Hesteberget – Østeråveien 155

Hesteberget - Østeråveien 155, Tvedestrand

 

Hesteberget – Østeråveien 155 – 2020

Kart over Østeråveien 155

Østeråveien 155 – areal 612 m²

Denne eiendommen ble utskilt fra bruk nr. 17 den 29. september 1877. Den fikk løpenummer 775C – senere bnr. 17 – og hadde en størrelse på 1/45 av hovedbruket. Men huset var nok bygd tidligere og allerede tatt i bruk i 1877 for ved folketellingen i 1875 finner vi Peder og hans familie der.

Tomtas beskrivelse fra 1877 finner vi i Pantebok nr. 19 fra Holt Sorenskriveri side 361 .

Peder Gustavsens tomt, hvis bytte tar sin begynnelse ved en mur ved den alminnelige gangvei langs fjorden i bytte med Anders Knudsens tomt og langs et gjerde til et kryss i fjellet, derfra i nordvestlig retning følgende hovedbruket gjennom to kryss og langs en fjellvei til et tredje kryss hvorfra det går i vestlig retning til Johan L. Halvorsens eiendom motstøter, derfra i sydlig retning langs med denne eiendom og den før nevnte alminnelige gangvei til utgangspunktet.

Det bemerkes at den gamle bruksvei som nedenfor festerens uthus går gjennom hans eiendom skal fremdeles være åpen som før. Denne her beskrevne tomt og have ble anslått til å være 1/45av det hele bruk og ble ansett til en skyld av 1 skilling urevidert og 2 skilling revidert.

Hesteberget - Østeråveien ca 1950
Østeråveien 155 ca 1950

Hjemmelshavere

29.07.1877 Delingsforretning hvorved er utskilt til Peder Gustavsen 1/45 av hovedbruker – bnr. 17.
18.06.1884 Peder Gustavsen fikk hjemmel på eiendommen etter at hans kone Ingeborg Aslaksdatter døde 13.04.1883. Eiendommen ble verdsatt til kr. 1.600,-
27.08.1889 Solgt fra Peder Gustavsens dødsbo til J. P. Larsen.
27.08.1889 Solgt fra J. P. Larsen til John Pedersen.
01.07.1920 Solgt fra enken Ingeborg Pedersen til Ernst Pettersen.
07.01.1921 Ernst Pettersen mottok tinglyst kjøpekontrakt fra Ingeborg Pedersen. 
17.03.1947 Skjøte fra Ernst Gabriel Pettersen med samtykke av hustruen til Harald Ernst Pettersen for taksten kr. 2.700,-
11.10.1963 Skjøte fra Harald Ernst Pettersen til Fritz Woxmyr for kr 30.000,-
18.10.1969 Skjøte fra Fritz Woxmyr til Ågot Otilie Nilsen for kr. 55.000,-
05.09.1988 Fester – Mary Cecilie Nævestad (eneste arving til Ågot).
15.11.1995 Fester Aase M. Berg Pettersen – frikjøp av tomt.
15.07.2008 John MacLeod og Janne Merete Prestmo.

Østeråveien 155 - Folketelling 1875

FornavnEtternavnFam.stillingSivilstandYrkeFødtFødested
PederGustavsenHusfaderGiftStrandsitter, smed1846Holt
IngeborgAslaksdatterKoneGift(datter av Aslak Trondsen)1840Holt
GunhildPedersdatterDatter1868Holt
AnnePedersdatterDatter1872Holt
AugustaPedersdatterDatter1873Holt
Anna PedersdatterDatter1875Holt
Maren ThorineBerntsdatterTyendeUgiftTjenestepike (datter av Bernt Trondsen)1858Holt
StianGustavsenLosjerendeUgift (fraværende)Husfarens bror1855Holt

Østeråveien 155 - Folketelling 1891

FornavnEtternavnFam. stillingSivilstandFødt FødestedYrke
JohnPedersenHovedperson (sønn av Peder Johnsen)Gift1852Holt
Ingeborg MarieJeppesdatterHustruGift1863Holt
HansArnesenHovedpersonGift1851??
HelenePedersdatterHustru (datter av Peder Johnsen)Gift1857Holt
Ellen MargretheHansdatterDatter1890??
KarenAlfsdatterBesøkendeUgift1821Risør

Østeråveien 155 - Folketelling 1900

NavnFødtFødestedFam.stillingSivilstandYrke
John Pedersen1852Holt herredhmGiftSjømann, matros
IngeborgPedersenHolt herredhfGiftSjømannskone
KarenAslaksenHolt herredhm, elUgiftLever av legatmidler
Karen var søster til Anne Dorthea Aslaksdatter som var gift med Peder Johnsen.

Østeråveien 155 - Folketelling 1910

FornavnEtternavnFødtFødestedFam.stillingSivilstandYrke
KarenStiansdatter13.02.1840TromøyhmEnkeEnke etter skoghugger Knut Jørgensen, hun strikker og spinner, samt støtte av barna.
Ingeborg HeleneKnutsdatter01.09.1871HoltDatterUgiftTjenestepike
Anne JørgineKnutsdatter05.01.1884HoltDatterUgiftTjenestepike

Hesteberget - Østeråveien 155 - Folketelling 1920

NavnFødtFødestedFam.stillingYrkeGiftAnnet
Ernst Gabriel Pettersen17.02.1866SverigeHovedpersonAnleggsarbeiderGiftIngeniør Borten nikkelraffineringsverk Østerå
Ingeborg Marie Pettersen29.12.1871HoltHusmorHusmorGift - 01.08.18958 barn hvorav alle lever
Sigvald Magnus Pettersen04.12.1897VegusdalSønnSagarbeiderUgiftArbeidsgiver: Østerå Bruk A/S
Alfred Birger Pettersen13.12.1902HoltSønnSagarbeiderUgiftArbeidsgiver: Østerå Bruk A/S
Karl Ragnvald Pettersen15.01.1906HoltSønnPf.UgiftSkogsarbeid hos ingeniør Borten, Østerå.
Harald Ernst Pettersen04.04.1908HoltSønnPf.Ugift
Anna Elisabeth Pettersen07.09.1911HoltDatterPf.Ugift
Leif Pettersen13.08.1915HoltSønnPf.Ugift