Etterkommere av Helga Olsdatter og Nils Eldrup

Første generasjon


Nils Eldrup, sønn av Lars Severin Eldrup og Kirsten Johnsdatter, ble født den 16. august 1841 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 3. oktober 1841 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Martha Eldrup, Kirstine Eldrup, Peder Pedersen Østerå, Stian Nilsen og Jens E. Jensen. Nils ble konfirmert den 30. mars 1856 i Holt kirke, Aust-Agder.

Nils og Helga Eldrup med datteren Kirstine
Nils, Kirstine og Helga Eldrup
Dødsannonse Helga Eldrup

Han arbeidet som styrmann i 1865, senere var han både skipsbygger (1875) og skipsfører (1879). Ved folketellingen i 1891 står han oppført som landhandler og gårdbruker.

Han finnes i folketellingen for 1875 på Nordgård, Østerå. Han stod oppført som gårdbruker, selveier og skipper på vei til Amerika.

Nils giftet seg med Helga Olsdatter, datter av Ole Torkildsen og Kristine Jakobsdatter den 12. januar 1866 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Helga Eldrup.

Helga ble født den 15. juli 1839 på Valle-eie, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 15. september 1839 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Kari Olsdatter England, Gumborg Aanonsdatter Valle, Even Hansen, Ole Olsen Valle og Torjus Pedersen Svartkjær.

Hun ble konfirmert den 23. april 1854 i Holt kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren godt i kunnskap og hadde rosverdig flid og oppførsel.

Helga døde den 10. januar 1910 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 70 år gammel, og ble begravet den 18. januar 1910 på Holt kirkegård.

Nils døde den 5. april 1921 på Lofthus, Lillesand, 79 år gammel, og ble begravet den 13. april 1921 på Holt kirkegård.

Annonsen landhandel Nils Eldrup

Helga og Nils fikk disse 7 barna:

Kirsten Severine Nilsdatter ble født den 12. oktober 1865 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Kirsten Severine Eldrup ble født den 10. august 1868 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Kristine Olava Eldrup ble født den 17. mai 1872 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Heldine Nikoline Eldrup ble født den 4. juni 1875 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Lars Severin Eldrup ble født den 7. oktober 1879 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Lars Severin Eldrup ble født den 15. august 1881 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Katrine Marie Eldrup ble født den 3. april 1885 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Andre generasjon (Barn)

Kirsten Severine Nilsdatter (Nils1) ble født den 12. oktober 1865 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 10. desember 1865 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Regine Eldrup, Dorthe Eldrup, Lars Severin Eldrup, Jens Eldrup og Martin Eldrup.
Kirsten døde den 28. februar 1867 på Østerå, Holt, Aust-Agder, i en alder av 1 år, og ble begravet den 7. mars 1867 på Holt kirkegård.

Kirsten Severine Eldrup (Nils1) ble født den 10. august 1868 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 13. september 1868 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Dorthea Eldrup Tvedestrand, Amborg Mortensdatter Skuggevik, Lars S. Eldrup Østerå, Stian Nilsen Østerå og Johan R. Eldrup Tvedestrand. Kirsten ble konfirmert den 30. september 1883 i Holt kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt.

Kirsten ble forlovet med Halvor Andreas Ommundsen, sønn av Ommund Halvorsen og Anne Nilsdatter.Dødsannonse Kirsten Severine Eldrup

Her finner du mer informasjon om Halvor.

Hun arbeidet som husholderske hos Petter Pettersen og hustru på Østerå i 1891. Dette var en jobb hun hadde til både Petter og hans hustru døde.

Siden ekteparet Pettersen var barnløse arvet Kirsten eiendommen. Da Kirsten døde like etter hun hadde arvet eiendommen, gikk eiendommen over til hennes søsken som skjøtet den over til medarving Nikoline Henriksen for kr. 1.000,-.

Kirsten Severine døde den 1. desember 1910 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 42 år gammel, og ble begravet den 9. desember 1910 på Holt kirkegård.

Kristine Olava Eldrup (Nils1) ble født den 17. mai 1872 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 9. juni 1872 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var moren, Jensine Emilie Jensdatter, Terkel Olsen Moland sogn, Martin Eldrup og Kristian Olsen. Kristine ble konfirmert den 2. oktober 1887 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt.

Kristine giftet seg med Henrik Gauslaa, sønn av Hans Theodor Sørensen Gauslaa og Maren Govertsdatter, den 1. april 1891 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Kristine Gauslaa.

Henrik ble født den 8. februar 1866 på Lofthus, Lillesand, ble døpt den 4. mars 1866 i Vestre Moland kirke, Lillesand. Faddere ved dåpen var Gusta O. Jensen, Birgithe Gauslaa, Gunnuf Gunnufsen Lofthus, Nils Sørensen Gauslaa og Tellef Govertsen Lillesand. Henrik ble konfirmert i 1880 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Han arbeidet som lærer og gårdbruker. Da han giftet seg i 1891 bodde han på Østerå og arbeidet som lærer ved Østerå skole. Ved folketellingen i 1900 ble han benevnt forhenværende redaktør av “Arbeideren” i Oslo, f.t. uten arbeid.

Henrik døde den 9. april 1935, 69 år gammel, og ble begravet på Vestre Moland kirkegård.

Kristine Olava døde den 20. desember 1940, 68 år gammel, og ble begravet etter 20. desember 1940 på Vestre Moland kirkegård.

Kristine Olava og Henrik fikk disse 12 barna:

Helga Margrethe Gauslaa ble født den 20. juli 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Kari Kathrine Gauslaa ble født den 30. juni 1893 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Halfdan Gauslaa ble født den 16. mai 1896 på Rønnes, Fjære.
Bjarne Eldrup Gauslaa ble født den 29. mai 1898 i Storgata, Grimstad.
Erling Gauslaa ble født den 12. februar 1900 på Biodden, Grimstad.
Birger Gauslaa ble født den 18. mars 1902 på Lofthus, Lillesand.
Arne Gauslaa ble født den 15. april 1904 i Øvre gate, Lillesand.
Nils Eldrup Gauslaa ble født den 10. juni 1905 i Brogate, Lillesand.
Margit Gauslaa ble født den 28. juni 1907 på Lofthus, Lillesand.
Hjørdis Gauslaa ble født den 15. januar 1910 i Vestre Moland.
Kirsten Eldrup Gauslaa ble født den 26. oktober 1912 på Lofthus, Lillesand.
Einar Gauslaa ble født den 21. januar 1915 på Lofthus, Lillesand.


Heldine Nikoline Eldrup (Nils1) ble født den 4. juni 1875 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 27. juni 1875 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Stine Larsen, Jensine Jensen, Jens Eldrup, Martin Eldrup og Thorkild Olsen. Heldine ble konfirmert den 5. oktober 1890 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ved folketellingen i 1891 bodde Nikoline hjemme hos foreldrene og var sysselsatt med husarbeid.

Henrik Henriksen 70 år
Tvedestrandsposten 22/3-1947.

Heldine giftet seg med Henrik Henriksen, sønn av Severin Martin Henriksen og Thora Marie Knutsdatter, den 9. september 1902 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Nicoline Henriksen.

Henrik ble født den 24. mars 1877 på Sanden, Dypvåg og ble døpt den 20. mai 1877 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Maren Andrea Berntsdatter, Normannvik, Elling Andreas Gundersen, Dypvåg, Tjøstolf Aslaksen, Lyngør og Bernt Tjøstolfsen, Lyngør. Henrik ble konfirmert i 1891 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Henrik arbeidet som fisker og senere kjøpmann.

Heldine Nikoline døde den 9. oktober 1942 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 67 år gammel, og ble begravet den 15. oktober 1942 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Henrik døde den 30. juli 1963 i Tvedestrand, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 3. august 1963 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Familien bodde på Sanden i Dypvåg. En gang etter 1914 flyttet de til Østerå for ved folketellingen av 1920 var familien bosatt på Fredheim, Østerå.

Nekrolog:

Fhv. kjøpmann Henrik Henriksen er avgått ved døden etter et kort sykeleie, 86 år gammel. Han var født i Dypvåg og var i noen år ansatt på kontoret ved Østerå bruk. Senere åpnet han kjøpmannforretning. Sammen med sin svoger Severin Eldrup overtok han Tvedestrand Varehandel og denne forretning drev de sammen i en lang årrekke. Tvedestrand Varehandel var grunnlagt av Lars Larsen og ble senere overtatt av Adolf Aadnesen.

Henrik Henriksen var en dyktig forretningsmann og ved hjelp av sin behagelige og vennlige opptreden og rettskaffenhet vant han kundenes tillit. Han var i noen år medlem av Tvedestrand kommunestyre og innehadde andre kommunale tillitsverv, men det meste av sin tid ofret han for forretningen og sin familie. Han var forøvrig interessert i hagestell og anla en ganske pen frukthage på Østerå.

Fred over hans minne.

Nikoline og Henrik fikk disse 6 barna:

Sverre Maurits Henriksen ble født den 3. april 1903 på Sanden, Dypvåg.
Nils Harald Eldrup Henriksen ble født den 31. mars 1904 på Sanden, Dypvåg.
Solveig Eldrup Henriksen ble født den 6. april 1905 på Sanden, Dypvåg.
Thorleif Hein Henriksen ble født den 2. november 1907 på Sanden, Dypvåg.
Nils Helge Eldrup Henriksen ble født den 18. mars 1910 på Dypvåg.
Henny Nicoline Henriksen ble født den 17. desember 1914 på Dypvåg.

Lars Severin Eldrup (Nils1) ble født den 7. oktober 1879 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 9. november 1879 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Dorthea Eldrup Tvedestrand, Gunborg Tomine Nilsen Østerå, Jens Eldrup Østerå, Stian Nilsen Østerå og faren.

Lars Severin døde den 22. juni 1880 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble begravet den 28. juni 1880 på Holt kirkegård.

