Etterkommere av Lina Marie Elisabeth Tellefsen og Torje Aadnesen

Første Generasjon

Torje Aadnesen, sønn av Aadne Olsen og Margrethe Knudsdatter, ble født den 4. januar 1833 i Borgen, Fyresdal, Telemark og ble døpt den 4. april 1833 i Moland kirke, Fyresdal, Telemark. Han ble konfirmert den 18. juni 1848 i Moland kirke, Fyresdal, Telemark og han hadde utmerket god kunnskap og sedelig oppførsel.

Han giftet seg med Lina Marie Elisabeth Tellefsen, datter av John Tellefsen og Johanne Marie Lundgren, den 10. oktober 1856 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var J. Crøger og Anders Jørgensen. Lina ble født den 27. januar 1825 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 19. august 1825 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder. Hun ble konfirmert den 3. mai 1840 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder.

Torje arbeidet som skolelærer og telegrafist. Torje døde den 21. desember 1868 i Kragerø, Telemark, 35 år gammel, og ble begravet den 28. desember 1868 på Kragerø kirkegård, Telemark.
Elisabeth døde den 6. mars 1914 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder, 89 år gammel, og ble begravet den 11. mars 1914 på Holt kirkegård, Holt, Aust-Agder.

Torje og Lina fikk disse 4 barna:

Adolf Aadnesen ble født den 4. juli 1858 i Kristiansand, Vest-Agder.
John Marius Aadnesen ble født den 13. mars 1861 i Kragerø, Telemark.
Augusta Marie Aadnesen ble født den 26. januar 1864 i Kragerø, Telemark.
Ludvig Aadnesen ble født den 25. november 1865 i Kragerø, Telemark.

Andre generasjon (Barn)

Adolf Aadnesen (Torje1) ble født den 4. juli 1858 i Kristiansand, Vest-Agder og ble døpt den 25. juli 1858 i Kristiansand Domkirke, Vest-Agder. Faddere ved dåpen var madame R. Knudsen, Theodora Gundersen, O. Jørgensen, P. A. Knudsen og Nils Gundersen. Han ble konfirmert den 6. oktober 1872 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder og bodde på Bakke i Tvedestrand.

Adolf giftet seg med Marie Augusta Gundersen, datter av Andreas Gundersen og Johanne Bergitte Olsen, den 14. juni 1888 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var A. Bryngelsen, Tvedestrand og A. Gundersen. Marie ble født den 2. mai 1867 i Tvedestrand, Aust-Agder, ble døpt den 10. juni 1867 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder. Hun ble konfirmert den 1. oktober 1882 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder og hun fikk karakteren utmerket godt.
Adolf arbeidet som kjøpmann og handelsfullmektig i Tvedestrand, Aust-Agder.

Marie døde den 4. februar 1949 i Tvedestrand, Aust-Agder, 81 år gammel, og ble begravet den 10. februar 1949 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.
Adolf døde den 14. februar 1955 i Tvedestrand, Aust-Agder, 96 år gammel, og ble begravet den 18. februar 1955 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.

Adolf og Marie fikk disse 5 barna:

Lina Marie Elisabeth Aadnesen ble født den 30. mars 1889 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Birgit Johanne Aadnesen ble født den 19. januar 1891 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Thorolf Borgen Aadnesen ble født den 11. oktober 1892 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Andreas Bernhard Aadnesen ble født den 17. november 1894 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Helga Aadnesen ble født den 8. juli 1897 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder.

John Marius Aadnesen (Torje1) ble født den 13. mars 1861 i Kragerø, Telemark og ble døpt den 21. april 1861 i Kragerø kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var organist Anders Sørensen, Kragerø, klokker Fr. Hougen, skolelærer Knutzen, madam Stina Jacobsen og pike Jensine Aanondsen. Han ble konfirmert den 1. oktober 1876 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder og han fikk karakteren godt i kunnskap og han hadde rosverdig flid og oppførsel.

Han seilte som sjømann. Han mønstret første gang på “Diktator” i september 1879. Han fikk styrmanns-eksamen i august 1884 og skipperksamen i mai 1886. Han mønstret på “Østeraa” i september 1882 og deretter i september 1884. Han mønstret av i Liverpool den 24. mars 1886. John døde den 5. desember 1886, 25 år gammel. Han seilte som styrmann på SS Cymre som forliste og han druknet.

