Etterkommere av Anne Nilsdatter og Ommund Halvorsen

Første generasjon

Ommund Halvorsen, sønn av Halvor Ommundsen og Joran Nilsdatter, ble født den 21. mai 1835 på Lunde-eie og ble døpt den 21. juni 1835 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kone Ingeborg Guttormsdatter Lunde, pike Anne Stiansdatter Lunde, Torjus Andersen Fredvika, ungkar Kjøstel Johnsen Lunde og ungkar Thor Ommundsen Lunde. Ommund ble konfirmert den 7. mai 1850 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ommund giftet seg med Anne Nilsdatter, datter av Nils Pedersen og Gunhild Olsdatter, den 27. juni 1862 i Holt kirke, Aust-Agder. Anne ble født den 27. januar 1836 i Lunde-strømmen og ble døpt den 14. februar 1836 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Gunhild Olsdatter, Valle, Anne Larsdatter, Valle, Peder Torjussen, Svartkjær, Ole Olsen, Valle og Ole Thorsen, Valle.

Ommund fikk skjøte på Fagermyr, Østerå den 23. juli 1864 av Christen Knutsen. Kjøpesummen var 250 specidaler.

Han finnes i folketellingene for for 1865 og 1875 på Fagermyr, Østerå. Han var gårdbruker og selveier.

Den 7. oktober 1885 fikk Ommund skjøte på Tøgersli, Østerå av Stian Terkildsen.

Han finnes i folketellingene for for 1891, 1900 og 1910 på Tøgersli, Østerå. Han arbeidet som sagbruksarbeider. Ommund var var kjent som en dyktig spillemann og spilte ofte i brylluper i bygda.

Anne døde den 26. januar 1913 på Tøgersli, Østerå, Holt, Aust-Agder, 76 år gammel, og ble begravet den 1. februar 1913 på Holt kirkegård.
Ommund døde den 28. februar 1920 i Tøgersli, Østerå, Aust-Agder, 84 år gammel, og ble begravet den 6. mars 1920 på Holt kirkegård.

Anne og Ommund fikk disse 8 barna:

Johanne Ommundsdatter ble født den 30. september 1862 på Lunde-eie.
Anne Ommundsdatter ble født den 26. mars 1864 på Lunde-eie.
Halvor Andreas Ommundsen ble født den 10. juni 1866 på Fagermyr, Østerå.
Tomine Ommundsdatter ble født den 15. september 1868 på Fagermyr, Østerå.
Nils Martin Ommundsen ble født den 4. november 1869 på Fagermyr, Østerå.
Ingebret Martin Ommundsen ble født den 11. november 1873 på Fagermyr, Østerå.
Ommund Andreas Ommundsen ble født den 28. juni 1876 på Fagermyr, Østerå.
Tora Alida Ommundsdatter ble født den 17. april 1880 på Fagermyr, Østerå.

Andre generasjon (Barn)

Johanne Ommundsdatter (Ommund1) ble født den 30. september 1862 på Lunde-eie og ble døpt den 9. november 1862 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Siri Olsdatter, Valle-eie, Inger Nilsdatter, Strømmen, Ole Salvesen, Valle-eie, Ole Thorbjørnsen, Engeland og Thor Pedersen, Valle.

I 1875 arbeidet Johanne som tjenestepike hos Petter Gjertsen på Tøgersbakke, Østerå. Johanne ble konfirmert den 30. september 1877 i Holt kirke, Aust-Agder Hun hadde god kunnskap, rosverdig flid og oppførsel. Ved konfirmasjonen bodde hun på Fagermyr.

Johanne emigrerte emigrerte fra Kristiansand den 23. august 1890 og ankom New York, USA ca 14 dager senere.

Johanne giftet seg med Waldemar Johannesen. Johanne og Waldemar bodde Seattle, Washington, USA.

Anne Ommundsdatter (Ommund1) ble født den 26. mars 1864 på Lunde-eie og ble døpt den 15. mai 1864 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Inger Nilsdatter Strømmen, Maren Nilsdatter Valle, Torje Aamundsen Østerå, Anders Torjussen Strømmen og Nils Gregersen Nes.

I 1875 arbeidet Anne som tjenestepike hos Anders Bernhard Andersen Østerå, Holt, Aust-Agder.

Anne ble konfirmert den 6. oktober 1878 i Holt kirke, Aust-Agder Hun fikk karakteren måtelig i kristendomskunnskap og hun hadde rosværdig flid og oppførsel.
Anne døde den 12. oktober 1881 på Fagermyr, Østerå, 17 år gammel, og ble begravet den 21. oktober 1881 på Holt kirkegård.

