Etterkommere av Helga Ingertha Henriksen

Første Generasjon

Helga Ingertha Henriksen, datter av Hans Henrik Johnsen og Gunhild Kittilsdatter, ble født den 4. januar 1901 på Raadeflåta, Hegland og ble døpt den 10. februar 1901 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Kittilsdatter Hegland, Knut Johnsen Lindland og Knut Pedersen, Kylland, Åmli.
Helga fikk en sønn utenfor ekteskap sammen med Alfred Kristiansen. Alfred ble født i 1894 i Trondheim, Sør-Trøndelag og han arbeidet som elektriker.

Helga og Alfred fikk 1 sønn:

Harald A. Steene ble født den 21. januar 1923 på Lilleødegård, Holt, Aust-Agder.

Helga giftet seg med Marius Bernhard Andersen, sønn av Zakarias Beck Andersen og Anne Olsdatter, den 6. juli 1929 i Holt kirke, Aust-Agder.

Marius ble født den 9. mai 1885 på Nes, Sagesund, Aust-Agder og ble døpt den 7. juni 1885 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Andersen, Johanne Olsdatter, faren, Ole Halvorsen og Martin Ulriksen.
Han ble konfirmert den 1. Oktober 1889 i Holt kirke, Aust-Agder.

Marius kjøpte den 24. juni 1916 Stene i Østerådalen av Johan Peder Nilsen for kr 5.000,-.
Han seilte som sjømann.
I 1929 bodde Helga på Stene i Østerådalen.

Marius Bernhard døde den 20. februar 1936 i Liverpool, England 50 år gammel. Han ble gassforgiftet, og da han hadde svakt hjerte, medførte dette hans død.

Helga og Marius fikk 1 sønn:

Sigurd Ansgar Andersen ble født den 5. februar 1930 på Stene, Østerådalen, Aust-Agder.

Helga giftet seg deretter med Amandus Madsen, sønn av Mads Jørgen Andersen og Gunhild Tomine Paulsen, den 7. oktober 1944 på Holt sorenskriverkontor, Tvedestrand. Amandus var enkemann da han giftet seg med Helga. Han var tidligere gift med Petra Emilie Skaanes. De hadde 4 barn hvorav 3 vokste opp.

Amandus ble født den 12. desember 1883 på Fjærkleivene, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 26. desember 1883 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Torjusdatter, Fjærkleivene, Inger Andersdatter, Erik Torjussen, Henrik Emil Johnsen og barnets far. Han ble konfirmert den 17. april 1898 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.
Amandus seilte som sjømann før han ble fabrikkarbeider på Eydehavn.

Amandus døde den 18. februar 1972 på Saltrød, Aust-Agder, 88 år gammel, og ble begravet den 24. februar 1972 på Stokken kirkegård, Saltrød.
Helga døde den 15. februar 1983 i Arendal, Aust-Agder, 82 år gammel, og ble begravet den 21. februar 1983 på Holt kirkegård, Aust-Agder.

Andre generasjon (Barn)

Harald A. Steene (Helga Ingertha1) ble født den 21. januar 1923 på Lilleødegård, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 25. februar 1923 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var gårdbrukersønn Torjus Lindland, gårdbruker Ole Jensen Hegland, kone Gunhild Johnsen og pike Kristiane Hegland.
Harald giftet seg med Inga Alette Stormo, datter av Henrik Ingvald Olsen Stormo og Inger Alfsen Kil, den 10. september 1960.
Inga ble født den 16. januar 1920 på Nes Verk, Holt, Aust-Agder, ble døpt den 13. juni 1920 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var verksarbeider Ole Larsen d.e., verksarbeider Anton Olsen, Martin Olsen, Tomine Alfsen og moren.

Harald var kjent for å være en flink og driftig mann. I 1953 startet han opp et forniklingsverksted i Sagesund sammen med Stian Gustavsen, Tellef Aanonsen og Gisle Mesel. Han arbeidet også på en verktøyfabrikk på Vegårshei, som han siden kjøpte opp og drev i flere år. Deretter var han verkstøysjef ved Pusnes på Tromøya. I tillegg bygget fioliner i verdensklasse. Her kan du lese om fiolinbyggeren fra Holt og om verktøyfabrikkanten på Vegårshei.

Inga døde den 17. mars 2000 i Arendal, Aust-Agder, 80 år gammel, og ble begravet den 23. mars 2000 på Holt kirkegård, Aust-Agder.
Harald døde den 25. desember 2006 på Myratunet, Arendal, 83 år gammel, og ble begravet den 29. desember 2006 på Holt kirkegård, Aust-Agder.
De var barnløse.

Sigurd Ansgar Stene (Helga Ingertha1) ble født den 5. februar 1930 på Stene, Østerådalen, Aust-Agder.

Sigurd seilte som styrmann og senere arbeidet han på Gjeving Tresliperi.
Sigurd giftet seg med Astrid Maria Mesel, datter av Erik Mesel og Anne, i 1955.
Astrid ble født den 18. august 1925 på Varden, Gjerstad, Aust-Agder og ble døpt den 13. september 1925 i Gjerstad kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Martha og Jørgen Løite samt foreldrene.

Astrid døde den 9. mars 2008 i Tvedestrand, Aust-Agder, 82 år gammel, og ble begravet den 18. mars 2008 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Sigurd døde den 10. januar 2011 på Strannasenteret, Tvedestrand 80 år gammel, og ble begravet den 20. januar 2011 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Astrid og Sigurd fikk disse barna:

Bjørn Erik Stene ble født den 5. februar 1957 på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.
Vidar Stene

Tredje generasjon (Barnebarn)

Bjørn Erik Stene (Sigurd Ansgar2, Helga Ingertha1) ble født den 5. februar 1957 på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder. Han ble konfirmert den 4. Juni 1972 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.
Bjørn Erik døde den 2. januar 2003 på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder 45 år gammel, og ble begravet den 8. januar 2003 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.
Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Vidar Stene (Sigurd Ansgar2, Helga Ingertha1)
Vidar giftet seg med Gunlaug Hjemlestad. Gunlaug ble født den 18. juli 1958.
Hun døde den 20. juli 2013 på Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder 55 år gammel, og ble begravet den 25. juli 2013 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Gunlaug og Vidar fikk disse 2 barna:

Marius Stene
Preben Stene

Preben giftet seg den 1. august 2020 med Henriette Feltstykket Johnsen, datter av Knut Arnold Johnsen og Bjørg Andersen. Henriette ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Her finner du slekta til Henriette Feltstykket Johnsen.