Østeråfesten 1944

Fra Arne Thorvald Aanonsen har vi fått kopiert en del materiale i forbindelse med Østeråfesten 1944 som ble holdt på lokalet etter initiativ fra noen som ønsket å live opp Østeråbefolkningen en trist vinterkveld under krigen. Vi legger også ved kopi av bildet som ble tatt av Julius Nilsen. Vi har nummerert alle personene slik at de skal bli lettere å gjenkjenne. Først kommer det nummererte bildet, så navnelista og så kopi av originalbildet. Det er Jan og Knut Johansen som har hjulpet oss med navn. Hvis du finner feil eller har navn på noen av de personene som mangler er det fint om du sender oss en e-post.

Vi har herved den ære å innby alle gårdens beboere mellom 14 og 100 år til alle tiders lapskausfest på Kretslokalet 12. februar 1944 kl. 19.30. For å få oppgave over de som vil delta i ovenfornevnte fest, er tegningsliste lagt ut på butikken, på hvilken deltagerne har å skrive sitt navn. Listen inndraes lørdag 5. februar kl.17, og etter den dagen gies ingen anledning til å tegne seg. Vi vil henstille til de eventuelle deltagere å tegne seg i god tid. Tegningen er binnende! Prisen pro persona ca kr. 1,50.

Da nevnte arrangement på grunn av krisetidene stiller uhørte krav til styre og komite, tør vi henstille til deltakerne å vise såvel offer- som velvilje hvad denne fest anngår, som utelukkende er kommet i stand for å samle gårdens beboere rundt et festlig bord til hygge og vederkvegelse i disse triste tider. I fast håp og tro på den nødvendige offer- og velvilje, går de forskjellige komiteer og styret inn for saken, og blir ikke de skuffet, så garanterer vi en uforglemmelig fest.

Altså: slutt opp om Østeråfesten hvis motto er:

Gammel og ung
av Østeråstammen
samlet en kveldsstund
til fest og gammen

  1. Foruten lapskaus og øll vil der også bli servert en god porsjon Østeråhumor.
Østeråfesten 1944 nummererte personer
1Henrik Henriksen51 
2Nils Råkenes52Ruth Gustavsen, Epleviktangen
3Severin Eldrup53 
4Hanna Lillebø54Ragna Henriksen (Hagane)
5Alf Lillebø55Villy Olsen, Eydehavn
6Einar Gustavsen56Nils Henriksen
7Halvor Ommundsen57Astrid Tellefsen
8Lars Gustavsen58Henrik Eldrup
9Karl Kristiansen59Tjøstolv Skjerkholt, Stamnes
10Tolene Gjertsen60Nils Odd Eldrup
11Marie Andersen61 
12Julie Dukene (Størdal)62Gudrun Gustavsen
13Ingeborg Marie Pettersen63Nordgjerd Eldrup
14Lisa Gjertsen64Anne Skeimo
15Peder Gjertsen65Kjellaug Gustavsen (Lillebø)
16Karlma Aanonsen66Arne Gustavsen
17Elene Gustavsen67Søster til Else Bjerke, Furøysund
18Nanna Johnsen68Randi Vang
19Sana Larsen69Synneva Lillebø
20Inger Skeimo70Aslak Thorvildsen, Epleviktangen
21Torbjørn Skeimo71Lars Aadnesen
22John M. Johansen72Gudrun Thorvildsen, Epleviktangen
23Anne Johansen73Else Bjerke, Furøysund (forlovet med Arnold Gjertsen)
24 74Lars Oskar Larsen
25Inga Mjøvik, Epleviktangen75Knut Johansen
26Margareth Aadnesen76Forpakter på Stamnes
27Torolf Aadnesen77Anna Skeimo
28Fru (Mosse) Falkenberg Pedersen  (Tellefs hus)78Tellef Aanonsen
29Lærer på realskolen Sverre Falkenberg Pedersen79Hushjelp hos Eldrup
30Kristine Ottesen80Hushjelp hos Aadnesen
31Jon Støyl Vang81Lillemor Larsen
32Margit Vang82Margit Eldrup
33Anna Olsen83Emil Skjerkholt, Stamnes
34Irena Thorvildsen, Dukene84Gustav Dukene
35Berte Størdal85Kåre Gjertsen
36Ellinor Andersen86Evald Gustavsen
37Helga Stene87Oddvin Lillebø
38Anne Gjertsen88Peder Skeimo
39Hedvig Larsen89Valdemar Valle
40Alice Gjertsen90Jørgen Hagane
41Hushjelp hos Aadnesen91Arnold Gjertsen
42Lovise Dalen92Anders Hagane
43Gundine Gustavsen, Epleviktangen93Sverre Eldrup
44Asbjørn Aanonsen94Tellef Gustavsen
45Olga Ludvigsen, Epleviktangen95Arne Gjertsen
46Jens Andersen96Ingebjørg Gustavsen
47Martha Emilie Skjerkholt, Stamnes97Ludvig Aadnesen
48Inga Hegland, Råknes98Sverre Gustavsen
49Sigrid Olsen, Epleviktangen99Magne Vang
50Ludvig Olsen Epleviktangen100 
Østeråfesten 12. februar 1944