Etterkommere av Anne Marie Stiansdatter og Johannes Samuel Johansen

Første generasjon

Johannes og Anne Marie Johannesen
Anne Marie og Johannes Johannesen

Johannes Samuel Johansen, sønn av Anders Johannessen og Elisabeth Gurine Johannesdatter, ble født den 22. oktober 1860 i Bergen, Hordaland, ble døpt den 11. november 1860 i Korskirken, Bergen. Faddere ved dåpen var madame Ingeborg Heltberg, jomfru Lucie Reiersen, bakermester H. Torgersen, repslagermester Ditlef Bruland og Nils Samuelsen. Johannes ble konfirmert den 3. oktober 1875 i Holt kirke, Aust-Agder og fikk karakteren godt i kunnskap, flid og oppførsel.

Familien flyttet rundt 1864-1865 fra Borøya til Østerå, Holt, Aust-Agder.

Johannes arbeidet som sjømann og tok sjømannskolen. Etter hvert ble han styrmann og skipsfører. Rundt 1900 arbeidet han også som lekterfører i New York. Han seilte under 1. verdenskrig.

Johannes dro til sjøs 20. juli 1876 som førstereisgutt om bord på briggen “Brødrene”. Den 21. april 1882 har han avansert til 2. styrmann. Da mønstret han på barken “Elida”. Men allerede i oktober samme år har han avansert til 1. styrmann. Den 1. oktober 1882 mønstret han for første gang om bord på skonnertbriggen “Bonus” av Kragerø – ei skute han var ombord på flere ganger. Den 31. mars 1890 mønstret han på briggen “Aglia” som skipper. Han jobbet også som lekterfører i New York i en periode. Så kom han tilbake til Norge og selte som skipper og styrmann til han døde i 1920.

Nordlyset
D/S Nordlyset ført av kaptein J. S. Johansen

Her er en link til Sjøhistorie.no som viser de fleste av skutene Johannes seilte med.

Johannes giftet seg med Anne Marie Stiansdatter, datter av Stian Torkildsen og Allaug Elene Johnsdatter, den 29. mars 1886 i Holt kirke, Aust-Agder.

Anne ble født den 17. november 1858 på Østerå, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 26. desember 1858 i Holt kirke. Faddere ved dåpen var Helge Thorkildsdatter, Maren Johnsdatter, Ole Stiansen, Christen Knutsen og Gregert Andersen. Anne ble konfirmert den 5. oktober 1873 i Holt kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt i kunnskap og hadde utmerket flid og oppførsel.

Dødsannonse Johannes S. JohansenJohannes døde den 26. mai 1920 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 59 år gammel, og ble begravet den 5. juni 1920 på Holt kirkegård.

Anne Marie døde den 22. april 1932 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 73 år gammel, og ble begravet den 29. april 1932 på Holt kirkegård.

Anne Marie og Johannes fikk disse 5 barna:

Anders Johan Johansen ble født den 18. august 1886 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Atlanta Emilie Sofie Johansen ble født den 23. september 1889 på Atlanterhavet.
John Martin Johansen ble født den 6. september 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Anna Elise Johansen ble født den 10. november 1894 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Hildur Johansen ble født den 30. juni 1901 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Familien Johannes S Johansen
Anna Elise, John Martin, Johannes S., Anders Johan, Anne Marie, Hildur og Atlanta (bak)

Andre generasjon (Barn)

Anders Johan Johansen (Johannes Samuel1) ble født den 18. august 1886 på Østerå, Holt og ble døpt den 12. september 1886 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Elisabeth Johannesen, Sana Terkildsen, Thor Thorsen, Jørgen Kristensen og Vilhelm Tønnesen. Anders ble konfirmert den 6. april 1902 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og fikk karakteren utmerket godt.

Han ble utdannet farmasøyt og jobbet som apoteker flere steder i Norge, bl.a. i Trondheim og på Sand i Ryfylke.

Anders giftet seg med Petra Johanne Albrethsen, datter av Rudolf Hagerup Albrethsen og Elen Susanne Pedersen, i 1912. Hennes navn som gift var Petra Johansen.

