Etterkommere av Anne Serine Stiansdatter og Ole Johnsen

Første Generasjon

Ole Johnsen, sønn av John Olsen og Ingeborg Aamundsdatter, ble født den 28. oktober 1835 på Dalene-eie, Vegårshei, Aust-Agder og ble døpt den 22. november 1835 i Vegårshei kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Johnsdatter, Støle, Helge Olsdatter, Rugnes, Torbjørg Halvorsen, Dalene, Ole Ommundsen, Kroken og Gunder Thorbjørnsen, Dalen.

Ole flyttet fra Vegårshei til Holt i 1869. Da Ole giftet seg i 1873 bodde han på Skuggevik. Som nygift flyttet han og kona til Østerå. Ved folketellingen i 1875 var han, kona og eldste datter bosatt på Tøgershaug, et hus som han leide. Dette huset kjøpte han og i 1885 fikk han skjøte på tomta.

Ole giftet seg med Anne Serine Stiansdatter, datter av Stian Johnsen og Anne Marie Rasmusdatter, den 30. juli 1873 i Holt kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var P. Jakobsen og Carl Andersen.

Anne ble født den 14. august 1853 på Solberg-eie, Holt og ble døpt den 9. oktober 1853 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Berte Taraldsdatter, Karen Larsdatter, Lars Knutsen, Thor Henriksen og Ole Gundersen. Hun ble konfirmert den 4. oktober 1868 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ole arbeidet som sagbruksarbeider og møllearbeider. På sine eldre dager drev han med litt vedhugst og han ble understøttet av fattigvesenet.

Anne Serine døde den 7. april 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 37 år gammel, og ble begravet den 14. april 1891 på Holt kirkegård, Aust-Agder.
Ole døde den 8. februar 1911 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 75 år gammel, og ble begravet den 14. februar 1911 på Holt kirkegård, Aust-Agder. Da han døde var han fattigunderstøttet og eide ingenting.

Anne og Ole fikk disse 6 barna:

Ingeborg Helene Olsdatter ble født den 22. juli 1875 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Anne Marie Johnsen ble født den 5. mai 1878 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Stina Emilie Olsen ble født den 12. februar 1881 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
John Olsen ble født den 24. desember 1884 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Ole Andreas Johnsen ble født den 25. august 1887 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Alma Ingertha Johnsen ble født den 13. september 1889 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Andre generasjon (Barn)

Ingeborg Helene Olsdatter (Ole1) ble født den 22. juli 1875 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 29. august 1875 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Johnsdatter, Amalie Stiansdatter, Peder Sørensen, Aamund Torjesen og faren. Hun ble konfirmert den 5. oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder.

I følge folketellingen for 1891 var hun sysselsatt med husarbeid hjemme på Østerå, Holt, Aust-Agder. Hun finnes i folketellingen for 1900 på Hanøen, Søndeled. Hun var ugift og jobbet med husarbeid og dyrepass.

Ingeborg giftet seg med Nils Berntsen, sønn av Aase Marie Henriksdatter og Bernt Knutsen den 13. januar 1901 i Holt kirke, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var lærer Nikolai Olsen, Østerå og Ole Johnsen, Østerå.
Nils ble født den 19. oktober 1843 på Nipe, Søndeled, Aust-Agder. Han ble konfirmert den 10. oktober 1858 i Risør kirke, Aust-Agder. Nils arbeidet som tømmermann, og senere ble han fisker.

Ingeborg Helene døde den 6. august 1904 på Eg sykehus, Kristiansand, 29 år gammel, og ble begravet den 11. august 1904 på Kristiansand kirkegård, Vest-Agder.
Nils døde den 24. april 1916 på Heller fattighjem, Dypvåg, Aust-Agder, 72 år gammel, og ble begravet den 28. april 1916 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder. Han døde av tæring.