Lars Severin Eldrup (Nils1) ble født den 15. august 1881 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 18. september 1881 i Holt kirke, Aust-Agder.

Severin Eldrup
Severin Eldrup

Faddere ved dåpen var moren, Kirstine Severine Eldrup Tvedestrand, Johan Reinert Eldrup, Torkild Olsen Tvedestrand og Jens Eldrup Østerå. Lars ble konfirmert den 12. april 1896 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Lars arbeidet som maskinist og var utdannet tekniker. I 1906 avla han maskinisteksamen ved Porsgrunn skole med karakteren utmerket godt 1,22. Han seilte til sjøs i mange år, blant annet i krigsårene 1914 – 1917. Han ble torpedert 14. august 1917 ombord i D/S “Tuddal”. Da seilte han som 1. maskinist. Han sluttet da livet som sjømann. I 1920 kjøpte han forretningen Tvedestrand Varehandel sammen med sin svoger Henrik Henriksen.

Maggi Eldrup
Maggi Eldrup

Severin giftet seg med Maggi Dorthea Berntsen, datter av Henrik Berntsen og Andine Adolfsen, den 31. august 1912 i Frydendal kirke. Hennes navn som gift var Maggie Dorthea Eldrup.

Maggi ble født den 18. september 1883 i Normannvik, Dypvåg, ble døpt den 11. oktober 1883 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Maren Bergh, Anna M. Iversen, Paul Mortensen og E. A. Gundersen. Maggi ble konfirmert i 1897 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Maggi døde den 10. september 1928 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 44 år gammel, og ble begravet den 18. september 1928 på Holt kirkegård.

Lars Severin døde den 12. juni 1945 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 63 år gammel, og ble begravet den 18. juni 1945 på Holt kirkegård.

Her finner du en nekrolog over Lars Severin Eldrup.

Maggi og Severin fikk disse 6 barna:

Helga Norgerd Eldrup ble født den 14. juni 1913 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Henrik Adler Eldrup ble født den 23. april 1916 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Sverre Eldrup ble født den 17. juni 1918 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Nils Odd Eldrup ble født den 9. august 1920 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Rolf Bernt Eldrup ble født den 14. juni 1923 på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Margit Eldrup ble født den 9. februar 1927 på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Rolf, Margit, Norgjerd,, Sverre, Henrik og Nils Odd Eldrup

Katrine Marie Eldrup (Nils1) ble født den 3. april 1885 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 2. mai 1885 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var moren, Kirsten E. Eldrup, Jørgen Kristensen, Johannes Andersen og faren.

Katrine Marie døde den 24. oktober 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 6 år gammel, og ble begravet den 27. oktober 1891 på Holt kirkegård.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Helga Margrethe Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 20. juli 1891 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 20. september 1891 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Helje Eldrup Østerå, Kirsten Eldrup Østerå, Nils Eldrup Østerå, Petter Pettersen Østerå og Stian Gjertsen Østerå. Helga ble konfirmert den 7. april 1907 i Lillesand kirke og hun fikk karakteren utmerket godt.

Helga giftet seg med Leif Magnus Michelsen, sønn av Hans Martin Michelsen og Gurine Marie Amalie Knudsen, den 30. desember 1918 i Stavanger domkirke. Hennes navn som gift var Helga Michelsen.

Leif ble født den 19. oktober 1883 på Lærdalsøyri. Leif ble konfirmert i 1899 i Lærdal kirke.

Han arbeidet som overrettssakfører og høyesterettsadvokat. Han var også ordfører i Bergen valgt for venstre.

Leif døde den 2. juli 1937 53 år gammel, og ble begravet på Møllendal kirkegård, Bergen.

Kristine døde den 24. desember 1947, 56 år gammel, og ble begravet på Møllendal kirkegård, Bergen.

Kristine og Leif fikk disse 4 barna:

Hans Metlie Michelsen ble født den 29. mars 1920 i Konsul Børsgate, Bergen.
Leif Magnus Michelsen ble født den 14. september 1924 i Konsul Børsgate, Bergen.
Kåre Michelsen ble født den 4. oktober 1926 i Zetlitsgate, Bergen.
Leif Magnus Michelsen ble født den 15. februar 1930 i Bergen.

Kari Kathrine Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 30. juni 1893 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 6. august 1893 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Inger Kristensen Østerå, Nikoline Eldrup, Nils Eldrup, Jens Eldrup og Gunder Moen. Kari Kathrine ble konfirmert den 6. oktober 1907 i Vestre Moland kirke, Lillesand og fikk karakteren utmerket godt.

Kari Kathrine giftet seg med Ola Markussen Kostøl, sønn av Markus Øvensen, den 3. mai 1917 i Kristiansand, Vest-Agder. Hennes navn som gift var Kari Kostøl.

Ola ble født i 1892 på Tveit, Vest-Agder og konfirmert i 1906 i Tveit kirke, Vest-Agder.

Han arbeidet som tømmermerker.

Ola døde den 10. juli 1964 på Fleseid, Høvåg 72 år gammel, og ble begravet den 17. juli 1964 på Høvåg gamle kirkegård.

Kari døde den 11. mai 1966 på Fleseid, Høvåg, 72 år gammel, og ble begravet den 18. mai 1966 på Høvåg gamle kirkegård.

Kari og Ola fikk disse 3 barna:

Markus Kostøl ble født den 17. januar 1918.
Henrik Gauslaa Kostøl ble født den 2. september 1920.
Ellen Kathrine Kostøl ble født den 23. august 1922.

Halfdan Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 16. mai 1896 på Rønnes, Fjære og ble døpt den 21. juni 1896 i Fjære kirke.

Faddere ved dåpen var kone Mathilde Gunnufsen Vestre Moland, pike Augusta Gauslaa, skipsfører Gunvald Gunnufsen, kantorist Martin Olsen Grimstad og barnets far. Halfdan ble konfirmert den 2. oktober 1910 i Vestre Moland kirke, Lillesand og fikk karakteren meget godt.

Halfdan giftet seg med Agnes Margrethe Kristiansen, datter av Anton Kristiansen og Kathinka Berntsen, den 7. oktober 1943 i Lillesand, Aust-Agder. De ble viet av Notarius Publicus. Hennes navn som gift var Agnes Lofthus.

Agnes ble født den 26. desember 1907 på Hisøy.

Halfdan døde den 8. april 1987 på Lofthus, Lillesand, 90 år gammel, og ble begravet den 14. april 1987 på Vestre Moland kirkegård.

Agnes døde den 4. september 1999 på Lofthus, Lillesand 91 år gammel, og ble begravet den 10. september 1999 på Vestre Moland kirkegård.

Agnes og Halfdan fikk disse 2 barna:

Hjørdis Gauslaa.
Henrik Anton Gauslaa. ble født den 29. juni 1948.

Bjarne Eldrup Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 29. mai 1898 i Storgata, Grimstad (Storgata 86) og ble døpt den 10. juli 1898 i Grimstad kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var fru Kristine Gauslaa, frøken Nikoline Eldrup Tvedestrand, skipsfører Nils Eldrup Tvedestrand, lærer Bengt Fugletvedt og kjøpmann Anders Imenes.

Han arbeidet som agronom.

Bjarne giftet seg med Nancy Therese Johannessen, datter av Ole Bendiks Johannessen og Nelle Kathrine, den 31. desember 1928 i Kristiansand, Vest-Agder.

Nancy ble født den 25. mai 1900 på Fleseid, Høvåg, Aust-Agder.

Bjarne døde den 18. juni 1969 i Lillesand, 71 år gammel, og ble begravet den 23. juni 1969 på Vestre Moland kirkegård.

Nancy døde den 20. mai 1995 94 år gammel, og ble begravet på Vestre Moland kirkegård.

Nancy og Bjarne fikk disse 3 barna:

Kristine Gauslaa ble født den 7. juni 1929 på Fleseid, Høvåg, Aust-Agder.
Agnes Kathrine Gauslaa ble født den 14. desember 1931.
Liv Astrid Gauslaa ble født i 1935.

Nekrolog:

Bjarne Eldrup Gauslaa
Herredsskogmester Bjarne Gauslaa, Lillesand, avgikk ved døden på Sentralsykehuset i går ettermiddag, 71 år gammel. Han gikk av fra sin stilling i fjor og skulle nå nyte et velfotjent otium etter et langt liv i skogsakens tjeneste, men under et opphold i Stavanger, sviktet hjertet. Han lå på sykehus der i noen uker og kom så hjem til Lofthus, men fikk et tilbakefall, og sovnet stille og fredelig inn i går.

Skogen og alt den stod for var Bjarne Gauslaas store interesse. Birkenes-folk påstod at han kjente hvert tre, hver nabbe, hver veksterlig plett i de vidstrakte skogene som han hadde streifet gjennom til fots i så mange år. Han var blitt ett med sitt virke og virkefelt, og han fikk da også ved avskjeden mange bevis på hvor høyt man verdsatte hans innsats i Lillesand storkommune og i Birkenes.

Bjarne Gauslaa var en likevektig mann. Han satt både i formannskap og kommunestyre i mange år, og hans innlegg var alltid preget av av sunn dømmekraft. Denne hans dømmekraft førte også til at han var en meget benyttet takstmann rundt i hele Sand sorenskriverdømme og også andre steder.

Personlig var han en beskjeden mann. Mange vil huske ham for det lune glimt i øyet og for den menneskelighet som alltid preget hans ferd.

Han etterlater seg en sørgende familie og mangfoldige trofaste venner i by og bygd.

Agderposten 19. juni 1969.

Erling Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 12. februar 1900 på Biodden, Grimstad og ble døpt den 8. april 1900 i Grimstad kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var fru Martha Imenes, frøken Thora Thorkildsen, barnets mor, mekanikus Johannes Pedersen Biodden, og snekker Ludvig Pedersen.

