Fagermyr – Fagermyrveien 234

Fagermyrveien 234

 

Østre Fagermyr

Kart over Fagermyrveien 234

 

Kart over østre Fagermyr. Areal 117 mål.

Vi vet ikke pr. dags dato når det ble bygd hus på Fagermyr. Men denne eiendommen er i hvert fall utgått fra Ramleth, gnr. 60 og bnr. 3. I 1863 var det Lars Nielsen som eide Ramleth.

I 1863 skrev Lars Nielsen husmannskontrakt med Christen Tengelsen. Christen var fra Tvedestrand og han giftet seg med Anne Marie Ellingsdatter fra Østerå. Hun var datter til Maren Kirstine Pedersdatter og Elling Svenningsen. De fikk fire barn, alle født i Tvedestrand. En sønn – Elling – vokste opp og fikk etterslekt. (Denne slekta behandles senere under Elling Svenningsens slekt fra Østerå, bnr. 37).

Vi vet heller ikke når Christen flyttet fra Fagermyr. Men ved folketellingen i 1865 bodde Erik Nilsen med kone og to barn på Fagermyr. Erik fikk skjøte på eiendommen i januar 1870 og kjøpesummen var 300 Spesidaler. Eiendommen ble i 1870 skyldsatt til 5/11 kuskinn eller 20 skilling.

Eiendommen har vært i familiens eie siden 1870. I dag er Fagermyr mest kjent for den tradisjonelle fotballkampen 2. juledag mellom “Verdenslaget” og laget Solfjeld/Støle. Tradisjonen tro ender kampen alltid uvgjort noe som medfører at det spilles tre omganger hvorav den tredje kan ha varierende lengde. I 2018 ble det også laget et TV-program fra Fagermyr i serien Der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Hjemmelshavere:

Matrikkel 1838: Ingen.
Folketelling 1865: Erik Nilsen.
Skjøte: 27. januar 1870 får Erik Nilsen skjøte på eiendommen av Lars Nilsen for 300 Spesidaler.
Matrikkel 1886: Erik Nilsens enke (Johanne Knutsdatter).
Folketelling 1891: Knut Jørgen Eriksen.
02.04.1960 til 27.10.1999. Knut Fagermyr.
02.04.1960 til 27.10.1999. Kari Nylén.
27.10.1999 Dag Nylén Fagermyr.

Fagermyrveien 234 - Folketelling 1865

Navn Alder Fødested Fam.stilling Sivilstand Yrke
Erik Nilsen 48 Holt Husfader Gift Husmand med jord
Johanne Knutsdatter 41 Holt Hans kone Gift
Nils Eriksen 10 Holt Deres sønn Ugift
Knut Jørgen Eriksen 5 Holt Deres sønn Ugift

I 1865 ble det dyrket 1/24 tønne hvete, 1/24 tønne bygg og tre tønner poteter. På gården hadde de 1 ku, 1 sau og 1 gris.

Fagermyrveien 234 - Folketelling 1875

Fornavn Etternavn Fam.stilling Sivilstand Yrke Født Fødested
Erik Nilsen Husfar Gift Gårdbruker, selveier og slakter 1818 Holt
Johanne Knutsdatter Kone Gift 1825 Holt
Nils Eriksen Sønn Skipstømmermann på verft 1856 Holt
Knut Jørgen Eriksen Sønn Hjelper hjemme 1861 Holt

I 1875 hadde 1 ku, 1 kalv og 1 sau. Det ble dyrket 1/24 tønne bygg, ¼ tønne havre, 1/8 havre til for og 3 ½ tønne poteter.

Fagermyrveien 234 - Folketelling 1891

Fornavn Etternavn Fam.stilling Sivilstand Yrke Født Fødested
Knut Jørgen Eriksen Hovedperson Gift Snekker 1861 Holt
Elise Tjøstolfsdatter Hustru Gift 1861 Søndeled
Johanne Knutsdatter Datter Juni 1890 Holt
Johanne Knutsdatter Losjerende, tilhører familien Enke 1824 Holt

Fagermyrveien 234 - Folketelling 1900

Navn Født Fødested Fam.stilling Sivilstand Yrke
Knud Jørgen Eriksen 1861 Holt Husfader Gift Gaardbruger og snedker
Elise Eriksen 1861 Søndeløv Husmoder Gift Gaardmandskone
Johanne Eriksen 1890 Holt Datter Ugift
Edvart Nikolai Eriksen 1892 Holt Sønn Ugift
Tomas Teodor Eriksen 1895 Holt Sønn Ugift
Johanne KNudsen 1824 Holt Husmoder, tilhører familien Enke Føderaadskone

Fagermyrveien 234 - Folketelling 1910

Fornavn Etternavn Født Fødested Fam.stilling Sivilstand Yrke
Knut Eriksen 10.02.1861 Holt Husfader Gift Gaarsbruger og dagarbeider
Elise Tjøstolvsdatter 19.09.1861 Søndeled Husmoder Gift Gaardmandskone
Thomas Theodor Knutsen 17.05.1895 Holt Sønn Ugift Arbeider hjemme på gården
Edvard Knutsen 16.08.1892 Holt Sønn Ugift Tømmermann

Fagermyrveien 234 - Folketelling 1920

Navn Født Fødested Fam.stilling Yrke Gift Annet
Knut Jørgen Eriksen 10.2.1861 Holt Hovedperson Gårdbruker s. Gift Litt skogshugst hos forskj. gårdbrukere
Elise Eriksen 19.09.1861 Søndeled Hstru Husmor Gift - 25.10.1889 3 barn hvorav 3 i live
Johanne Eriksen 29.06.1890 Holt Datter Kontordame, inkasso Ugift Arbeider for Steen & Strøm, Kristiania
Tomas Teodor Eriksen 17.05.1895 Holt Sønn Elektro montør Ugift Arbeidsgiver: A/S Scheie, Tvedestrand.