, og ble begravet den 16. februar 1996 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Willy Stene (Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Arendal, Aust-Agder.

Ånon Stene (Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Ånon giftet seg med Frøydis.

Frøydis og Aanon fikk 1 barn:

________ Stene ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Arne Wilhelm Aanonsen (Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 5. oktober 1927 på Bjørnsplass og ble døpt den 1. juli 1928 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Andreas Tellefsen, arbeider Aanon Langaas, fru Anna Stene og moren. Et annet navn for Arne var Arne Wilhelm Svendsen.

Arne giftet seg med Ruth Tobine. Ruth ble født den 18. juli 1929.
Arne Wilhelm døde den 18. mai 1990 på Libru, Froland, Aust-Agder, 62 år gammel, og ble begravet den 23. mai 1990 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Ruth og Arne Wilhelm fikk disse 3 barna:

Grethe Svendsen ble født på Libru, Froland, Aust-Agder.
Arvid Åge Svendsen.
Anne Svendsen.

Richard Buddy Stene. (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Han bodde i Blue Ridge, Alberta, Canada.

John Stene. (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Han bodde Blue Ridge, Alberta, Canada.

Ruth C. A. Stene. (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Ruth giftet seg med Carl. Familien bodde i Blue Ridge, Alberta, Canada.

Helen C. A. Stene. (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Helen giftet seg med Patterson. Familien bodde i Mayerthorpe, Alberta, Canada.

Mary D. Stene. (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Mary giftet seg med Brazei. Familien bodde Blue Ridge, Alberta, Canada.

Joan Stene (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Joan giftet seg med Don Adam Lampen. Familien bodde Blue Ridge, Alberta, Canada.
Joan døde den 29. august 2014.

Joan og Don Adam fikk disse 3 barna:

Jordan Lampen.
Jordine Lampen.
Dallas Lampen.

Nekrolog:
On August 29th, 2014, Joan lost her battle with cancer at the Hinton Hospital.

Joan was comforted and surrounded by family and passed peacefully. Joan was known for her Vitality, Loving and Compassionate nature, Passion for Dance, baseball and Refusal to be evacuated in the Great Swan Hills fire of 1981, where she held her ground at the motel serving Firefighters.

Our Dancing Queen will be sadly missed by Many Blessed to Have Known her. Joan is survived by her Life-mate Don Adam and her children: Jordan Iampen, Jordine North (Rod), Dallas Iampen (Adrianane Daniel) and six Grandchildren and four Great Grandchildren. Also survived her Siblings Twin sister Jean Dircks, Molly (Joe) Desrochiers and Bernice (John) Warchola.

Joan was is predeceased by her Parents Ellef and Helen (Nellie) Stene as well as her siblings Ruth Carl, Richard Stene (Buddy) John Stene, Helen Patterson, Karole Devins (Adam) and a Granddaughter Patricia Grey Iampen.

Joan was Blessed to have extended families, which included Trina Saby, Sheryl Adam, Angel Devins Brenda Webb, Daylene (Roger) Ernst, Crystal (Ken) Busch, Which includes another 8 Grandchildren 4 Great Grandchildren and 1 on the way.
Special mention to three very special nieces, Valerie Seabrook, Crystal Busch and Chrissie Dircks.

Caroline D. Stene (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 18. november 1944 i Blue Ridge, Woodlands, Alberta, Canada.
Caroline giftet seg med Dale Barton Devins. Dale ble født den 1. februar 1937 i Miami, Manitoba, Canada.

Caroline døde den 19. mai 2006 i Spruce Grove, Alberta, Canada 61 år gammel, og ble begravet på Blue Ridge Cemetery, Alberta, Canada. Et annet navn for Caroline var Karoline Margrete Stene.
Dale Barton døde den 15. september 2007 i Grande Prairie, Alberta, Canada 70 år gammel, og ble begravet den 24. september 2007.

Caroline og Dale Barton fikk disse 7 barna:

Trina Devins.
Angelique Devins.
Daylene Devins.
Crystal Devins.
Tim Devins.
Sheryl Devins.
Brenda Devins.

Jean Stene (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 2. august 1945.

Jean giftet seg med Len Dircks. Familien bodde Blue Ridge, Alberta, Canada.
Jean døde den 8. oktober 2016, 71 år gammel.

Jean og Len fikk disse 2 barna:

Chrissie Dircks.
Belinda Dircks.

Bernice Sandra Stene (Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i 1949.

Bernice giftet seg med John Warchola. Familien bodde i Blue Ridge, Alberta, Canada.
Bernice Sandra døde den 28. juli 2020 i Whitecourt, Alberta, Canada 71 år gammel.

Bernice Sandra og John fikk disse 5 barna:

Terry Warchola.
Paulette Warchola.
Jolene Warchola.
Melvin Warchola.
Angie Warchola. Hun døde før 2020.

Rolf Kristian Stene (Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 28. januar 1933.

Rolf Kristian giftet seg med Aslaug Marie Nedrebø i 1958. Ekteskap opphørt.

Aslaug Marie og Rolf Kristian fikk disse 2 barna:

Elin Stene.
Alfhild Stene.

Rolf giftet seg deretter med Anne Therese Tveit i 1968. Anne ble født den 11. april 1944 i Tovdal.
Anne døde den 23. september 2008 i Sprøkilen, Arendal, Aust-Agder, 64 år gammel, og ble begravet den 30. september 2008 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.
Rolf Kristian døde den 1. mai 2015 i Arendal, Aust-Agder 82 år gammel, og ble begravet den 7. mai 2015 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Anne Therese og Rolf Kristian fikk disse 2 barna:

Laila Anita Stene.
Gunhild Elena Stene.

Egel Gunnar Stene (Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 14. mars 1935.
Egel døde den 2. mai 1998 i Arendal, Aust-Agder 63 år gammel, og ble begravet den 7. mai 1998 på Arendal kirkegård, Aust-Agder. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Kari Åsta Stene (Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Tom Alex Stene (Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 28. oktober 1944.

Tom giftet seg med Inger Marit.
Tom Alex døde den 6. desember 2013 i Arendal, Aust-Agder (Plankemmyra bo- og omsorgssenter) 69 år gammel, og ble begravet den 13. desember 2013 på Austre Moland kirkegård, Aust-Agder.

Inger Marit og Tom Alex fikk disse 5 barna:

Jenny Stene.
Kari Stene.
Torunn Stene.
Tom Stene.
Marit Kristine Stene.

Ellen Ramsdal. (Johan Olgert4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Arne Marinius Ramsdal (Johan Olgert4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 14. november 1923 i Ramsdal, Kolbottn, Akershus og ble døpt den 30. desember 1923 i Kolbotn kirke, Akershus. Faddere ved dåpen var byggningstømmermann Thorvald Østby og hustru Olga, frøken Gunhild Ruud og telefonarbeider Robert Ramsdal. Han ble konfirmert den 9. oktober 1938 i Kolbotn kirke.
Arne døde den 24. september 1993 på Kolbotn, 69 år gammel, og ble begravet den 30. september 1993 på Kolbotn kirkegård, Akershus.