Petra ble født den 11. oktober 1886 på Råkenes, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 31. oktober 1886 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Hanna Pedersen, Salve Pedersen Næs, John Pedersen Næs og faren. Petra ble konfirmert den 14. april 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og fikk karakteren utmerket godt.

Anders døde den 26. mars 1953, 66 år gammel, og ble begravet den 1. april 1953 på Holt kirkegård.

Petra døde den 1. juni 1963 på Rosenberg, Råkenes, 76 år gammel, og ble begravet den 6. juni 1963 på Holt kirkegård.

Petra og Anders adopterte en gutt:

Eystein Johansen ble født den 28. mars 1923 på Bakklandet, Trondheim, Trøndelag.

Atlanta Emilie Sofie Johansen
Atlanta Emilie Sofie Johansen

Atlanta Emilie Sofie Johansen(Johannes Samuel1) ble født den 23. september 1889 på Atlanterhavet. Hun ble døpt av faren ombord på brigg Bonus av Kragerø den 23. september 1889 på Atlanterhavet. Vitner var styrmann Eilert Thorbjørnsen og Helman Sveinungsen. Skuta var på vei fra Mexico til Hamburg og skipets posisjon ved fødselen var 44° 50′ nord og 43° 0′ vest.Dåpen ble stadfestet den 17. november 1889 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, Sana Aline Terkildsen, Stian Terkildsen, Anders Andersen og barnets far. Atlanta Emilie Sofie ble konfirmert den 4. oktober 1903 i Holt kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt.

Atlanta Emilie Sofie utdannet seg til sykepleier.

Atlanta Emilie Sofie døde den 24. september 1914 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 25 år gammel, og ble begravet den 3. oktober 1914 på Holt kirkegård. Hun døde av tæring.

John Martin Johansen (Johannes Samuel1) ble født den 6. september 1891 på Østerå, Holt, og ble døpt den 25. oktober 1891 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Sana Terkildsen, Anders G. Andersen, Thor E. Tallaksen og faren. John ble konfirmert den 30. september 1906 i Holt kirke, Aust-Agder og fikk karakteren meget godt.

Nekrolog Anne Johansen
Tvedestrandsposten 20. juni 1987

Han ble utdannet som elektriker i Gøteborg. Etter endt utdannelse jobbet han en stund hos Per Kure i Oslo før han returnerte til Sørlandet og fikk jobb i Aust-Agder Kraftverk. John Martin var en engasjert mann og var medlem Holt herredsstyre. Han var også aktiv i oppstarten av Østerå vannverk tidlig på 1950-tallet.

John giftet seg med Anne Knutsen, datter av Knut Torjussen Svartkjær og Karen Tengelsen, den 7. mars 1925 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Anne Johansen.

Anne ble født den 16. januar 1898 på Svartkjær, Valle.(Hun ble ikke døpt i kirken da foreldrene var dissentere).

Anne og John bodde på Borøya da de giftet seg. Etter ca 1 år flyttet de til Østerå. De bodde først på Saltvold, hos Karlma og Asbjørn Aanonsen. Deretter bodde de i Sandveien 18 før de i 1933 overtok Hansheim etter at Anne Marie var død.

John Martin døde den 23. mai 1974 på Hansheim, Østerå, Holt, Aust-Agder, 82 år gammel, og ble begravet den 29. mai 1974 på Holt kirkegård.

Anne døde den 9. juni 1987 på Hansheim, Østerå, Holt, Aust-Agder 89 år gammel, og ble begravet den 16. juni 1987 på Holt kirkegård.

Anne, Jan, Knut og John Martin Johansen
Anne, Jan, Knut og John Martin Johansen

Anne og John Martin fikk disse 2 barna:

Jan Johansen ble født den 13. september 1925 på Borøy, Tvedestrand, Aust-Agder.
Knut Johansen ble født den 6. april 1929 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Anna Elise Johansen (Johannes Samuel1) ble født den 10. november 1894 på Østerå, Holt og ble døpt den 9. desember 1894 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Sana Terkildsen Østerå, Anders Andersen Østerå, Nils Ommundsen Østerå og faren. Anna ble konfirmert den 3. oktober 1909 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og fikk karakteren utmerket godt.