Augusta Marie Aadnesen (Torje1) ble født den 26. januar 1864 i Kragerø, Telemark og ble døpt den 16. juni 1864 i Kragerø kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var overrettssakfører Halvor Bentsen, Kragerø, telegrafinspektør Jacob Thor Berg Struve, Brevik, skoleinspektør Paul Hougen, Fredrikshald, madame Valborg Hougen, Kragerø og jomfru Thea Bentsen, Kragerø. Hun døde den 27. februar 1868 i Løkken, Kragerø, Telemark, 4 år gammel, og ble begravet den 2. mars 1868 på Kragerø kirkegård, Telemark. 

Ludvig Aadnesen

Ludvig Aadnesen 1865 - 1956
Ludvig Aadnesen 1865 – 1965

(Torje1) ble født den 25. november 1865 i Kragerø, Telemark og ble døpt den 20. april 1866 i Kragerø kirke, Telemark. Faddere ved dåpen var kandidat Torvald Olsen, Kragerø, skolelærer Lars Espeland, telegrafist Henrik Henriksen, madame Augusta Marie Poppe og jomfru Johanne Andrea Thomassen. Han ble konfirmert den 3. oktober 1880 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder og han fikk karakteren meget godt.
Han arbeidet som skipsmegler i Cardiff, England. Han døde den 9. april 1956 i Whitchurch, Glam, England, 90 år gammel.

 

Fugløen var Aadnesens livsverk

Det var Ludvig Aadnesen (1865 – 1956) som i 1918 kjøpte Fugløen.

Fugløen, Tvedestrand
Fugløen, Tvedestrand

Som nykonfirmert 15-åring ble Ludvig Aadnesen sendt til sjøs. Det var meningen at han skulle gå gradene som styrmann og skipper, og senere kanskje reder, men han passet ikke som sjømann.  På sin første store sjøreise ble han så kraftig sjøsyk at han måtte settes i land i England, forteller Adolf Aadnesen.

Begynte i lære

Her oppsøkte han sin morbror i Cardiff, hvor han begynte i lære i hans skipsmeglerfirma. Dette innebar blant annet opphold i Paris, der han møtte Harald Dahl, den ene av to idérike brødre fra Sarpsborg.

– Aadnesen og Dahl gikk i kompaniskap og startet skipsmeglerforretning i Cardiff, Aadnesen & Dahl Ltd, forteller slektningen.

Adolf Aadnesen sier også at grandonkelen selv har fortalt ham at det var Dahl som hadde fantasien og ideene, mens han selv måtte beregne lønnsomheten og administrere virksomheten.

– De ble et godt team.

Suksess

Etter en vanskelig start løsnet det. Firmaet de to etablerte vokste raskt til en meget stor forretning. De meglet mye trelast på Østersjøen og kulleksport fra Cardiff, og ble snart hovedkontakt for skandinaviske redere.

I Cardiff var Ludvig Aadnesen en av de første som kjøpte bil. Han var også gudfar for Harald Dahls sønn, den kjente forfatteren Roald Dahl. Roald forteller fra sin barndom om hvor morsomt det var å sitte på i bilen mens Aadnesen kjørte den helt opp til 100 km/t.

Havfiske

Aadnesen var i tillegg, sammen med Harald Dahl og hans bror Oscar Dahl, med å etablere firmaet Pecheries Atlanticues i Paris som utviklet seg til Frankrikes største havfiskeforretning.

Etter 20-års virksomhet var det Ludvig Aadnesens mening å trekke seg ut av firmaet og bosette seg i Paris. Men så døde Harald Dahl uventet, 57 år gammel, av lungebetennelse i 1920. Da var firmaet i en glimrende økonomisk situasjon, og etter hva sønnen, Roald Dahl opplyser, så var hans fars formue på 150.000 pund. Det var mange penger den gang.

Etter Dahls død overtok Aadnesen firmaet alene. Noen år senere overlot Aadnesen bestyrelsen av firmaet til Sverre Stranger, som var gift med hans brors datter Elisabeth Aadnesen.

Samfunnsengasjement

Adolf Aadnesen forteller at hans grandonkel ga bort en mengde penger til institusjoner og enkeltpersoner. I 1939 ga den litteraturinteresserte forretningsmannen et legat der rentene skulle gå til å fremme interessen for Ibsen i Frankrike.