Han arbeidet som disponent ved Arendal Trelastlager og Messel Dampsag og høvleri Han representerte Venstre mange år i Arendal bystyre og var medlem av Arendal bygningsråd i 15 år. Han ble utdannet ved Härnösand Sagverkskole i Sverige i 1925.Han var også en flink idrettsmann og dyktig jeger.

Erling giftet seg med Sara Skibelid, datter av Elias Henriksen Skibelid og Nelika Tobine Torkildsdatter, den 12. februar 1930 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Sara ble født den 4. august 1901 i Skibelid, Bakke, Sandsmark, Vest-Agder, ble døpt den 6. oktober 1901 i Bakke kirke, Vest-Agder. Sara ble konfirmert den 1. oktober 1916 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Erling døde den 18. mai 1973 i Arendal, Aust-Agder, 73 år gammel, og ble begravet den 23. mai 1973 på Vestre Moland kirkegård.

Sara døde den 13. februar 1987 i Arendal, Aust-Agder, 85 år gammel, og ble begravet den 20. februar 1987 på Vestre Moland kirkegård.

Sara og Erling fikk disse 2 barna:

Egil Gauslaa ble født i Arendal, Aust-Agder.
Tor Kjell Gauslaa.

Birger Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 18. mars 1902 på Lofthus, Lillesand og ble døpt den 4. mai 1902 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Faddere ved dåpen var arbeidsmann Søren Gauslaa, skipsfører Gunvald Gunnufsen, Gusta Gauslaa Lofthus, forstander David Ommundsen Møglestu og Emma Gauslaa Lillesand.

Han arbeidet som folkeskolelærer og skolebestyrer.

Birger giftet seg med Tyra Paulsen, datter av Peder Nikolai Paulsen og Marie Josefine Theodine Heldal, den 1. oktober 1932 i Lillesand kirke. Hennes navn som gift var Tyra Gauslaa.

Tyra ble født den 24. september 1909 i Strandgata, Lillesand, ble døpt den 24. oktober 1909 i Lillesand kirke. Faddere ved dåpen var sjauer Bernt Jacobsen Lillesand, sjømann Martinus Reinertsen Sandsmyr, Marie Andersen Lillesand og Helene Heldal.

Birger døde den 24. oktober 1976 i Lillesand, 74 år gammel, og ble begravet den 29. oktober 1976 på Vestre Moland kirkegård.

Tyra døde den 26. juni 1998 i Lillesand, 88 år gammel, og ble begravet den 1. juli 1998 på Vestre Moland kirkegård.

Tyra og Brirger fikk disse 5 barna:

Per Henrik Gauslaa.
Hans Kjetil Gauslaa.
Geir Ulf Gauslaa.
Tor Marius Gauslaa.
Birte Gauslaa.

Nekrolog:
Skolestyrer Birger Gauslaa til minne.

Søndag døde skolestyrer Birger Gauslaa etter et opphold på Aust-Agder sentralsykehus. Han har de siste år levet med noe redusert helbred. Likevel kom hans bortgang uventet på de fleste som sto ham nær.

Ved hans død er en lang og oppofrende tjeneste i skolen og det offentlige liv avsluttet. Hva han fikk gi gjennom 40 år skolen, er bare de færreste forunt. Hans evne til å skape fortrolighet og god kontakt med barn ble nærmest legendarisk. Alle som har vært hans elever ved grendeskolene på Sangereid og Fjelldal vil minne sin gamle lærer med varme i sinnet. Overfor barn hadde han denne udefinerbare evne som ga trivsel og harmoni slik at skolen ble et godt sted å være for alle dem som møtte ham der. Det gjaldt både barna og deres foreldre. Det gjaldt i skolens hverdag og i de feststunder som falt. I hele 31 år ble Birger Gauslaa i de to vesentligste kretser av Lillesand til han i 1962 kom til Brentemoen skolesom styrer. Der fikk han sine siste arbeidsår til han trakk seg tilbake fra gjerningen i 1969. Det ble andre arbeidsforhold i denne fulldelte skole, men omkring Birger Gauslaa ble det samme harmoniske omgangstone overfor elever og lærere, især de unge som kom like fra lærerskolen og trengte veiledning og inspirasjon.

Hans vei overfor elever var alltid å ta tingene “med det gode”, men dette førte ikke til avvik fra pliktenes vei overfor elevene som i tillegg til gode skoleminner alltid fikk solid kunnskap.

Det var som skolemann Birger Gauslaa fikk gjøre sin betydelige i vårt lokalsamfunn, men også på andre områder hadde han overskudd til langt mere. Gjennom sitt arbeide som aviskorrespondent for Fædrelandsvennen hadde han alt som ung mann fattet interesse for og innsikt i lokalpolitisk virksomhet.

Ved kommunevalget i 1937 ble han første gang valgt som medlem av Vestre Moland herredsstyre. Avbrutt av krigstiden og en periode da han fraba seg gjenvalg, fortsatte han som medlem av kommunestyret til 1968 da han trakk seg tilbake for godt.

Han var også et virksomt medlem av bl.a. sosialstyret og skolestyret, men det er først og fremst som kommunens ordfører i 12 år han har satt merker etter seg. Av disse falt to år i den vanskelige startperiode for den nye Lillesand kommune.

I de vanskelige etterkrigsår engasjerte han seg sterkt for en rekke av de merkesaker som ikke var lette å få gjennom med den ressursknapphet som rådde. Når Justøybrua fra 1949 og senere aldersheimen på Dovrehei og Fagertun skole ble reist, skyldtes dette for en stor del et intenst forarbeide av ordføreren som måtte slite med beskjeden kontorhjelp.

I fylkestinget ble også Gauslaa en markant skikkelse som helhjertet satte inn arbeidsevne og innsatsvilje. Det var særlig veisaker og elektristetsutbygging som fanget hans interesse. Det siste la han også for dagen som mangeårig medlem av kraftverkets styre. Han var også en tid fylketstingets formann.

Politisk tilhørte Gauslaa Venstre som i mange år fikk nyte godt av hans arbeidskraft både i politisk sammenheng og i organisasjonsarbeidet.

Da Birger Gauslaa i 1972 rundet 70 år, ble han tildelt By- og Herredsforbundets medalje for ærefull kommunalpolitisk innsats.

Et fremtredende trekk ved Gauslaas personlighet var hans fortellertalent og lune omgangsform, som gjorde samvær med ham til minnerike feststunder. Utallige tilhørere har gledet seg over hans særegne evne til å gjengi og rendyrke det rike anekdotestoff i vårt lokalsamfunn.

Det blir tomt på den plass han har fylt så rikelig i hjem og samfunn. Savnet vil selvsagt føles mest av dem som stod ham nærmest, men alle andre som har møtt ham vil føle dypt vemod og alltid minnes en god venn, en gild lærer og en virksom samfunnsborger.

Kjell Rosenberg

Agderposten 27/10-1976.

Arne Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 15. april 1904 i Øvre gate, Lillesand og ble døpt den 23. mai 1904 i Lillesand kirke.

Faddere ved dåpen var gårdbruker Søren Gauslaa, tømmermann Andreas Pedersen, Sigrid Karlsen Lofthus, byggmester Olav Joreid og Mathilde Gauslaa Lillesand.

I 1940 bodde Arne på Hidra ved Flekkefjord og var bestyrer på revefarm.

Arne giftet seg med Solveig Omholt, datter av Karl Omholt og Laura Berg, den 10. august 1940 i Fagerborg kirke, Oslo. Forlovere ved vielsen var kjøpmann Thorleif Lia, Efteløt, Sandsvær og reverøkter Kaare Braaten, Hestnes, Hitra.

Solveig ble født den 5. februar 1917 i Lier, Frogner, Buskerud og ble døpt den 27. mai 1917 i Sjåstad kirke, Lier, Buskerud.

Arne døde den 29. juni 1988 på Lillehammer, 84 år gammel.

Nils Eldrup Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 10. juni 1905 i Brogate, Lillesand og ble døpt den 30. juli 1905 i Lillesand kirke.

Faddere ved dåpen var kjøpmann Søren Nilsen Gauslaa, gårdbruker David Ommundsen Sandvad, Thea Gauslaa Lillesand, Ottoline Carlsen Lofthus og styrmann Edvard Carlsen Flørenes.

Nils emigrerte fra Kristiansand den 24. juli 1924. Han reiste via Southampton, England og ankom New York, USA den 1. september 1924.

Han tjenestegjorde i militæret fra 29 august 1942 til den 6 november 1945. Han ble innrullert ved Fort Jay Governors Island, New York. og tjenestegjorde som sersjant i infanteriet. Han ble skadet i kamp og fikk disse skadene.  Han ble hardt skadet i et angrep. Han ble truffet av granatsplintrer og fragmenter i brystkassen og låret, og fikk blødninger fra brystkassen. 

Nils giftet seg med Cathrine i 1949 i USA:

Nils døde den 17. januar 1974 i Norwalk, Connecticut, USA 68 år gammel.

Cathrine og Nils var barnløse.

Margit Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 28. juni 1907 på Lofthus, Lillesand ble døpt den 11. august 1907 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Faddere ved dåpen var gårdbruker David Ommundsen, Nikolea Ommundsen Sandvad, skolebestyrer Noan Gauslaa, jernbanekasserer Nils Rosenberg Lillesand og Marna Gauslaa Lillesand.

Margit døde den 1. mars 1971 på Lofthus, Lillesand, 63 år gammel, og ble begravet den 6. mars 1971 på Vestre Moland kirkegård.

Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Hjørdis Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 15. januar 1910 i Vestre Moland og ble døpt den 13. februar 1910 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Faddere ved dåpen var hjulmaker Gotfred Gauslaa, lærer Severin Hageland, byggmester Olav Joreid Lillesand, Sigrid Steffensen og Kari Gauslaa Lofthus.

Hun arbeidet som telefondame.

