Østerå

Østerå sett fra syd

 

Østerå sett fra syd

Stedet ligger godt og vel 2 km øst for Tvedestrand. Østerå er første gang nevnt i 1593 men er sikkert eldre. Navnet må skrive seg fra bekken – den østre å – til forskjell fra Tvedestrand – den vestre å.

Antagelig har Østerå vokst fram til et strandsted omtrent samtidig med Tvedestrand. I 1660 var der 15 små hus i Tvedestrand og det er ikke usannsynlig at det var like mange på Østerå. Stedet hadde mange gode betingelser for å tiltrekke seg folk. Nede ved fjorden vider dalen seg ut og der er det god, dyrkbar jord. Rundt omkring på åsene var det fin og frodig skog. Beliggenheten ved fjorden var også av vesentlig betydning.

I følge folketellingen for 1920 bodde det 186 mennesker på Østerå. Da er ikke Råkenes, Epleviktangen og Tangen ved Tvedestrand medregnet.

Kilde:Holt – en bygdebok ved Sv. Svensen.

Østerå sett fra nord - fra Fløyheia

 

Østerå sett fra nord – fra Fløyheia

Tøgershei sett fra Valbergheia 2020

 

Tøgershei sett fra Valbergheia 2020

Hesteberget sett fra Valbergheia 2020

 

Hesteberget sett fra Valbergheia 2020
Dedia