Anne Marie Johnsen (Ole1) ble født den 5. mai 1878 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 17. mai 1878 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Ingeborg Stiansdatter, Rasmus Stiansen, Kitil Samuelsen og Peder Sørensen. Hun ble konfirmert den 2.oktober 1892 i Holt kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren godt.

Anne bodde i 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder. Hun flyttet til Oslo og fikk jobb som tjenestepike og hun ble baptist.
Anne Marie døde den 26. august 1907 i Vålerenggata 20, Oslo, 29 år gammel, og ble begravet den 29. august 1907 i Oslo.

Stina Emilie Olsen (Ole1) ble født den 12. februar 1881 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 27. mars 1881 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Johannesdatter, Lilleholt, Ragnhild Olsdatter, Østerå, Rasmus Stiansen, Heståsen, Kitil Samuelsen, Østerå og faren. Hun ble konfirmert den 12. april 1896 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren godt-.
Stina giftet seg med August Aslaksen, sønn av Aslak Thorvildsen og Inger Emine Aslaksdatter, den 23. mars 1910 på Tvedestrand sorenskriverkontor. Hennes navn som gift var Stina Aslaksen.
August ble født den 20. januar 1868 på Råkenes, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 9. april 1868 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Jørgensdatter, Ingeborg Cecilie Olsen, Tjøstel Aslaksen og Bernt Halvorsen. Han ble konfirmert den 1. oktober 1882 i Holt kirke, Aust-Agder.

Han arbeidet som styrmann i 1891, senere ble han gårdbruker. August kjøpte i 1928 Fagermyrveien 270, Østerå av Carl Mårdberg for kr 6.000,-. Siden har eiendommen vært i slektens eie.

Stina døde den 28. januar 1941 på Fagermyr, Østerå, 59 år gammel, og ble begravet den 31. januar 1941 på Holt kirkegård, Aust-Agder.
August døde den 29. november 1965 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder, 97 år gammel, og ble begravet den 3. desember 1965 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Stina og August fikk disse 4 barna:

Irena Synnøve Thorvildsen ble født den 2. september 1911 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.
Gudrun Alvilde Aslaksen ble født den 18. juli 1914 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder,
Aslak Omar Thorvildsen ble født den 4. mai 1917 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.
Edvin Anker Thorvildsen ble født den 25. november 1919 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder

John Olsen (Ole1) ble født den 24. desember 1884 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 15. februar 1885 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Johannesdatter Lilleholt, Anna Marie Olsen Tvedestrand, Peder Sørensen Rughagen, Rasmus Stiansen og Halvor Aamundsen. Han ble konfirmert den 14. april 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

John arbeidet som sjømann. Han mønstret første gang den 27/7-1903 på skuta Austad. Skuta gikk fra Tvedestrand til Newport og videre. Den 1. juli 1905 mønstret han på skuta D/S Malm i Arendal. Den skulle til Galveston og videre. Hva som skjedde deretter vet vi ikke pr oktober 2021. Han ble i hvert fall slettet fra annotasjonsrullen “på grunn av mangel på lovbestemt fart innen 1/6-1906”.

Ole Andreas Johnsen (Ole1) ble født den 25. august 1887 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 13. november 1887 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Thora E. Aanonsen, Kristine Eldrup, Nils Thorbjørnsen, August Aanonsen og John Tengelsen. Han ble konfirmert den 6. april 1902 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
(Pr. oktober 2021 vet vi ikke mer om Ole Andreas.)

Alma Ingertha Johnsen (Ole1) ble født den 13. september 1889 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 17. november 1889 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ingeborg Johnsdatter, Anna Marie Tengelsen, Andreas Jakobsen, John Tengelsen og John A. Jakobsen. Hun ble konfirmert den 4. oktober 1903 i Holt kirke, Aust-Agder.

