Kart Østerå 1890

Kart over Østerå 1890

Her er et kart over Østerå fra 1890. Kartet viser de husene som var på Østerå og hvem som eide husene eller hvem som bodde der. Vi takker Håkon Haugland for bidraget. Kartet ble laget av Nikolai S. Krum,. Midt på venstre side står det Østeraa, 59 noe som må være Krums nummerering av de kart han laget.

Kart over Østerå 1890
Krums kart over Østerå fra 1890