Hjørdis giftet seg med Gunnar Rislaa, sønn av Govert Rislaa, den 10. juni 1933 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Gunnar ble født den 18. juli 1906 i Birkenes. Han arbeidet som sjåfør.

Hjørdis døde den 16. desember 1941, 31 år gammel, og ble begravet på Vestre Moland kirkegård.

Kirsten Eldrup Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 26. oktober 1912 på Lofthus, Lillesand og ble døpt den 17. november 1912 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Faddere ved dåpen var skipsfører Nils Eldrup Østerå i Holt, skolebestyrer Noan Gauslaa, styrmann Gunvald Gunnufsen, Mathilde Gunnufsen Lillesand og Inga Moen Brekkestø.

Kirsten giftet seg med John Fjeldal, sønn av Johan Gundersen, den 24. september 1932 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

John ble født den 27. november 1910.

Kirsten døde den 26. februar 1966 på Lofthus, Lillesand, 53 år gammel, og ble begravet den 3. mars 1966 på Vestre Moland kirkegård.

John døde den 21. august 1976 på Lofthus, Lillesand 65 år gammel, og ble begravet på Vestre Moland kirkegård.

Barn i dette ekteskapet var:

Kirsten og John fikk disse 5 barna:

Reidun Fjeldal.
Helga Fjeldal.
Jorun Fjeldal.
Jan Kåre Fjeldal.
Kirsti Fjeldal ble født den 5. november 1932.

Einar Gauslaa (Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 21. januar 1915 på Lofthus, Lillesand og ble døpt den 7. mars 1915 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Faddere ved dåpen var hjulmaker Godtfred Gauslaa Lillesand, herredskasserer David Omundsen Sandva og Marie Gunnufsen Lillesand.

Einar giftet seg med Astri Holm den 13. desember 1947 i Arendal, Aust-Agder. Astri ble født den 29. mars 1925.

Astrid døde den 7. mars 1987 i Arendal, Aust-Agder 61 år gammel og hun ble bisatt 13. mars 1987 fra Arendal kapell.

Einar døde den 4. juli 1995 i Arendal, Aust-Agder, 80 år gammel, og han ble bisatt 7. juli 1995 fra Barbu kirke, Arendal.

Astrid og Einar fikk disse 3 barna:

Erik Gauslaa.
Kristine Gauslaa.
Stein Gauslaa ble født den 27. oktober 1948.

Sverre Maurits Henriksen (Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 3. april 1903 på Sanden, Dypvåg og ble døpt den 4. april 1903.

Sverre døde den 23. april 1903 på Dypvåg og ble begravet den 28. april 1903 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Nils Harald Eldrup Henriksen (Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 31. mars 1904 på Sanden, Dypvåg og ble døpt den 24. april 1904.

Nils Harald døde den 24. april 1904 på Sanden, Dypvåg og ble begravet den 29. april 1904 på Dypvåg kirkegård, Aust-Agder.

Solveig Eldrup Henriksen (Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 6. april 1905 på Sanden, Dypvåg og ble døpt den 1. juni 1905 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var fru Mathilde Tallaksen Kilsend, frøken Kirsten Eldrup Østerå, sagmester Halvor Ommundsen Østerå, murmester Johannes Lunde Sanden og barnets far. Solveig ble konfirmert den 11. mai 1919 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Solveig døde den 29. september 1991 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 4. oktober 1991 på Holt kirkegård.

Solveig giftet seg med Theodor Dalen, sønn av Gunnar Thorsen og Kirsten Lovise Thorkildsdatter, den 6. desember 1930 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Solveig Dalen.

Theodor ble født den 13. mars 1900 i Dalen, Holt, ble døpt den 15. april 1900 i Holt kirke, Aust-Agder.

Han arbeidet som drosjebilsjåfør og drosjeeier.

Theodor døde den 2. juli 1969 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 69 år gammel, og ble begravet den 7. juli 1969 på Holt kirkegård.

Solveig og Theodor fikk disse 3 barna:

Gunnar Henrik Dalen i Tvedestrand, Aust-Agder.
Rigmor Synnøve Dalen.
Aud Nicoline Louise Dalen.

Thorleif Hein Henriksen (Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 2. november 1907 på Sanden, Dypvåg, ble døpt den 8. desember 1907 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var fru Tora Marie Henriksen Engholmen, frøken Henriette Henriksen Engholmen, styrmann Klemmet Ellingsen Normannvik og skipsbygger Gregert Berntsen Oksvika. Thorleif ble konfirmert den 13. mai 1923 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Thorleif døde den 16. september 1928 i Tvedestrand, Aust-Agder, 20 år gammel, og ble begravet den 21. september 1928 på Tvedestrand kirkegård, Aust-Agder.

Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Nils Helge Eldrup Henriksen (Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 18. mars 1910 på Dypvåg og ble døpt den 1. mai 1910 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var barnets mor, Matilde Tallaksen Engholmen, sagmester Halvor Ommundsen Østerå, skipsfører Severin Henriksen Engholmen og barnets far. Nils ble konfirmert den 9. mai 1926 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Nils giftet seg med Ragna Hagane, datter av Anders Larsen Hagane og Terjer Torsdatter, den 5. april 1944 på Holt sorenskriverkontor, Tvedestrand. Forlovere ved vielsen var Torolf og Margareth Aadnesen. Hennes navn som gift var Ragna Henriksen.

Nils Helge døde den 4. juli 1999 i Tvedestrand, Aust-Agder, 89 år gammel, og ble begravet den 9. juli 1999 på Holt kirkegård.

Ragna ble født den 3. februar 1916.

Ragna døde den 9. februar 2000 i Tvedestrand, Aust-Agder 84 år gammel, og ble begravet den 16. februar 2000 på Holt kirkegård.

Ragna og Nils Helge fikk disse 3 barna:

Grethe Henriksen ble født i Tvedestrand.
Bjørg Henriksen ble født den 11. januar 1949 i Tvedestrand.
Nils Henrik Henriksen ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Henny Nicoline Henriksen (Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 17. desember 1914 på Dypvåg og ble døpt den 7. mars 1915 i Dypvåg kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Maggi Eldrup Østerå, Henriette Henriksen Sanden, kaptein Nils Eldrup Østerå, kaptein Severin Henriksen Engholmen og barnets far. Henny ble konfirmert den 11. mai 1930 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Henny giftet seg med Thorleif Petter Lund, sønn av Karl Pettersen Lund og Karen Andrea Finnebraaten, den 9. april 1938 i Grimstad, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Henny Lund.

Thorleif ble født den 7. mai 1912 på Kongsberg, Buskerud, ble døpt den 16. juni 1912 i Kongsberg kirke. Thorleif ble konfirmert i 1928 i Kongsberg.

Han arbeidet som telegrafist ved jernbanen i 1938.

Thorleif døde den 3. juli 1994 på Kongsberg, Buskerud, 82 år gammel, og ble begravet den 8. juli 1994 på Kongsberg gravlund.

Henny døde den 9. oktober 2009 på Kongsberg, Buskerud 94 år gammel.

Henny og Thorleif fikk disse 2 barna:

Eva Lund ble født den 10. juli 1941.
Karl Henrik Lund.

Helga Norgerd Eldrup (Lars Severin2, Nils1) ble født den 14. juni 1913 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 3. august 1913 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Nicoline Henriksen, Ingeborg Berntsen, Nils Eldrup, Henrik Berntsen og Henrik Henriksen. Helga ble konfirmert den 12. mai 1929 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Hun arbeidet som sykepleier.

Helga Norgerd giftet seg med Peder Andreas Skeimo, sønn av Torbjørn Skeimo og Inger Pedersdatter, den 24. juli 1954 i Oslo. Hennes navn som gift var Norgerd Skeimo.

Peder ble født den 24. juni 1913 på Grova, Treungen, ble døpt den 3. august 1913 i Treungen kirke. Faddere ved dåpen var sagmester Torvald Sørensen, faren, Borghild Heimdal og Hæge Jakobsdatter Napen.

Peder døde den 2. desember 2004 i Oslo, 91 år gammel, og ble bisatt den 9. desember 2004 fra Langerudhjemmets kapell. Urnen ble satt ned den 6. mai 2005 på Holt kirkegård.

Norgerd døde den 26. desember 2008 i Oslo, 95 år gammel, og ble begravet den 7. januar 2009 på Holt kirkegård.

Norgerd og Peder fikk disse 2 barna:

Kari Skeimo.
Per Skeimo.

Henrik Adler Eldrup (Lars Severin2, Nils1) ble født den 23. april 1916 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 11. juni 1916 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var fru Emma Terjesen, fru Wilhelmine Berntsen, lærer Edvart Holt og skipsreder Henrik Berntsen. Henrik ble konfirmert den 10. mai 1931 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Han arbeidet som kjøpmann i Tvedestrand.

Liv og Henrik Eldrup
Liv og Henrik Eldrup

Henrik giftet seg med Liv Pedersen, datter av Clemmet Pedersen og Josefa Kristine Evensen, den 30. desember 1950. Hennes navn som gift var Liv Eldrup.

Liv ble født den 23. juli 1920 på Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder og ble døpt den 31. august 1920 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Karen Evensen, Elisabeth Evensen, skipsfører Peder Pedersen og barnets far – alle fra Sandøya.

Henrik døde den 25. mai 1997 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 81 år gammel, og ble begravet den 30. mai 1997 på Holt kirkegård.

Liv døde den 15. mars 2007 i Tvedestrand, Aust-Agder, 86 år gammel, og ble begravet den 23. mars 2007 på Holt kirkegård.

Marit og Randi Eldrup
Marit og Randi Eldrup 1965

Liv og Henrik fikk disse 2 barna:

Marit Eldrup ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Randi Eldrup ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Sverre Eldrup (Lars Severin2, Nils1) ble født den 17. juni 1918 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 4. august 1918 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var fru Wilhelmine Berntsen, gruvearbeider Henrik Henriksen og hustru Nikoline, samt barnets far.