Bygde opp øya

Fugløen, Tvedestrand, hovedhuset
Fugløen, Tvedestrand, hovedhuset

I 1918, 53 år gammel, kjøpte Ludvig Aadnesen den ca 100 dekar store Fugløen.

– Det var ingen bygninger da han kjøpte øya. Han førte straks opp de to vakre bygningene; hovedhuset og paviljongen med gjesterom. Videre anla han hager, dammer og parkmessige anlegg over hele øya. Fugløen var min grandonkels livsverk, sier Adolf Aadnesen.

Som tjenerstab hadde onkelen båtmann, husbestyrerinne og tre tjenestepiker. I tillegg var det stadig ekstra folk.

– Han likte store og raske motorbåter og hadde to, tre slike av gangen. Det var båtmannen som kjørte, men av og til fikk vi prøve litt. Det var moro, forteller Aadnesen, som beskriver Fugløen som et eldorado for barna.

Fire måneder i året

Ludvig Aadnesen flyttet ut til Fugløen like etter 17. mai og ble til godt ut i september.

– Kontakten med forretningene ble opprettholdt med brev og gjennom telegrafen i Tvedestrand.

Ludvig Aadnesen, som var kommandør av St. Olav, ridder av Nordstjerneordenen og ridder av æreslegionen, hadde selv ingen barn. Men hans brors barn og barnebarn ble behandlet som om de skulle være hans egne. Da han døde i 1965 overtok hans nevø, Torolf Borgen Aadnesen øya og senere to av hans sønner.

I 2007 ble eiendommen solgt til Sissel og Olav Nils Sunde.

 

Tredje generasjon (Barnebarn)

Lina Marie Elisabeth Aadnesen (Adolf2, Torje1) ble født den 30. mars 1889 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 26. mai 1889 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fru Lina Aadnesen, frøken Ingeborg Knudsvig, A. Gundersen, Lars Larsen og Gunder M. Gundersen. Hun ble konfirmert den 10. april 1904 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Hun arbeidet som lærerinne ved Haugesund kommunale middelskole i 1917.

Lina giftet seg med Sverre Hagbarth Stranger, sønn av Hagbart Nilsen og Trine Holm, den 7. juli 1917 i Johannes kirke, Kristiania, Norge. Forlovere ved vielsen var agent Einar Rosenqvist, Bergen og overlærer Theodor Findahl, Hvalstad. Sverre ble født den 11. mai 1888 i Tvedestrand, Aust-Agder, ble døpt den 14. juni 1888 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Han ble konfirmert den 10. april 1904 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder og han fikk karakteren nesten meget godt.

Sverre Hagbarth arbeidet som skipsreder og og var utnevnt til honorær konsul i Cardiff, England.

Sverre Hagbarth døde den 23. juli 1958 i Whitchurch, Cardiff, England, 70 år gammel, og ble begravet den 26. juli 1958 på Cardiff kirkegård, Cardiff, Wales, England.
Lina døde den 20. april 1961 i Whitchurch, Cardiff, England, 72 år gammel, og ble begravet på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.

Sverre og Lina fikk disse 3 barna:

Jan Hagbarth Stranger ble født den 14. juni 1918 i Munkedamsveien 59, Kristiania.
Marie Elisabeth Stranger ble født den 25. september 1920 i Ullevålsveien 16, Kristiania.
Vesla Stranger ble født den 14. november 1923 i Sven Bruunsgate 5, Kristiania.

Birgit Johanne Aadnesen (Adolf2, Torje1) ble født den 19. januar 1891 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 8. mars 1891 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Birgitte Gundersen, Amborg Knutsen, Andr. Gundersen, G. M. Gundersen og N. Greina. Hum ble konfirmert den 7. oktober 1906 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder og hun fikk karakteren medet godt -.

Hun giftet seg med Eyvind Hagbart Stranger, sønn av Hagbart Nilsen og Trine Holm, den 11. februar 1926 i Johannes kirke, Kristiania, Norge. Forlovere ved vielsen var rentenist frøken Marie Gundersen, Tvedestrand og Pr. løitnant Torolf Stranger, Professor Dahls gate, Oslo. Eyvind ble født den 16. mai 1890 i Tvedestrand, Aust-Agder, ble døpt den 29. juni 1890 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Eyvind ble konfirmert den 2. oktober 1904 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder og han fikk karakteren utmeget godt.
Familien bodde i 1935 på Knutsvik, Tvedestrand.