Halvor Andreas Ommundsen (Ommund1) ble født den 10. juni 1866 på Fagermyr, Østerå og ble døpt den 8. juli 1866 i Holt kirke, Aust-Agder.

Halvor Andreas Ommundsen
Halvor Ommundsen
1866 – 1946

Faddere ved dåpen var Anne Aamundsdatter Nes, Anne Torjesdatter Østerå, Peder Thorsen Valle, Anders Torjessen Strømmen og Christen Thorstensen Østerå. Halvor ble konfirmert den 2. oktober 1881 i Holt kirke, Aust-Agder. Han fikk karakteren temmelig godt i kristendomskunnskap.

Han bodde ved folketellingene i 1891, 1900 og 1910 på Tøgersli, Østerå, Aust-Agder I 1891 var han sagbruksarbeider, i 1900 og 1910 var han sagmester på dampsag. Senere fikk han jobb på Landbø sag i Austre-Moland.

Halvor Ommundsen og Knut Ramsdal
Halvor Ommundsen og Knut Ramsdal arbeider på skoletomta

Halvor han fikk et barn med Amborg Kirstine Olsen, datter av Ole Jørgensen og Inger Andrea Knudsdatter. Amborg ble født den 16. oktober 1871 på Svenningen, Tvedestrand og ble døpt den 22. oktober 1871 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Andrea Larsdatter, Amborg Larsdatter, Elling K. Fiane, Søren A. Knutsen og Knut Jørgensen. Amborg ble konfirmert den 10. oktober 1886 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt.

I 1891 arbeidet Amborg som tjenestepike hos John Larsen på Østerå og i 1910 var hun tjenestepike hos Thomas Pedersen, Skuggevik.

Halvor ble forlovet med Kirsten Severine Eldrup, datter av Nils Eldrup og Helga Olsdatter.

Kirsten ble født den 10. august 1868 på Østerå, Holt, Aust-Agder. Se her for mere informasjon om Kirsten Severine Eldrup.

Halvor døde den 23. november 1946 på Tøgersli, Østerå, Aust-Agder, 80 år gammel, og ble begravet den 29. november 1946 på Holt kirkegård.
Amborg døde den 23. oktober 1958 i Tvedestrand, Aust-Agder, 87 år gammel, og ble begravet den 27. oktober 1958 på Holt kirkegård.

Amborg og Halvor fikk 1 datter:

Inga Halvorsen ble født den 3. november 1893 på Svenningen, Tvedestrand.

Tomine Ommundsdatter (Ommund1) ble født den 15. september 1868 på Fagermyr, Østerå.
Tomine døde den 17. september 1868 på Fagermyr, Østerå, og ble begravet den 23. september 1868 på Holt kirkegård. Hun døde før hjemmedåpens stadfestelse i kirken.

Nils Martin Ommundsen (Ommund1) ble født den 4. november 1869 på Fagermyr, Østerå og ble døpt den 26. desember 1869 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Inger Nilsdatter, Inger Tellefsdatter, Torje Ommundsen, Knut Thorsen og Thor Thorsen Næs. Nils Martin ble konfirmert den 12. oktober 1884 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder Han fik karakteren temmelig godt i kristendomskunnskap.

I folketellingen for 1891 stod han oppført i husholdningen til Ommund på Tøgersli, Østerå. Men han var fraværende fordi han var maskinistlætling og bodde i Porsgrunn. Etter endt utdannelse flyttet han tilbake til Østerå og ble sagmester.

Nils Martin giftet seg med Gumborg Andrea Larsdatter, datter av Lars Knutsen og Karen Olsen, den 27. mars 1896 i Holt kirke, Aust-Agder. Gumborg Andrea ble født den 14. januar 1873 på Feltstykket, Holt, Aust-Agder. Her finner du anene til Gumborg Andrea Larsdatter.

Familien bodde ved folketellinngen i 1900 i Sandveien 15, Østerå, Holt. Nils Martin emigrerte den 25. april 1901 og ankom New York, USA i begynnelsen av mai 1901. Da Nils Martin ankom USA endret han etteravnet til Amundson. Gumborg emigrerte emigrerte den 3. mai 1907 sammen med sine to barn Agnes og Agvald fra Oslo og ankom New York den 15. mai 1907. De reiste med skipet Hellig Olav.

Familien bodde ved folketellingen i 1910 York Street, Jersey City Ward 7, Hudson, New Jersey, USA. De bodde på samme sted i 1920. I 1940 bodde Gumborg i Washington Avenue, Cliffside Park, Bergen, New Jersey.

Nils Martin døde en gang mellom 1931 og 1939 fordi han finnes i folketellingen for 1930 men ikke i folketellingen for 1940.
Gumborg døde den 18. september 1945 i Floral Park, New York, USA 72 år gammel.

