Fagermyrveien - Peder Johnsen

Gammel eiendom østerå utgått

Hvis vi går fra Østerå oppver mot Fagermyr kommer vi til et veidele hvor veien til venstre  går opp til Østerådalen og Feltstykket og den andre til Fagermyr. Til venstre i dette krysset lå det i følge våre besteforeldre et rødt hus (markert med en rød firkant). Vi vet ikke når huset ble bygd eller revet. Men eiendommen var en parsell under gnr. 2 bnr. 2. Peder Johnsen fikk 8 barn og stor etterslekt. Mange slo seg ned i nærmiljøet mens andre reiste til både Kristiania og Amerika.

Til venstre et lite bildet av hvordan stedet så ut en vårdag i 2018. I følge Torfinn Eskild benevnes stedet fremdeles Peder Johnsens plass og Torfinn fortalte at området var veldig lett å dyrke. Et jorde på sydsiden av huset benevnes fremdeles Peder Johnsens jorde.

Kart Peder Johnsens eiendom
Skjøte Marie Johnsen

Skjøte. Undertegnede Marie Johnsen Østerå erkjender herved at have solgt til Torine Larsen Østeraadalen mit hus og uthus staaende paa leiet grund under gr. no. 2, br. nr. 2 Østeraa i Holt, tomteregister nr. 21 Haugen kladet. Grunden er leiet for 30 aar i henhold til leiekontarkt av 1912. Kjøpesummen er kr 250,- to hundrede og femtikoroner, der er erlagt. Ti skjøter herved ovennevnte grund med paastaaende hus og uthus til Torine Larsen Østeraadalen uten heftelser med undtagelse av grundleie ifølge leiekontrakten.

Østerå i Holt den 22 november 1912
Marie Johnsen

Til vitterlighed:  N. Eldrup        S. Eldrup

Skjøte Gjeruld Thorsen

17/3-1920. Skjøte.

Undertegnede Gjeruld Ingvald Thorsen ved
vergen Knut Larsen erkjender herved å ha solgt likesom jeg herved skjøter
og eiendommelig overdrar til hr. Toralf Aadnesen Østerå mit hus og uthus
– tomteregister 21 – på leiet grunn under gnr. 2 bnr 2 Østerå i Holt for en
kjøpesum stor kr 900,- – ni hundrede kroner – der skal erlegges den 1te oktober
i år.

Huset selges fritt for andre heftelselser enn de som påhviler og ___ kjøperens nåværende eiendom Østerå. – Ti skal ovennevnt hus med tilliggende herligheter og forpliktelser for framtiden tilhøre Torolf Aadnesen og hans efterkommere som en lovlig erhvervet eiendom og forblir jeg hans hjemmelsmann efter loven. Kristiansand og Østerå den 2. september 1919.

Som selger: Ingvald Thorsen ved værgen Knut Larsen. Som kjøper Torolf Aadnesen.
Til vitterlighet for selgeren: Ole A. Pedersen. Ingeborg Pedersen.
Til vitterlighet for kjøperen: Andr. Olsen.

Vedtages av undertegnede skifterett for Thorine Larsens dødsbo hvori selgeren er enearving og av undertegnede nye verge for selgere.

Holt skifterett 4 mars 1920. N. Aanesen. Værge: N. Eldrup.

Fagermyrveien xx - Folketelling 1865

NavnAlderFødestedStillingSivilstandYrke
Peder Johnsen39HoltHusfaderGiftHusmann uten jord, sagmester
Anne Daarthea Aslaksdatter41HoltHans koneGift
John Pedersen14HoltDeres sønnUgift
Andreas Pedersen12HoltDeres sønnUgift
Elling Pedersen6HoltDeres sønnUgift
Aslak Pedersen1HoltDeres sønnUgift
Helene Pedersdatter9HoltDeres datterUgift
Anne Tomine Pedersdatter4HoltDeres datterUgift

Fagermyrveien xx - Folketelling 1875

FornavnEtternavnStillingSivilstandYrkeFødtFødested
PederJohnsenHusfaderGiftGårdbruker, leilending, sagmester1827Holt
Ane DortheaAslaksdatterKoneGift1825Holt
EllingPedersenSønnUgiftSagarbeider1860Holt
Ane TominePedersdatterDatter1862Holt
AslakPedersenSønn1865Holt
Karen MariePedersdatterDatter1869Holt
JohnPedersenSønnUgiftMatros1852Holt
AndreasPedersenSønnUgiftMatros1854Holt

Fagermyrveien xx - Folketelling 1891

FornavnEtternavnFam.stillingSivilstandFødtFødestedYrke
PederJohnsenHovedpersonGift1827HoltSagmester
Anne DortheaAslaksdatterHustruGift1925Holt
Karen MariePedersdatterDatterUgift1869HoltHjv. datter sysselsatt med husarbeid
AslakPedersenHovedpersonGift1865HoltStyrmann
Ingeborg RandineOlsdatterHustruGift1869Austre Moland
OleAslaksenSønnUgift1889Holt
LoviseLarsdatterSøsterdatterUekte1889Holt

Fagermyrveien xx - Folketelling 1900

NavnFødtStedFam.stillingSivilstandYrke
Peder Johnsen1827HoltHusfaderGiftArbeider ved sagbruk
Anne Johns1825HoltHusmoderGiftArbeidsmandskone
Karen Marie Peders1861HoltLosjerende, tilhører familienUgiftVeverske ved ullvarefabrikk
Lovise Kristians1889FoltLosjerende, tilhører familienUgiftDatter