Eyvind døde den 4. desember 1954 på Knutsvik, Tvedestrand, 64 år gammel, og ble begravet den 9. desember 1954 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.
Birgit døde den 18. januar 1974 i Tvedestrand, Aust-Agder, 82 år gammel, og ble begravet den 25. januar 1974 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.

Eyvind og Birgit fikk 1 sønn:

Tore Stranger ble født den 15. oktober 1928 på Knutsvik, Tvedestrand.

Torolf Borgen Aadnesen (Adolf2, Torje1) ble født den 11. oktober 1892 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 13. november 1892 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Lina Aadnesen Bakke, Andrea Næs Tvedestrand, John Larsen Østerå, Ole Knutsvik og faren. Han ble konfirmert den 4. oktober 1908 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Han bodde i 1915 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder, Norge. Han arbeidet som gårdbruker og han var skogeier på Østerå, Holt, Aust-Agder.

Thorolf giftet seg med Margareth Greina, datter av Lars Nilsen Greina og Ingeborg Myhre, den 29. november 1925 i Trefoldighetskirken, Arendal, Aust-Agder. Forlovere ved vielsen var lærer Støyl Vang, Østerå og banksjef Greina, Tvedestrand. Margareth ble født den 23. januar 1903 på Vesterkleiv, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 1. mars 1903 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Hun ble konfirmert den 11. mai 1919 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt.

Thorolf døde den 31. august 1972 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder, Norge, 79 år gammel, og ble begravet den 4. september 1972 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.
Margareth døde den 7. august 1976 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder, Norge, 73 år gammel, og ble begravet den 14. august 1976 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.

Nekrolog: Skogeier Torolf Aadnesen er avgått ved døden nær 80 år gammel. Aadnesen tilhørte en meget ansett familie her i distriktet. Han overtok for en del år siden en større skogeiendom på Østerå som han har drevet på en mønstergyldig måte.I sine yngre år var Aadnesen en meget habil skytter og var i mange år en av de ledende innen Østerå skytterlag. Aadnesen var også kjent som en ivrig travsportsmann og han hadde flere hester som hevdet seg innen travsporten på Sørlandet. Han innehadde også opp gjennom årene endel kommunale tillitsverv og var meget benyttet som domsmann.

Torolf Aadnesen var en elskverdig mann som vil bli sterkt savnet av alle som kjente ham. Fred med hans minne.

Thorolf og Margareth fikk disse 3 barna:

Adolf Aadnesen ble født den 12. november 1926 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder.
Ludvig Aadnesen ble født den 20. februar 1929 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder,
Lars Aadnesen ble født den 7. oktober 1930 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder.

Andreas Bernhard Aadnesen (Adolf2, Torje1) ble født den 17. november 1894 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 6. januar 1895 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var moren, Kirsten Gundersen, kjøpmann A. Gundersen, skipsfører John Knutsen og G. Gundersen. Han ble konfirmert den 22. mai 1910 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder.

Han døde den 15. november 1922 i Dover, England, 27 år gammel, og ble begravet den 25. november 1922 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder. Han døde av hjertefeil i Dover, England på hjemreise fra Bad Nauheim, Tyskland.

Helga Aadnesen (Adolf2, Torje1) ble født den 8. juli 1897 på Bakke, Tvedestrand, Aust-Agder og ble døpt den 15. august 1897 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fru Kirsten Nilsen Bydalen, Johanne Larsen Østerå, Viktor Larsen Østerå, Henrik Henriksen Tvedestrand og faren. Hun ble konfirmert den 4. mai 1913 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder og hun fikk karakteren meget godt -.

Helga giftet seg med Nikolai Fredrik Severin Grundtvig, sønn av Thorvald Grundtvig og Aase Margrethe Bang, den 7. mars 1925 i Oslo. Nikolai ble født den 4. mars 1898 på Lillehammer, Oppland, ble døpt den 24. april 1898 i Lillehammer kirke, Oppland.
Han arbeidet som apoteker på Lillehammer, Oppland.