Gumborg og Nils Martin fikk disse 6 barna:

Agvald Nilsen ble født den 23. juli 1896 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Kathrine Lovise Nilsdatter ble født den 7. november 1898 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Agnes Therese Nilsdatter ble født den 7. november 1898 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Agnes Kathrine Ommundsen ble født den 5. april 1900 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Agvald Ommundsen ble født den 13. desember 1901 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder.
Karen Louise Amundsen ble født den 3. mai 1908 i New Jersey, USA.

Ingebret Martin Ommundsen(Ommund1) ble født den 11. november 1873 på Fagermyr, Østerå

Engebreth Amundsen
Engebreth Amundsen
1873 – 1903

og ble døpt den 25. desember 1873 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Inger Pedersdatter, Halvor Ommundsen, Lars Jensen og Thor Thorsen. Ingebret ble konfirmert den 7. oktober 1888 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Dødsannonse Ingebreth Martin Ommundsen

Ingebret arbeidet som smedlærling i 1891. I 1900 var han mekaniker ved Schybergs verksted i Oslo. Han var leieboer i Eriks gate 2.

Ingebret var veldig god til å synge. Han utmerket seg allerede på skolen. Han flyttet tidlig til Oslo hvor han ble medlem av Arbeidersamfunnets sangforening. Etterhvert tok han sangtimer hos operasanger Jens Berntsen som var ansatt ved Nationalteateret.

Ingebret emigrerte til USA. Der endret han sitt navn til Engebret Amundsen. Da han kom til New York ble han medlem av The Norwegian Singing Society.

Engebret døde den 25. januar 1903 i New York, USA (Kings County Hospital, New York), 29 år gammel, og ble begravet den 28. januar 1903 på Evergreen Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York.

Ommund Andreas Ommundsen (Ommund1) ble født den 28. juni 1876 på Fagermyr, Østerå og ble døpt den 6. august 1876 i Holt kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Anne Nilsdatter, Ingeborg Pedersdatter, Thor Torsen Valle, Andreas Olsen og Peder Olsen.

Ommund Andreas døde den 18. januar 1881 på Fagermyr, Østerå, 4 år gammel, og ble begravet den 25. januar 1881 på Holt kirkegård.

Tora Alida Ommundsdatter (Ommund1) ble født den 17. april 1880 på Fagermyr, Østerå og ble døpt den 6. juni 1880 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Johanne Ommundsdatter Østerå, Knut Eriksen Østerå, Ommund Torjesen Østerå og faren.
Tora Alida døde den 17. mars 1886 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 5 år gammel, og ble begravet den 24. mars 1886 på Holt kirkegård.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Inga Halvorsen (Halvor Andreas2, Ommund1) ble født den 3. november 1893 på Svenningen, Tvedestrand og ble døpt den 26. november 1893 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Marie Olsen, Sveiningen, Maren Olsen, Eikeland, Aamund Halvorsen, Østerå, Knud Olsen og Ole Olsen, Eikeland. Inga ble konfirmert den 4. oktober 1908 i Flosta kirke og fikk karakteren meget godt. Da bodde hun på Eikeland, Borås, Aust-Agder.

Inga emigrerte fra Kristiansand den 11. april 1910 i New York, USA den 24. april 1910 Hun var da tjenestepike. Hun ble utdannet sykepleier og jobbet som sykepleier både i Norge og i USA.

Hennes døpenavn var Inga Halvorsen, et navn hun brukte til hun reiste til Amerika første gang i 1910. Hun kalte seg en stund for Inga Halvorsen Ekeland før hun i 1932 endret navnet til Inga Eckland.

Inga bodde i 1930 i Brooklyn, New York City, New York, og i 1938 var adressen 7215 Steward Ave Brooklyn, New York, USA. Hun ble naturalisert den 1. november 1932 i Brooklyn, New York City, New York, USA.
Inga døde den 23. februar 1950 i Brooklyn, Kings County, New York, USA, 56 år gammel, og ble begravet den 25. februar 1950 på Greenwood Cemetery, Brooklyn, Kings County, New York, USA.

Agvald Nilsen (Nils Martin2, Ommund1) ble født den 23. juli 1896 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder, Norge og ble døpt den 30. august 1896 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Berte Knutsen, Østerå, Elene Larsen, Feltstykket, Ommund Halvorsen, Østerå, Lars Knutsen, Feltstykket og Nils Thorbjørnsen.

Agvald døde den 24. juni 1898 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder, Norge, i en alder av 1 år, og ble begravet den 1. juli 1898 på Holt kirkegård. Agvald døde av lungebetennelse.