I folketellingen for 1910 bodde hun Theresesgate 14b, Oslo. Hun arbeidet som tjenestepike og det opplyses at hun var baptist.
Alma Ingertha døde den 17. mai 1914 på Egra, Grimstad, Aust-Agder, 24 år gammel, og ble begravet den 22. mai 1914 på Fjære kirkegård. Hun døde av tæring på Egra sykehjem. I kirkeboken står det at hennes hjemsted var Østerå.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Irena Synnøve Thorvildsen (Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 2. september 1911 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 5. november 1911 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbruker Nils Nilsen, Råkenes, sjømann Ole Jørgensen, Epleviktangen, kone Telefine Pedersen og pike Alma Ingerta Olsen. Hun ble konfirmert den 9. Mai 1926 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Irena bodde i 1926 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.

Irena Synnøve døde den 15. januar 1992, 80 år gammel, og ble begravet den 22. januar 1992 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Gudrun Alvilde Aslaksen (Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 18. juli 1914 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 30. august 1914 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Siri Olsen, Epleviktangen, pike Ingeborg Mikaelsen, Epleviktangen, arbeider Ole Jørgensen og barnets far.

Gudrun Alvilde døde den 20. mars 1921 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder, 6 år gammel, og ble begravet den 26. mars 1921 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Aslak Omar Thorvildsen (Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 4. mai 1917 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 8. juli 1917 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Nanna Andersen, Østerå, kone Hansine Tellefsen, Østerå, tomtearbeider Ole Jørgensen og faren. Han ble konfirmert den 10. Mai 1931 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Aslak bodde i 1931 på Fagermyr, Østerå. Engang på 1940-tallet flyttet han og familien til Epleviktangen.

Aslak giftet seg med Gudrun Sørensen, datter av Anders Andersen og Gunda Marie Gundersen, den 8. juli 1944 på Holt sorenskriverkontor, Tvedestrand. Forlovere ved vielsen var Konstanse og Olav Kveim, Tvedestrand. Hennes navn som gift var Gudrun Thorvildsen.

Gudrun ble født den 18. april 1913 i Haugedalen, Søndeled og ble døpt den 8. juni 1913 i Søndeled kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, arbeider Magnus Ludvigsen, gårdbruker Jens Haugedal og pike Otilie Ludvigsen.

Aslak arbeidet som ferjemann.

Gudrun var tidligere gift med Isak Martinius Zakkarias Sørensen, sønn av Gunda Zakkariasdatter og Halvor Sørensen. De giftet seg den 20. februar 1934 i Bamle kirke, Telemark. Isak ble født den 29. januar 1910 i Surtebogen, Stathelle, Telemark og han ble konfirmert i 1924 i Bamle kirke, Telemark.
Isak døde den 6. februar 1943 på St. Johannes hospital, 33 år gammel, og ble begravet den 13. februar 1943 fra Hjelpeforeningens lokale.

Gudrun og Isak fikk 1 datter:

Bodhild Isaksen ble født den 11. september 1934.

Aslak døde den 29. april 1986 på Råkenes, Holt, Aust-Agder, 68 år gammel, og ble begravet den 7. mai 1986 på Holt kirkegård, Aust-Agder.
Gudrun døde den 22. februar 2003 på Råkenes, Holt, Aust-Agder, 89 år gammel, og ble begravet den 28. februar 2003 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Gudrun og Aslak fikk disse 2 barna:

Stian Arnt Thorvildsen ble født den 20. april 1948 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.
Karl Torstein Thorvildsen ble født den 3. desember 1952 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.

Edvin Anker Thorvildsen (Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 25. november 1919 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 4. april 1920 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Gunhild Aamundsen, pike Olga Pedersen, båtbygger Jens Albrethsen og barnets far.

Edvin giftet seg med Anne Kathrine Harkjellsen den 22. desember 1951. Anne ble født i Kvitbergskår, Holum, Vest-Agder, Norge. Hennes navn som gift var Anne Kathrine Thorvildsen.

Edvin var sjømann og seilte som maskinist. Anne arbeidet som messepike i 1951. Familien bodde i 1953 på Lindheim, Epleviktangen, Tvedestrand, men flyttet etter noen få år til Høyheia i Tvedestrand.