Nikolai døde den 16. november 1984 på Lillehammer, Oppland, 86 år gammel, ble bisatt 23. november 1984 fra Lillehammer kirke, Oppland.
Birgit døde den 16. juni 1988 på Lillehammer, Oppland, 90 år gammel.

Nikolai og Helga fikk disse 2 barna:

Grete Grundtvig ble født den 20. januar 1926 på Lillehammer, Oppland.
Mona Grundtvig ble født den 17. februar 1928 på Lillehammer, Opplandn

Fjerde generasjon (Oldebarn)

Jan Hagbarth Stranger (Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 14. juni 1918 i Munkedamsveien 59, Kristiania og ble døpt den 28. juli 1918 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var kjøpmann Adolf Aadnesen, kontorsjef Einar Rosenqvist, Kristiania, maskinist Håkon Stranger, telegrafistinne Borghild Nilsen og frøken Birgit Aadnesen. Jan ble konfirmert den 27. april 1934 i Cardiff, England.

Jan giftet seg med Caroline Johnson Inkster, datter av Robert Macauley Inkster og Margaret “Meg” McWhannell, den 4. oktober 1945 i St. Andrew’s Church of Scotland, Rome, Italy. Caroline ble født den 5. desember 1919. Hun arbeidet som sykepleierske.
Familien bodde i 1977 i Newcastle, New South Wales, Australia.

Jan døde den 6. september 2003 i Sydney, New South Wales, Australia, 85 år gammel.
Caaroline døde den 15. januar 2009 i Muthill, Perth & Kinross, Scotland, United Kingdom, 89 år gammel, og ble begravet i Macquarie Park Cemetery and Crematorium North Ryde, Ryde City, New South Wales, Australia.

Jan og Caroline fikk disse 2 barna:

Helga Jennifer Katrina Stranger ble født i Glamorganshire, Cardiff, England.
Jane Marie Margaret Elisabeth Stranger ble født i Glamorganshire, Cardiff, England.

Marie Elisabeth Stranger (Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 25. september 1920 i Ullevålsveien 16, Kristiania og ble døpt den 30. januar 1921 i Gamle Aker kirke, Kristiania. Faddere ved dåpen var fru Marie Aadnesen, frøken Helga Aadnesen, Eivind L. Stranger og skipsmegler Ludvig Aadnesen.
Hun giftet seg med Stein Evju, sønn av Karl Evju og Borghild Aasen, den 24. mars 1945 i England. Stein ble født den 27. februar 1915 i Bussedalen, Kongsberg, Buskerud og ble døpt den 1. april 1915 i Kongsberg kirke.

Han ble i statsråd utnevnt til kommandørkaptein i Marinen i 1958. Den 1. juli 1975 ble han utnevnt til St. Olavs Orden – Ridder av 1. klasse. Utmerkelsen ble tildelt for hans virke i H. K. H. Kronprinsens tjeneste.

Stein døde den 11. september 1992 i Oslo, 77 år gammel, og ble bisatt 18. september 1992 fra Vestre krematorium, Oslo. Urnen ble satt ned den 23. september 1993 på Voksen gravplass, Oslo.
Marie Elisabeth døde den 13. mars 2013 i Oslo, 92 år gammel, og ble begravet den 6. juni 2013 på Voksen gravplass, Oslo.

Stein og Marie fikk disse 2 barna:

Helene Evju.
Edle Evju

Edle Cathrine (Vesla) Stranger (Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 14. november 1923 i Sven Bruunsgate 5 og Kristiania, ble døpt den 17. februar 1924 i Gamle Aker kirke, Kristiania. Hennes døpenavn var Edle Cathrine.
Faddere ved dåpen var fru Marie Aadnesen, fru Mucka Rosenqvist, apoteker Hjalmar Lydersen og gårdbruker Thoralf Aadnesen.

Edle Catherine (Vesla) Stranger ble født i Kristiania i 1923. Hun var yngst av tre barn og ble derfor kalt Vesla.

Vesla og familien flyttet fra Oslo til Cardiff i 1926. Hennes far jobbet der for sin onkel som var skipsmegler hos Aadnesen og Dahl. Hans onkel Ludwig Aadnesen hadde dannet selskapet sammen med Harald Dahl, far til forfatteren Roald Dahl.