Jens Johan Ramsdal (Johan Olgert4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 10. august 1928 i Ramsdal, Kolbotnbråten, Akershus. Han ble konfirmert den 13. oktober 1946 i Kolbotn kirke, Akershus.
Jens Johan døde den 7. november 1986 58 år gammel, og ble begravet på Kolbotn kirkegård, Akershus.

Erland Ramsdal (Anton Leonard4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Kolbotn.
Erland giftet seg med Gull-Britt Hallenberg den 25. juni 1954 i Allingsås, Sverige. Gull-Britt ble født i Sverige.

Bergljot Ramsdal. (Anton Leonard4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Bergljot giftet seg med Svenn Johansson den 19. februar 1949 i Kolbotn kirke. Svenn ble født i Sverige.

Albin Erling Ramsdal (Anton Leonard4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 24. november 1918 i Melaas, Kolbotnbråten, Akershus og ble døpt den 5. januar 1919. Han ble hjemmedøpt av lærer Einar Holm med foreldrene som dåpsvitner.
Albin Erling døde den 1. april 1919 i Melaas, Kullebund, og ble begravet den 6. april 1919 i Kolbotn kirkegård, Akershus.

Synnøve Aslaug Ramsdal (Anton Leonard4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. mai 1920 i Melaas, Kolbotnbråten, Akershus og ble døpt den 13. juni 1920 i Kolbotn kirke, Akershus. Faddere ved dåpen var hjemmeværende Olga Ramsdal, syerske Edel Bjune, løsarbeider Knut Ramsdal og faren.

Synnøve giftet seg med Paul Jensen den 26. desember 1947. Paul ble født i Melås, Kolbotn.
Synnøve døde den 18. januar 2004 på Oppegård, 83 år gammel.

Else Marie Ramsdal (Knut Georg4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 17. juli 1917 i Bergli, Kolbotn, Akershus og ble døpt den 19. august 1917 i Kolbotn kirke, Akershus. Faddere ved dåpen var fru Marie Ramsdal, frøken Olga Ramsdal, bryggearbeider Arthur Knutsen og bryggearbeider Knut Ramsdal.

Else giftet seg med Hans A. Lier. Hans ble født den 4. juli 1910.
Hans døde den 15. februar 1990 i Tårnåsen, Kolbotn, Akershus, 79 år gammel, og ble begravet den 21. februar 1990 på Kolbotn kirkegård, Akershus.
Else Marie døde den 11. februar 1997 på Oppegård, 79 år gammel, og ble begravet på Kolbotn kirkegård, Akershus.

Else Marie og Hans fikk disse 2 barna:

Bjørg Lier.
Aud Lier.

Erling Georg Ramsdal (Knut Georg4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 4. juni 1920 i Nordberget, Kullebråten og ble døpt den 4. juli 1920 i Kolbotn kirke, Akershus. Faddere ved dåpen var hjemmeværende Olga Ramsdal, motehandlerske Sigrid Hansen, bryggearbeider Johan Ramsdal og jordbruker Emil Johansen.

Erling giftet seg med Solveig Kristoffersen, datter av Georg Kristoffersen og Gudrun, i 1953. Solveig ble født den 4. oktober 1923.
Solveig døde den 9. januar 1972 på Båtstø, Røyken, Buskerud 48 år gammel, og ble begravet den 15. januar 1972 på Åros kirkegård, Røyken, Buskerud.
Erling Georg døde den 19. januar 1976 på Båtstø, Røyken, Buskerud, 55 år gammel, og ble begravet den 25. februar 1976 på Åros kirkegård, Røyken, Buskerud.

Solveig og Erling Georg fikk disse 2 barna:

Wenche Ramsdal.
Tore Ramsdal.

Knut Henry Ramsdal (Knut Georg4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 6. februar 1922 i Oslo.

Knut giftet seg med Ragnhild Elida Mathisen i 1952. Ragnhild ble født den 29. oktober 1920 i Oslo.

Knut Henry døde den 11. februar 2000 i Oslo 78 år gammel, og ble bisatt 18. februar 2000 fra Østre krematorium, Oslo. Urnen ble satt ned på Grefsen kirkegård, Oslo.
Ragnhild døde den 7. desember 2005 i Oslo 85 år gammel, og ble bisatt 15. desember 2005 fra Østre krematorium, Oslo. Urnen ble satt ned på Grefsen kirkegård, Oslo. De var barnløse.

Rolf Torbjørn Østby (Olga Marie Ramsdal4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 7. november 1920 i Kolbotn, Akershus og ble døpt den 26. desember 1920 i Kolbotn kirke, Kolbotn, Akershus. Faddere ved dåpen var fru Julie Olsen, moren, bryggearbeider Anton Ramsdal og bryggearbeider Knut Ramsdal.
Rolf giftet seg med Harriet Gunvor Johansen i 1946. Harriet ble født den 16. september 1922 i Oslo.

Rolf Torbjørn døde den 31. mars 2002 i Oslo, 81 år gammel, og ble bisatt 11. april 2002 fra Østre krematorium, Oslo.
Harriet døde den 23. januar 2013 i Oslo, 90 år gammel, og ble bisatt 11. februar 2013 fra Østre gravlund, Oslo.

Harriet og Rolf fikk 1 datter:

Lise Østby.

Harald Østby (Olga Marie Ramsdal4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 15. mars 1922 på Myrvoll, Kolbotn, Akershus og ble døpt den 14. mai 1922 i Kolbotn kirke, Kolbotn, Akershus. Faddere ved dåpen var bryggearbeider Johan Hansen og hustru Johanne, telefonarbeider Robert Ramsdal og hustru.

Harald giftet seg med Marit Valgerd Larsen i 1949. Marit ble født den 11. februar 1921.
Harald døde den 14. februar 1981 i Oslo, 58 år gammel, og ble bisatt 26. februar 1981 fra Østre krematorium, Oslo.
Marit døde den 10. desember 1984 i Oslo, 63 år gammel, og ble bisatt 14. desember 1984 fra Østre krematorium, Oslo.

Marit og Harald fikk disse 2 barna:

Bjørn Østby ble født i Oslo.
Gerd Østby.

Edith Ramsdal. (Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Mary Irmelin Ramsdal (Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 2. januar 1922 på Treholt, Konnerud, Buskerud og ble døpt den 14. mai 1922 i Kolbotn kirke, Akershus. Faddere ved dåpen var husmor Borghild Vig, hjemmeværende Johannes Schøyen og foreldrene.

Arne Georg Ramsdal (Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 25. august 1923 i Våge, Kolbotn, Akershus og ble døpt den 25. oktober 1923 i Kolbotn kirke, Akershus. Faddere ved dåpen var fru Maren f. Viken, bryggearbeider Anton L. Ramsdal og foreldrene.
Arne Georg døde den 21. oktober 1998 på Ski, 75 år gammel.

Odd Ivar Ramsdal (Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 9. desember 1929 i Oppegård, Akershus.
Odd Ivar døde den 15. oktober 2013 i Oslo 83 år gammel. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Bernt Ramsdal. (Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Bernt giftet seg med Marie.