Edvin Anker døde den 28. november 2005 i Høyheia, Tvedestrand, 86 år gammel, og ble begravet den 2. desember 2005 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Anne Kathrine og Edvin fikk disse 3 barna:

Jan Arvid Thorvildsen ble født den 29. mai 1952 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.
Eva Britt Thorvildsen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Grethe Thorvildsen ble født den 28. juni 1955 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Bodhild Isaksen (Gudrun1) ble født den 11. september 1934.
Bodhild giftet seg med Gunnar Thorsen den 30. april 1955. Gunnar ble født den 8. mars 1930 i Stathelle, Telemark.

Gunnar døde den 15. november 2014 på Råkenes, Holt, Aust-Agder (Strannasenteret, Tvedestrand) 84 år gammel.
Bodhild døde den 24. mai 2020 på Råkenes, Holt, Aust-Agder 85 år gammel, og ble begravet den 4. juni 2020 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Bodhild og Gunnar fikk 1 sønn:

Tage Isak Thorsen ble født på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.

Stian Arnt Thorvildsen (Aslak Omar Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 20. april 1948 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder. Han ble konfirmert den 29. September 1963 i Holt kirke, Aust-Agder.

Stian døde den 27. november 2014 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder 66 år gammel, og ble begravet den 4. desember 2014 på Holt kirkegård, Aust-Agder.
Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Karl Torstein Thorvildsen (Aslak Omar Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 3. desember 1952 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.Han ble konfirmert den 17. September 1967 i Holt kirke, Aust-Agder.

Torstein giftet seg med Katy Cabral Vargas den 4. oktober 1980. Katy ble født i Paraguay.

Torstein døde den 24. august 2016 i Tvedestrand, Aust-Agder 63 år gammel.

Katy og Torstein fikk disse 2 barna:

Frank Thorvildsen ble født på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.
Tanja Stephanie Thorvildsen.

Jan Arvid Thorvildsen (Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 29. mai 1952 på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder. Han ble konfirmert den 7. Mai 1967 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Jan begynte sin yrkeskarriere som sjømann for deretter å bli ansatt i Tvedestrand kommune, uteseksjonen.

Jan giftet seg med Gerd Igland den 27. november 1971. Gerd ble født i Landvik. Familien bor i Hallen, Østerkleiv, Tvedestrand.

Jan Arvid døde den 30. november 2002 i Tvedestrand, Aust-Agder 50 år gammel, og ble begravet den 10. desember 2002 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Gerd og Jan fikk disse 4 barna:

Geir Thorvildsen.
Kay Åge Thorvildsen.
Jan Espen Thorvildsen.
Tommy Thorvildsen.

Eva Britt Thorvildsen (Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Eva giftet seg med Arnt Einar Bråten den 19. oktober 1974. Arnt ble født på Vegårshei, Aust-Agder. Hennes navn som gift er Eva Britt Bråthen.

Grethe Thorvildsen (Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født den 28. juni 1955 i Tvedestrand, Aust-Agder. Hun ble konfirmert den 7. Juni 1970 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Grethe giftet seg med Gunnar Johansen den 14. juli 1990 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Gunnar ble født i Tromsø. Hennes navn som gift er Grethe Thorvildsen Johansen.

Grethe døde den 8. desember 2012 i Larvik 57 år gammel, og ble begravet den 18. desember 2012 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Grethe og Gunnar fikk disse 2 barna:

Edvin Johansen
Joakim Johansen

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Tage Isak Thorsen (Bodhild Isaksen2, Gudrun1) ble født på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.

Tage giftet seg med Monica Gundersen den 5. mai 1979. Monica ble født på Saltrød, Aust-Agder.

Monica og Tage fikk disse 3 barna:

Anita Thorsen.
Linda Thorsen ble født på Saltrød, Aust-Agder.
Maria Thorsen ble født på Saltrød, Aust-Agder.

Frank Thorvildsen (Karl Torstein Thorvildsen4, Aslak Omar Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født på Epleviktangen, Holt, Aust-Agder.