Vesla vokste opp I Llandaff, en forstad til Cardiff, fram til hun dro til London for å studere ved Slade School of Fine Art (University of London) I 1938. I 1939 flyttet Vesla til Oxford pga at skolen ble flyttet ut av London under krigen. I Oxford delte skolen lokaler med Ruskin School of Drawing and Fine Art.
Ved krigens slutt fortsatte hun på Slade hvor hun møtte sin fremtidige ektemann Frederick de Rohan Willner, som også studerte der.
Vesla malte landskapsakvareller fra mange steder, som Oxford, London, Paris og St Petersburg. Hun var også en dyktig portrettmaler, blant annet har hun malt sheriffen av London, Sir Basil Blackwell og grevinne Tolstoy.

Vesla giftet seg med Frederick Thaddeus de Rohan Willner, sønn av F. Willner, den 22. september 1951. Frederick ble født den 24. februar 1923 i Wien, Østerrike. Han arbeidet som interiørdesigner.

Frederick Willner har laget en fin familierapport på tysk, engelsk og fransk som du finner her. 

Vesla døde den 15. april 2000 i Le Bar Sur Loup, Alpes-Maritimes, France, 76 år gammel, og ble begravet den 20. april 2000 i Bagnols-en-Forét, Frankrike.
Frederick døde den 5. januar 2003 i Grasse, Alpes-Maritimes, Frankrike, 79 år gammel, og ble begravet den 11. januar 2003 i Le Bar Sur Loup, Alpes-Maritimes, France.

Frederick og Vesla fikk disse 5 barna:

Catherine Elizabeth Lisy de Rohan Willner.
Jan Frederick de Rohan Willner ble født den 13. oktober 1955 i Oxford, England.
Joss Willner.
Eric Willner.
Guy Willner.

Tore Stranger (Birgit Johanne Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 15. oktober 1928 på Knutsvik, Tvedestrand. Han ble konfirmert den 12. mai 1946 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Han giftet seg med Anlaug Sønderland.

Tore døde den 21. desember 2000 i Tvedestrand, Aust-Agder, 72 år gammel, og ble begravet den 28. desember 2000 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.

Tore og Anlaug fikk disse 2 barna:

Anne Cecilie Adeline Elisabeth Sønderland Knutsvik Stranger.
Eyvind Hagbart Stranger ble født den 30. september 1956 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Adolf Aadnesen

Adolf Aadnesen 1926 - 2017
Adolf Aadnesen 1926 – 2017

(Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1) ble født den 12. november 1926 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder, Norge og ble døpt den 16. oktober 1927 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var Ludvig Aadnesen Cardiff (ved Adolf Aadnesen), fru Marie Andersen, fru Borghild Songedal, frøken Elisabeth Fredvik og L. N. Greina. Han ble konfirmert den 10. mai 1942 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Han giftet seg med Torunn Kristine Magnhild Bakke, datter av Bernhard Bakke og Mina Moljord Beiarn, den 27. desember 1956. Torunn ble født den 27. juni 1928 i Lødingen, Nordland og ble døpt den 30. september 1928 i Lødingen kirke, Nordland.

Han var yrkesmilitær og ble obertsløytnant i forsvaret, Torbunn arbeidet som stenograf.

Torunn døde den 16. februar 2016 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder, Norge, 87 år gammel, og ble begravet den 23. februar 2016 på Holt kirkegård, Holt, Aust-Agder.
Adolf døde den 5. juli 2017 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder, Norge, 90 år gammel, og ble begravet den 13. juli 2017 på Holt kirkegård, Holt, Aust-Agder.

Adolf og Torunn fikk disse 3 barna:

Torolf Aadnesen.
Aase Margrethe Aadnesen.
Jon Aadne Aadnesen.

Ludvig Aadnesen (Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1) ble født den 20. februar 1929 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder, Norge og ble døpt den 28. april 1929 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder. Faddere ved dåpen var fru banksjef Greina, fru Birgit Stranger Oslo ved barnets mor, gårdbruker Adolf Aadnesen Bakke og lektor Greina, Bergen ved banksjef Greina. Han ble konfirmert den 7. oktober 1945 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder.
Ludvig giftet seg med Kari Kristiansen.

Ludvig døde den 25. juni 2021 i Oslo, 92 år gammel, og ble bisatt 6. juli 2021 fra Ullern kirke, Oslo.