Per Ramsdal (Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 5. september 1935 på Oppegård.
Per arbeidet som kelner i 1959. Han giftet seg med Kari Andersen den 28. mars 1959. Kari ble født i Oslo.
Per døde den 24. november i Oslo, 76 år gammel.

Kari og Per fikk disse barna:

Kai Ramsdal
Wenche Ramsdal

Bjørn Ramsdal (Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 6. januar 1938.
Bjørn døde den 17. februar 1968 i Oppeegård, Akershus 30 år gammel, og ble begravet den 23. februar 1968 i Kolbotn kirkegård, Akershus.

Bjørn Ramsdal. (Robert Hartvig4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Anne Mari Ramsdal (Robert Hartvig4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 8. april 1931.

Anne giftet seg med Oskar Borghov i 1949. Oskar ble født den 29. juli 1927.
Oskar døde den 2. desember 1990 i Askim, 63 år gammel, og ble bisatt 11. desember 1990 fra Askim kapell. Urnen ble satt ned den 14. juni 1991 på Askim kirkegård, Østfold.
Anne Mari døde den 9. mai 2013 i Oslo (Furuset sykehjem) 82 år gammel, og ble bisatt 23. mai 2013 fra Ellingrud kirke. Urnen ble satt ned på Askim kirkegård, Østfold.

Anne Mari og Oskar fikk disse 3 barna:

Robert Borghov.
Stein Borghov ble født den 9. mai 1950.
Tom Borghov ble født den 3. mars 1956.

Åse Marit Lund. (Gjertrud Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Åse giftet seg med Mogens Brusen den 9. april 1966 i Kong Håkons kirke, København, Danmark. Mogens ble født i Nykøbing, Danmark.
Mogens døde den 20. desember 1989 i Fredrikstad, Østfold.

Åse og Mogens fikk disse 2 barna:

Thomas Brusen ble født i København, Danmark.
Sidsel Brusen.

Anna Ramsdal (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 27. mai 1939 på Tromøy, Aust-Agder.

Anna giftet seg med Øyvind Larsen den 8. november 1958 på Tromøy, Aust-Agder. Øyvind ble født i Barbu, Arendal, Aust-Agder.

Reidun Ramsdal (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder.

Reidun giftet seg med Yngvar Bryn Isaksen den 14. oktober 1961 i Triomøy. Yngvar ble født den 14. august 1939. Han arbeidet som elektrosveiser.
Yngvar døde den 25. juni 2019 på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder (Myratunet) 79 år gammel.

Reidun og Yngvar fikk disse 3 barna:

Åshild Isaksen.
Ivar Ramsdal Bryn Isaksen.
Johnny Isaksen.

Sigrid Ramsdal. (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Sigrid giftet seg med Per Berg den 23. desember 1961 på Tromøy, Aust-Agder. Per ble født i Kristiansand.

Helge Ramsdal (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født den 23. februar 1944 på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder.

Helge giftet seg med Bodil Johansen den 8. juli 1967 på Tromøy, Aust-Agder. Bodil ble født den 22. februar 1949 i Steinklev, Arendal.
Helge døde den 28. juli 2002 i Tromøy kirke 58 år gammel, og ble begravet den 2. august 2002 på Tromøy kirkegård.
Bodil døde den 10. mars 2004 i Tromøy kirke 55 år gammel, og ble begravet den 17. mars 2004 på Tromøy kirkegård.

Bodil og Helge fikk disse 2 barna:

Oddvar Ramsdal ble født Tromøy, Aust-Agder.
Monica Ramsdal ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Kjell Ramsdal (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født på Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder.

Kjell arbeidet som maskinist. Han giftet seg med Jorunn Fjelldal i 1971. Jorunn ble født på Lofthus, Lillesand.

Jorunn og Kjell fikk 1 barn:

_______ Ramsdal ble født i Lillesand.

Arne Ramsdal (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Arne giftet seg med Signe Elisabeth Johnsen den 21. februar 1970 på Tromøy, Aust-Agder. Signe ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Signe og Arne fikk disse 3 barna:

Øyvind Ramsdal.
Inger Elisabeth Ramsdal ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Bjarne Thomas Ramsdal

Marit Ramsdal. (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Marit giftet seg med Per Norland den 25. januar 1975. Per ble født i Meråker.

Arild Ramsdal. (Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Arild giftet seg med Turid Gundersen den 23. mars 1974.

Turid og Arild fikk disse 3 barna:

Helene Ramsdal.
Stine Ramsdal ble født på Tromøy, Aust-Agder.
________ Ramsdal

Sjette generasjon (Tipptippoldebarn)

Michael Warren Fossnes (Markus Severin Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 11. mars 1944.

Han var i militæret fra 23. desember 1964 til 3. mars 1966. Han tjenestegjorde i HQ Trp 2nd Sqdn 3rd ACR og deltok i Koreakrigen.
Michael Warren døde den 30. juni 1969 i Superior, Douglas County, Wisconsin, USA 25 år gammel, og ble begravet i Greenwood Cemetery, Superior, Douglas County, Wisconsin, USA. Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Olve Granstedt (Agnes Sofie Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Arendal, Aust-Agder.
Olve giftet seg med Karin Hansen den 23. mai 1959. Karin ble født i Kristiansand.

Karin og Olve fikk disse 2 barna:

May Britt Granstedt.
Bente Renate Granstedt.

Jorun Granstedt. (Agnes Sofie Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Jorun giftet seg med Finn.

Hans-Ole Granstedt. (Agnes Sofie Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Cato Granstedt. (Agnes Sofie Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Cato giftet seg med Grethe.

Anita Guldbrandsen. (Anna Josefine Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Synnøve Margrethe Guldbrandsen (Anna Josefine Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 12. januar 1933 i Barbu, Arendal, Aust-Agder.

Synnøve giftet seg med Gunnar Hansen, sønn av Helga, den 15. juli 1952. Gunnar var fabrikkarbeider.

Gunnar døde den 23. april 1976 på Libru, Øyestad, Aust-Agder og ble begravet den 30. april 1976 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.
Synnøve Margrethe døde den 21. oktober 2011 i Arendal, Aust-Agder 78 år gammel, og ble begravet den 28. oktober 2011 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Synnøve Margrethe og Gunnar fikk disse 4 barna:

Frank Hansen.
Kurt Hansen.
Jorunn Hansen.
Wenche Hansen ble født den 25. oktober 1957 på Libru, Øyestad, Aust-Agder.

Wilborg Snefrid Guldbrandsen. (Anna Josefine Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 20. september 1934.
Hun ble gift med Henry Thøgersen den 29. juli 1961 i Østre Aker kirke. Hennes navn som gift var Wilborg Snefrid Thøgersen.
Wilborg døde den 17. september 2014 i Levanger, Nord-Trøndelag, 80 år gammel, og ble begravet den 30. september 2014 på Levanger kirkegård. Nord-Trøndelag.

Hallvard Guldbrandsen (Anna Josefine Fossnes5, Maren Margrethe Andersdatter4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i 1937.
Hallvard døde den 5. april 1975 på Hermannsplass, Øyestad, 38 år gammel, og ble begravet den 11. april 1975 på Bjorbekk kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

Anny Kittelsen (Anna Syvertsen Langås5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Froland, Aust-Agder.

