Badstuvollen - Sagkleiva 32

Badstuvollen - Sagkleiva 32
Kart over Badstuvolle, Østerå
Kart over Badstuvollen Gnr. 21 - bnr 27. Areal 1340 m²
Beskrivelse av Badstuvollen ca 1950

Arvefeste Ole PedersenArvefæste (No 4 OR/1885 To Kroner).    Undertegnede Stian Terkildsen erkjender og vitterliggjør at have fæstet til Ole Pedersen og Efterkommere enTomt og Grund af følgende Udstrækning:

Grunden tager sin Begyndelse midt i den fra Østeraavandet rindende Bæk, i byttet mellom John Larsens og Christian Olsens eiendommer , hvorfra Byttet gaar i nordvestlig Retning overt et i Fjeldet udhugen Kryds til et andet Kryds, derfra i vestlig retning gjennem flere Krydse, derfra i sydlig, østlig og igjen østlig Retning til Bækken følgende Christen Olsens Eiendom. Senere danner Bækken Byttet i østlig Retning til Udgangspunktet.

Denne Grundstrækning , Badstuvollen kaldet, ved Skylddelingsforretninng af 20 July, afhjemlet 1 Septbr sidsleden ansæt til 2 /. Skyld, skal herefter følge og tilhøre Ole Pedersen, hans Arvinger og Efterkommere, der eier det paa Grunden staaende Hus, som en sand og rigtig erhvervet Arvefæsteeiendom, mod at der til mig og senere Eiere af Hovedbruget svarer 10 – ti – Kroner i aarlig Grundleie, hvilken leie skal erlegges  hvert Aars 23. December.

For Overdragelsen bliver jeg Hjemmelsmand efter Loven. Grunden udgaar fra min Eiendom LN 778 og 780A Østeraa i Holt.

Østeraa den 3. October 1885.

Til vitterlighed:             Stian Terkildsen     
N. Eldrup.                       Ole Pedersen
L. Gjertsen                          m.p.P.

03.10.1885. Arvefeste fra Stian Terkildsen til Ole Pedersen.

16.05.1895. Kontrakt, hvor Ole Pedersen leier til Østerå Feltspatmølle tomt til møllens turbinhus, samt rett til å legge turbinrøret over denne eiendom og videre føre kraftledningen over denne eiendom og ned til møllen.

03.04.1905. Skjøte fra Ole Pedersen til sin sønnesønn Ole Nilsen for kr 380,-. Selgeren forbeholder seg fritt husvære for seg og sin svigerdatter Gumborg sålenge hun forblir ugift.

24.09.1920. Skjøte. Gunborg Olsenskjøter og overdrar gnr. 2 . bnr. 27 Badstuvollen til Th. Larsen, Tvedestrand for kr. 1.500,-.

17.08.1932. Skjøte fra Th. Larsen og hustru til frøken Anne Lindland på denne eiendommen for kr 1.500,-.

27.11.1980.  Skifteskjøte til Sverre og Gerd Løvaas.

18.12.1991. Fester. Lisbet Kvisle og Merete L. Marthinsen

07.07.1998. Hjemmelshaver. Jan Andreas Takvam. Avgitt 22.12.1998

01.09.2000. Hjemmelshaver Merete Løvaas Marthinsen.

Badstuvollen - Sagkleiva 32

Badstuvollen (Sagkleiva 32) - Folketelling 1865

NavnAlderFødestedStillingYrke
Ole Pedersen37Bjelland sognHusfaderSagbruksarbeider - husmann uten jord
Karen Elene Nilsdatter44Dypvåg sognHans kone
Nils Olsen8HoltDeres sønn
Kristine Olsdatter7HoltDeres datter
Thora Emilie Olsdatter5HoltDeres datter
Karoline Olsdatter2Holt Deres datter

Badstuvollen (Sagkleiva 32)- Folketelling 1875

FornavnEtternavnFam.stillingSivilstandYrkeFødtFødested
OlePedersenHusfaderGiftArbeidsmann, plankeskjærer, strandsidder1830Bjelland sogn
Karen HelineNilsdatterKoneGift1822Dypvåg sogn
NilsOlsenSønnUgiftMatros1858Holt sogn
ThoraOlsdatterDatterUgift1861Holt sogn
KarolineOlsdatterDatterUgift1864Holt sogn
TellefPedersenHusfaderens bror/losjerendeUgiftSkipstømmermann på verft1847Bjelland sogn

Badstuvollen (Sagkleiva 32) - Folketelling 1891

NavnEtternavnFamilestatusSivilstandYrkeFødtFødested
NilsAanondsenHovedpersonEnkemannSagbruksarbeider1854Holt
Kristine KarolineNilsdatterDatterUgift1884Holt
OlePedersenLosjerende, tilhører familienEnkemannSagbruksarbeider1830Bjelland sogn
Ingeborg HannaHansenHusholderskeUgift1872Dypvåg sogn
GamberOlsdatterHpEnkeBeskjeftiget ved sagbruket1856Kviteseid, Telemark
OleNilsenSønn1884Holt

Badstuvollen (Sagkleiva 32) - Folketelling 1900

NavnFødtFødestedStillingFam.statusYrke
Ole Pedersen1830Gribstad LMHusfaderEnkemannArbeider ved sagbruk
Gumborg Olsdatter1856KvitseidHusmoderEnkeHusgjerning og maskinstrikking
Ole Nielsen1884HoltSønnUgiftArbeider ved sagbruk

Badstuvollen (Sagkleiva 32) - Folketelling 1910

FornavnEtternavnFødtFødestadFam.stillingSivilstandYrke
GumborgOlsdatter25.04.1956KvitseidHusmoderEnkeStrikkerske og håndarbeid

Badstuvollen (Sagkleiva 32) - Folketelling 1920

NavnFødtFødestedFam.stillingYrkeGiftAnnet
Gumborg Olsen25.04.1856KvitseidHovedpersonEnke etter sagarbeider Nils Olsen.EnkeHusflidsarbeid
Peder Hansen01.02.1894HoltSkogsarbeiderUgiftLosjerende med full kost
Alexander Hansen03.01.1896HoltSkogsarbeiderUgiftLosjerende med full kost