Ludvig og Kari fikk disse 2 barna:

Ludvig Gunnar Aadnesen.
Henrik Aadnesen.

Lars Aadnesen (Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1) ble født den 7. oktober 1930 på Østerå (Østeråvannsveien 1), Holt, Aust-Agder. Han ble konfirmert den 12. mai 1946 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder.
Lars var utdannet dr. ingeniør innen bygningsteknikk.
Han giftet seg med Elin Birgitta.

Lars døde den 19. juli 2003 i Oslo, 72 år gammel, og ble begravet den 29. juli 2003 på Ullern kirkegård, Oslo.

Lars og Elin fikk disse 4 barna:

Anna Marie Aadnesen.
Lars Aadnesen.
Andreas Torolf Aadnesen.
Margaret Elisabet Aadnesen.

Grete Grundtvig (Helga Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 20. januar 1926 på Lillehammer, Oppland og ble døpt den 1. april 1926 i Lillehammer kirke, Oppland. Hennes døpenavn var Aase Margrete. Faddere ved dåpen var fru Marie Aadnesen, fru Elisabeth Stranger, apoteker Thv. Grundvig og cand. jur. Otto Grundvig.

Grete giftet seg med Ralph Egon Westheimer, sønn av Alfons Westheimer, den 13. juli 1950 i Holt kirke, Holt, Aust-Agder. Bryllupsfeiringen var på Bakke i Tvedestrand. Ralph ble født den 28. august 1918 i København, Danmark.
Både Grete og Ralph arbeidet som organister.

Ralph døde den 4. november 1960 i Tyskland, 42 år gammel. Han omkom i en bilulykke.
Grete døde den 9. juni 2018 på Lillehammer, Oppland, 92 år gammel.

Ralph og Grete fikk disse 2 barna:

Andreas Bernhard Grundtvig Westheimer.
Monica Grundtvig Westheimer.

Mona Grundtvig (Helga Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 17. februar 1928 på Lillehammer, Oppland, ble døpt den 20. mai 1928 på Lillehammer, Oppland. Hennes døpenavn var Marie Augusta.
Faddere ved dåpen var fru Margrethe Grundvig, hjemmeværende Antonette Grundvig, fru Birgit Stranger, Adolf Aadnesen (fraværende) og Torolf Aadnesen (fraværende). Hun giftet seg med Egil Stokstad den 13. mars 1954 på Lillehammer, Oppland. Ekteskapet endte i skilsmisse. Han ble født den 21. mai 1921.
Han var kapteinløytnant i 1954 senere ble han kommandørkaptein.

Egil døde den 4. desember 1978 i Bærum, Akershus, 57 år gammel, og ble begravet den 18. juni 1979 i Haslum gravplass, Bærum, Viken.
Mona døde den 9. juni 2012 i Bekkestua, Bærum, Akershus, 84 år gammel, og ble bisatt 18. juni 2012 fra Haslum krematorium, Bærum, Oslo.

Egil og Mona fikk disse 2 barna:

Merete Julie Grundvig Stokstad.
Helge Fredrik Grundtvig Stokstad.

Femte generasjon (Tippoldebarn)

Helga Jennifer Katrina Stranger. (Jan Hagbarth Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Jane Marie Margaret Elisabeth Stranger. (Jan Hagbarth Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Helene Evju (Marie Elisabeth Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)

Edle Evju
(Marie Elisabeth Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Edle giftet seg med Fredrik Friis Holler. (Ekteskap opphørt).

Fredrik og Edle fikk dette barnet:

Rikke Holler

Catherine Elizabeth Lisy de Rohan Willner (Vesla Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Catherine giftet seg med Stig Birkeland

Stig og Catherine fikk disse 2 barna:

Emilie Birkeland.
Sophie Birkeland

Jan Frederick de Rohan Willner (Vesla Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 13. oktober 1955 i Oxford, England og døde den 29. juli 2019 i Rouret, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France, 63 år gammel.

Jan giftet seg med Susie.

Jan og Susie fikk disse 2 barna:

Maximillian Willner.
Genevieve Willner.

Joss Willner. (Vesla Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)

Joss giftet seg med Katja.

Joss og Katja fikk disse 2 barna:

Frederick Willner.
Nicholas Willner.

Eric Willner. (Vesla Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)

Eric giftet seg med Camilla Erskine.

