Badstuvollbakken - Sagkleiva 30

Badstuvollbakken - Sagkleiva 30
Badstuvollbakken - Sagkleiva 30

Skylddelingsforretning hvoretter fra dette bruk – gnr. 2 og bnr. 5 – er utskiftet en parsell til Lavrans Tellefsen, kalt Badstuvollbakken, ansett til 1/80 av skyld urevidert, og revidert, 2 skilling, i det brøken er lagt til hovedbruket.
Avholdt 26. sepember 1885 Tinglyst 8. oktober 1885                            Pantebok 22 Side 690

Arvefeste fra John Peder Larsen til Lavrans Tellefsen og etterkommere på dette bruk for årlig leie 8 kroner.
Datert 5. oktober 1885 Tinglyst 8. oktober 1885                                     Pantebok 22 Side 691

Skjøte fra Lavrans Tellefsen ved Anders Andersen Østerå ifølge tinglyst fullmakt til Reinert Gundersen på denne eiendom for kr 2.000,-
Datert 14. desember 1894 Tinglyst 17. desember 1898                        Pantebok 26 Side 1339

Skjøte fra Reinert Gundersen ved Thor Bjelland ifølge samtidig tinglyst fullmakt til Karl Jansen på denne eiendom for kr 2.000,-
Datert 3. august 1927 Tinglyst 8. august 1927                                         Pantebok 35 Side 709

Skjøte fra Karl Jansen og hustru ved Thor Bjelland ifølge samtidig tinglyst fullmakt til frøken Anne Lindland på denne eiendom med tilhørende hus for kr 2.000,-
Datert 4. september 1930 Tinglyst 6. september 1930                           Pantebok 38 Side 749

Skjøte fra Anne Lindland til Tellef Gustavsen, ugift, på denne eiendom for kr 6.000,-
Datert 10. september 1948 Dagboknummer 698.

Hjemmelshaver 15.10.1999 Jan Dukene

Hjemmelshaver 24.09.2007 Celina Dukene Kvernvik

Hjemmelshaver 05.12.2011 Steffen Dukene

Badstuvollbakken, gnr. 2  – bnr. 13, ble utskilt fra gård nr. 2 bnr. 5 den 8. oktober 1885.  Eiendommen har et areal på 1475 m².

Kart over Badstuvollbakken
Badstuvollbakken 1955
Badstuvollbakken 1955 Hovedbygning oppført ca 1880 av panelt plank i 1 1/2 etasje, 5 rom. kjøkken og kjeller. Snekkerverksted og vedskjul oppført va 1930. Norges bebyggelse side 459.
Sagkleiva 30
Sagkleiva 30 - mot vest

Sagkleiva 30 - Folketelling 1900

NavnFødtFødestedStillingFam.statusYrke
Reinert Gundersen1865Holt herredHhGiftArbeider ved sagbruk
Gina Gundersen1867Holt herredHmGiftArbeidsmandskone
Ingertha Gundersen1891Holt herredDatterUgiftDatter
Betsy Gundersen1896Holt herredDatterUgiftDatter

Sagkleiva 30 - Folketelling 1910

FornavnEtternavnFødtFødestedFam.statusFam.stillingYrke
ReinertGundersen23.04.1865HoltHfGiftJernbanearbeider
Inger RegineSørensdatter05.06.1867HoltHmGiftArbeiderkone
Betzy SofieReinertsdatter26.05.1896HoltDUgiftDatter