Tanja Stephanie Thorvildsen. (Karl Torstein Thorvildsen4, Aslak Omar Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Tanja giftet seg med Tor Ingvald Kilen

Tor og Tanja fikk 2 barn:

Jonas Matheo Kilen Thorvildsen.
Lukas August Kilen Thorvildsen.

Geir Thorvildsen. (Jan Arvid Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Kay Åge Thorvildsen. (Jan Arvid Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Jan Espen Thorvildsen. (Jan Arvid Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Jan giftet seg med Anita Svantesen den 9. august 1997.

Anita og Jan fikk disse barna:

Emilie Thorvildsen ble født på Lunderød.
Marthe Thorvildsen ble født på Lunderød.

Tommy Thorvildsen (Jan Arvid Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Edvin Johansen. (Grethe Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Joakim Johansen. (Grethe Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Sjette generasjon (Tipptippoldebarn)

Anita Thorsen. (Tage Isak Thorsen3, Bodhild Isaksen2, Gudrun1)

Anita giftet seg med Hans Christian Gjeruldsen.

Anita og Hans fikk disse 3 barna:

Nomi Helen Gjeruldsen ble født på Graskjær.
Birk August Gjeruldsen
Scott Kristian Gjeruldsen

Linda Thorsen (Tage Isak Thorsen3, Bodhild Isaksen2, Gudrun1) ble født på Saltrød, Aust-Agder.

Linda giftet seg med Osmund Marvik

Linda og Osmund fikk disse barna:

Sander Marvik
Elias Marvik ble født i Grinde.

Maria Thorsen (Tage Isak Thorsen3, Bodhild Isaksen2, Gudrun1) ble født på Saltrød, Aust-Agder.

Maria giftet seg med Eivind Byvold, sønn av Tor Ola Byvold og Turid Hanch, den 25. juni 2011 i Risøy Fjellkirke. Eivind ble født i Tvedestrand.

Maria og Eivind fikk disse barna:

Sverre Byvold
Ingvild Byvold

Jonas Matheo Kilen Thorvildsen  (Tanja Stephanie Thorvildsen5, Karl Torstein Thorvildsen4, Aslak Omar Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Lukas August Kilen Thorvildsen (Tanja Stephanie Thorvildsen5, Karl Torstein Thorvildsen4, Aslak Omar Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1)

Emilie Thorvildsen (Jan Espen Thorvildsen5, Jan Arvid Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født på Lunderød.

Marthe Thorvildsen (Jan Espen Thorvildsen5, Jan Arvid Thorvildsen4, Edvin Anker Thorvildsen3, Stina Emilie Olsen2, Ole1) ble født på Lunderød.

Kilder:

1. FT 1891.
2. Agderposten.
3. Annotasjonsrulle Tvedestrand (Statsarkivet Kristiansand). Mønstringsprotokoll U-26.
4. Dypvåg klokkerbok B 14 1901-1922
5. Dødsfallprotokoll Holt Sorenskriveri 1902 – 1914
6. Holt klokkerbok (Nr. 28.).
7. Holt klokkerbok B 12 1919-1944.
8. Holt ministerialbok A 11 1880-1931
9. Holt ministerialbok A 09 1861-1871.
10. Holt ministerialbok A 10 1872-1885.
11. Holt ministerialbok A 12 1885-1907.
12. Holt Ministerialbok A 13 1900-1912.
13. Holt Sorenskriveri – Vigselbok 01 1920 – 1944.
14. Kristiansand ministerialbok A 20 1898 – 1908
15. Norges bebyggelse Aust-Agder Østre Del
16. Slekt og Data gravminner.
17. Søndeled klokkerbok B 06 1900 – 1962
18. Søndeled ministerialbok A 02 1839 – 1860
19. Søndeled ministerialbok A 06 1900-1922
20. Tvedestrand klokkerbok B 01 1902-1956
21. Tvedestrand ministerialbok A 01 1885 – 1916
22. Tvedestrandsposten