Etterkommere etter Ragnhild Lillebø og Erik Bjartheim

Første generasjon

Erik Bjartheim, sønn av Sigurd Eugen Pedersen og Helga Gundersen, ble født den 14. mai 1924 på Bjartheim, Rughaven, Tvedestrand og ble døpt den 3. august 1924 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Faddere ved dåpen fru Aaste Gundersen Rughaven, lærerinne Astri Pedersen Rjukan, montør Gunnar Isaksen Hamar og barnets far.

Erik ble konfirmert den 6. oktober 1940 i Holt kirke, Aust-Agder.

Han var sjømann og seilte som maskinist.

Bryllupsbilde Ragnhild Lillebø og Erik Bjartheim
Ragnhild Lillebø og Erik Bjartheim

Erik giftet seg med Ragnhild Lillebø, datter av Alf Lillebø og Hanna Driveklepp, den 22. juli 1950 i Holt kirke, Aust-Agder. Ekteskapet endte i skilsmisse i 1979. Forlovere ved vielsen var bedriftsøkonom Odd Apall, Borøy og husmor Karin Werner Apall, Borøy.

Ragnhild Lillebø Bjartheim
Ragnhild Lillbø ca 1946

Ragnhild ble født den 3. mars 1927 i Halkjelsgata 17, Volda og ble døpt den 24. april 1927 i Volda kirke, Møre og Romsdal.

Faddere ved dåpen var former Nils Lillebø, gartner Jens Dankertsen og hustru Borghild Dankertsen samt pike Ingrid Driveklepp.

Ragnhild og hennes familie flyttet ca 1935 fra Volda til Sandefjord. Der var de til januar 1940. Da flyttet de videre til Østerå og hennes far fikk jobb på Tangen verft i Tvedestrand.

Ragnhild ble konfirmert den 10. mai 1942 i Tvedestrand kirke, Aust-Agder.

Etter skilsmissen flyttet Erik til Haslatun, Grimstad i 1979. Han fikk jobb i Grimstad kommune og jobbet der til han ble pensjonist. I 1990 flyttet han tilbake til Tvedestrand og fikk leilighet i Albukjær, tilknyttet Strannasenteret og kun 5 minnutters gange fra der han ble født. Etter hvert ble helsa dårligere og han fikk plass på selve Strannasenteret hvor han var til han døde.

Ragnhild døde den 29. mai 1993 på(Aust-Agder sentralsykehus) Østerå, Holt, Aust-Agder, 66 år gammel, og ble begravet den 4. juni 1993 på Holt kirkegård.

Erik døde den 19. september 1999 på Tvedestrand sykehjem, 75 år gammel, og ble begravet den 23. september 1999 på Holt kirkegård.

Ragnhild og Erik fikk disse 4 barna:

Svein Erik Bjartheim ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder (Holt Fødehjem, Tvedestrand).
Helge Bjartheim ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder (Holt Fødehjem, Tvedestrand).
Turid Bjartheim ble født den 14. mai 1960 på Østerå, Holt, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).
Bente Bjartheim ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Familien Bjartheim 1993
Familien Bjartheim 1994 Fra venstre, Bente, Svein Erik, Erik, Helge og Turid

Andre generasjon (Barn)

Svein Erik Bjartheim (Erik1) ble født den 28. april 1951 på Østerå, Holt, Aust-Agder (Holt Fødehjem, Vesterveien, Tvedestrand) og ble døpt i Holt kirke.

Svein Erik arbeidet over 30 år i Risør og Tvedestrand Bilruter. De siste årene av yrkesaktiv karriere jobbet han som kasserer og saksbehandler ved Agder Transportabeiderforening i Kristiansand.

Helge og Sveuin Erik 17. mai 1958
Helge og Svein Erik 17. mai 1958

Svein Erik giftet seg med Ragni Maria Hafsten, datter av Karl Ragnar Hafsten og Aase Karoline Mellebye, den 15. juli 1978 i Dypvåg kirke, Aust-Agder. Ekteskapet endte i skilsmisse. Forlovere ved vielsen var Tom Twist, Østerå og Gerd Aida Refvik, Hønefoss.

Ragni ble født på Røde Kors klinikk, Oslo og ble døpt i Rakkestad kirke.

Ragni arbeidet som postfunksjonær i mange år. Hun hadde også lange perioder som poststyrer ved Gjeving og Staubø postkontorer. Hun ble dessverre utsatt for en trafikkulykke. Da ble hun tekst- og kryssordforfatter på hobbybasis.

Ragni flyttet etter skilsmissen til Eydehavn, Aust-Agder.

Ragni og Svein Erik var barnløse.

Svein Erik ble deretter samboer med Magnhild Fjellhøy, datter av Torvald Ingeman Torkildsen og Maria Kristiansen.

Magnhild ble født på Flekkerøy.

Helge Bjartheim (Erik1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder (Holt Fødehjem, Tvedestrand) og ble døpt Holt kirke, Aust-Agder.

Helge bor i Olav Sverres vei i Tvedestrand og han har i en årrekke arbeidet ved Lisand Industrier i Tvedestrand.

