Vi legger først ut et bilde som stod i Østeråboka. Der ble mange personer gitt feil navn. Flere personer har sett på bildet og vi har satt et nummer på personene for lettere identifisering.

Østerå kviineforening ca 1930
Østerå kvinneforening ca 1930

1.rekke fra venstre: 1. Gina Jansen 2. Karen Skeimo (svigermor til Inger Skeimo) 3. Arne Gustavsen
4. Gjertrud Gjertsen, 5. Hedvig Werner Larsen
2 rekke fra venstre; 6. Regine Aanonsen, 7. Rudolf Råkenes, 8. Karen Gustavsen, 9. Elene Gustavsen
10. Tolene Gjertsen, 11. Ingeborg Jensen (gift med Henrik Jensen, drosjesjåfør, de bodde på Butikken)
3 rekke fra venstre: 12. Lisa Gjertsen, 13. Gundine Gustavsen Epleviktangen (mor til Ruth),
14. Kalma Aanonsen, 15. Her var de gamle usikre…, 16. Kirstine Ottesen, 17. Sana Larsen
4. rekke fra venstre: 18. Kirsten Jansen, 19. Nanna Johnsen, 20. Inger Skeimo
Bakerst fra venstre: 21. Marie Jansen, 22. Torborg Råkenes, 23. Lovise Johansen, 24. Anna Olsen
25. Nikoline Henriksen og 26. Gumborg Feltstykket.