Anny giftet seg med Odd Isaksen.

Sigrunn Kittelsen (Anna Syvertsen Langås5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Froland, Aust-Agder.
Sigrunn giftet seg med Olav Apland den 2. august 1969 i Froland, Aus-Agder.

Sigrun og Olav fikk disse 3 barna:

Jens Arild Apland ble født i Gjerstad, Aust-Agder.
Laila Apland ble født i Gjerstad, Aust-Agder.
________ Apland ble født i Gjerstad, Aust-Agder.

Astri Kittelsen (Anna Syvertsen Langås5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 29. mars 1936 i Froland.

Astri giftet seg med Torleif Isaksen, sønn av Meidel Isaksen og Serine, i 1955. Torleif ble født den 4. mars 1933.

Torleif døde den 17. juni 1963 i Linbru, Froland, Aust-Agder 30 år gammel, og ble begravet den 21. juni 1963 på Mjølhusmoen gravlund, Froland, Aust-Agder.
Astri døde den 8. juni 2003 på Libru, Froland, Aust-Agder 67 år gammel, og ble begravet den 12. juni 2003 på Mjølhusmoen gravlund, Froland, Aust-Agder.

Astri og Torleif fikk disse 3 barna:

Alfhild Isaksen.
Magne Isaksen.
Torleif Isaksen.

Kjell Sigmund Kittelsen (Anna Syvertsen Langås5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 5. januar 1939 i Froland, Aust-Agder.

Kjell giftet seg med Ragnhild, datter av Karen.
Kjell Sigmund døde den 7. mars 2000 i Mårvann, Froland, Aust-Agder 61 år gammel, og ble begravet den 14. mars 2000 i Froland kirkegård, Aust-Agder.

Ragnhild og Kjell Sigmund fikk disse 2 barna:

Vidar Kittelsen.
Trond Kittelsen ble født i Froland.

Åge Langås. (Anders5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Åge giftet seg med Reidun.
Reidun døde den 10. desember 2002 på Libru, Froland, Aust-Agder.

Reidun og Åge fikk disse 2 barna:

Anne Wigdis Langås.
Anders Langås.

Syvert Langås (Anders5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 8. januar 1947.

Syvert giftet seg med Turid Johansen den 27. desember 1969 i Slagen kirke, Vestfold. Ekteskap opphørt.

Turid og Syvert fikk disse 2 barna:

Merete Langås.
Jarle Langås ble født på Nedenes, Aust-Agder.

Syvert giftet seg deretter med Anne-Lise.
Anne-Lise ble født den 21. oktober 1948. Hun døde den 23. mars 2016 i Tønsberg, 67 år gammel, og ble begravet den 7. april 2016 på Slagen kirkegård, Vestfold.
Syvert døde den 10. mai 2017 i Tønsberg, Vestfold, 70 år gammel, og ble begravet den 26. mai 2017 på Slagen kirkegård, Vestfold.

Anne-Lise og Syvert fikk disse 1 sønn:

Geir Langås.

Yngvar Langås. (Jens5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Yngvar giftet seg med Gunvor Marie Vimme den 22. juni 1968. Gunvor ble født på Strømsbu, Arendal, Aust-Agder.

Gunvor Marie og Yngvar fikk disse 4 barna:

Arngeir Langås.
Anne Langås.
Kjersti Langås.
Lars Langås.

Tore Svein Langås. (Jens5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Tore giftet seg med Ruth Lillian Jensen. Ruth ble født i Arendal, Aust-Agder.

Ruth Lillian og Tore fikk disse 4 barna:

Tonje Langås ble født i Oslo.
Jens Christian Langås.
Per Nikolai Langås ble født på Vegårshei, Aust-Agder.
Tor Marius Langås.

Bjarne Kristiansen (Selma Langås5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. august 1937.

Bjarne giftet seg med Johanne Marie (Hanne) Bjellerås i 1963.
Han døde den 20. november 2018 i Froland, Aus-Agder 81 år gammel, og ble begravet den 28. november 2018 i Froland kirkegård, Aust-Agder.
De var barnløse.

Svein Edmund Kristiansen. (Selma Langås5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Svein giftet seg med Brit Helgesen. Brit ble født på Hisøy.

Brit og Svein fikk disse 2 barna:

Ellen Kristiansen.
Sissel Kristiansen ble født på Hisøy.

Kirsten Langås  (Kristen Andersen5, Syvert4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 16. oktober 1963.
Hun døde den 7. desember 2021.

Kirsten giftet seg med Ole Birger Tharaldsen den 23. desember 1994. Ekteskap opphørt.
Kirsten giftet seg deretter med Jan Andersen.

Edith Johannesen. (Kari Ananda Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Edith giftet seg med Leif. Ekteskapsstatus: opphørt.

Nussa Johannesen. (Kari Ananda Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Nussa giftet seg med Alex.

Lille Johannesen. (Kari Ananda Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Lille giftet seg med Rolf. Ekteskap opphørt.

Anne Marie Langaas (Aanon Martin5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i 1948.
Anne Marie døde den 21. desember 1948 i Arendal, Aust-Agder, og ble begravet den 28. desember 1948 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Anne Marie Langås. (Aanon Martin5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Anne giftet seg med William Johansen den 6. juli 1974 i Arendal, Aust-Agder. William ble født den 20. september 1952.

William døde den 10. februar 2006 i Arendal, Aust-Agder 53 år gammel, og ble begravet den 21. februar 2006 på Arendal kirkegård, Aust-Agder.

Anne Marie og William fikk disse 2 barna:

Bjørge Langås Johansen ble født i Arendal, Aust-Agder.
André Johansen.

Unni Langås. (Olaf Arne5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Unni giftet seg med Svein.

Sigrunn Langås. (Olaf Arne5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Sigrunn giftet seg med Kent.

Rune Langås (Olaf Arne5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Porsgrunn.

Oddvar Hansen. (Ågot Marie Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Oddvar giftet seg med Marit.

Erik Hansen. (Ågot Marie Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Erik giftet seg med Marion.

Sonja Hansen. (Ågot Marie Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Sonja giftet seg med Åge.

Bent Langås (Kjell5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Arendal, Aust-Agder.

Bent giftet seg med Sissel Pedersen den 14. januar 1995 i His kirke, Aust-Agder. Sissel ble født i Arendal, Aust-Agder.

Sissel og Bent fikk 1 barn:

Langås ble født på Hisøy, Aust-Agder.

Wibekke Langås. (Kjell5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Wibekke giftet seg med Petter Jørgensen den 15. mai 1993 i Hisøy kirke, Aust-Agder.

Wibekke og Petter fikk disse 3 barna:

Marianne Jørgensen.
Eirik Jørgensen.
Christen Jørgensen

Mona Langås (Kjell5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Mona giftet seg med Inge Johansen den 16. mars 2001 i Arendal Tinghus, Aust-Agder. Inge ble født i Grimstad, Aust-Agder.

Kjetil Flaten. (Anne Margrethe Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Anita Flaten. (Anne Margrethe Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Anita giftet seg med Geir.