Guy Willner. (Vesla Stranger4, Lina Marie Elisabeth Aadnesen3, Adolf2, Torje1)

Guy giftet seg med Laurence Guerre.

Guy og Laurence fikk disse 3 barna:

Maud Willner.
Constance Willner.
Hugo Willner.

Anne Cecilie Adeline Elisabeth Sønderland Knutsvik Stranger. (Tore Stranger4, Birgit Johanne Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Anne giftet seg med Tomas Rudberg Larsen den 30. mai 1987 i Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder.

Tomas og Anne fikk disse barna:

Lina Marie Emilie Stranger Larsen.
Anne Mira Kathinka Stranger Larsen.
Fanny Elisabeth Martine Stranger Larsen.

Eyvind Hagbart Stranger (Tore Stranger4, Birgit Johanne Aadnesen3, Adolf2, Torje1) ble født den 30. september 1956 i Tvedestrand, Aust-Agder.

Han døde den 14. januar 1979 i Tvedestrand, Aust-Agder, 22 år gammel, og ble begravet den 20. januar 1979 på Tvedestrand kirkegård, Tvedestrand, Aust-Agder.

Torolf Aadnesen. (Adolf4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Torolf giftet seg med Anne Lisabeth Karud.

Torolf og Anne fikk disse 3 barna:

Ingrid Aadnesen.
Margrete Aadnesen.
Kristine Aadnesen.

Aase Margrethe Aadnesen. (Adolf4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Hun giftet seg med Nils Henrik Steen. Ekteskap opphørt.

Jon Aadne Aadnesen. (Adolf4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Jon giftet seg med Jorunn Holtermann. Jorunn ble født den 11. juli 1966 i Moss, Østfold.

Jorunn døde den 11. mai 1999 i Oslo, 32 år gammel, og ble bisatt 21. mai 1999 fra Hauketo og Prinsdal kirke, Oslo. Urnen ble satt ned på Nordstrand kirkegård, Oslo.

Jon og Jorunn fikk dette barnet:

Haavard Aadnesen.

Jon giftet seg deretter med Anne Dordi Alvsåker.

Jon og Anne fikk dette barnet:

Sondre Alvsåker Aadnesen.

Ludvig Gunnar Aadnesen. (Ludvig4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Ludvig giftet seg med Nina Aspenes.

Ludvig og Nina fikk disse 2 barna:

Thea Aadnesen.
Marie Aadnesen.

Henrik Aadnesen. (Ludvig4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Henrik giftet seg med Kristin Trægde Hauger.

Henrik og Kristin fikk disse 2 barna:

Julie Trægde Hauger Aadnesen.
Jesper Trægde Hauger Aadnesen.

Anna Marie Aadnesen. (Lars4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Anna giftet seg med Rolf Magnussen den 12. august 1995 i Ullern kirke, Oslo.

Rolf og Anna Maria fikk disse barna:

Karolina Elise Magnussen.
Erlend Johannes Magnussen.

Andreas Torolf Aadnesen (Lars4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1) ble født den 22. november 1968 i Oslo. Han døde den 4. januar 2013 i Oslo, 44 år gammel, og ble begravet den 22. mai 2013 på Ullern kirkegård, Oslo.

Lars Aadnesen. (Lars4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Lars giftet seg med Sara Ingegerd.

Lars og Sara fikk disse 3 barna:

Lars Aadnesen.
Gustaf Aadnesen.
Moa Aadnesen.

Margaret Elisabet Aadnesen. (Lars4, Torolf Borgen3, Adolf2, Torje1)

Margaret giftet seg med Ketil Firing Hanssen.

Ketil og Margaret Elisabet fikk disse 3 barna:

Karen Aadnesen Hanssen.
Eva Aadnesen Hanssen.
Sol Aadnesen Hanssen.

Andreas Bernhard Grundtvig Westheimer. (Grete Grundtvig4, Helga Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Monica Grundtvig Westheimer. (Grete Grundtvig4, Helga Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Merete Julie Grundvig Stokstad. (Mona Grundtvig4, Helga Aadnesen3, Adolf2, Torje1)
Helge Fredrik Grundtvig Stokstad. (Mona Grundtvig4, Helga Aadnesen3, Adolf2, Torje1)

Kilder:
Se TNG (egen fane på menyen).