Helge ble forlovet med Gunn Hilde Paulsen, datter av Jan Edler Paulsen og Grete Nilsen, i september 1991 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Gunn ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Turid Bjartheim (Erik1) ble født den 14. mai 1960 på Østerå, Holt, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Turid Bjartheim
Turid Bjartheim 1960 – 2003

Turid forlovet seg med Bjørn Robert Kordel Pedersen, sønn av Oddbjørn Olaf Pedersen og Edle Marie Nilsen, den 5. desember 1981 i Tvedestrand, Aust-Agder. Forlovelse opphørt.

Bjørn Robert ble født den 5. april 1963 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Turid og Bjørn Robert fikk 1 datter:

Anne-Linn Bjartheim.

Turid giftet seg med Kjell Løvland, sønn av Nils Løvland og Margit Andersen, den 23. mai 1987. Ekteskap opphørt.

Turid og Kjell fikk 1 datter:

Charlotte Bjartheim Løvland ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Etter at Ragnhild døde i 1993 overtok Turid Tøgersli på Østerå.

Turid døde den 21. august 2003 på Østerå, Holt, Aust-Agder, 43 år gammel, og ble begravet den 28. august 2003 på Holt kirkegård.

Bjørn Robert døde den 28. februar 2019 i Tvedestrand, Aust-Agder 55 år gammel, og ble begravet den 12. mars 2019 på Holt kirkegård.

Bente Bjartheim (Erik1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Bente giftet seg med Thomas Svensen, sønn av John Arvid Svensen og Aslaug Oktavia Skottevik, den 11. desember 1982 i Tvedestrand, Aust-Agder. Ekteskapet endte i skilsmisse. De bodde i Wrold Wroldsensgate i Tvedestrand.

Thomas ble født den 6. juni 1950 i Tvedestrand, Aust-Agder. Thomas var sjømann.

Bente ble utdannet sykepleier ved Arendal Sykepleierhøgskole i 1993.

Thomas døde den 6. mars 2010 i Tvedestrand, Aust-Agder 59 år gammel og ble bisatt 12. mars 2010 fra Tvedestrand kapell. Urnen er satt ned på Tvedestrand kirkegård.

Bente og Thomas fikk disse 2 barna:


Hanne Beate Bjartheim Svensen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal)
Jon Andrè Bjartheim Svensen ble født i Tvedestrand, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Bente giftet seg deretter med Karsten Hovde, sønn av Johannes Hovde og Olga Marie Jensen, den 16. mai 2001.

Karsten ble født i Rjukan, Telemark.

Karsten var ansatt i Norsk Hydro. I to perioder arbeidet han ved bedriftens anlegg i Doha, Qatar. De siste åra før han gikk av med pensjon arbeidet han som daglig leder i stiftelsen Norsk Hydro Feriesenter.

Tredje generasjon (Barnebarn)

Anne-Linn Bjartheim Løvland. (Turid Bjartheim2, Erik1)

Anne-Linn var samboer med Roar Nylén, sønn av Rolf Nylén og Torill Fjeld, i mange år før de giftet seg den 30. april 2022 i Oslo Rådhus.

Roar ble født i Tvedestrand, Aust-Agder.

Anne-Linn og Roar fikk disse 2 barna:

Vemund Bjartheim Nylén ble født i Oslo.
Jakob Nylén ble født i Tvedestrand.

Charlotte Bjartheim Løvland (Turid Bjartheim2, Erik1) ble født på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Charlotte arbeider som sykepleier.

Charlotte fikk en sønn sammen med Frank A. Kvernvik, sønn av Geir Arne Andersen og Anita Kvernvik.

Etter at Turid døde overtok Charlotte Tøgersli, Østerå.

Charlotte og Frank fikk 1 sønn:

Jonas Kvernvik ble født på Østerå ( (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Hanne Beate Bjartheim Svensen (Bente Bjartheim2, Erik1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Hanne Beate er samboer med Nils Thomas Langsæv Reinertsen, sønn av Tom Halvor Reinertsen og Ragnhild Kristine Thorsen. Nils Thomas ble født i Arendal.

Nils Thomas Thomas og Hanne Beate bor i Molandsveien, Arendal.

Hanne Beate og Nils Thomas fikk disse 2 barna:

Haakon Reinertsen ble født i Arendal, Aust-Agder.
Ida Reinertsen ble født i Arendal, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Jon Andrè Bjartheim Svensen (Bente Bjartheim2, Erik1) ble født i Tvedestrand, Aust-Agder (Aust-Agder Sentralsykehus, Arendal).

Til toppen av siden!

Kilder:

Agderposten
Brev og telefoner
Grunnbok/Hovedbok
Holt klokkerbok B 13 1940 – 1958
Kirkedøra, menighetsblad
Norges Bebyggelse, Aust-Agder Østre Del
Rjukan Arbeiderblad
Tvedestrandsposten
Tvedestrand klokkerbok B 01 1902 – 1956
Volda Busetnadsoge Bind 4b
Volda klokkerbok C 06 1920 – 1932
Volda ministerailbok A 09 1891 – 1905