Kari Flaten. (Anne Margrethe Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Kari giftet seg med Geir Almås. Ekteskap opphørt.
Hun giftet seg deretter med Petter.

Liv Flaten. (Anne Margrethe Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Liv giftet seg med Arnstein Sunde i november 1990 i Bergen.

Vigdis Ulsted. (Gerd Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Vigdis giftet seg med Oddvar Malting. Ekteskap opphørt.

Vigdis og Oddvar fikk 1 sønn:

________ Malting ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Vigdis giftet seg deretter med Dirk.

Bente Ulsted. (Gerd Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Bente giftet seg med Eivind Bjørn. Ekteskaps opphørt.

Jan Ulsted. (Gerd Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Jan giftet seg med Audhill Litland den 28. september 1991 i Arendal Trefoldighetskirke. Audhill ble født i Lyngdal.

Audhill og Jan fikk disse 3 barna:

Sandra Ulsted.
John Olav Ulsted ble født i Arendal, Aust-Agder.
Ulsted ble født i Arendal, Aust-Agder.

Elin Ulsted. (Gerd Langås5, Aanon Johan Andersen4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Elin giftet seg med Arnfinn Andersen. Ekteskap opphørt.

Elin og Arnfinn fikk 1 sønn:

Espen Ulsted Andersen

Tore Dyngedal Olsen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 28. august 1938 i Thorsmyr, Froland, Aust-Agder.
Tore døde den 24. oktober 1976 i Sydney, Australia 38 år gammel.

Olaf Andreas Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 24. juli 1941.
Olaf giftet seg med Grethe Ingebjørg Torjussen, datter av Karl Torjussen og Ida, i 1967. Grethe ble født den 19. juni 1946.

Grethe Ingebjørg døde den 9. mars 2001 i Froland, Aust-Agder 54 år gammel, og ble begravet den 15. mars 2001 på Froland kirkegård, Aust-Agder.
Olaf Andreas døde den 8. august 2017 i Froland, Aust-Agder 76 år gammel, og ble begravet den 17. august 2017 på Froland kirkegård, Aust-Agder.

Grethe Ingebjørg og Olaf Andreas fikk disse 3 barna:

Rita Andersen.
Monica Andersen.
Lena Andersen.

Sigrid Ingebjørg Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 30. august 1946.
Hun giftet seg med Svein Johnsen i 1963. Ekteskap opphørt. Svein ble født den 8. mars 1943 i Arendal, Aust-Agder.

Sigrid Ingebjørg døde den 10. februar 2011 i Arendal, Aust-Agder 64 år gammel, og ble begravet den 18. februar 2011 på Froland kirkegård, Aust-Agder.
Svein døde den 5. september 2004 på Skarsbru, Froland, Aust-Agder, 61 år gammel, og ble begravet den 10. september 2004 på Mjølhusmoen gravlund, Froland, Aust-Agder.

Sigrid Ingebjørg og Svein fikk disse 3 barna:

Geir Johnsen.
Asbjørn Johnsen.
Torunn Johnsen.

Karin Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 5. januar 1948 på Thorsmyr, Froland, Aust-Agder.
Karin giftet seg med John Åge Nilsen.
Karin døde den 12. august 2003 i Nævisdal, Rykene, Aust-Agder 55 år gammel, og ble begravet den 19. august 2003 på Øyestad gamle kirkegård, Rykene, Aust-Agder.

Karin og John Åge fikk disse 3 barna:

Frode Nilsen.
Linda Nilsen.
Ronny Nilsen.

Reidar Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Thorsmyr, Froland, Aust-Agder.

Reidar giftet seg med Anne Brit Steinsholm den 7. april 1971. Anne ble født i Skibvik, Saltrød, Aust-Agder.

Anne Brit Steinsholm og Reidar fikk disse 3 barna:

Gro Anita Andersen.
Margareth Andersen.
Andersen ble født i Froland.

Rolf Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 16. oktober 1950.
Han giftet seg med Aud Hege Buflaten den 23. august 1975.

Rolf døde den 4. mars 2012 i Jomås, Froland, Aust-Agder (Rikshospitalet, Oslo) 61 år gammel, og ble begravet den 13. mars 2012 i Froland kirkegård, Aust-Agder.

Rolf og Aud Hege fikk disse 5 barna:

Bente Andersen.
Nunne Andersen.
Renate Andersen.
Merete Andersen.
Joakim Andersen.

Kjell Oddvar Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 6. januar 1953.
Kjell giftet seg med Anny Ramse, datter av Olav Ramse og Anna, den 17. juni 1972.

Kjell Oddvar døde den 6. mai 1974 i Mjåvatn, Froland, Aust-Agder 21 år gammel, og ble begravet den 11. mai 1974 på Mjølhusmoen gravlund, Froland, Aust-Agder.

Anny og Kjell Oddvar fikk 1 sønn:

Atle Andersen.

Egil Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 15. februar 1959.
Egil giftet seg med Anne Karine, datter av Gudrun og _______.

Egil døde den 1. november 1995 i Jomås, Froland, Aust-Agder 36 år gammel, og ble begravet den 7. november 1995 på Mjølhusmoen gravlund, Froland, Aust-Agder.

Gudrun og Egil fikk disse 3 barna:

Maria Andersen.
Lene Andersen.
Ole Andersen.

Ranveig Andersen (Kitty Margrethe Gunborga Dyngedal5, Sigrid Andersdatter Langås4, Anders3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 8. oktober 1961.
Ranveig giftet seg med Vidar Berås, sønn av Aslak Nils Berås og Targjerd Gundine, den 19. februar 1982. Ekteskap opphørt.

Ranveig døde den 4. januar 2020 i Froland, Aust-Agder, 58 år gammel, og ble begravet den 14. januar 2020 i Froland kirkegård, Aust-Agder.

Ranveig og Vidar fikk 1 sønn:

Tommy Berås.

Steinar Andersen Berås ble født den 24. mai 1980 i Froland.
Steinar døde den 29. oktober 1982 i Froland 2 år gammel, og ble begravet på Mjølhusmoen gravlund, Froland, Aust-Agder.

Bertha Alvina Matthews (Jenny Olive Anensen5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 21. juni 1934 i Elma, Mason, Washington, USA.
Bertha giftet seg med Clarence Albert York den 10. oktober 1952 i Montesano, Grays Harbor, Washington, USA. Clarence ble født den 14. november 1933 i Elma, Grays Harbor, Washington, USA

Bertha Alvina døde den 16. juni 2010 i Elma, Grays Harbor, Washington, USA, 75 år gammel.
Clarence Albert døde den 8. desember 1993 i Elma, Grays Harbor, Washington, USA, 60 år gammel.

Bertha Alvina og Clarence Albert fikk disse 2 barn:

Lavonne Fay York ble født den 26. juni 1956 i Aberdeen, Washington, USA.
Yvonne Fay York ble født i Aberdeen, Washington, USA.

Harriet Alice Matthews (Jenny Olive Anensen5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 30. mars 1938 i Elma, Grays Harbor, Washington, USA.
Harriet giftet seg med Alfred L. Chappell den 19. september 1957 i Tacoma, Grays Harbor, Washington, USA. Ekteskap opphørt. Alfred ble født den 9. juli 1934 i Shelton, Washington, USA.