Sverre bodde i 1953 på Bråten, Østerå og han seilte som maskinisjef.

Sverre giftet seg med Haldis Johanne Haugstvedt den 17. april 1957. Hennes navn som gift var Haldis Eldrup.

Haldis ble født den 29. juli 1924 i Bergen, Hordaland.

Sverre døde den 17. juli 1961 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 43 år gammel, og ble begravet den 21. juli 1961 på Holt kirkegård.

Haldis døde den 27. oktober 1987 i Bergen, Hordaland 63 år gammel.

Haldis og Sverre fikk disse 2 barna:

Sverre Henning Eldrup.
Beate Eldrup.

Nils Odd Eldrup (Lars Severin2, Nils1) ble født den 9. august 1920 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 12. september 1920 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var fru Marie Gjertsen, frøken Ingeborg Berntsen, kaptein Henrik Berntsen og Nils Eldrup Østerå.

Han var utdannet sivilingeniør fra NTH, Trondheim.

Nils giftet seg med Ingjerd Marie Unhjem, datter av Rudolf Unhjem og Alfhild Marie Johansen, den 30. september 1950 i Kristiansund. Hennes navn som gift var Ingjerd Eldrup.

Ingjerd ble født den 24. desember 1928 i Kristiansund og ble døpt den 13. januar 1929 i Kristiansund kirke, Møre og Romsdal. Faddere ved dåpn var kontorist Olaf Wirum og hustru Conny Wirum, boktrykker Olaf Sverdrup og hustru Hjørdis Sverdrup.

Nils Odd døde den 19. august 1965 på Nordstrandshøgda, Oslo, 45 år gammel, og ble bisatt 24. august 1965 fra Vestre krematorium, Oslo. Urnen ble satt ned den 28. juli 1966 på Holt kirkegård.

Ingjerd døde den 23. januar 2010 på Strannasenteret, Tvedestrand, 81 år gammel, og ble bisatt 29. januar 2010 fra Holt kirke, Aust-Agder. Urnen ble satt ned på Holt kirkegård.

Ingjerd og Nils Odd fikk disse 3 barna:

Nils Henrik Eldrup ble født i Oslo.
Jan Rudolf Eldrup ble født i Oslo.
Erik Eldrup ble født i Oslo.

Rolf Bernt Eldrup (Lars Severin2, Nils1) ble født den 14. juni 1923 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 19. august 1923 i Holt kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var Henrik Henriksen, barnets far, Nikoline Henriksen og barnets mor.

Han arbeidet som tannlege Arendal, Aust-Agder.

Rolf døde den 20. april 2011 i Arendal, Aust-Agder, 87 år gammel, og ble bisatt 6. mai 2011 fra Holt kirke. Urnen ble satt ned på Holt kirkegård.

Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Margit Eldrup (Lars Severin2, Nils1) ble født den 9. februar 1927 på Østerå, Holt, Aust-Agder og ble døpt den 1. mai 1927 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen var barnets far, Halvor Ommundsen, fru Nicoline Henriksen og frøken Ingeborg Berntsen. Margit ble konfirmert den 10. mai 1942 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Margit giftet seg med Carsten Bjartheim, sønn av Sigurd Eugen Pedersen og Helga Gundersen, den 22. desember 1949 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift var Margit Bjartheim. Forlovere ved vielsen var lærer Trygve Lie, Oslo og kontordame Hjørdis Homdrom, Oslo.

Carsten ble født den 23. juni 1920 på Bjartheim, Rughaven, Tvedestrand, ble døpt den 29. august 1920 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder. Hans døpenavn var Carsten Kjærstrøm.

Faddere ved dåpen var enke Aasta Gundersen, frøken Signe Svendsen, bankbokholder Andorf Bjørnlund og barnets far ved politibetjent

Margit og Cartsten Bjartheim
Margit og Carsten Bjartheim

Rich. Reiersen. Carsten ble konfirmert den 11. oktober 1936 i Holt kirke, Aust-Agder.

Han arbeidet som radio-operatør og navigatør for flyselskapet SAS. Etterfølgende link viser til torpedering av Arthur Sewall, hvor Carsten jobbet som telegrafist. http://www.warsailors.com/singleships/arthurwsewall.html

Carsten døde den 3. september 1988 på Grav, Bærum, 68 år gammel, og ble bisatt den 13. september 1988 fra Haslum kapell, Bekkestua, Akershus.

Margit døde den 24. september 2005 på Østerås, 78 år gammel, og ble bisatt den 30. september 2005 i Haslum kapell, Bekkestua, Akershus.

Nekrolog:

Cartsten Bjartheim er død 68 år gammel.

Han var fra Tvedestrand og dro til sjøs før krigen. Han gikk i land i Canada, og utdannet seg til radiotelegrafist vinteren 1940-41. Det ble til at han gikk til sjøs igjen, men ble torpedert i 1942.

Han var etter dette instruktør i Little Norway, inntil han begynte å fly i Transport Command 1942. Fra våren 1944 til krigens slutt var han telegrafist og skytter på 330 skvadronen med base på Shetland. Han hadde flere norske og engelske dekorasjoner for sin innsats.

I 1946 begynte Bjartheim å fly for SAS, først som radiotelegrafist, senere som navigatør. Her ble det 35 års tjeneste. Han var i flere år styreformann i den Norske Flynavigatør Forening.

Carsten Bjartheim var meget omgjengelig, og hadde bare gode venner. I hans hjem ble man alltid godt mottatt.

Han vil bli dypt savnet.

Venner og kolleger.

Margit og Carsten fikk 1 datter:

Hilde Elisabeth Bjartheim.

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Hans Metlie Michelsen (Helga Margrethe Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 29. mars 1920 i Konsul Børsgate, Bergen og ble døpt den 21. mai 1920 i Johanneskirken, Bergen.

Faddere ved dåpen var postmester Hans Martin Michelsen, fru Gina Michelsen, fru Gudveig Wilse og overrettssaksfører Thorval Opdal.

Hans arbeidet som jurist, høyesterettsdommer og var en aktiv motstandsmann under 2. verdenskrig. Michelsen var jusstudent fra 1939, men deltok i den norske motstandsbevegelsen under andre verdenskrig . I november 1943 ble han arrestert og sendt til konsentrasjonsleiren Buchenwald i januar 1944. Han ble med tiden sendt videre til Sennheim før han igjen kom tilbake til Buchenwald. Han ble løslatt fra fangenskap i desember 1944. Fra 1946 til 1947 var han dommerfullmektig i Lyngdal , og i perioden fra 1947 til 1958 var han fullmektig ved regjeringsadvokaten Henning Bødtker.
I 1952 ble Michelsen høyesterettsadvokat , og i perioden fra 1958 til 1961 var han lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett . Fra 1962 og frem til 1972 var han selv regjeringsadvokat etter Henning Bødtker, før han fra 1972 og frem til 1990 fungerte som høyesterettsdommer.

Hans giftet seg med Sara Margrethe Risnes, datter av Anders Risnes og Mette Dorthea Lund, i 1944.

Sara ble født den 15. september 1915.
Sara Margrethe døde den 13. juni 1996 i Bærum 80 år gammel, og ble begravet den 26. august 1996 på Haslum kirkegård, Akershus.

Hans Metlie døde den 31. januar 2014 i Bærum, 93 år gammel, og ble bisatt 11. februar 2014 fra Haslum kapell, Bekkestua, Akershus.

Sara og Hans fikk disse 2 barna:

Helga Margrethe Michelsen.
Mette Dorthea Michelsen.

Leif Magnus Michelsen (Helga Margrethe Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 14. september 1924 i Konsul Børsgate, Bergen og ble døpt den 2. november 1924 i Johanneskirken, Bergen.

Faddere ved dåpen var fru Amanda Cecilie Schrøder, pike Aagot Michelsen, herredsskriver Jørgen Richter Salvesen, kontorsjef Lars Larsen og avdelingssjef Sigurd Hess.

Leif Magnus døde den 3. september 1925 i Konsul Børsgate, Bergen og ble begravet den 8. september 1925 på Johannes kirkegård, Bergen.

Kåre Michelsen (Helga Margrethe Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 4. oktober 1926 i Zetlitsgate, Bergen og ble døpt den 2. januar 1927 i Johanneskirken, Bergen.

Faddere ved dåpen var kjøpmann Jørgen Jørgensen og hustru Emma Jørgensen, overrettssaksfører Hans Schlytter Sevaldsen og hustru Ruth Sevaldsen, byrettsassessor Åmund Erik Lodseth og grosserer Thorvald Veire.

Han arbeidet som høyesterettsadvokat.

Kåre giftet seg med Ella Kristina Ingeborg Bohlin den 27. juni 1953.

Ella ble født den 5. oktober 1919.

Kåre døde den 21. mai 1987 i Bergen, Hordaland, 60 år gammel, og ble begravet på Møllendal kirkegård, Bergen.

Ella døde den 25. mars 2003 83 år gammel, og ble begravet på Møllendal kirkegård, Bergen.

Ella og Kåre fikk dette barnet:

Hans Michelsen.

Leif Magnus Michelsen (Helga Margrethe Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 15. februar 1930 i Bergen, Hordaland.

Han arbeidet som teolog.

Leif giftet seg med Aasta Selvig.

Aasta ble født i Bergen, Hordaland.

Leif døde den 22. april 1984 i Bergen, Hordaland 54 år gammel, og ble begravet den 30. april 1984 på Eidsvåg kirkegård, Bergen.

Markus Kostøl (Kari Kathrine Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 17. januar 1918.

Markus døde den 13. januar 1985 i Kristiansand, Vest-Agder 66 år gammel, og ble begravet den 18. januar 1985 på Høvåg gamle kirkegård.

Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Henrik Gauslaa Kostøl (Kari Kathrine Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i 1920.

Henrik døde den 27. august 1974 på Fleseid, Høvåg, 54 år gammel, og ble begravet den 3. september 1974 på Høvåg gamle kirkegård.

Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Ellen Kathrine Kostøl (Kari Kathrine Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 23. august 1922.

Ellen giftet seg med Thorvald Irving Farbrot.

Thorvald ble født den 31. januar 1919.

Han arbeidet som skolebestyrer.

Thorvald døde den 29. januar 1971 i Lyngdal 51 år gammel, og ble begravet den 6. februar 1971 på Lyngdal kirkegård.

Ellen Kathrine døde den 14. mars 2011 i Lyngdal 88 år gammel, og ble begravet den 22. mars 2011 på Lyngdal kirkegård.

Ellen og Thorvald fikk disse 3 barna:

Torgny Olav Farbrot ble født i Lyngdal.
Knut Ivar Farbrot ble født i Lyngdal.
Eli Torunn Farbrot ble født i Lyngdal.


Hjørdis Gauslaa. (Halfdan Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 15. september 1944.

Hjørdis giftet seg med Leif Roger Lindahl den 6. mars 1965.

Leif ble født den 6. september 1939 på Simensbråten, Oslo.

Leif døde den 30. mars 2021 i Oslo, 81 år gammel, og ble bisatt den 16. april fra Bekkelaget kirke, Oslo.

Hjørdis og Leif fikk disse 2 barna:

Kjetil Lindahl.
Kjersti Lindahl.

Henrik Anton Gauslaa (Halfdan Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 29. juni 1948.

Henrik giftet seg med Elsa Skeimo, datter av Einar Skeimo og Tordis Eppeland.

Elsa ble født i Åmli, Aust-Agder.

Familien bodde på Lofthus i Lillesand.

Henrik døde den 29. juli 2004 i Lillesand 56 år gammel, og ble bisatt 5. august 2004 fra Vestre Moland kirke, Lillesand. Urnen ble satt ned på Vestre Moland kirkegård.

Elsa og Henrik fikk disse 2 barna:

Bjørn Halvdan Gauslaa.
Tor Einar Gauslaa.

Kristine Gauslaa (Bjarne Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 7. juni 1929 på Fleseid, Høvåg, Aust-Agder og ble døpt den 11. august 1929 i Vestre Moland kirke, Lillesand.

Faddere ved dåpen var fru Kristine Eldrup Gauslaa, frøken Margit Gauslaa, agronom Ole Kostøl Høvåg, Haldan Gauslaa og Birger Gauslaa.

Kristine giftet seg med Torstein Gilje, sønn av Erik Thorsen Gilje og Elise Johanne Theodora Landmark, i 1953.

Torstein ble født den 5. januar 1930 i Stavanger.

Han arbeidet som musikklærer.

Agnes Kathrine Gauslaa (Bjarne Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 14. desember 1931.

Agnes døde den 27. januar 2015 på Lofthus, Lillesand 83 år gammel, og ble begravet den 6. februar 2015 på Vestre Moland kirkegård.

Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Liv Astrid Gauslaa (Bjarne Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født  den 31. januar 1935.
Hun døde døde 9. november 2013 i Kristiansand og ble begraveet den 19. november 2013 på Vestre Moland kirkegård.

Liv giftet seg med Kjell Winther.

Liv døde den 9. november 2013 i Kristiansand, Vest-Agder 78 år gammel, og ble begravet den 19. november 2013 på Vestre Moland kirkegård.

Liv og Kjell fikk disse 3 barna:

Aase Liv Winther.
Kjell Bjarne Winther.

Inger Winther.

Egil Gauslaa (Erling Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i Arendal, Aust-Agder.

Egil giftet seg med Gerd Larsen.

Gerd ble født i Arendal, Aust-Agder.

Tor Kjell Gauslaa (Erling Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Tor giftet seg med Anne-Lise.

Anne-Lise og Tor Kjell fikk disse 2 barna:

Siri Marie Gauslaa ble født på Tromøy, Aust-Agder.
Gauslaa ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Per Henrik Gauslaa (Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 3. desember 1933.

Per Henrik arbeidet som arbeidsformidler og redaktør av Lillesands-posten.

Per giftet seg med Astrid Snefrid Glastad, datter av Erling Glastad og Torhild, den 30. desember 1955.

Astrid ble født i Høvåg.

Per Henrik døde den 30. august 1970 på Lofthus, Lillesand 36 år gammel, og ble begravet den 3. september 1970 på Vestre Moland kirkegård. Per Henrik døde av hjertesvikt.

Astrid og Per Henrik fikk disse 4 barna:

Birger Gauslaa ble født i 1956.
Unn Toril Gauslaa.
Birger Gauslaa.
Per Asle Gauslaa.

Hans Kjetil Gauslaa (Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1)

Hans giftet seg med Anne Lise..

Geir Ulf Gauslaa (Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1)

Geir giftet seg med Marit.

Tor Marius Gauslaa (Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i Sandsmyara, Lillesand.

Tor giftet seg med Wenche Harring Hansen.

Familien bor på Lofthus, Lillesand.

Birte Gauslaa (Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1)

Birte giftet seg med Ole Jørgen Hansen.

Reidun Fjeldal (Kirsten Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Reidun giftet seg med Odd Ihlebæk.

Helga Fjeldal (Kirsten Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Helga giftet seg med Rolf Loland.

Jorun Fjeldal (Kirsten Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Jorun giftet seg med Kjell.

Jan Kåre Fjeldal (Kirsten Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Jan giftet seg med Karin.

Kirsti Fjeldal (Kirsten Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 5. november 1932.

Kirsti giftet seg med Bjarne Eriksen.

Bjarne ble født den 6. november 1928.

Kirsti døde den 20. april 1975 42 år gammel, og ble begravet på Vestre Moland kirkegård.

Bjarne døde den 31. mars 2004 i Lillesand 75 år gammel, og ble begravet på Vestre Moland kirkegård.

Kirsti og Bjarne fikk 1 sønn:

Rune Eriksen

Erik Gauslaa (Einar Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Erik giftet seg med Hilde M. Granlund den 21. juni 1974 i Oslo.

Kristine Gauslaa (Einar Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Kristine giftet seg med Geir Sivertzen den 20. juli 1985 i Tromøy kirke.

Stein Gauslaa (Einar Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født den 27. oktober 1948.

Stein giftet seg med Ingvild Bjørkto den 20. juni 1970 i Oslo.

Ingvild ble født i Oslo.

Ingvill og Stein fikk disse 2 barna:

Are Gauslaa ble født i Oslo.
Hege Gauslaa
ble født i Oslo.

Stein giftet seg deretter med Ingebjørg Sæbu den 5. juli 1997.

Ingebjørg og Stein fikk disse 2 barna:

Lars Stein Gauslaa.
Thomas Stein Gauslaa.

Stein døde den 7. januar 2017 på Tromøy, Aust-Agder, 68 år gammel, og ble bisatt 20. januar 2017 fra Arendal Trefoldighetskirke.

Nekrolog: Stein Gauslaa

Norsk medieverden og en lang rekke venner og kolleger mistet en særdeles dyktig og kreativ pressemann og et varmt, kulturbevisst og humørfylt medmenneske da tidligere sjefredaktør Stein Gauslaa helt uventet døde lørdag 7. januar, bare 68 år gammel.
Gauslaa startet sin journalistiske virksomhet i Nationen i 1971 og var så gjennom 25 år en markant og avholdt medarbeider i NRK Radio, VG og Dagens Næringsliv.
I disse årene arbeidet han mest med politisk og økonomisk stoff, men hans allsidighet kom til uttrykk blant annet som en hyppig medarbeider i Dagsnytts lørdagsmagasin, Ukeslutt.
Stein Gauslaa var nært knyttet til sin barndoms landsdel, Sørlandet. Hans far, Einar Gauslaa, var redaktør i Agderposten i 28 år. Det var derfor med stor glede, ydmykhet og pliktfølelse Stein svarte ja til å ta opp arven og bli sjefredaktør i avisen i 1996.
Han ledet Agderposten i 13 år, en tid da avisen gjennomgikk store omstillinger. Dette styrte han godt med sin spesielle blanding av profesjonalitet og omgjengelighet. Også i presseorganisasjonene gjorde Gauslaa en god innsats.
Men sørlendingen Stein Gauslaa var noe mer enn avislederen og den kloke skribenten i Agderpostens spalter. Hans samfunnsengasjement var bredt, og hans kunnskapstørst var umettelig. Det var derfor naturlig at han ble en av initiativtagerne til den årlige Arendalsuka, som på kort tid har etablert seg som en svært sentral arena i norsk samfunnsdebatt.
Både på Sørlandet og blant hans mange venner i pressemiljøet i Oslo vil Stein Gauslaa bli husket som den fremragende yrkesutøver han var, men minst like mye for den rause, omgjengelige og musikalske personlighet han utstrålte. Som venn vil Stein bli savnet som det midtpunktet han alltid var i gode samvær, preget av hans lune humor og store glede over de gode samtaler.
Våre varmeste tanker og dypeste medfølelse går til Ingebjørg og barna.

Gunnar Henrik Dalen (Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble i Tvedestrand, Aust-Agder.

Gunnar giftet seg med Ingrid Alm den 9. juni 1973 i Den norske sjømannskirke, Göteborg. Hennes navn som gift er Ingrid Alm Dalen.

Ingrid ble født i Skåne, Sverige.

Gunnar og Ingrid bor i Bjärred, Sverige.

Rigmor Synnøve Dalen (Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1).

Hun arbeidet som lærer.

Rigmor giftet seg med Kjell Henrik Lamark den 29. desember 1973. Hennes navn som gift er Rigmor Lamark.

Kjell ble født i Bø i Vesterålen. Han arbeidet som ingeniør.

Rigmor og Kjell fikk disse 4 barna:

Halvard Lamark ble født i Narvik.
Solveig Lamark ble født i Reine, Lofoten.
Ragnhild Lamark ble født i Kristiansand, Vest-Agder.
Karoline Lamark ble født i Kristiansand, Vest-Agder.