Anna giftet seg med Severin Mjaaland, sønn av Eivind Salvesen Mjåland og Aase Terjesdatter, den 19. mai 1927 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Anna Mjåland.

Severin ble født den 21. april 1897 på Mjaaland, Gjøvdal, ble døpt den 23. mai 1897 i Gjøvdal kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var landhandler Gunnar G. Askland, gårdmann Knut Tellefsen Askland, gårdmann Eilef Tellefsen Askland, Anne Eivindsdatter Askland og Anne Gunnarsdatter Askland. Severin ble konfirmert i 1912 i Gjøvdal kirke, Aust-Agder.

Severin arbeidet som kjøpmann, senere skogsarbeider. Han emigrerte den 15. juni 1927 fra Oslo, via Bergen og England til Canada.

Anna bodde sammen med sin mor på Hansheim, Østerå, Holt, mens mannen jobbet som skogsarbeider i Canada.

Severin døde den 18. juli 1929 i Prince, George, Canada 32 år gammel. Han omkom under skogsarbeid.

Anna Elise døde den 18. september 1974 på Hisøy, 79 år gammel, og ble begravet den 23. september 1974 på Holt kirkegård.

Anna Elise og Severin fikk 1 datter:

Aase Marie Mjaaland ble født den 2. mars 1928 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Hildur Johansen (Johannes Samuel1) ble født den 30. juni 1901 på Østerå, Holt, og ble døpt den 4. august 1901 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Anna Tallaksen Østerå, Thomas Tallaksen Østerå, Elling Larsen Østerå og Jens Stiansen Østerå. Hildur ble konfirmert den 14. mai 1916 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Hildur giftet seg med Olav Hegland, sønn av Åsulv Hegland og Inga Amalie Kristensen, den 19. april 1930 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Hildur Hegland.

Olav ble født den 27. april 1903 i Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 24. mai 1903 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Olav ble konfirmert den 12. mai 1918 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Olav arbeidet som sjåfør og familien bodde på Vesterveien, Tvedestrand.

Hildur døde den 8. mars 1939, 37 år gammel, og ble begravet den 14. mars 1939 på Holt kirkegård.
(Olav ble deretter gift med Gjertrud Svenningsen).
Olav døde den 2. april 1964 i Tvedestrand, 60 år gammel, og ble begravet den 7. april 1964 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Hildur og Olav var barnløse.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Eystein Johansen (Anders Johan2, Johannes Samuel1) ble født den 28. mars 1923 på Bakklandet, Trondheim, Trøndelag og ble døpt den 8. juli 1923 i Bakklandet kirke, Trondheim, Trøndelag. Hans døpenavn var Karl Johan Valsø. Eystein var adoptert. Hans biologiske foreldre var Alfred Antonsen Valsø og Jenny Lovise Nilsen.

Han ble utdannet på Holt Landbruksskole. Deretter var han en periode småbruker på Råkenes før familien flyttet til Røyken i Buskerud hvor han arbeidet som landpostbud.

Eystein giftet seg med Emmy Edith Hagen, datter av Bjarne Elvinius Hagen og Anna Elisabeth Olsen, den 9. august 1946 på Holt sorenskriverkontor, Tvedestrand. Edith ble født den 19. juli 1922 på Strømmen, Skedsmo. Hennes navn som gift var Edith Johansen.

Edith døde i 1974 52 år gammel, og ble begravet på Røyken kirkegård, Buskerud.

Eystein døde den 10. mai 1990 på SSA, Arendal, 67 år gammel, og ble bisatt 18. mai 1990 fra Arendal kapell. Urnen ble satt ned på Røyken kirkegård, Buskerud.

Emmy og Eystein fikk disse 4 barna:

Anders Johansen ble født den 30. september 1946 på Råkenes, Holt, Aust-Agder.
Ragnhild Susanne Johansen ble født i Holt, Aust-Agder.
Mona Mira Johansen ble født i Holt, Aust-Agder.
Solveig Helene Johansen.

Jan Johansen (John Martin2, Johannes Samuel1) ble født den 13. september 1925 på Borøy, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 20. juni 1926 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var barnets mor, Anna Johansen Østerå, kjøpmann Severin Mjaaland Tromøy, sjømann Karl J. Bordal Tjøme og emisær E. Einarsen.