Kathrine Lovise Nilsdatter (Nils Martin2, Ommund1) ble født den 7. november 1898 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 4. desember 1898 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Kirsten Tallaksen, Ellen Larsen, Lars Knutsen, Halvor Ommundsen og Nils Thorbjørnsen Østerå.
Kathrine døde den 8. januar 1900 på Østerå, Holt, Aust-Agder, i en alder av 1 år, og ble begravet den 15. januar 1900 på Holt kirkegård. Kathrine døde av meslinger.

Agnes Therese Nilsdatter (Nils Martin2, Ommund1) ble født den 7. november 1898 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder, Norge og ble døpt den 4. desember 1898 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Emilie Gustavsen Østerå, Sana Terkildsen, Ommund Halvorsen, Stian Gustavsen Østerå og Kristen Lehland Tvedestrand.
Agnes døde den 24. januar 1900 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder, Norge, i en alder av 1 år, og ble begravet den 31. januar 1900 på Holt kirkegård. Hun døde av meslinger og bronkitt.

Agnes Kathrine Ommundsen (Nils Martin2, Ommund1) ble født den 5. april 1900 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder, Norge og ble døpt den 27. mai 1900 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var foreldrene, Nikoline Eldrup Østerå, Ommund Halvorsen Østerå og Lars Knutsen Feltstykket.

Agnes giftet seg med Elmer Johnsen i USA. Ekteparet bodde på Staten Island, Willowbrook Road, New York, USA.

Agnes døde den 23. april 1939 i Bidwell Avenue, Jersey City, New York, USA, 39 år gammel, og ble begravet den 26. april 1939 på Valhalla gravlund, Oakwood, Richmond County, New York, USA. Hun døde hjemme hos sin mor. Agnes og Elmer var barnløse.

Agvald Ommundsen (Nils Martin2, Ommund1) ble født den 13. desember 1901 i Sandveien 15, Østerå, Holt, Aust-Agder, Norge og ble døpt den 12. januar 1902 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Emilie Gustavsen Feltstykket, Gina Larsen Feltstykket, Lars Knutsen Feltstykket, Ommund Halvorsen Østerå og Gustav Stiansen Østerå.

En gang mellom 1910 og 1915 endret Agvald fornavnet til Frank. Dette går fram av de amerikanske folketellingene for henholdsvis 1910 hvor han skrev Agvald, mens i 1915 skrev han Frank Amundsen. Frank bodde i 1940 i Washington Avenue, Cliffside Park, Bergen, New Jersey, USA, og han arbeidet som maskinist på taubåt.

Frank døde den 21. februar 1964 i Brooklyn, New York City, New York, USA 62 år gammel.

Karen Louise Amundsen (Nils Martin2, Ommund1) ble født den 3. mai 1908 i New Jersey, USA og ble døpt den 11. oktober 1908 i Trinity Lutheran Church, Jersey City Ward, Hudson, New Jersey, USA. Faddere ved dåpen var Lars Andersen og Karl Hovin.

Karen giftet seg med William Philip Metzger i 1935 i New Jersey, USA.

William ble født den 5. august 1905 i Brooklyn, Kings County, New York, USA. Familien bodde i 1940 i Hempstead, Nassau, New York, USA og William arbeidet som forsikringsmegler.

Karen døde den 28. september 1979 i Williamsburg Drive, Beacon Square, Holiday, Pasco, Florida, USA 71 år gammel.
William døde den 25. november 1999 i Williamsburg Drive, Beacon Square, Holiday, Pasco, Florida, USA 94 år gammel, og ble begravet i Lauderhill.

Karen og William fikk disse 2 barna:

William P. Metzger ble født den 22. mars 1940 i Hempstead, Nassau, New York, USA.
Paul A. Metzger ble født den 17. desember 1941.


Til toppen av siden.

Litteraturliste

Ancestry.com
Emigrantprotokoll, Kristiansand
Family Search (www.familysearch.org.).
Flosta Ministerialbok A 1 1885 – 1912
Folketelling 1875.
Folketelling 1891.
Folketelling 1900.
Folketelling 1910.
Holt – en bygdebok I – Sven Svensen.
Holt klokkerbok B 11 1897 – 1921.
Holt ministerialbok A 06 1820 – 1835  
Holt ministerialbok A 07 1836 – 1848.
Holt ministerialbok A 09 1861-1871.
Holt ministerialbok A 10 1872- 1885.
Holt ministerialbok A 12 1885-1907.
Holt Ministerialbok A 13 1900 – 1912.
Pantebok for Holt Sorenskriveri.
Slekt og Data gravminner.
Tvedestrand ministerialbok A 01 1885 – 1916
Tvedestrandsposten
United State Census 1910