Aud Nicoline Louise Dalen (Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1)

Aud giftet seg med Torleiv Nesland den 17. oktober 1970. Ekteskapet endte i skilsmisse.

Torleiv ble født i Froland. Han arbeidet som elektrotekniker.

Aud giftet seg deretter med Jan Helge Hansen den 25. januar 1980. Ekteskapet endte i skilsmisse.

Jan Helge ble født i Porsgrunn.

Aud og Jan fikk 1 datter:

Torunn Hansen Dalen.

Grethe Henriksen (Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Tvedestrand.

Grethe ble konfirmert den 8. mai 1960 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Grethe giftet seg med Gustav Bernhard Guttormsen, sønn av Erling Guttormsen og Lilly Sofie Onestad, den 31. august 1968.Hennes navn som gift var Grethe Guttormsen.

Gustav ble født den 25. mars 1943 på Jordkjenn, Holt.

Gustav døde den 7. desember 2019 på Bjorbekk, 76 år gammel, og bisatt 17. desember 2019 fra Holt kirke, Aust-Agder.

Grethe og Gustav fikk disse 4 barna:

Rune Erling Guttormsen.
Siv Merete Guttormsen ble født i Vrengen.
Lilly Sofie Guttormsen ble født i Vrengen.
Cecilie Guttormsen ble født i Øyestad.

Bjørg Henriksen (Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 11. januar 1949 i Tvedestrand.

Bjørg døde den 27. januar 1999 i Tvedestrand, Aust-Agder 50 år gammel, og ble begravet den 5. februar 1999 på Holt kirkegård.

Nils Henrik Henriksen (Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Nils giftet seg med Hilde Paulsen den 27. mai 1978. Ekteskapet endte i skilsmisse.

Hilde og Nils Henrik fikk disse 2 barna:

Camilla Henriksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.
Charlotte Eldrup Henriksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Eva Lund (Henny Nicoline Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 10. juli 1941.

Eva døde den 16. februar 2003 på Kongsberg, Buskerud 61 år gammel, og ble begravet den 21. februar 2003 på Kongsberg gravlund.

Hun hadde ingen forhold og ingen kjente barn.

Karl Henrik Lund (Henny Nicoline Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1).

Karl giftet seg med Elzbieta.

Elzbieta og Karl fikk 1 datter:

Carolina Lund

Kari Skeimo (Helga Norgerd Eldrup3, Lars Severin2, Nils1)

Kari giftet seg med Svein Johansson den 23. juni 1988 i Bøler kirke.

Kari og Svein fikk disse 2 barna:

Andreas Johansson.
Merete Johansson.

Per Skeimo (Helga Norgerd Eldrup3, Lars Severin2, Nils1)

Marit Eldrup (Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Marit giftet seg med Trond Evju den 18. juni 1977 i Holt kirke, Aust-Agder. Hennes navn som gift er Marit Eldrup Evju.

Trond ble født i Drammen.

Marit og Trond fikk disse 3 barna:

Kristoffer Eldrup Evju ble født i Bærum, Akershus. 
Cecilie Eldrup Evju ble født i Bærum, Akershus. 
Jorunn Eldrup Evju ble født i Drammen, Buskerud. 

Randi Eldrup (Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Randi giftet seg med Magnar Ingolf Rise den 21. september 1985. Ekteskapet endte i skilsmisse.

Magnar ble født i Oppdal.

Randi og Magnar fikk disse 3 barna:

Kristin Eldrup Rise ble født i Oslo. 
Hege Eldrup Rise ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Cathrine Eldrup Rise ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Randi giftet seg deretter med Tore Ring, sønn av Rolf Ring og Elsie Thorkildsen.

Sverre Henning Eldrup (Sverre3, Lars Severin2, Nils1).

Sverre giftet seg med Torunn Åkra den 18. november 1989.

Torunn ble født i Bergen, Hordaland.

Torunn og Sverre Henning fikk disse 3 barna:

Torgils Åkra Eldrup.
Juni Åkra Eldrup.
Erland Åkra Eldrup.


Beate Eldrup (Sverre3, Lars Severin2, Nils1).

Nils Henrik Eldrup (Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1) ble født i Oslo.

Nils giftet seg med Unni Bruland den 10. februar 1984. Hennes navn som gift er Unni Eldrup.
Han kjøpte eiendommen Nerdal i januar 2008.

Unni og Nils Henrik fikk disse 3 barna:

Ole Jakob Eldrup.
Martin Eldrup.
Ellen Eldrup.

Jan Rudolf Eldrup (Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1) ble født i Oslo.

Jan giftet seg med Jorunn Andersen, datter av Egil Andersen og Helga Pedersen, den 6. mai 1988. Hennes navn som gift er Jorunn Eldrup.

Jorunn ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Jorunn og Jan fikk disse 2 barna:

Elisabeth Eldrup ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Caroline Eldrup ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Erik Eldrup (Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1) ble født i Oslo.

Erik giftet seg med Anne Marit Madsen den 2. mai 2008 i Arendal Tinghus.

Anne Marit og Erik fikk disse 2 barna:

Kristian Eldrup.
Niklas Eldrup.

Hilde Elisabeth Bjartheim (Margit Eldrup3, Lars Severin2, Nils1) ble født i Oslo.

Hilde giftet seg med Arne Høyem, sønn av Bjørn Kjell Høyem og Ingrid Johanne Holm, den 4. juni 1976 i Haslum kirke, Akershus. Hennes navn som gift er Hilde Høyem.

Arne ble født i Oslo.

Hilde og Arne fikk disse 3 barna:

Anders Høyem ble født i Oslo.
Camilla Høyem ble født i Oslo.
Erik Høyem ble født i Oslo.

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Helga Margrethe Michelsen. (Hans Metlie Michelsen4, Helga Margrethe Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1)

Helga giftet seg med Knut Hervang.

Mette Dorthea Michelsen. (Hans Metlie Michelsen4, Helga Margrethe Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1)

Mette giftet seg med Harald Høstmark.

Hans Michelsen (Kåre Michelsen4, Helga Margrethe Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Hans giftet seg med Kate.

Torgny Olav Farbrot (Ellen Kathrine Kostøl4, Kari Kathrine Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i Lyngdal.

Torgny arbeidet som lege Lyngdal. Han giftet seg med Ellen Brekke.

Ellen og Torgny fikk disse 2 barna:

Linn Farbrot.
John Farbrot.

Knut Ivar Farbrot (Ellen Kathrine Kostøl4, Kari Kathrine Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i Lyngdal.

Knut arbeidet som lærer. Han giftet seg med Ellen Tveitane den 17. august 1968. Ellen ble født i Hå, Vigrestad, Rogaland.

Ellen og Knut fikk disse 2 barna:

Eva Farbrot.
Helge Farbrot.

Eli Torunn Farbrot. (Ellen Kathrine Kostøl4, Kari Kathrine Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1)

Eli giftet seg med Kåre Magnus Hommekland. Kåre ble født i Hægebostad, Vest-Agder.

Eli og Kåre fikk disse 2 barna:

Kristin Hommekland.
Torje Hommekland.

Kjetil Lindahl (Hjørdis Gauslaa4, Halfdan Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Kjersti Lindahl (Hjørdis Gauslaa4, Halfdan Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Kjersti giftet seg med Even Neeb.

Kjersti og Even fikk disse 2 barna:

Synne Neeb ble født i Oslo (Aker sykehus).
Lea Neeb ble født i Oslo (Ullevål sykehus).

Bjørn Halvdan Gauslaa (Henrik Anton Gauslaa4, Halfdan Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Bjørn giftet seg med Milena Nedelkova.

Tor Einar Gauslaa (Henrik Anton Gauslaa4, Halfdan Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Tor giftet seg med Hege Marie Svendsen den 12. februar 2005 i Ramnes kirke.

Hege og Tor fikk 1 sønn:

Benjamin Gauslaa.

Aase Liv Winther (Liv Astrid Gauslaa4, Bjarne Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Aase giftet seg med Johannes Brekke den 13. juni 1991 i Den norske ambasade, Paris.

Kjell Bjarne Winther (Liv Astrid Gauslaa4, Bjarne Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1)

Kjell giftet seg med Grethe Johansen den 5. oktober 1990.

Grethe og Kjell fikk disse 3 barna:

Julie Winther ble født i Kristiansand.
Maria Winther.
Herman Winther.

Inger Winther (Liv Astrid Gauslaa4, Bjarne Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Inger giftet seg med Johnny.

Siri Marie Gauslaa (Tor Kjell Gauslaa4, Erling Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Siri giftet seg med Tor Øyvind Hummelsund den 30. september 2000 i Ålesund.

Gauslaa (Tor Kjell Gauslaa4, Erling Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født på Tromøy, Aust-Agder.

Birger Gauslaa (Per Henrik Gauslaa4, Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i 1956.

Birger døde den 17. november 1961 på Lofthus, Lillesand 5 år gammel, og ble begravet den 22. november 1961 på Vestre Moland kirkegård. Han kom under en lastebil og døde momentant.

Unn Toril Gauslaa (Per Henrik Gauslaa4, Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Unn giftet seg med Geir Sigurd Dahlskås den 28. juni 1980. Geir ble født på Notodden.

Birger Gauslaa (Per Henrik Gauslaa4, Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Per Asle Gauslaa (Per Henrik Gauslaa4, Birger Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Rune Eriksen (Kirsti Fjeldal4, Kirsten Eldrup Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Are Gauslaa (Stein Gauslaa4, Einar Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i Oslo.

Are giftet seg med Aslaug Skrede den 10. august 2001 i Rygge kirke.

Hege Gauslaa (Stein Gauslaa4, Einar Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1) ble født i Oslo.

Hege giftet seg med Frode.

Lars Stein Gauslaa (Stein Gauslaa4, Einar Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Thomas Stein Gauslaa (Stein Gauslaa4, Einar Gauslaa3, Kristine Olava Eldrup2, Nils1).

