Feltstykket - Feltykketveien 90

Denne eiendommen er utgått fra Ramlet.

Skjøte. Den 8. februar fikk Gunder Lassesen skjøte på eiendommen av Ellef Torvildsen.  Kjøpesum 500 Spesidaler.

Skjøte og føderådskontrakt. Den 1. desember 1906 skjøter Gunder Lassesen og hustru Anne Stiansdatter denne eiendommen til Tellef Aanonsen for kr 500,- mot bl.a. livsvarig forsørgelse.

Skjøte den 16. februar 1938 fra Tellef Aanonsen Feltstykkes enke til Aanon Tellefsen på denne eiendom for kr 2.420,-.

Forpakter 1950: Karl Feltstykket.

Hjemmelshaver 15.02.1938 til 09.08.1993: Aanon T. Fektstykket.

Hjemmelshaver 09.08.1993 til 05.03.2014: Mary Alice Jacobsen.

Hjemmelshaver fra 05.03.2014 til 12.06.2014: Adolf Bergh Jacobsen.

Hjemmelshaver fra 12.06.2014: Irene Lynne Jacobsen

Hjemmelshaver fra 24.04.2023: Richard A. J. Feltstykket 50%
Jeanne My-Lien Olsson 50%

Kart over Feltstykket bnr 5
Eiendommen har et areal på 67 590 m
Feltstykket gnr 60 bnr 5 ca 1954
Norges Bebyggelse ca 1954

Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/tl20080416341404 

SAK, Holt sorenskriveri, G/Gba/L0010: Pantebok nr. 10, 1846 – 1848 s. 443.
(Det mangler noen få ord i transkripsjonen, kommer snart korrigert. )

Jeg underskrevne Ellef Thorvildsen, Gaardbruger og boende paa Gaarden Ramleth i Holts sogn erkjender herved og vitterliggjør at have solgt og Afhendet , ligesom jeg herved har afgjort Kjøbesum 500 Sp til Tømmermand Gunder Lassesen Feltstykket og Arvinger, sælger, skjøder og eiendommelig overdrager af min i Gaarden  Ramlet under 1 hud 7 –  47/77 K Skd. Jordegods, ny skyld 7 Daler 2 Ort 18 Skilling, nyt Matr. Løbe. No 986a, deraf den Del, som ved en under 20 October forrige Aars afholdt og ved Maanedsthinget den 13 Januari dette Aar bekreftet Skyldsetningsforretning er anset i Skyld med 50/77 K skd , ny Skyld 1 Ort 6 skilling, hvilken Eiendom udgjør den under ovennevnte mit brug hørende Plads “Feldstykket” kaldet, med tilligende Skovmark og hvormed følger Rettighed for Kjøberen og Arvinger til fri havnegang i den til mit beholdne brug, hørende  Skov for de Kreature  som paa Eiendommen kan vinterfødes, ligesom de, og skulle erholde fri Vedbrænde i min Skov  saalenge kjøberen Lasse Knudsen, der efter ????  bruger den egentlige Plads Feldstykket, og hvilken derfor ei kan tiltredes af kjøbere førend efter Lasse Knudsens Død, – ???? og hvilke Rettigheder ???????? skal følge ender ??? det  huus paa Pladsen, hvor bemældte Fæster boer . – Den øvrige Deel af den solgte Eiendom kan  derimod kjøberen strax til?????

 

Da den anførte Kjøbesum fem hundrede Specidaler paa tilfredsstillende Maade er bleven mig godtgjort saa skal herefter og i Kaft af nærværende Skjøde bemeldte Jordegods 50/77 K skd , ny Skyld 1 Ort 6 Skilling i Gaarden Ramlet i Holts Sogn af Nyt Mat Løbe No 986a med Rettighed til Havegang og Wedbrende som oven anført , følge og tilhøre Kjøberen Gunder Lassesen og Arvinger som deres sande Eiendom til fulde ???????? og ???  ???????, uden Anke af mig og mine Arvinger samt med samme Ret og Adgang, som jeg dertil har havt, ligesom jeg for salget bliver hans hjemmelsmand efter Loven, – hvorfor jeg forpligter mig til, for det tilfælde, at det ved nærværende Skjøde overdragne Jordegods, ved Odels????????? skulle blive indført fra Kjøberen, da at give som fuldkommen Erstatning for det cat som ved ??????  ?????  ??????? til at ?????????? jeg ??????????? som for de ???????? Omkostninger.