Alfred døde den 30. mars 1988 i Shelton, Washington, USA, 53 år gammel.

Harriet Alice og Alfred fikk disse 3 barna:

Patricia C. Chappell ble født i Shelton, Mason County, Washington, USA.
Martin L. Chappell ble født i Shelton, Grays Harbor, Washington, USA.
Karen Denise Chappell ble født i Shelton, Mason County, Washington, USA.

Harriet giftet seg deretter med William Raymond Gillis i 1988.

William ble født den 8. august 1939 i Tacoma, Washington, USA og døde den 15. oktober 1991, 52 år gammel.
Harriet Alice døde den 12. mars 2010 i Shelton, Mason County, Washington, USA, 71 år gammel.

Jerry A. Matthews (Jenny Olive Anensen5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Elma, Grays Harbor, Washington, USA.

Jerry giftet seg med Patricia Jean Chase i 1963 i Mason, Washington, USA. Ekteskap opphørt. Patricia ble født i Shelton, Grays Harbor, Washington, USA.

Hendelser i deres ekteskap: De inngikk en ektepakt for andre gang den 25. mars 2007 i Grays Harbor, Washington, USA.

Patricia og Jerry fikk disse 2 barna:

_________ Matthews.
_________ Matthews.

Karen E. Matthews (Jenny Olive Anensen5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Elma, Mason, Washington, USA.
Karen giftet seg med Jerald Robert Walter, sønn av Ralph J. Walter og Beatrice E. Talbot, den 26. mai 1975. Ekteskap opphørt.Jerald ble født i Olympia, Washington, USA.
De var barnløse.

Nancy Anensen. (Anton Christian5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Nancy giftet seg med Jerry Anderson den 19. august 1972 i Grays Harbor County, Washington, USA.

Sally S. Anensen. (Anton Christian5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Sally giftet seg med David Parks den 25. november 1972 i Grays Harbor County, Washington, USA.

Toni Anensen (Anton Christian5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Shelton, Washington, USA.
Toni giftet seg med Larry Stevens den 12. juni 1959 i Mason, Washington, USA. Larry ble født i Welton, USA.

Joy Anensen. (Anton Christian5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Joy giftet seg med Dale W. Kepley den 21. september 1963 i Elma, Grays Harbor, Washington, USA. Dale ble født i Grandview, Washington.

185. Garry Alfred Anensen (Alfred Bert5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 7. april 1944 i Elma, Mason, Washington, USA.

Garry giftet seg med Barbara Jean Filmore, datter av Donald James Filmore og Hazel Leona Thompson, den 3. september 1964. Barbara ble født i Aberdeen, Washington, USA. Hun arbeidet som stenograf.
Garry Alfred døde den 5. juni 2016 i Olympia, Thurston County, Washington, USA, 72 år gammel.

Barbara og Garry fikk disse 3 barna:

Vic Anensen.
Deb Anensen.
Kim Anensen.

Nekrolog:
Garry Alfred Anensen
, 72, McCleary resident and owner of Anensen Enterprises, died Sunday, June 5, 2016 at Providence St. Peter Hospital in Olympia, WA. “I died. But I am most interested in you, keeping on with living. My wife, Barbara, knows that I would never leave without a good party. She and my three daughters, Kim, Deb (Pete), and Vic (Steve), and my grandkids, are arranging for a great big shindig/potluck at my favorite place – the lake on our property. So come out on Saturday, July 30, 2016 from noon til the stories stop. Let’s dance, sip some American Honey, and share whatever great memories come to mind. Please come and enjoy the day!”

Robert Alex Anensen (Alfred Bert5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 1. april 1954.
Robert Alex døde den 20. september 1955 i Seattle, King, Washington, USA i en alder av 1 år, og ble begravet i Masonic Cemetery, Elma, Grays Harbor County, Washington, USA.

______ Anensen. (Alfred Bert5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

William Vern Anensen (Alfred Bert5, Aslak4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 1. april 1954 i Elma, Mason, Washington, USA.

William giftet seg med Brenda Jeann Gilpin den 12. mai 1984. Ekteskap opphørt. Brenda ble født i Seattle, King County, Washington.

Brenda og William fikk 2 barn:

_____ Anensen.
_____ Anensen.

William giftet seg deretter med Robin Ellen Granberg den 2. august 1975 i Pierce, Washington, USA. Ekteskap opphørt.

Robin og William fikk 2 barn:

_____ Anensen.
_____ Anensen.

William giftet seg deretter med Rooney.
William arbeidet som elektriker. Han døde den 18. september 2019, 65 år gammel.

Nekrolog: William Vern Anensen Sr. (Bill) passed away Wednesday, Sept. 18, 2019, in his home. He was born April 1, 1954, in Elma, Washington. Bill was a lifelong resident of McCleary and graduated from Elma High School in 1972. He was a veteran of the Army National Guard and retired from Washington State DOT as an electrician.

Bill loved the outdoors whether it be hunting, camping or fishing. He was always quick to make a joke as he had a great sense of humor. He was a firm believer in supporting local businesses, especially the local grocery store and “watering hole.” Bill enjoyed visiting with friends and family and reminiscing about the good ol’ days.

Bill is survived by his wife, Rooney Anensen, children Heidi (Alan) Miller of Tacoma, Washington, William Jr. (Jessica) Anensen of McCleary, Washington, Travis Anensen of Tumwater, Washington, Jeanna (Juan) Alcala of Olympia, Washington, stepsons, Michael Stickles of La Conor, Washington, Matthew Stratton of Twisp, Washington and several grandchildren. He is preceded in death by his parents Alfred and Evelyn Anensen, brothers Robert and Garry Anensen and step -son Marcus Stickles.

A celebration of life will be held Oct. 12, 2019, at 1 p.m. at the McCleary VFW hall.

Anne Berit Rønningen. (Inger Marie Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Anne giftet seg med Kjell Gunnar Olsen den 20. september 1969. Kjell ble født i Åmli, Aust-Agder. Han arbeidet som styrmann i 1969.

Arne Magnar Rønningen. (Inger Marie Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Arne giftet seg med Solfrid.

Ivar Rønningen. (Inger Marie Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Ivar giftet seg med Ellen.

Øystein Rønningen. (Inger Marie Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Øystein giftet seg med May Brit.

Liv Wenche Seteklev (Aasta Kathrine Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Liv giftet seg med Magne Olsen i 1959. Magne ble født den 19. mai 1939 på Hisøy. Han arbeidet som elektriker.

Magne døde den 19. februar 2010 på Brinken, Arendal, 70 år gammel.

Liv Wenche og Magne fikk disse 3 barna:

Tor Olsen.
Inger Olsen.
Leif Olsen.

Dag Arntsen. (Solveig Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Dag giftet seg med Ragnhild Klemmetsen. Ragnhild ble født den 7. mars 1951.

Ragnhild døde den 14. april 2019 på Hisøy 68 år gammel, og ble begravet den 25. april 2019 i Hisøy kirke, Aust-Agder.
De var barnløse.