Thomas giftet seg med Helene.

Halvard Lamark (Rigmor Synnøve Dalen4, Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Narvik.

Halvard giftet seg med Lene Tøftvang.

Lene og Halvard fikk disse 2 barna:

Julie Lamark ble født på Lørenskog.
Ida Lamark ble født på Lørenskog.

Solveig Lamark (Rigmor Synnøve Dalen4, Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Reine, Lofoten.

Solveig giftet seg med Sisay Shiferaw den 1. februar 2003 i Grønland kirke. Sisay ble født i Adis Abeba.

Solveig og Sisay fikk disse 4 barna:

Samuel Sisay Lamark.
Biniam Lamark.
Joel Lamark.
Rebekka Lamark ble født på Fevik, Aust-Agder.

Ragnhild Lamark (Rigmor Synnøve Dalen4, Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Kristiansand, Vest-Agder.

Ragnhild giftet seg med Trygve Hofsødegård den 3. juni 2006 i Holt kirke, Aust-Agder.

Ragnhild og Trygve fikk 1 datter:

Hedda Lamark ble født på Hovden.

Karoline Lamark (Rigmor Synnøve Dalen4, Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Kristiansand, Vest-Agder.

Torunn Hansen Dalen. (Aud Nicoline Louise Dalen4, Solveig Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1)

Torunn giftet seg med Roger Halvorsen.

Torunn og Roger fikk disse 2 barna:

Henrik Tobias Dalen Halvorsen ble født i Nesgrenda.
Håkon Elias Dalen Halvorsen ble født i Nesgrenda.

Rune Erling Guttormsen (Grethe Henriksen4, Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født den 30. januar 1970.

Rune giftet seg med Irene Hegge den 25. mai 1996 i Hegge Stavkirke.

Irene ble født i Øystre Slidre, Valdres.

Irene og Rune fikk disse 3 barna:

Vebjørn Guttormsen ble født i Arendal, Aust-Agder.
Karen Elise Guttormsen ble født i Asdal.
Cornelia Guttormsen ble født i Asdal.

Siv Merete Guttormsen (Grethe Henriksen4, Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Vrengen.

Siv giftet seg med Kjetil Øygarden den 17. juni 2000 i Holt kirke, Aust-Agder. Kjetil ble født i Bjorbekk.

Lilly Sofie Guttormsen (Grethe Henriksen4, Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Vrengen.

Lilly giftet seg med Øystein Tonstad den 1. juni 2019 i Bjorbekk kirke, Øyestad, Aust-Agder.

Lilly og Øystein fikk disse 2 barna:

Ina Guttormsen Tonstad ble født på Stavanger Universitetssykehus.
Viljar Tonstad ble født i Stavanger.

Cecilie Guttormsen (Grethe Henriksen4, Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Øyestad.

Camilla Henriksen (Nils Henrik Henriksen4, Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Camilla giftet seg med Kristoffer Aavatsmark den 5. juli 2014 i Den norske sjømannskirke, Stockholm. Kristoffer ble født på Høylandet.

Camilla og Kristoffer fikk disse 2 barna:

Elias Eldrup Aavatsmark ble født i Trondheim, Sør-Trøndelag.
Alma Eldrup Aavatsmark ble født i Trondheim, Sør-Trøndelag.

Charlotte Eldrup Henriksen (Nils Henrik Henriksen4, Nils Helge Eldrup Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Charlotte fikk 1 sønn:

Nils Eldrup Henriksen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Carolina Lund (Karl Henrik Lund4, Henny Nicoline Henriksen3, Heldine Nikoline Eldrup2, Nils1).

Andreas Johansson (Kari Skeimo4, Helga Norgerd Eldrup3, Lars Severin2, Nils1).

Merete Johansson (Kari Skeimo4, Helga Norgerd Eldrup3, Lars Severin2, Nils1).

Kristoffer Eldrup Evju (Marit Eldrup4, Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1) ble født i Bærum, Akersjhus.

Kristoffer giftet seg den 9. april 2009 i Miami, Florida, med Pamela Echeverria.

Pamela og Kristoffer fikk disse 3 barna:

Oliver Echeverria Evju.
Benjamin Echeverria Evju.
Nikolas Echeverria Evju.

Cecilie Eldrup Evju (Marit Eldrup4, Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1) ble født i Bærum, Akershus.

Cecilie giftet seg med Hanne Fjeld den 10. juli 2021 i Strømsø kirke. Hanne ble født i Trondheim. Hennes navn som gift er Hanne  Eldrup Evju.

Jorunn Eldrup Evju (Marit Eldrup4, Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1) ble født i Drammen, Buskerud.

Jorunn giftet seg med Karsten Krog Sæbø  den 17. september 2022 i Lidar kyrkje, Øystre Slidre.

Jorunn og Karsten fikk 1 sønn:

Kasper Evju Sæbø.

Kristin Eldrup Rise. (Randi Eldrup4, Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1)

Kristin er samboer med Arne Haga Karstensen.

Kristin og Arne fikk 2 barn:

Henrik Eldrup Haga ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.
Lilly Eldrup Haga.

Hege Eldrup Rise. (Randi Eldrup4, Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1)

Hege er samboer med Jørgen Quamme Nymark.

Hege og Jørgen fikk 1 datter:

Liv Eldrup Nymark ble født på Haugesund sykehus.

Cathrine Eldrup Rise (Randi Eldrup4, Henrik Adler3, Lars Severin2, Nils1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Cathrine giftet seg med Lars Magnus Fagernes den 8. august 2020 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Cathrine og Lars Magnus fikk 1 datter:

Amalie Eldrup Fagernes.

Torgils Åkra Eldrup (Sverre Henning4, Sverre3, Lars Severin2, Nils1).

Juni Åkra Eldrup (Sverre Henning4, Sverre3, Lars Severin2, Nils1).

Juni er samboer med Eirik Hatlevik

Juni og Eirik fikk 2 barn:

Hans Åkra Hatlevik
Mari Åkra Hatlevik.

Erland Åkra Eldrup (Sverre Henning4, Sverre3, Lars Severin2, Nils1).

Ole Jakob Eldrup (Nils Henrik4, Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1).

Ole Jakob giftet seg med Stine Karlsen.

Stine og Ole fikk 1 sønn:

Aksel Eldrup.

Martin Eldrup (Nils Henrik4, Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1).

Martin er samboer med Stine Trefall.

Ellen Eldrup (Nils Henrik4, Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1).

Ellen giftet seg med Mads Røge.

Ellen og Mads fikk disse 2 barna:

Nikolai Eldrup.
Andres Eldrup.

Elisabeth Eldrup (Jan Rudolf4, Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Elisabeth ble samboer med Frederik Grundekjøn.

Elisabeth og Fredrik fikk disse 2 barna:

Johannes Eldrup Grundekjøn.
Mathias Eldrup Grundekjøn.

Caroline Eldrup (Jan Rudolf4, Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Kristian Eldrup. (Erik4, Nils Odd3, Lars Severin2, Nils1)

Niklas Eldrup. (Erik5, Nils Odd4, Lars Severin3, Nils2, Lars Severin1)

Anders Høyem. (Hilde Elisabeth Bjartheim5, Margit Eldrup4, Lars Severin3, Nils2, Lars Severin1)

Anders giftet seg med Tora Marika Kruse.

Tora Marika og Anders fikk disse 2 barna:

Emil Alexander Høyem
Mathilde Ingrid Høyem.

Camilla Høyem (Hilde Elisabeth Bjartheim5, Margit Eldrup4, Lars Severin3, Nils2, Lars Severin1)

Camilla giftet seg med Leif Ribe den 21. august 2010 i Holmenkollen kapell, Oslo. Hennes navn som gift er Camilla Høyem Ribe.

Camilla og Leif fikk disse 3 barna:

William Alexander Høyem Ribe
Olivia Madeleine Høyem Ribe
Sophie Nathalie Høyem Ribe

Erik Høyem. (Hilde Elisabeth Bjartheim5, Margit Eldrup4, Lars Severin3, Nils2, Lars Severin1)

Litteraturliste

Holt klokkerbok (Nr. 28.).
Aftenposten (Oslo.).
Agderposten.
Brev, mail og telefoner (editor.).
Slekt og Data gravminner.
Dypvåg klokkerbok B 11 1857 – 1872
Dypvåg klokkerbok B 12 1872 – 1886
Dypvåg klokkerbok B 14 1901-1922
E-post
Fjære klokkerbok B 11 1881 – 1905
Folketelling 1875
Folketelling 1891
Folketelling 1900
Folketelling 1910
Grimstad ministerialbok A 02 1882 – 1912.
Holt – en bygdebok I
Holt kirke Ministerialbok A 12 1885 – 1907.
Holt klokkerbok B 11 1897 – 1921.
Holt klokkerbok B 12 1919-1944.
Holt klokkerbok B 13 1940 – 1958.
Holt ministerialbok A 03 1765 – 1798
Holt ministerialbok A 04 1799 – 1813
Holt ministerialbok A 06 1820 – 1835
Holt ministerialbok A 07 1836 – 1848.
Holt ministerialbok A 08 1849 – 1860.
Holt ministerialbok A 09 1861-1871.
Holt ministerialbok A 10 1872- 1885.
Holt ministerialbok A 12 1885-1907.
Holt Ministerialbok A 13 1900 – 1912.
Holt Sorenskriveri – Vigselbok 01 1920 – 1944.
Kirkedøra (Tvedestrand.).
Kristiansand ministerialbok A 28 (entry, (1925). 1936 Kristiansand domprosti.).
Nissedal/Treungen klokkerbok 1893 – 1928
Norges bebyggelse Aust-Agder Østre Del
Søndeled Yttre klokkerbok 1912-1947 B 7
Tvedestrand klokkerbok B 01 1902-1956
Tvedestrand ministerialbok A 01 1885 – 1916
Tvedestrandsposten
Vestre Moland klokkerbok B7 1906 – 1929

Til toppen av siden!