Jan gikk på Grimstad Tekniske Fagskole. Han var i Tysklandsbrigaden i 1947 og fortsatte å jobbe i Forsvaret (Sambandskompaniet) til han gikk av med pensjon i 1985. De bosatte seg på Dal i Akershus hvor Jan jobbet på Myggestad. I 1962 flyttet familien til Vågsbygd ved Kristiansand.

Jan giftet seg med Helga Fineid, datter av Åsmund Torbjørnsen Fineid og Maria Wilhelmina Pettersen, den 28. juni 1952 på Holt prestekontor. Hennes navn som gift var Helga Johansen. Forlovere ved vielsen var snekker Tellef Aanonsen og husmor Ingrid Aanonsen.

Helga ble født den 24. mars 1926 på Ranneberget, Solum og ble døpt den 8. august 1926 i Solum kirke, Mælum, Telemark. Faddere ved dåpen var papirfabrikkarbeider Johannes Danielskås, barnets far, hjemmeværende datter Thorbjørg Fineid og barnets mor.

Helga døde den 7. desember 2005 i Kristiansand, Vest-Agder, 79 år gammel, og ble begravet den 14. desember 2005 på Oddernes kirkergård.

Jan døde den 30. oktober 2019 i Kristiansand, Vest-Agder, 94 år gammel, og ble begravet den 13. november 2019 på Oddernes kirkergård.

Helga og Jan fikk disse 2 barna:

Marianne Johansen ble født på Eidsvoll, Akershus.
Hans Morten Johansen ble født på Eidsvoll, Akershus.

Knut Johansen (John Martin2, Johannes Samuel1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Sana Larsen, Alma Knutsen, Knut Svartkjær og Olav Hegland.

Knut jobbet i mange år for Gotaas Larsen. Han arbeidet bl.a.i Australia, USA, Japan og Tyskland. I 1969 dro han hjem til Østerå og overtok Østerå Landhandel etter Sverre Gustavsen. Han drev den fram til 1977, da den ble lagt ned. Deretter jobbet han som selger av bl.a arbeidsklær fram til han gikk av med pensjon i 1996.

Knut døde den 2. august 2022 på Strannasenteret i Tvedestrand, 93 år gammel, og ble bisatt den 16. august 2022 fra Holt kirke, Aust-Agder.

Aase Marie Mjaaland (Anna Elise Johansen2, Johannes Samuel1) ble født den 2. mars 1928 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 15. juli 1928 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var sjømann Karl Johan Andersen Østerå, Petra Johansen, Sana Larsen, montør John Johansen og gårdbruker Eivind Mjaaland. Aase ble konfirmert den 13. mai 1944 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Aase giftet seg med Lars Tore Næs, sønn av Peder Severin Salvesen Næs og Lava Kristofa Larsen, den 30. juni 1962. Hennes navn som gift var Aase Marie Næs. Aase Marie og Tore bosatte seg etter vielsen i Sagesund, Tvedestrand, men flyttet senere til Hisøya.

Tore ble født den 3. oktober 1919 på Nes, Sagesund, Aust-Agder, ble døpt den 30. november 1919 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Tore døde den 16. februar 2001 på Hisøy, 81 år gammel, og ble begravet den 21. februar 2001 på Hisøy kirkegård, Aust-Agder.

Aase Marie døde den 27. september 2016 på Margarethastiftelsen, Arendal, 88 år gammel, og ble begravet den 7. oktober 2016 på Hisøy kirkegård, Aust-Agder.

Aase Marie og Lars fikk disse 2 barna:

Anne Elisabeth Næs.
Torbjørn Severin Næs.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Anders Johansen (Eystein3, Anders Johan2, Johannes Samuel1) ble født den 30. september 1946 på Råkenes, Holt, Aust-Agder.
Han døde den 3. november 1956 i Røyken, 10 år gammel, og ble gravlagt den 8. november 1956 fra Den katolske kirke i Drammen og stedt til hvile på Røyken kirkegård.

Ragnhild Susanne Johansen (Eystein3, Anders Johan2, Johannes Samuel1) ble født i Holt.