Ingrid Arntsen (Solveig Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Hisøy.
Ingrid giftet seg med Bernt Egil Taraldsen, sønn av Ole Taraldsen og Berith, den 4. januar 1975. Bernt ble født i Arendal, Aust-Agder.

Kari Arntsen (Solveig Stene5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Hisøy.
Kari giftet seg med Tom Ellingsen den 23. juli 1983. Tom ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Kari og Tom fikk 1 barn:

_____ Ellingsen ble født på Hisøy.

John Kenneth Stene. (Odd5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
John giftet seg med Anne Marie.

Gunn Mary Stene. (Odd5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Gunn giftet seg med Paul. Ekteskap opphørt.
Gunn giftet seg deretter med Greg.

______ Stene. (Odd5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Stene giftet seg med Unni.

Unni Stene (Ånje Mangor5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Arendal, Aust-Agder.
Unni giftet seg med Svein Carl Børstad den 7. juli 1973 i Arendal, Aust-Agder. Ekteskap opphørt. Svein ble født i Arendal, Aust-Agder.

Unni og Svein Carl fikk disse 3 barna:

Knut Arne Børstad ble født i Arendal, Aust-Agder.
______ Børstad ble født i Åmli, Aust-Agder.
Kjell Øystein Børstad.

Kjell Mangor Stene. (Ånje Mangor5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Kjell giftet seg med Liv Knudsen den 26. mai 1973 i Arendal, Aust-Agder. Liv ble født i Dyvika, Arendal, Aust-Agder.

Bjørg Stene. (Ånje Mangor5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Bjørg giftet seg med Helge Knutsen den 31. juli 1981. Helge ble født i Rykene.

Jon Martin Stene. (Ånje Mangor5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Jon giftet seg med Eiri Sataslaatten den 2. oktober 1982.

Grethe Stene. (Ånje Mangor5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Grethe giftet seg med Helge Huseby den 22. august 1987 i Barbu kirke, Arendal, Aust-Agder.

Kai Frode Stene. (Ånje Mangor5, Martin Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Kai ble samboer med Åse Karina Henriksen.

Ingeborg Susanne og Kai fikk disse 3 barna:

Glenn Håvard Stene ble født i Arendal, Aust-Agder.

Martin Andreas Stene.
Stene ble født på Skare, Tromøy.

Leif Kastdalen. (John Stene Kastdalen5, Karen Margrethe Stene4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Leif giftet seg med Randi Storaas. Han arbeidet som biolog.

Randi og Aanon Johan fikk disse 2 barna:

Jon Kastdalen.
Ole Kastdalen.

Svein Ask. (Henny Margrethe Kastdalen5, Karen Margrethe Stene4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Svein giftet seg med Hilde. Ekteskap oppløst. Svein giftet seg deretter med Anne Marie.

Tore Ask (Henny Margrethe Kastdalen5, Karen Margrethe Stene4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 8. januar 1951.
Tore giftet seg med Kirsten.

Tore døde den 12. mars 2015 i Drammen, 64 år gammel, og ble bisatt 20. mars 2015 fra Konnerud gamle kirke, Drammen.

Kirsten og Tore fikk disse 5 barna:

Heidi Ask.
John Arne Ask.
Nikolai Ask.
Hege Ask.
Joachim Ask.

Marianne Stene. (Meidel Aanonsen5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Marianne giftet seg med Pål.

Bodil Stene (Meidel Aanonsen5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Bodil giftet seg med Olav Helge Solberg i 1965. Olav ble født den 23. april 1943 i Bergen, Hordaland.

Olav Helge døde den 1. oktober 1998 på Tromøy, Aust-Agder, 55 år gammel, og ble bisatt 6. oktober 1998 fra Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Bodil og Olav Helge fikk disse 4 barna:

John Solberg.
Anita Solberg.
Gro Edel Solberg.
Stig Solberg.

Harry Stene (Meidel Aanonsen5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 2. mars 1947.
Harry giftet seg med Kirsten Moen den 22. november 1969.
Harry døde den 19. mars 1974 27 år gammel, og ble begravet den 26. mars 1974 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Kirsten og Harry fikk 1 sønn:

Richard Stene.

Rolf Stene (Meidel Aanonsen5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 23. juli 1949 på Jonsvold, Tromøy, Aust-Agder.
Rolf døde den 1. mai 1969 på Jonsvold, Tromøy, Aust-Agder 19 år gammel, og ble begravet den 5. mai 1969 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Jan Gunnar Songedal. (Kari Margrethe Stene5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Jan giftet seg med Christine Blytt. Ekteskap opphørt.

Christine og Jan Gunnar fikk 1 datter:

Tine Lill Songedal.

Anne Grethe Fredriksen (Ågoth Synnøve Stene5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Fjellhamar, Akershus.
Anne Grethe giftet seg med Jan Sollie den 22. april 1976 i Lørenskog kirke, Akershus. Jan ble født på Grorud, Oslo.

Anne Grethe og Jan fikk disse 2 barna:

Jeanette Sollie ble født på Fjellhamar.
Sollie ble født på Fjellhamar, Akershus.

Jan Erik Fredriksen. (Ågoth Synnøve Stene5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Jan giftet seg med Trine.

Lisbeth Fredriksen. (Ågoth Synnøve Stene5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Lisbeth giftet seg med Knut.

Ole Bjørn Fredriksen. (Ågoth Synnøve Stene5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Ole giftet seg med Solve.

Wenche Steene. (Oddvar5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Wenche giftet seg med Rune Ege den 30. mars 1985 i Randesund kirke, Vest-Agder.

Unni Steene (Oddvar5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 10. august 1966 på Tromøy, Aust-Agder.
Unni døde den 7. februar 1967 i Skilsøy, Aust-Agder, og ble begravet den 14. februar 1967 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder.

Ole Martin Steene (Oddvar5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Ole giftet seg med Gina Marthe Vabo den 6. januar 1989 i Samfundets kirke, Søgne. Gina ble født i Randesund, Vest-Agder.

Gina Marthe og Ole fikk disse 3 barna:

Therese Steene.
Julie Malene Steene.
Marthe Christine Steene.

Arild Steene. (Oddvar5, Ole4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Arild giftet seg med Signe Brita Andersen den 10. mai 1991. Ekteskap opphørt. Signe ble født i Søgne.

Signe Brita og Arild fikk 1 barn:

______ Steene ble født i Hortemo.

Jan Inge Stene (Inge5, Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Saltrød, Aust-Agder.
Jan giftet seg med Lise Eriksen. Lise ble født på Saltrød, Aust-Agder.

Lise og Jan Inge fikk 1 datter:

Maiken Stene ble født på Saltrød, Aust-Agder.

_____ Stene (Ånon5, Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Grethe Svendsen (Arne Wilhelm5, Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født på Libru, Froland, Aust-Agder.
Grethe giftet seg med Vidar Homdal den 12. februar 1977. Vidar ble født i Hinnebu, Froland.

Grethe og Vidar fikk disse 2 barna:

Vibeke Homdal ble født i Blakstad, Froland.
Anita Homdal ble født i Froland, Aus-Agder.

