Under denne fanen vil vi legge ut hus og eiendommer på Østerå. Så langt har vi lagt ut 9 eiendommer og etter hvert håper vi å få presentert samtlige eiendommer med litt informasjon. Vi legger ved et bilde eller to av eiendommen, kart og størrelse på eiendommen finner vi på Kartverket, se eiendom. I de tilfeller vi har funnet opplysninger om eiendommen i bokverket Norges Bebyggelse fra 1951 tar vi det også med.

Som f.eks. når husene ble bygd, hvem som har bodd der m.m. Har du noe du vil fortelle om “din” eiendom så send en post til en av oss.

Noen hus er borte, revet for lenge siden og det ble ikke bygd nytt hus på eiendommen. Et slikt tilfelle er huset til Peder Johnsen. Hadde huset eksistert i dag hadde helt sikkert het Fagermyrveien et eller anne for det lå i veikrysset hvor Fagermyrveien deler seg – videre mot Fagermyr og den andre veien går til Østerådalen og Feltstykket. Vi har kalt den Fagermyrveien xx. Men vi har også lagt ved et kart så det bør være greit å forestille seg hvor eiendommen var.

Vi vet at det er flere hus som er borte, men vi vil prøve å finne fram til så mange som mulig og legge ut informasjon etter hvert.

Eiendommer på Østerå