Ragnhild giftet seg med Bjørn Kristoffersen, sønn av Oskar Ferdinand Kristoffersen og Else Furuvold, den 23. juni 1967 i Tranby kirke. Bjørn ble født i Sørsdal, Lier.

Bjørn arbeidet som byggningssnekker.

Mona Mira Johansen (Eystein3, Anders Johan2, Johannes Samuel1) ble født i Holt, Aust-Agder.

Mona giftet seg med Ivar Arne Bjørnerem, sønn av Mandor Bjørnerem og Kamilla Rosvik, den 30. november 1968 i Røyken kirke. Ivar ble født i Sør-Aukra, Molde. Ekteskap opphørt.

Mona giftet seg deretter med Jan Arne Sølvsberg. Jan ble født den 6. mars 1947. Jan døde den 8. mai 2006 på Hospice Lovisenberg, Oslo. Han ble bisatt den 19. mai 2006 fra Østre krematorium, Oslo.

Mona Mira og Jan Arne fikk disse 2 barna:

Monica Sølvsberg.
Morten Sølvsberg.

Solveig Helene Johansen (Eystein3, Anders Johan2, Johannes Samuel1).

Solveig giftet seg med Jan Ragnar Sandum den 27. oktober 1979. Ekteskap opphørt.

Solveig og Jan Ragnar fikk disse 3 barna:

Synnøve Sandum.
Ragnhild Sandum.
Ingvild Sandum.

Solveig giftet seg deretter med Svein Tore Jørgensen.

Solveig og Svein Tore fikk disse 2 barna:

Marius Jørgensen ble født i Tranby, Lier.
_____ Jørgensen ble født i Spikkestad, Røyken, Buskerud.

Marianne Johansen (Jan3, John Martin2, Johannes Samuel1) ble født på Eidsvoll. Akershus.

Marianne giftet seg med Karl Otto Tønnessen i 1975. Ekteskapet opphørt.

Marianne og Karl Otto fikk disse 2 barna:

Jon Tønnessen ble født i Skien. Jon er samboer med Tonje Christoffersen.
Eirik Tønnessen ble født i Skien.

Hans Morten Johansen (Jan3, John Martin2, Johannes Samuel1) ble født på Eidsvoll, Akershus.

Anne Elisabeth Næs. (Aase Marie Mjaaland3, Anna Elise Johansen2, Johannes Samuel1)

Anne giftet seg med Tarjei Johannes Sanden.

Torbjørn Severin Næs. (Aase Marie Mjaaland3, Anna Elise Johansen2, Johannes Samuel1)

Torbjørn giftet seg med Nina Rasmussen den 10. juli 1996 i Brüssel, Belgia. Ekteskap opphørt.

Nina og Torbjørn fikk disse 2 barna:

Trym Næs.
Sander Næs.

Torbjørn ble deretter samboer med Elin.


Til toppen av siden.

Litteraturliste:

 • Agderposten
  Bakklandet MB 604 A 25 1917-1932
  Brev, mail og telefoner
  Dypvåg klokkerbok B 15 1922-1949
  Gjøvdal klokkerbok B 02 1890-1912
  Holt ministerialbok A 08 1849-1860
  Holt ministerialbok A 09 1861-1871
  Holt ministerialbok A 10 1872-1885
  Holt ministerialbok A 11 1880-1931
  Holt ministerialbok A 12 1885-1907
  Holt klokkerbok B 11 1897-1921
  Holt klokkerbok B 12 1919-1944
  Holt klokkerbok B 13 1940-1958
  Korskirken Bergen, MB B 04 1857-1866
  Korskirken KL-bok B 04 1858-1863
  Skedsmo fødselsregister I 01 1916-1931
  Skedsmo klokkerbok I 06 1912-1926
  Solum og Mælum klokkerbok II 6 1915-1927
  Tvedestrand ministerialbok A 01 1885-1916
  Tvedestrand klokkerbok B 011902-1956
  Tvedestrandsposten
  Folketelling 1900 Holt prestegjeld
  Vegusdal sogn 1887-1909
  Åmli ministerialbok A 10/2 1885-1899