Arvid Åge Svendsen. (Arne Wilhelm5, Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Arvid Åge giftet seg med Liv Morterud den 9. mars 1985 i Fjære kirke. Liv ble født i Grimstad, Aust-Agder.

Liv og Arvid fikk disse 2 barna:

Cathrine Svendsen ble født i Grimstad, Aust-Agder.
Marianne Svendsen

Anne Svendsen. (Arne Wilhelm5, Ingebret4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Jordan Lampen. (Joan Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Jordine Lampen. (Joan Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Dallas Lampen. (Joan Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Trina Devins. (Caroline D. Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Angelique Devins. (Caroline D. Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Daylene Devins. (Caroline D. Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Crystal Devins. (Caroline D. Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Tim Devins. (Caroline D. Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Sheryl Devins. (Caroline D. Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Brenda Devins. (Caroline D. Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Chrissie Dircks. (Jean Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Belinda Dircks. (Jean Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Terry Warchola. (Bernice Sandra Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Paulette Warchola. (Bernice Sandra Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Paulette giftet seg med Shannon Fagin.

Jolene Warchola. (Bernice Sandra Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Jolene giftet seg med Tre Chad Penner.

Melvin Warchola. (Bernice Sandra Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)Han døde før 2020.

Angie Warchola (Bernice Sandra Stene5, Ellef Andreas4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) Han døde før 2020.

Laila Anita Stene (Rolf Kristian5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Laila giftet seg med Nils.

Gunhild Elena Stene (Rolf Kristian5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Gunhild giftet seg med Svein Terje.

Elin Stene (Rolf Kristian5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Elin giftet seg med Tom.

Alfhild Stene (Rolf Kristian5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Alfhild giftet seg med Tore-Bjørn Ånonsen den 19. juli 1980.

Jenny Stene. (Tom Alex5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Jenny giftet seg med Tom.

Kari Stene. (Tom Alex5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Torunn Stene. (Tom Alex5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Torunn giftet seg med Kjetil.

Tom Stene. (Tom Alex5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Marit Kristine Stene. (Tom Alex5, Gunnar Kristian4, Aanon3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Marit giftet seg med Rune.

Bjørg Lier. (Else Marie Ramsdal5, Knut Georg4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Bjørg giftet seg med Åsmund Fangan Ruud i 1964.

Aud Lier. (Else Marie Ramsdal5, Knut Georg4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Aud giftet seg med Per.

Wenche Ramsdal. (Erling Georg5, Knut Georg4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Wenche giftet seg med Einar Ove Mejlænder i 1973. Ekteskap opphørt.

Wenche og Einar Ove fikk 1 datter:

Kate.

Tore Ramsdal. (Erling Georg5, Knut Georg4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Tore giftet seg med Unni Vivian Fjeld den 29. juni 1968 i Sofienberg kirke, Oslo.

Unni og Tore fikk disse 3 barna:

Vivian Ramsdal ble født den 25. desember 1970 i Oslo.
Hun døde den 17. januar 1971 i Oslo, og ble begravet den 21. januar 1971 på Østre Aker kirkegård.
Monica Ramsdal.
_____ Ramsdal ble født på Aker sykehus.

Lise Østby. (Rolf Torbjørn Østby5, Olga Marie Ramsdal4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Bjørn Østby (Harald Østby5, Olga Marie Ramsdal4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født i Oslo.
Bjørn giftet seg med Frøydis.

Gerd Østby. (Harald Østby5, Olga Marie Ramsdal4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Gerd giftet seg med Roy.

Kai Ramsdal (Per5, Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Kai giftet seg med Mona.

Wenche Ramsdal. (Per5, Bernhard Ingolf4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)

Wenche giftet seg med Morten.

Robert Borghov. (Anne Mari Ramsdal5, Robert Hartvig4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1)
Robert giftet seg med Hilde Katrine Hansen den 25. oktober 1975 i Oslo. Ekteskap opphørt. Hilde ble født i Kristiansund.

Stein Borghov (Anne Mari Ramsdal5, Robert Hartvig4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 9. mai 1950.
Stein døde den 6. juli 1967 i Oslo, 17 år gammel, og ble bisatt 12. juli 1967 fra Østre krematorium, Oslo. Han omkom i en motorsykkelulykke på Mosseveien ved Hvervenbukta.

Tom Borghov (Anne Mari Ramsdal5, Robert Hartvig4, Ole Johan3, Aanon Johan2, Ingeborg Susanne1) ble født den 3. mars 1956.
Tom døde den 22. januar 2016 i Töcksfors, Sverige 59 år gammel, og ble begravet den 11. februar 2016 i Töcksfors kirkegård, Sverige.

Thomas Brusen (Åse Marit Lund5, Gjertrud Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født i København, Danmark.
Thomas giftet seg med Helle Borchsenius.

Thomas og Helle fikk disse 2 barna:

Jenny Borchsenius Brusen.
Elvira Borchsenius Brusen.

Sidsel Brusen. (Åse Marit Lund5, Gjertrud Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)
Sidsel giftet seg med Knut Arild Kristensen.

Åshild Isaksen. (Reidun Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)
Åshild giftet seg med Bjørn.

Ivar Ramsdal Bryn Isaksen. (Reidun Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)
Ivar giftet seg med Kristel Jansen.

Johnny Isaksen. (Reidun Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Oddvar Ramsdal. (Helge Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Monica Ramsdal (Helge Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Monica giftet seg med Bjørn Syvertsen den 13. august 1994 på Færvik kirkegård, Tromøy, Aust-Agder. Bjørn ble født på Saltrød, Aust-Agder.

Monica og Bjørn fikk disse 2 barna:

Christine Syvertsen ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Syvertsen ble født på Tromøy, Aust-Agder.

_____ Ramsdal (Kjell Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født i Lillesand.

Øyvind Ramsdal. (Arne Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Inger Elisabeth Ramsdal (Arne Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Inger giftet seg med Ole Johnny Simonsen.

Inger og Ole Johnny fikk disse 3 barna:

Maria Simonsen.
Sara Simonsen.
Marius Simonsen ble født på Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder.

Bjarne Thomas Ramsdal (Arne Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)
Bjarne giftet seg med Monica Terjesen den 24. mai 2008 i Tromøy kirke.

Monica og Bjarne fikk disse 2 barna:

Mari Ramsdal ble født på Skare, Tromøy, Aust-Agder.
Alma Ramsdal ble født på Skare, Tromøy, Aust-Agder.

Helene Ramsdal. (Arild Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)
Helene giftet seg med Arne Emil Olsen den 19. august 2000 i Stokken kirke.

Helene og Arne Emil fikk disse 3 barna:

Mathea Ramsdal Olsen.
Elina Ramsdal Olsen
Olai Emil Ramsdal Olsen.

Stine Ramsdal (Arild Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.
tine giftet seg med Jahn Roald Johansen den 16. september 2017 i Tromøy kirke.

Stine og Jahn Roald fikk 1 sønn:

Henrik Ramsdal Johansen

_____ Ramsdal (Arild Ramsdal5, Bjarne Ramsdal4, Oline Amalie Tellefsdatter3, Tellef Andreas2, Ingeborg Susanne1)

Anne

Kilder: