Fra Thora Alice Vik har vi mottatt et dikt om Østerå. Thora Alice ble født i 1947 på Epleviktangen. Nå er hun bosatt i Øygarden utenfor Bergen. Diktet er trolig skrevet av Thora Larsen (1884 – 1913), bestemor til Thora Alice.

Siste ord i linje 7 i første vers har ikke Thora Alice klart å tyde og originalen er dessverre borte, dette ordet er markert med rødt.

                   Østeraa

At Østeraa er gjæveste pladsen paa jorden,
se det vil vel ingen synes vær’ i tvil.
Om end der er nogen som vil lidt forlorent,
bestandigt dog Østeraa dig elske vi vil
Omend vi i verden engang skal dra ut,
til Østeraa vi længter dog hjemad tilslut.
Til Østeraa med skytterhus, kutorv og quisnston
Og alt som kan trekke erindringer frem.

Nei folket paa Østeraa jeg aldri kan glemme,
og kutorvsguttene minst utav alt.
Jeg kjenner ver eneste en paa hans stemme,
skjønt aldrig jeg med dem paa torvet har talt.
Vi piker vi skynder os flaue forbi,
bevare os vel for paa torvet at bli
For der er et offer man blir for kritikken
for sladder og ondskab og lidt utav hvert.

Ja Østeraa har også feil at fremvise,
men mangler og feil vistnok alle ting har.
Alikevel glade Østeraa vi prise:
«O Østeraa O Østeraa, vi har dig saa kjær.
Thi du har vor skole, vor losje, vort hjem,
som fører til lykke og velstand os frem
Og som har os lært at vi godt kunde leve,
om ikke vi brennvin og øl kunde faa. »

Naar fremmede kommer og Østeraa faar skue,
saa hører vi alle de siger som saa:
«Se her lever folket som perler i guldet,
det kan vi paa alle fabrikkene sjaa»
Men ikke de aner at Østeraafolk maa
om vinteren suge til labben blir blaa,
Om vaaren der ikke er andet tilbake,
end sener og ben og et skrumpete skind.

Nei Østeraafolk skal ei av rigdom sig rose,
og slet ikke nu i den senere tid.
Nei tom er den bleven den bundløse pose,
som Østeraafolk øste saa trottig av før.
Den posen, den fantes paa Smiths kontor
og den var saa ugrundelig stor,
Men Smith sagde stop og for posen han knyttet,
og Østeraafolk maatte se trolig derpaa.

Ja sørgelig er det at ei der skal findes,
arbeide saa folk kunde hjemme faa bli.
Nei en efter en maa vi se dem forsvinde
for at skaffe føde og klæder til sig.
Det er ondt for alle, men verst dog for dem,
som eier en hustru og smaabarn og hjem,
Og ei kan faa lov til at nyte den lykke,
som livet engang har givet i haand.

Fra Østeraa reiser de livsglade gutter,
som her var slik en velsignelse av.
Paa livets betingelser aldrig de prutter,
Men freidig de seiler paa livsskjæbnens hav.
En pløyer bølgen med vikingemot,
i Amerika mætter en anden sin fot.
Men en gang i tiden de kommer tilbake,
slik lød jo det løftet som pigerne fikk.

Der lysere tider for Østeraa vil rinde,
blot vi vil vente tolmodig derpaa.
Tilbake til Østeraa de veien vil finde,
Hver eneste en som derfra maatte gaa.
Da tiden var fattig og ussel og arm,
og ei hadde kraft at oppholde til barm,
Som maatte la pligten gaa over til andre,
thi stoltheten led jo adskillig derved.

Paa Østeraa’s fremtid vi glade vil haape
ja Østeraa kommer nok atter i ry
Og da skal et hjertelig velkommen (tilbake) vi raabe
til alle som kommer tilbake paany.
Saa hjertelig velkommen de alle skal ha,
hver eneste en som i Østeraa er glad
Tilslut saa for Østeraa et hurra vi vil raabe
Et hurra, et hurra et trefoldig hurra.