Til Bekræftelse under min Haand i Overværelse af 2 Vitterligheds Vidner. –

Gaarden Ramlet, den 7d Februar 1848 Ellef Thorvildsen

Til Vitterlighed:  Asbjørn Johnsen Ramlet, Anders Nielsen, Ramlet.

Feltstykkveien 90 - Folketelling 1865

NavnAlderFødestedStillingYrkeSivilstand
Gunder Lassesen45Dybvaag prgj.HusfaderGaardbruger og selveierGift
Anne Stiansdatter35Tromøens SognHans koneGift
Helje Nilsdatter63Holt prgj.Konens moderEnke
Knut Gjertsen14Holt prgj.Deres fostersønnUgift
Daarthe Gjertsdatter11Holt prgj.Deres fosterdatterIgift

Feltstykkveien 90 - Folketelling 1875

FornavnEtternavnFam.stillingSivilstandYrkeFødtFødested
GunderLassesenHusfaderGiftHustømmermand, Gaardbruger, Selveier1821Dybvaag i Tverdal
AnneStiansdatterHans koneGift1831Trommesogn
HeljeNilsdatterSvigermoderEnkeEr hos sin datter1803Tvede i Holt
MarieKnutsdatterTilreisende/mtUgift1874Leiedland ?? i Holt
DortheGjertsdatterUgiftTjenestepige1855Fostvedt i Holt
Utsæd i aaret 1875: 2 Nott Hvede, 1/2 td. havre og 4 td poteter og der var 3 kjør paa gaarden.

Feltstykkveien 90 - Folketelling 1891

NavnEtternavnFam.stillingSivilstillingYrkeFødtFødested>/b>
GunderLassesenHovedpersonGiftGaardbruger1821Flougstad
AnneStiansdatterHustruGift1831Tromøen
MarieKnudsd.TjenestepigeUgiftTjenestepige Gaard og Kreaturstel1874-
HeljeNilsdatterHovedpersonens svigermoderEnke12.07.1803-
Gunhild LassesdatterHpUgiftSpinding, binding og af egne midler1816-

Feltstykkveien 90 - Folketelling 1900

NavnFødtFødestedFam.stillingSivilstandYrke
Gunder Lasses.1821Flostad Tverdalsøen NedHusfaderGiftGaardbruger
Anne Stiansdatter1831Tromøen, Sundaa NedHusmoderGiftHusstel og gaardsarbejde
Marie Knudsd.1874Holt herredTjenestepigeUgiftHusstel og garrdsarbejde
Gunhild Lassesd.1816Holt herredEnslig losjerendeUgiftSpinding, midler
I 1900 ble det dyrket korn og poteter, der var husdyr, høns og en frukthave.

Feltsttykkveien 90 - Folketelling 1910

FornavnEtternavnFødtFødestadFam.stillingSivilstandYrke
TellefAanonsen23.09.1856NissedalHusfaderGiftJordbrug, sygelig
MarieKnudsdatter01.06.1874HoltHusmoderGiftHus- og kreaturstel
Aanon AugustTellefsen28.08.1903HoltSønnUgift
Gunnar AndreasTellefsen07.04.1905HoltSønnUgift
Knut JørgenTellefsen18.04.1907HoltSønnUgift
GunnarLassesen20.04.1821FlostadFøderaadsmandGiftHar været blind i 27 aar
AnneStiansdatter07.04.1831TromøenFøderaadskoneGiftHjælper i huset

Feltstykkveien 90 - Folketelling 1920

NavnFødtFødestedFam.stillingYrkeGiftAnnet
Tellef Aanonsen23.09.1856NissedalHovedpersonFhv. landbruksarbeider paa dagarbeide. Driver nu litt med skolapping.GiftFattigunderstøttet. Bierverv - driver et lite smaabruk.
Marie Aanonsen17.06.1874HoltHusmorHusmorGift
Gunnar Andreas Aanonsen07.04.1906HoltSønnForsørget hjemme hos foreldrene. Ikke over 15 år.UgiftLitt vedhugst og gaardsarbeide i hjemmet.
Knut Jørgen Aanonsen18.04.1908HoltSønnBarnekaar.Ugift
Karl Aanonsen22.05.1913HoltSønnBarnekaar.Ugift
Anna Margrete Aanonsen21.10.1919HoltDatterBarnekaar.Ugift
Anne Feltstykket07.04.1931TromøenFøderaadEnke efter Gunder Lassesen.Enke
Det opplyses at Tellef er syk, har vesentlig nedsatt arbeidsevne som begynte i 40-50 års-alderen.
Feltstykkveien 90